Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2017 16:36:35 - 16:38:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán minister po predrečníkoch mám takmer chuť sa vás zastať, ale nebudem reagovať na predrečníkov, ale na to čo ste, čo ste povedali. V prvom rade ďakujem, že ste vystúpili v rámci rozpravy a je možné na vás zareagovať a že ste si to nenechali na záverečné, záverečné slová. Len aj keď sa vyskytla potreba alebo vnímali ste ako potrebu rýchlejšie ako normálnym spôsobom schváliť túto zmenu, tak ešte stále bola aj iná možnosť, ešte stále aj keď ste sa chceli vyhnúť medzirezortnému pripomienkovému konaniu, no tak to mohli predložiť koaliční poslanci, ako to robia v iných prípadoch ako poslanecký návrh zákona. To určite by tiež bolo predmetom kritiky, ale tá kritika by bola menšia a menej silná ako v prípade, že to ide pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní a teraz neviem, či som, či som tomu dobre rozumel alebo ste fakticky potvrdili to, čo hovoril vo svojom vystúpení pán poslanec Mihál, že idete zrušiť túto výnimku, túto nesystémovú úľavu, ktorá je v našej legislatíve doteraz, aby sa vytvoril priestor pre inú výnimku, inú nesystémovú úľavu v podobe 13. a 14. platov, lebo ak to tak je, tak to potom aj trochu teda spochybňuje zmysluplnosť tohto opatrenia ako takého. Je to tak, dobre som pochopil, že v podstate to, čo pán poslanec Mihál vo svojom vystúpení povedal ako kritiku, vy ste priznali, že áno je to tak?
21. 12. 2017 16:00:33 - 16:02:33 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Blanár, ešte raz nikto nespochybňuje právo poslancov predkladať pozmeňujúce návrhy. To o čom sa vedie debata je či má ministerstvo takýmto spôsobom obchádzať riadne legislatívny proces. Lebo koľko individuálnych poslaneckých návrhov 100 miliónov hore, dole bolo už schválených. Povedali ste, že mnohé pozmeňujúce návrhy opozície ste odsúhlasili no zasa nepreháňajte, neviem čo si vy predstavujte pod slovom mnohé a pre nás je to vždy niečo ako Vianoce alebo štátny sviatok keď nám prejde nejaký pozmeňujúci návrh a ak myslíte môj tak neviem, ktorý konkrétne myslíte ale prešiel mi napríklad pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal zverejňovania informácií o čerpaní európskych štrukturálnych fondov a ten návrh som predložil ako spoluiniciátor hromadnej pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Rokoval som o ňom na rozporovom konaní s úradom vlády, teda s úradom podpredsedu vlády, časť toho návrhu sa mi podarilo presvedčiť alebo nám podarilo presvedčiť úrad podpredsedu vlády, aby ho zapracovali do vládneho návrhu a išlo v rámci vládneho návrhu. Časť som potom v rozprave v prvom čítaní povedal, že že teda chcem to zmeniť a dotiahnuť aj ďalej a týkalo sa väčšej transparentnosti informácií pokiaľ ide o čerpanie európskych fondov a teda nie nejakého, nejakého zvýšenia faktického zvýšenia odvodového zaťaženia v rozsahu 100 miliónov. Čiže ja som z hľadiska toho čo som mohol urobiť preto, aby som v dostatočnom predstihu ten návrh prezentoval, prerokoval, avizoval, urobil naozaj všetko takže neviem k čomu smeruje vaša výčitka.
21. 12. 2017 15:38:22 - 15:40:16 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Heger veľmi správne si poukázal na záväzok obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády, ktorý hovorí o tom, že sa bude vládna koalícia usilovať skvalitniť priebeh legislatívneho procesu. Pomaly tu už máme za sebou polovicu volebného obdobia a jediné, čo v rámci legislatívneho procesu možno vnímať ako zmenu je tá horalková novela rokovacieho poriadku, ktorá ale žiadne skvalitnenie legislatívneho procesu nepriniesla. Tak som teraz zvedavý, že kedy chce vládna koalícia tento svoj záväzok naplniť, lebo to čo tu predvádza, predvádza pravidelne a to čo sa udialo aj pri schvaľovaní zákona, ktorý máme teraz na programe určite nie je žiadnym skvalitnením legislatívneho procesu a tiež by som teda podobne ako ty chcel využiť prítomnosť pána ministra zdravotníctva pána Druckera, aby nám to teda vysvetlil, lebo námietka pána prezidenta nebola primárne tá, že by vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde sa o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom, teda že či to bol nejaký že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer...
===== ...vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom? Teda, že či to bol nejaký, že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer ministerstva zdravotníctva, ktoré vedome obišlo normálny legislatívny proces a predložilo to ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní vo výbore. Ak to bol zámer a to je výčitka pána prezidenta, že takto by sa to robiť nemalo, tak myslím, že na tejto schôdzi by malo zaznieť vysvetlenie, prečo ste to urobili takýmto spôsobom.
21. 12. 2017 15:38:22 - 15:40:16 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Heger veľmi správne si poukázal na záväzok obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády, ktorý hovorí o tom, že sa bude vládna koalícia usilovať skvalitniť priebeh legislatívneho procesu. Pomaly tu už máme za sebou polovicu volebného obdobia a jediné, čo v rámci legislatívneho procesu možno vnímať ako zmenu je tá horalková novela rokovacieho poriadku, ktorá ale žiadne skvalitnenie legislatívneho procesu nepriniesla. Tak som teraz zvedavý, že kedy chce vládna koalícia tento svoj záväzok naplniť, lebo to čo tu predvádza, predvádza pravidelne a to čo sa udialo aj pri schvaľovaní zákona, ktorý máme teraz na programe určite nie je žiadnym skvalitnením legislatívneho procesu a tiež by som teda podobne ako ty chcel využiť prítomnosť pána ministra zdravotníctva pána Druckera, aby nám to teda vysvetlil, lebo námietka pána prezidenta nebola primárne tá, že by vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde sa o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom, teda že či to bol nejaký že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer...
===== ...vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom? Teda, že či to bol nejaký, že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer ministerstva zdravotníctva, ktoré vedome obišlo normálny legislatívny proces a predložilo to ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní vo výbore. Ak to bol zámer a to je výčitka pána prezidenta, že takto by sa to robiť nemalo, tak myslím, že na tejto schôdzi by malo zaznieť vysvetlenie, prečo ste to urobili takýmto spôsobom.
21. 12. 2017 15:38:22 - 15:40:16 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Heger veľmi správne si poukázal na záväzok obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády, ktorý hovorí o tom, že sa bude vládna koalícia usilovať skvalitniť priebeh legislatívneho procesu. Pomaly tu už máme za sebou polovicu volebného obdobia a jediné, čo v rámci legislatívneho procesu možno vnímať ako zmenu je tá horalková novela rokovacieho poriadku, ktorá ale žiadne skvalitnenie legislatívneho procesu nepriniesla. Tak som teraz zvedavý, že kedy chce vládna koalícia tento svoj záväzok naplniť, lebo to čo tu predvádza, predvádza pravidelne a to čo sa udialo aj pri schvaľovaní zákona, ktorý máme teraz na programe určite nie je žiadnym skvalitnením legislatívneho procesu a tiež by som teda podobne ako ty chcel využiť prítomnosť pána ministra zdravotníctva pána Druckera, aby nám to teda vysvetlil, lebo námietka pána prezidenta nebola primárne tá, že by vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde sa o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom, teda že či to bol nejaký že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer...
===== ...vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom? Teda, že či to bol nejaký, že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer ministerstva zdravotníctva, ktoré vedome obišlo normálny legislatívny proces a predložilo to ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní vo výbore. Ak to bol zámer a to je výčitka pána prezidenta, že takto by sa to robiť nemalo, tak myslím, že na tejto schôdzi by malo zaznieť vysvetlenie, prečo ste to urobili takýmto spôsobom.
21. 12. 2017 15:38:22 - 15:40:16 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Heger veľmi správne si poukázal na záväzok obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády, ktorý hovorí o tom, že sa bude vládna koalícia usilovať skvalitniť priebeh legislatívneho procesu. Pomaly tu už máme za sebou polovicu volebného obdobia a jediné, čo v rámci legislatívneho procesu možno vnímať ako zmenu je tá horalková novela rokovacieho poriadku, ktorá ale žiadne skvalitnenie legislatívneho procesu nepriniesla. Tak som teraz zvedavý, že kedy chce vládna koalícia tento svoj záväzok naplniť, lebo to čo tu predvádza, predvádza pravidelne a to čo sa udialo aj pri schvaľovaní zákona, ktorý máme teraz na programe určite nie je žiadnym skvalitnením legislatívneho procesu a tiež by som teda podobne ako ty chcel využiť prítomnosť pána ministra zdravotníctva pána Druckera, aby nám to teda vysvetlil, lebo námietka pána prezidenta nebola primárne tá, že by vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde sa o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom, teda že či to bol nejaký že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer...
===== ...vecne nesúhlasil s tou zmenou, ale s tým, že takáto závažná zmena mala prejsť riadnym legislatívnym procesom. Takže aj mňa by zaujímalo, nie som členom zdravotníckeho výboru, kde o tom možno hovorilo, prečo to išlo takýmto spôsobom? Teda, že či to bol nejaký, že individuálny návrh jednotlivého koaličného poslanca, ktorý si to takto rozmyslel, alebo to bol zámer ministerstva zdravotníctva, ktoré vedome obišlo normálny legislatívny proces a predložilo to ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní vo výbore. Ak to bol zámer a to je výčitka pána prezidenta, že takto by sa to robiť nemalo, tak myslím, že na tejto schôdzi by malo zaznieť vysvetlenie, prečo ste to urobili takýmto spôsobom.
21. 12. 2017 15:08:53 - 15:10:53 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Mihál, veľmi správne ste upozornili na tie 13. a 14. platy, na to, že dnes, ak koalícia prelomí veto pána prezidenta, tak jednu úľavu, jednu nesystémovú výnimku zrušíme, aby sme v priebehu budúceho roka ďalšiu úľavu, ďalšiu nesystémovú výnimku mohli zaviesť. Ale zasa uznajme koalícii, že 13. a 14. plat znie marketingovo oveľa lepšie ako akási odpočítateľná položka a určite sa to bude aj lepšie predávať.
Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhom ide o
===== Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhu ide o uplatnenie názoru poslanca, ktorý chce niečo doplniť, ktorý chce niečo zmeniť na tom návrhu, a to je úplne v poriadku, alebo ide o návrh, ktorý de facto pochádza z ministerstva, ktoré takýmto spôsobom obchádza normálny legislatívny proces, vyhýba sa medzirezortnému pripomienkovému konaniu, vyhýba sa tomu, aby sa o návrhu, ktorý chce presadiť, hovorilo už potom ako je podaný do parlamentu, aby sa o ňom diskutovalo na pôde parlamentu v prvom čítaní, aby v druhom čítaní na pôde výborov sa mohli už k samotnému návrhu, nie k pozmeňujúcemu návrhu vyjadrovať poslanci. A nech mi nikto nehovorí, že toto je len nejaká individuálna iniciatíva poslanca, ktorý si tak zmyslel v noci a ráno predloží návrh a mirnix-dirnix, sto miliónov hore-dole.
