Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2017 16:39:33 - 16:40:46 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je ...
===== Ďakujem pekne za slovo, pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je odvodová odpočítateľná položka a prečo tie peniaze sú potrebné, pretože 100 miliónov eur iste nebude postačovať na to všetko, čo v zdravotníctve potrebujeme, teda tých 100 miliónov, ktoré sa týmto spôsobom dostanú a že naozaj zákona tak ako aj hovoril môj predrečník je nielen odpočítateľnej odvodovej položke ale je to aj práve o tej sociálnej starostlivosti v ošetrovateľskej starostlivosti v domovoch dôchodcov aj o prehliadke mŕtvych aj o urgentoch o ďalších ďalších veciach, ja chcem pekne poprosiť všetkých kolegov, lebo ak by sme tých 100 miliónov neschválili, teda odmietli by sme pripomienku pána prezidenta, tak budeme mať veľký problém, v prvom rade budú mať veľký problém zdravotnícke zariadenia a stým samozrejme úzko súvisí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre naše obyvateľstvo. Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby sme pripomienku pána prezidenta, aby sme odmietli. Ďakujem.
21. 12. 2017 16:39:33 - 16:40:46 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je ...
===== Ďakujem pekne za slovo, pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je odvodová odpočítateľná položka a prečo tie peniaze sú potrebné, pretože 100 miliónov eur iste nebude postačovať na to všetko, čo v zdravotníctve potrebujeme, teda tých 100 miliónov, ktoré sa týmto spôsobom dostanú a že naozaj zákona tak ako aj hovoril môj predrečník je nielen odpočítateľnej odvodovej položke ale je to aj práve o tej sociálnej starostlivosti v ošetrovateľskej starostlivosti v domovoch dôchodcov aj o prehliadke mŕtvych aj o urgentoch o ďalších ďalších veciach, ja chcem pekne poprosiť všetkých kolegov, lebo ak by sme tých 100 miliónov neschválili, teda odmietli by sme pripomienku pána prezidenta, tak budeme mať veľký problém, v prvom rade budú mať veľký problém zdravotnícke zariadenia a stým samozrejme úzko súvisí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre naše obyvateľstvo. Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby sme pripomienku pána prezidenta, aby sme odmietli. Ďakujem.
21. 12. 2017 16:39:33 - 16:40:46 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je ...
===== Ďakujem pekne za slovo, pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je odvodová odpočítateľná položka a prečo tie peniaze sú potrebné, pretože 100 miliónov eur iste nebude postačovať na to všetko, čo v zdravotníctve potrebujeme, teda tých 100 miliónov, ktoré sa týmto spôsobom dostanú a že naozaj zákona tak ako aj hovoril môj predrečník je nielen odpočítateľnej odvodovej položke ale je to aj práve o tej sociálnej starostlivosti v ošetrovateľskej starostlivosti v domovoch dôchodcov aj o prehliadke mŕtvych aj o urgentoch o ďalších ďalších veciach, ja chcem pekne poprosiť všetkých kolegov, lebo ak by sme tých 100 miliónov neschválili, teda odmietli by sme pripomienku pána prezidenta, tak budeme mať veľký problém, v prvom rade budú mať veľký problém zdravotnícke zariadenia a stým samozrejme úzko súvisí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre naše obyvateľstvo. Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby sme pripomienku pána prezidenta, aby sme odmietli. Ďakujem.
21. 12. 2017 16:39:33 - 16:40:46 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je ...
===== Ďakujem pekne za slovo, pán minister chcem veľmi pekne poďakovať za výstižné vysvetlenie, čo to je odvodová odpočítateľná položka a prečo tie peniaze sú potrebné, pretože 100 miliónov eur iste nebude postačovať na to všetko, čo v zdravotníctve potrebujeme, teda tých 100 miliónov, ktoré sa týmto spôsobom dostanú a že naozaj zákona tak ako aj hovoril môj predrečník je nielen odpočítateľnej odvodovej položke ale je to aj práve o tej sociálnej starostlivosti v ošetrovateľskej starostlivosti v domovoch dôchodcov aj o prehliadke mŕtvych aj o urgentoch o ďalších ďalších veciach, ja chcem pekne poprosiť všetkých kolegov, lebo ak by sme tých 100 miliónov neschválili, teda odmietli by sme pripomienku pána prezidenta, tak budeme mať veľký problém, v prvom rade budú mať veľký problém zdravotnícke zariadenia a stým samozrejme úzko súvisí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre naše obyvateľstvo. Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby sme pripomienku pána prezidenta, aby sme odmietli. Ďakujem.
21. 12. 2017 16:10:51 - 16:12:16 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať Alan, že si sa venoval práve tým dvom bodom, o ktorých hovoril pán prezident a teda, že vecná diskusia. Dá sa s tými argumentácia súhlasiť, ale práve preto sám hovorím a veľmi správne, že chýbajú peniaze v rezorte, je vnútorná zadĺženosť, ale systémovo my predsa nemôžeme donekonečna hovoriť o tom, že to bude sanovať zdravotníctvo, aj platy. Čiže tu sa musia nájsť úplne iné mechanizmy a odpočitateľná odvodová položka, prakticky sme požičali, zdravotníci niekomu peniaze na to, aby sa sa zdvihli mzdy. Práve preto, aby sa