21. 12. 2017 15:08:53 - 15:10:53 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Mihál, veľmi správne ste upozornili na tie 13. a 14. platy, na to, že dnes, ak koalícia prelomí veto pána prezidenta, tak jednu úľavu, jednu nesystémovú výnimku zrušíme, aby sme v priebehu budúceho roka ďalšiu úľavu, ďalšiu nesystémovú výnimku mohli zaviesť. Ale zasa uznajme koalícii, že 13. a 14. plat znie marketingovo oveľa lepšie ako akási odpočítateľná položka a určite sa to bude aj lepšie predávať.
Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhom ide o
===== Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhu ide o uplatnenie názoru poslanca, ktorý chce niečo doplniť, ktorý chce niečo zmeniť na tom návrhu, a to je úplne v poriadku, alebo ide o návrh, ktorý de facto pochádza z ministerstva, ktoré takýmto spôsobom obchádza normálny legislatívny proces, vyhýba sa medzirezortnému pripomienkovému konaniu, vyhýba sa tomu, aby sa o návrhu, ktorý chce presadiť, hovorilo už potom ako je podaný do parlamentu, aby sa o ňom diskutovalo na pôde parlamentu v prvom čítaní, aby v druhom čítaní na pôde výborov sa mohli už k samotnému návrhu, nie k pozmeňujúcemu návrhu vyjadrovať poslanci. A nech mi nikto nehovorí, že toto je len nejaká individuálna iniciatíva poslanca, ktorý si tak zmyslel v noci a ráno predloží návrh a mirnix-dirnix, sto miliónov hore-dole.
21. 12. 2017 15:08:53 - 15:10:53 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Mihál, veľmi správne ste upozornili na tie 13. a 14. platy, na to, že dnes, ak koalícia prelomí veto pána prezidenta, tak jednu úľavu, jednu nesystémovú výnimku zrušíme, aby sme v priebehu budúceho roka ďalšiu úľavu, ďalšiu nesystémovú výnimku mohli zaviesť. Ale zasa uznajme koalícii, že 13. a 14. plat znie marketingovo oveľa lepšie ako akási odpočítateľná položka a určite sa to bude aj lepšie predávať.
Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhom ide o
===== Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhu ide o uplatnenie názoru poslanca, ktorý chce niečo doplniť, ktorý chce niečo zmeniť na tom návrhu, a to je úplne v poriadku, alebo ide o návrh, ktorý de facto pochádza z ministerstva, ktoré takýmto spôsobom obchádza normálny legislatívny proces, vyhýba sa medzirezortnému pripomienkovému konaniu, vyhýba sa tomu, aby sa o návrhu, ktorý chce presadiť, hovorilo už potom ako je podaný do parlamentu, aby sa o ňom diskutovalo na pôde parlamentu v prvom čítaní, aby v druhom čítaní na pôde výborov sa mohli už k samotnému návrhu, nie k pozmeňujúcemu návrhu vyjadrovať poslanci. A nech mi nikto nehovorí, že toto je len nejaká individuálna iniciatíva poslanca, ktorý si tak zmyslel v noci a ráno predloží návrh a mirnix-dirnix, sto miliónov hore-dole.
21. 12. 2017 15:08:53 - 15:10:53 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Mihál, veľmi správne ste upozornili na tie 13. a 14. platy, na to, že dnes, ak koalícia prelomí veto pána prezidenta, tak jednu úľavu, jednu nesystémovú výnimku zrušíme, aby sme v priebehu budúceho roka ďalšiu úľavu, ďalšiu nesystémovú výnimku mohli zaviesť. Ale zasa uznajme koalícii, že 13. a 14. plat znie marketingovo oveľa lepšie ako akási odpočítateľná položka a určite sa to bude aj lepšie predávať.
Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhom ide o
===== Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov poslancami, tak ešte raz môžem zopakovať, lebo zaznelo to aj vo vašom príspevku, dôležitá je jednak závažnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ale dôležité je aj to, či v pozmeňujúcom návrhu ide o uplatnenie názoru poslanca, ktorý chce niečo doplniť, ktorý chce niečo zmeniť na tom návrhu, a to je úplne v poriadku, alebo ide o návrh, ktorý de facto pochádza z ministerstva, ktoré takýmto spôsobom obchádza normálny legislatívny proces, vyhýba sa medzirezortnému pripomienkovému konaniu, vyhýba sa tomu, aby sa o návrhu, ktorý chce presadiť, hovorilo už potom ako je podaný do parlamentu, aby sa o ňom diskutovalo na pôde parlamentu v prvom čítaní, aby v druhom čítaní na pôde výborov sa mohli už k samotnému návrhu, nie k pozmeňujúcemu návrhu vyjadrovať poslanci. A nech mi nikto nehovorí, že toto je len nejaká individuálna iniciatíva poslanca, ktorý si tak zmyslel v noci a ráno predloží návrh a mirnix-dirnix, sto miliónov hore-dole.
21. 12. 2017 14:47:38 - 14:49:39 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem kolegom za vecné, aj menej vecné reakcie. Pán poslanec Petrák, jasné, zaplnenie verejnosti do procesu prípravy zákonov je žiadúce. No, tak nemáme pri poslaneckých návrhoch medzirezortné pripomienkové konanie. V minulom volebnom období sa uvažovalo o tom, že by v nejakým pripomienkovým konaním prechádzali aj poslanecké návrhy zákonov. Ja som bol za, aj som sa podieľal na tých diskusiách, vtedy bol pán Pellegrini predsedom Národnej rady. Nič z toho nebolo. Takže poslanci nemajú ani teoreticky tú možnosť. Ale pokiaľ riadne dajú do prvého čítania svoj návrh, tak je tam priestor pre to, aby sa verejnosť o tom dozvedela.
Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ešte raz, ja som netvrdil, pán poslanec Blanár myslím o tom, o tom hovoril. Ja som netvrdil, že nemôžu byť žiadne. Samozrejme, že aj z formálneho hľadiska, ale aj z podstaty veci poslanci majú právo meniť návrhy zákonov. Problém je keď sa schvaľujú ďalekosiahle zmeny, ktoré majú niekedy väčší význam ako ten predložený návrh zákona prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu a najväčší problém je, keď sa tým obchádza riadny legislatívny proces. Keď sa vám nespraví preto, že poslanci nemali možnosť uplatniť nejakú pripomienku v medzirezortnom pripomienkovom konaní alebo čo a urobia to dodatočne. A pokiaľ ide o toho Dzurindu a Mikloša, no nerozumel som celkom prečo ste tie výčitky adresovali mne. Veď váš premiér Robert Fico opakuje, že ako mu Dzurinda a Mikloš chýbajú. Tak ja som, ja som len reagoval na to, čo hovorí váš stranícky predseda a váš premiér.
21. 12. 2017 14:26:21 - 14:41:06 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené kolegyne a kolegovia, pánom prezidentom vrátený zákon, ktorým sa mení zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pekne ukazuje tri dôležité črty, ktoré charakterizujú spôsob vládnutia tejto vládnej koalície. Sú to porušovanie pravidiel, nezodpovedný populizmus a zbabelosť.
Porušovanie pravidiel, prvá vec. Už nás to vlastne ani neprekvapuje lebo vláda a parlament sústavne porušujú pravidlá podľa, ktorých by mali vládnuť, podľa ktorých by mali schvaľovať zákony. Veľmi často sme svedkami skracovania legislatívneho procesu bez toho, aby na to existovali zákonom stanovené dôvody. Na ostatnej schôdzi, riadnej schôdzi, sme mali príležitosť to vidieť pri platoch ústavných činiteľov, ktorí mali systémom skráteného legislatívneho konania, hoci na to neexistovali žiadne zákonom stanovené dôvody, ale rovnako napr. sme v tomto mesiaci zažili aj to, že sa porušuje zákon o pravidlách tvorby právnych predpisov a bez zákonom stavených dôvodov, sa napr. skracuje medzirezortné pripomienkové konanie, teraz myslím na ten zákon o významných investíciách, alebo na udelenie osvedčenia o významnej investícii, ktorý pretláčal pán podpredseda vlády Pellegrini, pre projekty J and T, HB Reavis v Bratislave.
Rovnako na to neexistovali dôvody, ktoré predpokladá zákon pre skracovanie legislatívneho konania, alebo ten problém, na ktorý upozornil pán prezident, teda predkladanie balíkov pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní, či už vo výboroch alebo nebodaj na rokovaní pléna, tesne pred hlasovaním, čo je tiež bežná prax. A balíkov pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa zásadne mení ten predložený návrh. A samozrejme poslanci majú právo predkladať návrhy, poslanci majú právo dopĺňať návrhy zákonov, poslanci majú právo meniť a dopĺňať zákony. Potiaľ je to v poriadku. Nie je v poriadku, keď sa takýmto spôsobom obchádza riadny legislatívny proces ako je to aj v prípade posudzovaného zákona, keď nie z diskusie poslancov vo výbore, nie z diskusie v prvom čítaní vyplynie potreba niečo zmeniť na predloženom návrhu zákona, alebo tam niečo doplniť nebodaj, ale v podstate ministerstvo miesto toho, aby ak chce niečo presadiť, povedalo, toto je náš návrh, prešlo to medzirezortným pripomienkovým konaním, keď sa k tomu môže vyjadriť aj verejnosť, keď sa k tomu môžu vyjadriť iné inštitúcie. Keď sa vyžaduje, aby ten návrh bol zdôvodnený, aby tam bolo jasné, aké bude mať dopady na verejné financie, aké bude mať sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, aby prešiel prvým čítaním, kde je o ňom všeobecná rozprava, riadnou debatou vo výboroch, tak sa jednoducho dá obrovské množstvo návrhov, dá sa na stôl poslancom, poslanci odhlasujú, a toto bol možno výnimočný prípad, keď sa výbor zišiel trikrát, ak si dobre pamätám a rokoval o tom, ale bežne sa takéto veci dejú, že ministerstvo príde s nejakým návrhom a čiastočne reaguje na, povedzme, pripomienky legislatívneho odboru, to je v poriadku, ale bežne sa stáva, že prichádzajú aj návrhy, ktoré nemajú nič spoločné s tým pôvodným návrhom zákona a jednoducho ministerstvo a nielen ministerstvo zdravotníctva, samozrejme a nielen zdravotnícky výbor, to tam odsúhlasí.
A táto prax je neblahá, my ako opoziční poslanci na to upozorňujeme, ale obvykle alebo teda skoro vždy, bezvýsledne. Teraz na to upozorňuje aj pán prezident a mne sa veľmi páčilo ako zdôvodnil to vrátenie návrhu zákona, lebo pán prezident povedal, že rešpektuje vládu a parlament, aby oni určovali ako vysoké majú byť odvody, ako vysoké majú byť dane, ako majú byť nastavené. To je samozrejme právomoc parlamentu, aby o tomto rozhodoval a prezident teoreticky môže do toho vstupovať, ale pán prezident hovorí, že v tomto rešpektuje parlament, ale to čo namieta, je proces. Keďže to tu doteraz nezaznelo, tak by som rád aj zacitoval z toho ako pán prezident zdôvodnil vetovanie tohto zákona. "Ako prezidentovi Slovenskej republiky, mi z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva povinnosť svojím rozhodovaním, zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov medzi, ktoré patrí aj Národná rada, pri plnení svojej základnej, ústavnej role prijímania zákonov. Riadny zákonodárny proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania dopadov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy. Je pravdou, že legislatívne pravidlá umožňujú procesné postupy skracovať, ale iba v presne zadefinovaných prípadoch. Zneužívanie tejto možnosti v neodôvodnených prípadoch, sa deje na úkor demokratickej kontroly a dôveryhodnosti zákonodárneho procesu. O to viac v prípadoch, keď majú navrhované zmeny významný vplyv na verejné financie, či zamestnanosť v krajine.
Z pozície hlavy štátu, som v minulosti upozorňoval, že praxou obchádzania a neodôvodného skracovania legislatívneho procesu, sa pripravujeme nielen o potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu o návrhoch, ale limitujeme tým aj schopnosť efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona, presvedčivo nepoznáme jeho očakávatelné dopady. Predstaviteľov vládnej väčšiny som preto varoval, že prax schvaľovania podstatných zmien v zákonoch na poslednú chvíľu, budem ako prezident, v budúcnosti pri uplatňovaní práva veta, prísne zohľadňovať, a to najmä v prípade zákonov, ktoré sa priamo týkajú zmien vo výške daňového a odvodového zaťaženia. V podmienkach parlamentnej demokracie je zdrojom legitimity, obmedzení práv a ukladania povinností jednotlivcom, dodržiavanie ustanovených procedurálnych pravidiel. Keďže tým dochádza k zásahu do slobody jednotlivcov, je ich zapojenie do procesu žiadúce.".
Pán prezident veľmi správne argumentuje, že je síce právom parlamentu, aby takéto zmeny robil, ale mal by ich robiť spôsobom, ktorý umožní ako zástupcom verejnosti, ktorými sú aj opoziční poslanci, tak aj samotnej verejnosti, vyjadriť sa a mať na to vyjadrenie dostatočný čas. Preto existujú pravidlá, môžme sa sporiť o to, či odpočítateľná položka má byť alebo nemá byť, v akej výške má byť, aké majú byť odvody, aké majú byť platby, platby štátu, o to sa sporme, ale nesporme sa o to, či dodržiavať alebo nedodržiavať pravidlá. Pravidlá dodržiavajme!
Druhá vec. vládnutie tejto vlády aj predchádzajúcich vlád, charakterizuje nezodpovedný populizmus. Je to opäť niečo také, čo už sme na to tak zvyknutí, že to nepovažujeme ani za nič nové ani za nič, čo by sme mali vôbec zaznamenať. Odpočítateľná položka od zdravotných odvodov ako nástroj zatraktívnenia zamestnávania nízko príjmových zamestnancov, je nesystémové riešenie. V tom sa evidentne zhodneme. Ale rovnako nesystémové riešenie je zrušenie, a teda zvýšenie príjmov zdravotných poisťovní na úkor najhoršie zarábajúcich zamestnancov. Lebo aj keď sa to formálne dotkne tej časti, ktorá sa odpočítava zamestnávateľom, jednak to zníži atraktivitu zamestnávania práve tých najmenej zarábajúcich a jednak by som si teda vôbec nebol istý, že tí zamestnávatelia nemajú spôsoby ako v rámci šetrenia nákladov to premietnuť do reálnych príjmov tých najhoršie zarábajúcich. Čiže miesto toho, aby štát ušetril, ušetril na výdavkoch, ktoré nie sú nevyhnutné a viacej platil za svojich poistencov zdravotným poisťovniam, tak ideme nedostatok financií pre zdravotníctvo, riešiť tým, že to de facto, zaplatia tí najhoršie zarábajúci. Čiže, jedno nesystémové riešenie nahradíme druhým nesystémovým riešením. Čo iné ako populizmus, čo iné ako nezodpovednosť, čo iné ako absencia jasnej predstavy o tom, kam má krajina smerovať, toto je.
A tá tretia vec, zbabelosť. Zbabelosť sa ani tak netýka tej časti, ktorej sa týkajú výhrady pána prezidenta. Tá zbabelosť sa ale týka celého tohto zákona a nielen v tom ako sa vyhnúť verejnej debate alebo ju aspoň skrátiť na nevyhnutné minimum tým, že obídeme riadny legislatívny proces, ale tá zbabelosť sa týka tej najdiskutovanejšej časti tohto zákona, tých doplnkových ordinačných hodín a 30-eurového poplatku alebo teda úhrady, mimo systém zdravotného poistenia a mám na mysli najmä teda reakciu pána premiéra Fica, že je pán Fico populista, to všetci vieme už dávno a myslím, že aj on sa k tomu hrdo hlási. Že sa zľakne nejakého opatrenia, ktoré navrhne jeho minister a zruší ho, tak to sme už tiež zažili a nie raz, ale obvykle to malo charakter takého buchnutia si pästičkou a povie, že toto teda nie, toto moja sociálna vláda nepripustí. Teraz sme boli svedkami niečoho nevídaného. Robert Fico povedal, že 30-eurové poplatky sa nezrušia nie preto, že sú nesprávne, nie preto, že sú nesociálne, ale preto, že on nebude chodiť vysvetľovať to, čo opozícia, opozícia na to hovorí, nevládze vysvetľovať, nechce vysvetľovať. Čiže on sa ani netvári, že by s tým opatrením vnútorne nesúhlasil, že by ho považoval za zlé. Z jeho vyjadrenia vyplýva iba to, že on nechce, nevládze vysvetľovať verejnosti kritiku opozície, a tak to radšej celé zrušme. Ale čo iné je povinnosťou politika ako vysvetľovať svoje kroky a stáť za nimi.
V poslednom čase sa premiér Fico nie raz vyjadril, že ako mu tu, v parlamente chýbajú Dzurinda a Mikloš, no ale Dzurinda a Mikloš a politici ako Dzurinda a Mikloš, sa od Fica a politikov ako Fica, líšia práve tým, že keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali a nie pri prvom náznaku kritiky, pustili do gatí a povedali, že nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme. Úplne na záver poviem, že
===== Keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali. A nie pri prvom náznaku kritiky pustili do gatí a povedali, že no nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme.
Úplne na záver poviem, že včera som bol nie v rámci prípravy na toto zasadnutie, ale bol som s kamarátmi na predvianočnom pive. Bavili sme sa aj o tejto téme a jeden z nich mi povedal, alebo teda povedal, že ak Fico nechce vysvetľovať svoje kroky, tak nech ide preč. No nepovedal, že ide preč, lebo teda boli sme na pive a on je Žochár, podobne ako pán premiér, takže boli to iné slová, ale nebude ho tu doslovne citovať, keďže mám rešpekt k inštitúcii parlamentu, ale povedal to úplne presne. Úlohou politika je stáť za tým čo urobí a vysvetľovať to čo urobil. Takže áno, pán premiér Fico, ak nechcete ľuďom vysvetľovať svoje kroky, tak choďte preč.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
21. 12. 2017 14:26:21 - 14:41:06 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené kolegyne a kolegovia, pánom prezidentom vrátený zákon, ktorým sa mení zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pekne ukazuje tri dôležité črty, ktoré charakterizujú spôsob vládnutia tejto vládnej koalície. Sú to porušovanie pravidiel, nezodpovedný populizmus a zbabelosť.
Porušovanie pravidiel, prvá vec. Už nás to vlastne ani neprekvapuje lebo vláda a parlament sústavne porušujú pravidlá podľa, ktorých by mali vládnuť, podľa ktorých by mali schvaľovať zákony. Veľmi často sme svedkami skracovania legislatívneho procesu bez toho, aby na to existovali zákonom stanovené dôvody. Na ostatnej schôdzi, riadnej schôdzi, sme mali príležitosť to vidieť pri platoch ústavných činiteľov, ktorí mali systémom skráteného legislatívneho konania, hoci na to neexistovali žiadne zákonom stanovené dôvody, ale rovnako napr. sme v tomto mesiaci zažili aj to, že sa porušuje zákon o pravidlách tvorby právnych predpisov a bez zákonom stavených dôvodov, sa napr. skracuje medzirezortné pripomienkové konanie, teraz myslím na ten zákon o významných investíciách, alebo na udelenie osvedčenia o významnej investícii, ktorý pretláčal pán podpredseda vlády Pellegrini, pre projekty J and T, HB Reavis v Bratislave.
Rovnako na to neexistovali dôvody, ktoré predpokladá zákon pre skracovanie legislatívneho konania, alebo ten problém, na ktorý upozornil pán prezident, teda predkladanie balíkov pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní, či už vo výboroch alebo nebodaj na rokovaní pléna, tesne pred hlasovaním, čo je tiež bežná prax. A balíkov pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa zásadne mení ten predložený návrh. A samozrejme poslanci majú právo predkladať návrhy, poslanci majú právo dopĺňať návrhy zákonov, poslanci majú právo meniť a dopĺňať zákony. Potiaľ je to v poriadku. Nie je v poriadku, keď sa takýmto spôsobom obchádza riadny legislatívny proces ako je to aj v prípade posudzovaného zákona, keď nie z diskusie poslancov vo výbore, nie z diskusie v prvom čítaní vyplynie potreba niečo zmeniť na predloženom návrhu zákona, alebo tam niečo doplniť nebodaj, ale v podstate ministerstvo miesto toho, aby ak chce niečo presadiť, povedalo, toto je náš návrh, prešlo to medzirezortným pripomienkovým konaním, keď sa k tomu môže vyjadriť aj verejnosť, keď sa k tomu môžu vyjadriť iné inštitúcie. Keď sa vyžaduje, aby ten návrh bol zdôvodnený, aby tam bolo jasné, aké bude mať dopady na verejné financie, aké bude mať sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, aby prešiel prvým čítaním, kde je o ňom všeobecná rozprava, riadnou debatou vo výboroch, tak sa jednoducho dá obrovské množstvo návrhov, dá sa na stôl poslancom, poslanci odhlasujú, a toto bol možno výnimočný prípad, keď sa výbor zišiel trikrát, ak si dobre pamätám a rokoval o tom, ale bežne sa takéto veci dejú, že ministerstvo príde s nejakým návrhom a čiastočne reaguje na, povedzme, pripomienky legislatívneho odboru, to je v poriadku, ale bežne sa stáva, že prichádzajú aj návrhy, ktoré nemajú nič spoločné s tým pôvodným návrhom zákona a jednoducho ministerstvo a nielen ministerstvo zdravotníctva, samozrejme a nielen zdravotnícky výbor, to tam odsúhlasí.
A táto prax je neblahá, my ako opoziční poslanci na to upozorňujeme, ale obvykle alebo teda skoro vždy, bezvýsledne. Teraz na to upozorňuje aj pán prezident a mne sa veľmi páčilo ako zdôvodnil to vrátenie návrhu zákona, lebo pán prezident povedal, že rešpektuje vládu a parlament, aby oni určovali ako vysoké majú byť odvody, ako vysoké majú byť dane, ako majú byť nastavené. To je samozrejme právomoc parlamentu, aby o tomto rozhodoval a prezident teoreticky môže do toho vstupovať, ale pán prezident hovorí, že v tomto rešpektuje parlament, ale to čo namieta, je proces. Keďže to tu doteraz nezaznelo, tak by som rád aj zacitoval z toho ako pán prezident zdôvodnil vetovanie tohto zákona. "Ako prezidentovi Slovenskej republiky, mi z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva povinnosť svojím rozhodovaním, zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov medzi, ktoré patrí aj Národná rada, pri plnení svojej základnej, ústavnej role prijímania zákonov. Riadny zákonodárny proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania dopadov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy. Je pravdou, že legislatívne pravidlá umožňujú procesné postupy skracovať, ale iba v presne zadefinovaných prípadoch. Zneužívanie tejto možnosti v neodôvodnených prípadoch, sa deje na úkor demokratickej kontroly a dôveryhodnosti zákonodárneho procesu. O to viac v prípadoch, keď majú navrhované zmeny významný vplyv na verejné financie, či zamestnanosť v krajine.
Z pozície hlavy štátu, som v minulosti upozorňoval, že praxou obchádzania a neodôvodného skracovania legislatívneho procesu, sa pripravujeme nielen o potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu o návrhoch, ale limitujeme tým aj schopnosť efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona, presvedčivo nepoznáme jeho očakávatelné dopady. Predstaviteľov vládnej väčšiny som preto varoval, že prax schvaľovania podstatných zmien v zákonoch na poslednú chvíľu, budem ako prezident, v budúcnosti pri uplatňovaní práva veta, prísne zohľadňovať, a to najmä v prípade zákonov, ktoré sa priamo týkajú zmien vo výške daňového a odvodového zaťaženia. V podmienkach parlamentnej demokracie je zdrojom legitimity, obmedzení práv a ukladania povinností jednotlivcom, dodržiavanie ustanovených procedurálnych pravidiel. Keďže tým dochádza k zásahu do slobody jednotlivcov, je ich zapojenie do procesu žiadúce.".
Pán prezident veľmi správne argumentuje, že je síce právom parlamentu, aby takéto zmeny robil, ale mal by ich robiť spôsobom, ktorý umožní ako zástupcom verejnosti, ktorými sú aj opoziční poslanci, tak aj samotnej verejnosti, vyjadriť sa a mať na to vyjadrenie dostatočný čas. Preto existujú pravidlá, môžme sa sporiť o to, či odpočítateľná položka má byť alebo nemá byť, v akej výške má byť, aké majú byť odvody, aké majú byť platby, platby štátu, o to sa sporme, ale nesporme sa o to, či dodržiavať alebo nedodržiavať pravidlá. Pravidlá dodržiavajme!
Druhá vec. vládnutie tejto vlády aj predchádzajúcich vlád, charakterizuje nezodpovedný populizmus. Je to opäť niečo také, čo už sme na to tak zvyknutí, že to nepovažujeme ani za nič nové ani za nič, čo by sme mali vôbec zaznamenať. Odpočítateľná položka od zdravotných odvodov ako nástroj zatraktívnenia zamestnávania nízko príjmových zamestnancov, je nesystémové riešenie. V tom sa evidentne zhodneme. Ale rovnako nesystémové riešenie je zrušenie, a teda zvýšenie príjmov zdravotných poisťovní na úkor najhoršie zarábajúcich zamestnancov. Lebo aj keď sa to formálne dotkne tej časti, ktorá sa odpočítava zamestnávateľom, jednak to zníži atraktivitu zamestnávania práve tých najmenej zarábajúcich a jednak by som si teda vôbec nebol istý, že tí zamestnávatelia nemajú spôsoby ako v rámci šetrenia nákladov to premietnuť do reálnych príjmov tých najhoršie zarábajúcich. Čiže miesto toho, aby štát ušetril, ušetril na výdavkoch, ktoré nie sú nevyhnutné a viacej platil za svojich poistencov zdravotným poisťovniam, tak ideme nedostatok financií pre zdravotníctvo, riešiť tým, že to de facto, zaplatia tí najhoršie zarábajúci. Čiže, jedno nesystémové riešenie nahradíme druhým nesystémovým riešením. Čo iné ako populizmus, čo iné ako nezodpovednosť, čo iné ako absencia jasnej predstavy o tom, kam má krajina smerovať, toto je.
A tá tretia vec, zbabelosť. Zbabelosť sa ani tak netýka tej časti, ktorej sa týkajú výhrady pána prezidenta. Tá zbabelosť sa ale týka celého tohto zákona a nielen v tom ako sa vyhnúť verejnej debate alebo ju aspoň skrátiť na nevyhnutné minimum tým, že obídeme riadny legislatívny proces, ale tá zbabelosť sa týka tej najdiskutovanejšej časti tohto zákona, tých doplnkových ordinačných hodín a 30-eurového poplatku alebo teda úhrady, mimo systém zdravotného poistenia a mám na mysli najmä teda reakciu pána premiéra Fica, že je pán Fico populista, to všetci vieme už dávno a myslím, že aj on sa k tomu hrdo hlási. Že sa zľakne nejakého opatrenia, ktoré navrhne jeho minister a zruší ho, tak to sme už tiež zažili a nie raz, ale obvykle to malo charakter takého buchnutia si pästičkou a povie, že toto teda nie, toto moja sociálna vláda nepripustí. Teraz sme boli svedkami niečoho nevídaného. Robert Fico povedal, že 30-eurové poplatky sa nezrušia nie preto, že sú nesprávne, nie preto, že sú nesociálne, ale preto, že on nebude chodiť vysvetľovať to, čo opozícia, opozícia na to hovorí, nevládze vysvetľovať, nechce vysvetľovať. Čiže on sa ani netvári, že by s tým opatrením vnútorne nesúhlasil, že by ho považoval za zlé. Z jeho vyjadrenia vyplýva iba to, že on nechce, nevládze vysvetľovať verejnosti kritiku opozície, a tak to radšej celé zrušme. Ale čo iné je povinnosťou politika ako vysvetľovať svoje kroky a stáť za nimi.
V poslednom čase sa premiér Fico nie raz vyjadril, že ako mu tu, v parlamente chýbajú Dzurinda a Mikloš, no ale Dzurinda a Mikloš a politici ako Dzurinda a Mikloš, sa od Fica a politikov ako Fica, líšia práve tým, že keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali a nie pri prvom náznaku kritiky, pustili do gatí a povedali, že nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme. Úplne na záver poviem, že
===== Keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali. A nie pri prvom náznaku kritiky pustili do gatí a povedali, že no nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme.
Úplne na záver poviem, že včera som bol nie v rámci prípravy na toto zasadnutie, ale bol som s kamarátmi na predvianočnom pive. Bavili sme sa aj o tejto téme a jeden z nich mi povedal, alebo teda povedal, že ak Fico nechce vysvetľovať svoje kroky, tak nech ide preč. No nepovedal, že ide preč, lebo teda boli sme na pive a on je Žochár, podobne ako pán premiér, takže boli to iné slová, ale nebude ho tu doslovne citovať, keďže mám rešpekt k inštitúcii parlamentu, ale povedal to úplne presne. Úlohou politika je stáť za tým čo urobí a vysvetľovať to čo urobil. Takže áno, pán premiér Fico, ak nechcete ľuďom vysvetľovať svoje kroky, tak choďte preč.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
21. 12. 2017 14:26:21 - 14:41:06 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené kolegyne a kolegovia, pánom prezidentom vrátený zákon, ktorým sa mení zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pekne ukazuje tri dôležité črty, ktoré charakterizujú spôsob vládnutia tejto vládnej koalície. Sú to porušovanie pravidiel, nezodpovedný populizmus a zbabelosť.
Porušovanie pravidiel, prvá vec. Už nás to vlastne ani neprekvapuje lebo vláda a parlament sústavne porušujú pravidlá podľa, ktorých by mali vládnuť, podľa ktorých by mali schvaľovať zákony. Veľmi často sme svedkami skracovania legislatívneho procesu bez toho, aby na to existovali zákonom stanovené dôvody. Na ostatnej schôdzi, riadnej schôdzi, sme mali príležitosť to vidieť pri platoch ústavných činiteľov, ktorí mali systémom skráteného legislatívneho konania, hoci na to neexistovali žiadne zákonom stanovené dôvody, ale rovnako napr. sme v tomto mesiaci zažili aj to, že sa porušuje zákon o pravidlách tvorby právnych predpisov a bez zákonom stavených dôvodov, sa napr. skracuje medzirezortné pripomienkové konanie, teraz myslím na ten zákon o významných investíciách, alebo na udelenie osvedčenia o významnej investícii, ktorý pretláčal pán podpredseda vlády Pellegrini, pre projekty J and T, HB Reavis v Bratislave.
Rovnako na to neexistovali dôvody, ktoré predpokladá zákon pre skracovanie legislatívneho konania, alebo ten problém, na ktorý upozornil pán prezident, teda predkladanie balíkov pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní, či už vo výboroch alebo nebodaj na rokovaní pléna, tesne pred hlasovaním, čo je tiež bežná prax. A balíkov pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa zásadne mení ten predložený návrh. A samozrejme poslanci majú právo predkladať návrhy, poslanci majú právo dopĺňať návrhy zákonov, poslanci majú právo meniť a dopĺňať zákony. Potiaľ je to v poriadku. Nie je v poriadku, keď sa takýmto spôsobom obchádza riadny legislatívny proces ako je to aj v prípade posudzovaného zákona, keď nie z diskusie poslancov vo výbore, nie z diskusie v prvom čítaní vyplynie potreba niečo zmeniť na predloženom návrhu zákona, alebo tam niečo doplniť nebodaj, ale v podstate ministerstvo miesto toho, aby ak chce niečo presadiť, povedalo, toto je náš návrh, prešlo to medzirezortným pripomienkovým konaním, keď sa k tomu môže vyjadriť aj verejnosť, keď sa k tomu môžu vyjadriť iné inštitúcie. Keď sa vyžaduje, aby ten návrh bol zdôvodnený, aby tam bolo jasné, aké bude mať dopady na verejné financie, aké bude mať sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, aby prešiel prvým čítaním, kde je o ňom všeobecná rozprava, riadnou debatou vo výboroch, tak sa jednoducho dá obrovské množstvo návrhov, dá sa na stôl poslancom, poslanci odhlasujú, a toto bol možno výnimočný prípad, keď sa výbor zišiel trikrát, ak si dobre pamätám a rokoval o tom, ale bežne sa takéto veci dejú, že ministerstvo príde s nejakým návrhom a čiastočne reaguje na, povedzme, pripomienky legislatívneho odboru, to je v poriadku, ale bežne sa stáva, že prichádzajú aj návrhy, ktoré nemajú nič spoločné s tým pôvodným návrhom zákona a jednoducho ministerstvo a nielen ministerstvo zdravotníctva, samozrejme a nielen zdravotnícky výbor, to tam odsúhlasí.
A táto prax je neblahá, my ako opoziční poslanci na to upozorňujeme, ale obvykle alebo teda skoro vždy, bezvýsledne. Teraz na to upozorňuje aj pán prezident a mne sa veľmi páčilo ako zdôvodnil to vrátenie návrhu zákona, lebo pán prezident povedal, že rešpektuje vládu a parlament, aby oni určovali ako vysoké majú byť odvody, ako vysoké majú byť dane, ako majú byť nastavené. To je samozrejme právomoc parlamentu, aby o tomto rozhodoval a prezident teoreticky môže do toho vstupovať, ale pán prezident hovorí, že v tomto rešpektuje parlament, ale to čo namieta, je proces. Keďže to tu doteraz nezaznelo, tak by som rád aj zacitoval z toho ako pán prezident zdôvodnil vetovanie tohto zákona. "Ako prezidentovi Slovenskej republiky, mi z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva povinnosť svojím rozhodovaním, zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov medzi, ktoré patrí aj Národná rada, pri plnení svojej základnej, ústavnej role prijímania zákonov. Riadny zákonodárny proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania dopadov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy. Je pravdou, že legislatívne pravidlá umožňujú procesné postupy skracovať, ale iba v presne zadefinovaných prípadoch. Zneužívanie tejto možnosti v neodôvodnených prípadoch, sa deje na úkor demokratickej kontroly a dôveryhodnosti zákonodárneho procesu. O to viac v prípadoch, keď majú navrhované zmeny významný vplyv na verejné financie, či zamestnanosť v krajine.
Z pozície hlavy štátu, som v minulosti upozorňoval, že praxou obchádzania a neodôvodného skracovania legislatívneho procesu, sa pripravujeme nielen o potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu o návrhoch, ale limitujeme tým aj schopnosť efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona, presvedčivo nepoznáme jeho očakávatelné dopady. Predstaviteľov vládnej väčšiny som preto varoval, že prax schvaľovania podstatných zmien v zákonoch na poslednú chvíľu, budem ako prezident, v budúcnosti pri uplatňovaní práva veta, prísne zohľadňovať, a to najmä v prípade zákonov, ktoré sa priamo týkajú zmien vo výške daňového a odvodového zaťaženia. V podmienkach parlamentnej demokracie je zdrojom legitimity, obmedzení práv a ukladania povinností jednotlivcom, dodržiavanie ustanovených procedurálnych pravidiel. Keďže tým dochádza k zásahu do slobody jednotlivcov, je ich zapojenie do procesu žiadúce.".
Pán prezident veľmi správne argumentuje, že je síce právom parlamentu, aby takéto zmeny robil, ale mal by ich robiť spôsobom, ktorý umožní ako zástupcom verejnosti, ktorými sú aj opoziční poslanci, tak aj samotnej verejnosti, vyjadriť sa a mať na to vyjadrenie dostatočný čas. Preto existujú pravidlá, môžme sa sporiť o to, či odpočítateľná položka má byť alebo nemá byť, v akej výške má byť, aké majú byť odvody, aké majú byť platby, platby štátu, o to sa sporme, ale nesporme sa o to, či dodržiavať alebo nedodržiavať pravidlá. Pravidlá dodržiavajme!
Druhá vec. vládnutie tejto vlády aj predchádzajúcich vlád, charakterizuje nezodpovedný populizmus. Je to opäť niečo také, čo už sme na to tak zvyknutí, že to nepovažujeme ani za nič nové ani za nič, čo by sme mali vôbec zaznamenať. Odpočítateľná položka od zdravotných odvodov ako nástroj zatraktívnenia zamestnávania nízko príjmových zamestnancov, je nesystémové riešenie. V tom sa evidentne zhodneme. Ale rovnako nesystémové riešenie je zrušenie, a teda zvýšenie príjmov zdravotných poisťovní na úkor najhoršie zarábajúcich zamestnancov. Lebo aj keď sa to formálne dotkne tej časti, ktorá sa odpočítava zamestnávateľom, jednak to zníži atraktivitu zamestnávania práve tých najmenej zarábajúcich a jednak by som si teda vôbec nebol istý, že tí zamestnávatelia nemajú spôsoby ako v rámci šetrenia nákladov to premietnuť do reálnych príjmov tých najhoršie zarábajúcich. Čiže miesto toho, aby štát ušetril, ušetril na výdavkoch, ktoré nie sú nevyhnutné a viacej platil za svojich poistencov zdravotným poisťovniam, tak ideme nedostatok financií pre zdravotníctvo, riešiť tým, že to de facto, zaplatia tí najhoršie zarábajúci. Čiže, jedno nesystémové riešenie nahradíme druhým nesystémovým riešením. Čo iné ako populizmus, čo iné ako nezodpovednosť, čo iné ako absencia jasnej predstavy o tom, kam má krajina smerovať, toto je.
A tá tretia vec, zbabelosť. Zbabelosť sa ani tak netýka tej časti, ktorej sa týkajú výhrady pána prezidenta. Tá zbabelosť sa ale týka celého tohto zákona a nielen v tom ako sa vyhnúť verejnej debate alebo ju aspoň skrátiť na nevyhnutné minimum tým, že obídeme riadny legislatívny proces, ale tá zbabelosť sa týka tej najdiskutovanejšej časti tohto zákona, tých doplnkových ordinačných hodín a 30-eurového poplatku alebo teda úhrady, mimo systém zdravotného poistenia a mám na mysli najmä teda reakciu pána premiéra Fica, že je pán Fico populista, to všetci vieme už dávno a myslím, že aj on sa k tomu hrdo hlási. Že sa zľakne nejakého opatrenia, ktoré navrhne jeho minister a zruší ho, tak to sme už tiež zažili a nie raz, ale obvykle to malo charakter takého buchnutia si pästičkou a povie, že toto teda nie, toto moja sociálna vláda nepripustí. Teraz sme boli svedkami niečoho nevídaného. Robert Fico povedal, že 30-eurové poplatky sa nezrušia nie preto, že sú nesprávne, nie preto, že sú nesociálne, ale preto, že on nebude chodiť vysvetľovať to, čo opozícia, opozícia na to hovorí, nevládze vysvetľovať, nechce vysvetľovať. Čiže on sa ani netvári, že by s tým opatrením vnútorne nesúhlasil, že by ho považoval za zlé. Z jeho vyjadrenia vyplýva iba to, že on nechce, nevládze vysvetľovať verejnosti kritiku opozície, a tak to radšej celé zrušme. Ale čo iné je povinnosťou politika ako vysvetľovať svoje kroky a stáť za nimi.
V poslednom čase sa premiér Fico nie raz vyjadril, že ako mu tu, v parlamente chýbajú Dzurinda a Mikloš, no ale Dzurinda a Mikloš a politici ako Dzurinda a Mikloš, sa od Fica a politikov ako Fica, líšia práve tým, že keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali a nie pri prvom náznaku kritiky, pustili do gatí a povedali, že nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme. Úplne na záver poviem, že
===== Keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali. A nie pri prvom náznaku kritiky pustili do gatí a povedali, že no nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme.
Úplne na záver poviem, že včera som bol nie v rámci prípravy na toto zasadnutie, ale bol som s kamarátmi na predvianočnom pive. Bavili sme sa aj o tejto téme a jeden z nich mi povedal, alebo teda povedal, že ak Fico nechce vysvetľovať svoje kroky, tak nech ide preč. No nepovedal, že ide preč, lebo teda boli sme na pive a on je Žochár, podobne ako pán premiér, takže boli to iné slová, ale nebude ho tu doslovne citovať, keďže mám rešpekt k inštitúcii parlamentu, ale povedal to úplne presne. Úlohou politika je stáť za tým čo urobí a vysvetľovať to čo urobil. Takže áno, pán premiér Fico, ak nechcete ľuďom vysvetľovať svoje kroky, tak choďte preč.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
21. 12. 2017 14:26:21 - 14:41:06 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené kolegyne a kolegovia, pánom prezidentom vrátený zákon, ktorým sa mení zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pekne ukazuje tri dôležité črty, ktoré charakterizujú spôsob vládnutia tejto vládnej koalície. Sú to porušovanie pravidiel, nezodpovedný populizmus a zbabelosť.
Porušovanie pravidiel, prvá vec. Už nás to vlastne ani neprekvapuje lebo vláda a parlament sústavne porušujú pravidlá podľa, ktorých by mali vládnuť, podľa ktorých by mali schvaľovať zákony. Veľmi často sme svedkami skracovania legislatívneho procesu bez toho, aby na to existovali zákonom stanovené dôvody. Na ostatnej schôdzi, riadnej schôdzi, sme mali príležitosť to vidieť pri platoch ústavných činiteľov, ktorí mali systémom skráteného legislatívneho konania, hoci na to neexistovali žiadne zákonom stanovené dôvody, ale rovnako napr. sme v tomto mesiaci zažili aj to, že sa porušuje zákon o pravidlách tvorby právnych predpisov a bez zákonom stavených dôvodov, sa napr. skracuje medzirezortné pripomienkové konanie, teraz myslím na ten zákon o významných investíciách, alebo na udelenie osvedčenia o významnej investícii, ktorý pretláčal pán podpredseda vlády Pellegrini, pre projekty J and T, HB Reavis v Bratislave.
Rovnako na to neexistovali dôvody, ktoré predpokladá zákon pre skracovanie legislatívneho konania, alebo ten problém, na ktorý upozornil pán prezident, teda predkladanie balíkov pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní, či už vo výboroch alebo nebodaj na rokovaní pléna, tesne pred hlasovaním, čo je tiež bežná prax. A balíkov pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa zásadne mení ten predložený návrh. A samozrejme poslanci majú právo predkladať návrhy, poslanci majú právo dopĺňať návrhy zákonov, poslanci majú právo meniť a dopĺňať zákony. Potiaľ je to v poriadku. Nie je v poriadku, keď sa takýmto spôsobom obchádza riadny legislatívny proces ako je to aj v prípade posudzovaného zákona, keď nie z diskusie poslancov vo výbore, nie z diskusie v prvom čítaní vyplynie potreba niečo zmeniť na predloženom návrhu zákona, alebo tam niečo doplniť nebodaj, ale v podstate ministerstvo miesto toho, aby ak chce niečo presadiť, povedalo, toto je náš návrh, prešlo to medzirezortným pripomienkovým konaním, keď sa k tomu môže vyjadriť aj verejnosť, keď sa k tomu môžu vyjadriť iné inštitúcie. Keď sa vyžaduje, aby ten návrh bol zdôvodnený, aby tam bolo jasné, aké bude mať dopady na verejné financie, aké bude mať sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, aby prešiel prvým čítaním, kde je o ňom všeobecná rozprava, riadnou debatou vo výboroch, tak sa jednoducho dá obrovské množstvo návrhov, dá sa na stôl poslancom, poslanci odhlasujú, a toto bol možno výnimočný prípad, keď sa výbor zišiel trikrát, ak si dobre pamätám a rokoval o tom, ale bežne sa takéto veci dejú, že ministerstvo príde s nejakým návrhom a čiastočne reaguje na, povedzme, pripomienky legislatívneho odboru, to je v poriadku, ale bežne sa stáva, že prichádzajú aj návrhy, ktoré nemajú nič spoločné s tým pôvodným návrhom zákona a jednoducho ministerstvo a nielen ministerstvo zdravotníctva, samozrejme a nielen zdravotnícky výbor, to tam odsúhlasí.
A táto prax je neblahá, my ako opoziční poslanci na to upozorňujeme, ale obvykle alebo teda skoro vždy, bezvýsledne. Teraz na to upozorňuje aj pán prezident a mne sa veľmi páčilo ako zdôvodnil to vrátenie návrhu zákona, lebo pán prezident povedal, že rešpektuje vládu a parlament, aby oni určovali ako vysoké majú byť odvody, ako vysoké majú byť dane, ako majú byť nastavené. To je samozrejme právomoc parlamentu, aby o tomto rozhodoval a prezident teoreticky môže do toho vstupovať, ale pán prezident hovorí, že v tomto rešpektuje parlament, ale to čo namieta, je proces. Keďže to tu doteraz nezaznelo, tak by som rád aj zacitoval z toho ako pán prezident zdôvodnil vetovanie tohto zákona. "Ako prezidentovi Slovenskej republiky, mi z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva povinnosť svojím rozhodovaním, zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov medzi, ktoré patrí aj Národná rada, pri plnení svojej základnej, ústavnej role prijímania zákonov. Riadny zákonodárny proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania dopadov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy. Je pravdou, že legislatívne pravidlá umožňujú procesné postupy skracovať, ale iba v presne zadefinovaných prípadoch. Zneužívanie tejto možnosti v neodôvodnených prípadoch, sa deje na úkor demokratickej kontroly a dôveryhodnosti zákonodárneho procesu. O to viac v prípadoch, keď majú navrhované zmeny významný vplyv na verejné financie, či zamestnanosť v krajine.
Z pozície hlavy štátu, som v minulosti upozorňoval, že praxou obchádzania a neodôvodného skracovania legislatívneho procesu, sa pripravujeme nielen o potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu o návrhoch, ale limitujeme tým aj schopnosť efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona, presvedčivo nepoznáme jeho očakávatelné dopady. Predstaviteľov vládnej väčšiny som preto varoval, že prax schvaľovania podstatných zmien v zákonoch na poslednú chvíľu, budem ako prezident, v budúcnosti pri uplatňovaní práva veta, prísne zohľadňovať, a to najmä v prípade zákonov, ktoré sa priamo týkajú zmien vo výške daňového a odvodového zaťaženia. V podmienkach parlamentnej demokracie je zdrojom legitimity, obmedzení práv a ukladania povinností jednotlivcom, dodržiavanie ustanovených procedurálnych pravidiel. Keďže tým dochádza k zásahu do slobody jednotlivcov, je ich zapojenie do procesu žiadúce.".
Pán prezident veľmi správne argumentuje, že je síce právom parlamentu, aby takéto zmeny robil, ale mal by ich robiť spôsobom, ktorý umožní ako zástupcom verejnosti, ktorými sú aj opoziční poslanci, tak aj samotnej verejnosti, vyjadriť sa a mať na to vyjadrenie dostatočný čas. Preto existujú pravidlá, môžme sa sporiť o to, či odpočítateľná položka má byť alebo nemá byť, v akej výške má byť, aké majú byť odvody, aké majú byť platby, platby štátu, o to sa sporme, ale nesporme sa o to, či dodržiavať alebo nedodržiavať pravidlá. Pravidlá dodržiavajme!
Druhá vec. vládnutie tejto vlády aj predchádzajúcich vlád, charakterizuje nezodpovedný populizmus. Je to opäť niečo také, čo už sme na to tak zvyknutí, že to nepovažujeme ani za nič nové ani za nič, čo by sme mali vôbec zaznamenať. Odpočítateľná položka od zdravotných odvodov ako nástroj zatraktívnenia zamestnávania nízko príjmových zamestnancov, je nesystémové riešenie. V tom sa evidentne zhodneme. Ale rovnako nesystémové riešenie je zrušenie, a teda zvýšenie príjmov zdravotných poisťovní na úkor najhoršie zarábajúcich zamestnancov. Lebo aj keď sa to formálne dotkne tej časti, ktorá sa odpočítava zamestnávateľom, jednak to zníži atraktivitu zamestnávania práve tých najmenej zarábajúcich a jednak by som si teda vôbec nebol istý, že tí zamestnávatelia nemajú spôsoby ako v rámci šetrenia nákladov to premietnuť do reálnych príjmov tých najhoršie zarábajúcich. Čiže miesto toho, aby štát ušetril, ušetril na výdavkoch, ktoré nie sú nevyhnutné a viacej platil za svojich poistencov zdravotným poisťovniam, tak ideme nedostatok financií pre zdravotníctvo, riešiť tým, že to de facto, zaplatia tí najhoršie zarábajúci. Čiže, jedno nesystémové riešenie nahradíme druhým nesystémovým riešením. Čo iné ako populizmus, čo iné ako nezodpovednosť, čo iné ako absencia jasnej predstavy o tom, kam má krajina smerovať, toto je.
A tá tretia vec, zbabelosť. Zbabelosť sa ani tak netýka tej časti, ktorej sa týkajú výhrady pána prezidenta. Tá zbabelosť sa ale týka celého tohto zákona a nielen v tom ako sa vyhnúť verejnej debate alebo ju aspoň skrátiť na nevyhnutné minimum tým, že obídeme riadny legislatívny proces, ale tá zbabelosť sa týka tej najdiskutovanejšej časti tohto zákona, tých doplnkových ordinačných hodín a 30-eurového poplatku alebo teda úhrady, mimo systém zdravotného poistenia a mám na mysli najmä teda reakciu pána premiéra Fica, že je pán Fico populista, to všetci vieme už dávno a myslím, že aj on sa k tomu hrdo hlási. Že sa zľakne nejakého opatrenia, ktoré navrhne jeho minister a zruší ho, tak to sme už tiež zažili a nie raz, ale obvykle to malo charakter takého buchnutia si pästičkou a povie, že toto teda nie, toto moja sociálna vláda nepripustí. Teraz sme boli svedkami niečoho nevídaného. Robert Fico povedal, že 30-eurové poplatky sa nezrušia nie preto, že sú nesprávne, nie preto, že sú nesociálne, ale preto, že on nebude chodiť vysvetľovať to, čo opozícia, opozícia na to hovorí, nevládze vysvetľovať, nechce vysvetľovať. Čiže on sa ani netvári, že by s tým opatrením vnútorne nesúhlasil, že by ho považoval za zlé. Z jeho vyjadrenia vyplýva iba to, že on nechce, nevládze vysvetľovať verejnosti kritiku opozície, a tak to radšej celé zrušme. Ale čo iné je povinnosťou politika ako vysvetľovať svoje kroky a stáť za nimi.
V poslednom čase sa premiér Fico nie raz vyjadril, že ako mu tu, v parlamente chýbajú Dzurinda a Mikloš, no ale Dzurinda a Mikloš a politici ako Dzurinda a Mikloš, sa od Fica a politikov ako Fica, líšia práve tým, že keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali a nie pri prvom náznaku kritiky, pustili do gatí a povedali, že nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme. Úplne na záver poviem, že
===== Keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali. A nie pri prvom náznaku kritiky pustili do gatí a povedali, že no nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme.
Úplne na záver poviem, že včera som bol nie v rámci prípravy na toto zasadnutie, ale bol som s kamarátmi na predvianočnom pive. Bavili sme sa aj o tejto téme a jeden z nich mi povedal, alebo teda povedal, že ak Fico nechce vysvetľovať svoje kroky, tak nech ide preč. No nepovedal, že ide preč, lebo teda boli sme na pive a on je Žochár, podobne ako pán premiér, takže boli to iné slová, ale nebude ho tu doslovne citovať, keďže mám rešpekt k inštitúcii parlamentu, ale povedal to úplne presne. Úlohou politika je stáť za tým čo urobí a vysvetľovať to čo urobil. Takže áno, pán premiér Fico, ak nechcete ľuďom vysvetľovať svoje kroky, tak choďte preč.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
13. 12. 2017 11:33:12 - 11:34:09 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Druhá situácia nastala na 21. schôdzi, keď 12. októbra Národná rada schválila návrh na tajné hlasovanie v bode 70 na voľbu členov Rady pre štátnu službu a po zvolení členov sa 19. októbra uskutočnila voľba predsedu Rady pre štátnu službu, bod 71. A napriek tomu, že Národná rada dňa 12. októbra ani neskôr neschválila tajnú voľbu aj pri voľbe predsedu rady, uznesenie sa týkalo len voľby členov rady, a napriek tomu, že na to pán poslanec Klus upozornil, predsedajúci dal uskutočniť tajnú voľbu. Obe hlasovania síce spolu súvisia, ale nebolo explicitne schválené, že sa majú tajne voliť aj predseda.
Takže navrhujem, aby v záujme vyjasnenia do budúcnosti predseda Národnej rady požiadal ústavnoprávny výbor, aby k tomuto zaujal stanovisko.
13. 12. 2017 11:32:07 - 11:33:07 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
V súlade s § 146 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vyslovujem pochybnosť o postupe Národnej rady podľa tohto zákona v dvoch prípadoch a navrhujem, aby o nich predsedajúci rozhodol po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru.
Po prvé otázka, či Národná rada môže jedným uznesením schváliť tajné hlasovanie podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku v troch rôznych navzájom nesúvisiacich hlasovaniach.
A po druhé, či Národná rada schválením tajného hlasovania v jednej veci zároveň môže schváliť tajné hlasovanie v inej súvisiacej, ale odlišnej veci, nie druhé kolo voľby, hoci to nie je pred hlasovaním explicitne uvedené.
Odôvodnenie: Prvá situácia nastala včera, keď predsedajúci dal hlasovať o troch návrhoch na tri tajné hlasovania v troch rôznych veciach, tri rôzne parlamentné tlače, tri rôzne body rokovania. Voľba člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, voľba člena Regulačnej rady a voľba člen Súdnej rady. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 12. 2017 10:50:10 - 10:56:43 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vážený pán predkladateľ, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa aj ja poďakoval predkladateľom, že do svojho návrhu zahrnuli aj otázku automatického rušenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby len z dôvodu, že do 15. júla neodovzdajú do registra uzávierok výročnú správu. Je to úplne najtvrdšia sankcia zo všetkých právnych foriem. Pri nesplnení si nejakej povinnosti alebo tak povinnosti tohto typu nezanikajú nadácie, nezanikajú neinvestičné fondy, nezanikajú občianske združenia, obchodné spoločnosti, politické strany. Niektoré z týchto právnych foriem ani nemajú povinnosť odovzdávať výročnú správu, napríklad občianske združenia. Iné právne formy, napríklad neinvestičné fondy, síce takú povinnosť majú, ale ak si ju nesplnia, tak sú maximálne upozornené, upozornené registrovým úradom, že si nesplnili túto povinnosť. Z iných, v iných právnych formách, napríklad v nadáciách, nesplnenie tejto povinnosti zakladá možnosť zrušenia organizácie, ale súdom. Čiže nie je to automatické, že organizácia je zrušená, lebo účtovníčka ochorela alebo jej mama dostala infarkt a nestihla to, nestihla to v ten deň.
My sme s Vierou Dubačovou, Zuzanou Zimenovou a Petrom Osuským predložili podobný návrh zákona, ktorý riešil iba túto časť, ešte v marci, a teda presne v tom čase aj pán poslanec Zelník a pán poslanec Bastrnák mali svoj návrh, ktorý tiež toto riešil, čiže toto nie je ten prípad, že by niekto sa inšpiroval naším návrhom. Nezávisle od seba sme dospeli k tomu, že je to problém, ktorý treba riešiť. Náš návrh, samozrejme, nebol vtedy schválený a kolegovia stiahli ten návrh a ešte ho dopracovali a teraz ho predložili znovu. Takže ja som ho podporil aj v prvom čítaní a som pripravený bez ohľadu na to, či bude akceptovaný náš pozmeňujúci návrh, ho podporiť aj v druhom čítaní, lebo rieši ten základný problém, aby sa už nedialo to, že neziskové organizácie budú zanikať len z nejakého formálneho dôvodu.
Ja som sa v rámci druhého čítania na pôde ústavnoprávneho výboru pokúsil presadiť dva pozmeňujúce návrhy. Jeden z tých pozmeňujúcich návrhov sa týkal toho, aby súd pred rozhodnutím o zrušení neziskovej organizácie nemal iba možnosť, ale aj povinnosť stanoviť lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré majú byť dôvodom pre zrušenie. Tento návrh bol akceptovaný v rámci ústavnoprávneho výboru a nachádza sa v spoločnej správe. Ten druhý návrh, ktorý tiež vychádzal z toho nášho pôvodného poslaneckého návrhu, riešil otázku možnosti obnovenia organizácií, ktoré síce boli zrušené, ale nezanikli. Čiže dnes ešte stále sú v registri, akurát tam majú uvedené, že sú v likvidácii. A o tomto prebehla na pôde ústavnoprávneho výboru rozsiahla diskusia a ja teda ďakujem aj predkladateľovi, ktorý sa jej zúčastňoval, aj členom ústavnoprávneho výboru za cenné podnety, ktoré sme do toho pozmeňujúceho návrhu zapracovali. Prešlo to aj kontrolou legislatívneho odboru, a dokonca v tej poslednej fáze sa do toho zapojilo aj ministerstvo vnútra, ktoré tiež k tomu dali, dalo nejaké pripomienky, ktoré sme všetky, všetky akceptovali.
Napriek tomu na poslednom rokovaní ministerstvo vnútra prišlo s tým, že nesúhlasí, takže tento návrh výbor neschválil a predkladáme ho teraz ako skupina poslancov ako doplňujúci návrh v rámci druhého čítania v pléne. Myslím si, že bolo by na mieste tento doplňujúci návrh schváliť, pretože niektoré výhrady ministerstva boli technické a tie sme zapracovali do toho návrhu.
A ďalšie dve relevantné výhrady boli to, že akoby sa tým zakladala nerovnosť, že tým organizáciám, ktoré už prebehli procesom likvidácie, tak tie už aj zanikli a tie možnosť obnoviť sa nebudú mať, kdežto tie, ktoré síce už boli zrušené, ale ešte nemajú nejaké vysporiadané záväzky a ešte nezanikli, čiže postupovali pomalšie, tak tým tú možnosť dáme. Na toto som odpovedal a hovorím to aj teraz, že nie je možné napraviť všetky krivdy sveta, ale treba sa snažiť napraviť aspoň tie, ktoré napraviť môžeme. Napríklad keď štát sa rozhodne, že odsúhlasí nejaký príspevok obetiam komunistického režimu, tak neodsúhlasí ho všetkým, lebo niektoré z nich už nežijú, ale to neznamená, že nemáme prejaviť úctu alebo podporiť tých, ktorí to prežili a ktorí, kde tú krivdu ešte napraviť môžeme.
Druhá výhrada bola, že v súčasnosti je 1 400 takýchto organizácii, ktoré boli zrušené z dôvodu, že si nesplnili povinnosť dať výročnú správu do registra uzávierok, ale ešte nezanikli. Čiže sú v procese likvidácie a že by to bolo technicky komplikované pre osem okresných úradov v sídle kraja toto zúradovať, tak to si myslím, že tiež nie je dobrý dôvod, to je práve naopak, ak 1 400 organizácií bolo zrušených iba na základe nesplnenia si formálnych povinností, tak je to zlé vysvedčenie o tom zákone, je to dôkaz o tom, že ten zákon mal byť zmenený už dávno a teraz by sme sa kvôli tomu nemali vyhýbať poskytnutiu možnosti nápravy, a preto si vás dovolím požiadať o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Dubačová.
Ďakujem.
12. 12. 2017 15:18:14 - 15:27:05 23. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 790 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem. Prihlásil som sa do rozpravy, aby bola prípadne ešte možnosť reagovať, ktorá už nie je, keby som to využil ako záverečné slovo. Chcel by som reagovať teda najmä na kolegu Petráka. Asi som mal na úvod ja povedať, že som poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a mestskej časti Bratislava - staré mesto. Rovnako ako kolegovia mali povedať, že sú mestskí poslanci v Bratislave a v Košiciach, a pán Petrák, že je starostom, aby teda nevznikli náhodou pochybnosti, že, že hovoríme v nejakom svojom záujme posilniť alebo jednu, druhú stranu. Ak keď teda verím, že nikto z nás to nehovoril preto, že je aktuálne poslancom alebo starostom, ale preto, že je to, že je o tom úprimne presvedčený, že by to tak malo, alebo v prípade pána Petráka, nemalo byť. Teda budem reagovať na kolegu Petráka a som rád, že niekto z vládnej koalície k tomu vystúpil a povedal svoj názor, povedal prečo nesúhlasí alebo s čím v našom návrhu nesúhlasí.
My to nestaviame tak, že dobré zastupiteľstvo a zlý nekompetentný starosta. Tak to tam nie je napísané a tak sme to ani nikdy, nikdy nepovedali. Faktom je, že niekedy dochádza ku konfliktom medzi, medzi týmito dvoma orgánmi samosprávy. A za kratší koniec obvykle ťahajú poslanci, nie starosta. A za kratší koniec ťahajú poslanci aj pri zmenách zákona o obecnom zriadení, pretože od roku 1990, ak sa niečo zmení na vzťahu týchto dvoch orgánov, tak sa zmení v prospech starostu, nie v prospech zastupiteľstva. A nie je to ani v polohe, ako pán poslanec Petrák hovorí, že nekompetentné zastupiteľstvo, tak ho treba vyvažovať nejakými občanmi, ktorí budú môcť chodiť na komisie alebo vystupovať na zastupiteľstve, ani tak to nie je. My rešpektujeme demokraciu, rešpektujeme, že starosta a zastupiteľstvo majú mandát od občanov, majú právo rozhodovať. To právo nemajú aktivisti, ale otvorenosť a transparentnosť predsa nie je protikladom demokracie. Je predpokladom a prirodzenou súčasťou demokracie. To, že sa občania, aj tí občania, ktorí nie sú nikým zvolení, majú právo vyjadriť k tomu, čo sa deje v ich štáte, alebo k tomu čo sa deje v ich obci či meste je predsa úplne prirodzené, správne a demokratické. Ale opakujem, nie priama demokracia, participácia transparentnosť, otvorenosť a potom to rozhodnutie urobí buď starosta alebo zastupiteľstvo podľa toho, kto, kto to má v náplni v zmysle zákona.
Nesúhlasil by som aj s tou nerovnosťou zbraní, že teda aktivisti používajú nejaké sociálne siete, letáky a neviem čo, je vo vzťahu predstaviteľov moci, či už samosprávnej alebo štátnej, nerovnosť vo vzťahu k občanom, pokiaľ ide o zbrane. Ale tá nerovnosť zbraní je v prospech ľudí, ktorí sú pri moci, ktorí sú v samospráve, ktorí rozhodujú. Tí aktivisti môžu niečo kritizovať, môžu niečo niekam napísať na Facebook, ale rozhoduje buď starosta alebo zastupiteľstvo. A aj ten priestor v médiách obvykle dostávajú predstavitelia moci oveľa väčší, nevpraviac o tom, na úrovni samosprávy často funguje nejaké obecné noviny, ktoré si vydáva samospráva a tam teda žiadna rovnosť zbraní nie je. Tam vo väčšine prípadov má oveľa väčší priestor a v tomto prípade najmä starosta alebo keď už tak poslanci, ale aktívni občania nie.
Druhý okruh, ktorému sa pán Petrák vyjadril, zástupca starostu, že sme to nepochopili, že zástupca má zastupovať starostu. K tomu dve veci. My nenavrhujeme, aby zastupiteľstvo volili niekoho napriek starostovi. Navrhujeme systém, že starosta navrhne, zastupiteľstvo zvolí. Čiže rozloženie tej zodpovednosti. A keď starosta nikoho takého nenájde, tak nebude nikto zvolený. A samozrejme, že možno uvažovať aj o inom systéme, že zástupca starostu by bol plne v rukách starostu, ale potom, potom načo, načo má byť z poslancov. Potom by bol lepší model, že tak ako v Amerike sa volí prezidenta a viceprezident, tak sa bude voliť primátor a viceprimátor a priamo občania si zvolia, že toto je ten, kto bude najbližšie štyri roky zastupovať starostu alebo primátora a keď sa mu niečo stane, tak nastúpi na jeho miesto. Je možné aj taký systém, ale to by bol ďalekosiahlejší zásah do ktorého sme nechceli ísť. Postavenie hlavného kontrolóra, no áno, hlavný kontrolór má byť nezávislý. Ale čo sa dnes píše v zákone, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, nie starosta. Úlohy hlavného kontrolóra: hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu, nie starostovi, raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, nie starostovi. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti nie starostovi, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, nie starosta. Práve toto chcete zmeniť vládnou novelou. A teda mimochodom ani hlavní kontrolóri, ktorí majú tiež svoju organizáciu, neboli prizvaní k tomu, aby sa podieľali na príprave vládneho návrhu novely zákona o obecnom zriadení, napriek tomu, že sa dožadovali, napriek tomu, že ten návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovali nebolo ich pripomienkam vyhovené. A ten podstatný problematický bod možnosť úkolovania hlavného kontrolóra starostom tam ostal.
A na záver, teda aby som aj dokumentoval, že nebolo to z vody uvarené, nie je to návrh pre návrh, umenie pre umenie, tak sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tej hromadnej pripomienky, ktorá bola základom pre poslanecký návrh novely zákona. A spomeniem len tých, ktorí na tom aktívne pracovali a dúfam, že na nikoho nezabudnem. A sú to aj ľudia, ako som spomínal, ľudia, ktorí majú o tom teoretické vedomosti ale aj ľudia z praxe. Vladimír Špánik, ktorý pre predsedom Združenia občanov miest a obcí Slovenska a zároveň poslancom obecného zastupiteľstva vo Vinodole, Marián Seman, právnik a občiansky aktivista člen ZOMOS, Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Martin Kolárik, projektový manažér, výskumník Inštitútu SGI, politológ a teda pracovník Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Richard Ruterovský, poslanec Mestského zastupiteľstva Prešov, Jozef Mečiar, aktivista a bývalý zástupca primátora mesta Šaľa, Vladimír Dulan poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava Karlova Ves, člen Správnej rady ZOMOS, Peter Uhlár, člen Správnej rady ZOMOS, poslanec Obecného zastupiteľstva Zlatá Baňa, Dušan Chrastina, revízor ZOMOS, bývalý hlavný kontrolór mesta Vrútky, Adrián Macko ===== aktivita a bývalý zástupca primátora mesta Šaľa, Vladimír Dulan poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava Karlova Ves, člen Správnej rady ZOMOS, Peter Uhlár, člen Správnej rady ZOMOS, poslanec Obecného zastupiteľstva Zlatá Baňa, Dušan Chrastina, revízor ZOMOS, bývalý hlavný kontrolór mesta Vrútky, Adrián Macko, hlavný kontrolór mesta Krupina, Milina Verešová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šaľa a hlavný kontrolór obce Šoporňa a Ivan Kuhn, poslanec Mestského zastupiteľstva Rožňava a analytik Konzervatívneho inštitútu. Čiže bolo to kolektívne dielo a vychádzalo z praxe z reálnych problémov.
Chápem, že pohľad starostu a starostov je iný ako pohľad poslancov a aktivistov, to je úplne legitímne. Ale opakujem, nie je to teória, sú to reálne praktické problémy, ktoré sa snažíme našim návrhom riešiť. Ďakujem za pozornosť.
12. 12. 2017 15:18:14 - 15:27:05 23. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 790 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem. Prihlásil som sa do rozpravy, aby bola prípadne ešte možnosť reagovať, ktorá už nie je, keby som to využil ako záverečné slovo. Chcel by som reagovať teda najmä na kolegu Petráka. Asi som mal na úvod ja povedať, že som poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a mestskej časti Bratislava - staré mesto. Rovnako ako kolegovia mali povedať, že sú mestskí poslanci v Bratislave a v Košiciach, a pán Petrák, že je starostom, aby teda nevznikli náhodou pochybnosti, že, že hovoríme v nejakom svojom záujme posilniť alebo jednu, druhú stranu. Ak keď teda verím, že nikto z nás to nehovoril preto, že je aktuálne poslancom alebo starostom, ale preto, že je to, že je o tom úprimne presvedčený, že by to tak malo, alebo v prípade pána Petráka, nemalo byť. Teda budem reagovať na kolegu Petráka a som rád, že niekto z vládnej koalície k tomu vystúpil a povedal svoj názor, povedal prečo nesúhlasí alebo s čím v našom návrhu nesúhlasí.
My to nestaviame tak, že dobré zastupiteľstvo a zlý nekompetentný starosta. Tak to tam nie je napísané a tak sme to ani nikdy, nikdy nepovedali. Faktom je, že niekedy dochádza ku konfliktom medzi, medzi týmito dvoma orgánmi samosprávy. A za kratší koniec obvykle ťahajú poslanci, nie starosta. A za kratší koniec ťahajú poslanci aj pri zmenách zákona o obecnom zriadení, pretože od roku 1990, ak sa niečo zmení na vzťahu týchto dvoch orgánov, tak sa zmení v prospech starostu, nie v prospech zastupiteľstva. A nie je to ani v polohe, ako pán poslanec Petrák hovorí, že nekompetentné zastupiteľstvo, tak ho treba vyvažovať nejakými občanmi, ktorí budú môcť chodiť na komisie alebo vystupovať na zastupiteľstve, ani tak to nie je. My rešpektujeme demokraciu, rešpektujeme, že starosta a zastupiteľstvo majú mandát od občanov, majú právo rozhodovať. To právo nemajú aktivisti, ale otvorenosť a transparentnosť predsa nie je protikladom demokracie. Je predpokladom a prirodzenou súčasťou demokracie. To, že sa občania, aj tí občania, ktorí nie sú nikým zvolení, majú právo vyjadriť k tomu, čo sa deje v ich štáte, alebo k tomu čo sa deje v ich obci či meste je predsa úplne prirodzené, správne a demokratické. Ale opakujem, nie priama demokracia, participácia transparentnosť, otvorenosť a potom to rozhodnutie urobí buď starosta alebo zastupiteľstvo podľa toho, kto, kto to má v náplni v zmysle zákona.
Nesúhlasil by som aj s tou nerovnosťou zbraní, že teda aktivisti používajú nejaké sociálne siete, letáky a neviem čo, je vo vzťahu predstaviteľov moci, či už samosprávnej alebo štátnej, nerovnosť vo vzťahu k občanom, pokiaľ ide o zbrane. Ale tá nerovnosť zbraní je v prospech ľudí, ktorí sú pri moci, ktorí sú v samospráve, ktorí rozhodujú. Tí aktivisti môžu niečo kritizovať, môžu niečo niekam napísať na Facebook, ale rozhoduje buď starosta alebo zastupiteľstvo. A aj ten priestor v médiách obvykle dostávajú predstavitelia moci oveľa väčší, nevpraviac o tom, na úrovni samosprávy často funguje nejaké obecné noviny, ktoré si vydáva samospráva a tam teda žiadna rovnosť zbraní nie je. Tam vo väčšine prípadov má oveľa väčší priestor a v tomto prípade najmä starosta alebo keď už tak poslanci, ale aktívni občania nie.
Druhý okruh, ktorému sa pán Petrák vyjadril, zástupca starostu, že sme to nepochopili, že zástupca má zastupovať starostu. K tomu dve veci. My nenavrhujeme, aby zastupiteľstvo volili niekoho napriek starostovi. Navrhujeme systém, že starosta navrhne, zastupiteľstvo zvolí. Čiže rozloženie tej zodpovednosti. A keď starosta nikoho takého nenájde, tak nebude nikto zvolený. A samozrejme, že možno uvažovať aj o inom systéme, že zástupca starostu by bol plne v rukách starostu, ale potom, potom načo, načo má byť z poslancov. Potom by bol lepší model, že tak ako v Amerike sa volí prezidenta a viceprezident, tak sa bude voliť primátor a viceprimátor a priamo občania si zvolia, že toto je ten, kto bude najbližšie štyri roky zastupovať starostu alebo primátora a keď sa mu niečo stane, tak nastúpi na jeho miesto. Je možné aj taký systém, ale to by bol ďalekosiahlejší zásah do ktorého sme nechceli ísť. Postavenie hlavného kontrolóra, no áno, hlavný kontrolór má byť nezávislý. Ale čo sa dnes píše v zákone, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, nie starosta. Úlohy hlavného kontrolóra: hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu, nie starostovi, raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, nie starostovi. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti nie starostovi, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, nie starosta. Práve toto chcete zmeniť vládnou novelou. A teda mimochodom ani hlavní kontrolóri, ktorí majú tiež svoju organizáciu, neboli prizvaní k tomu, aby sa podieľali na príprave vládneho návrhu novely zákona o obecnom zriadení, napriek tomu, že sa dožadovali, napriek tomu, že ten návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovali nebolo ich pripomienkam vyhovené. A ten podstatný problematický bod možnosť úkolovania hlavného kontrolóra starostom tam ostal.
A na záver, teda aby som aj dokumentoval, že nebolo to z vody uvarené, nie je to návrh pre návrh, umenie pre umenie, tak sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tej hromadnej pripomienky, ktorá bola základom pre poslanecký návrh novely zákona. A spomeniem len tých, ktorí na tom aktívne pracovali a dúfam, že na nikoho nezabudnem. A sú to aj ľudia, ako som spomínal, ľudia, ktorí majú o tom teoretické vedomosti ale aj ľudia z praxe. Vladimír Špánik, ktorý pre predsedom Združenia občanov miest a obcí Slovenska a zároveň poslancom obecného zastupiteľstva vo Vinodole, Marián Seman, právnik a občiansky aktivista člen ZOMOS, Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Martin Kolárik, projektový manažér, výskumník Inštitútu SGI, politológ a teda pracovník Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Richard Ruterovský, poslanec Mestského zastupiteľstva Prešov, Jozef Mečiar, aktivista a bývalý zástupca primátora mesta Šaľa, Vladimír Dulan poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava Karlova Ves, člen Správnej rady ZOMOS, Peter Uhlár, člen Správnej rady ZOMOS, poslanec Obecného zastupiteľstva Zlatá Baňa, Dušan Chrastina, revízor ZOMOS, bývalý hlavný kontrolór mesta Vrútky, Adrián Macko ===== aktivita a bývalý zástupca primátora mesta Šaľa, Vladimír Dulan poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava Karlova Ves, člen Správnej rady ZOMOS, Peter Uhlár, člen Správnej rady ZOMOS, poslanec Obecného zastupiteľstva Zlatá Baňa, Dušan Chrastina, revízor ZOMOS, bývalý hlavný kontrolór mesta Vrútky, Adrián Macko, hlavný kontrolór mesta Krupina, Milina Verešová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šaľa a hlavný kontrolór obce Šoporňa a Ivan Kuhn, poslanec Mestského zastupiteľstva Rožňava a analytik Konzervatívneho inštitútu. Čiže bolo to kolektívne dielo a vychádzalo z praxe z reálnych problémov.
Chápem, že pohľad starostu a starostov je iný ako pohľad poslancov a aktivistov, to je úplne legitímne. Ale opakujem, nie je to teória, sú to reálne praktické problémy, ktoré sa snažíme našim návrhom riešiť. Ďakujem za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->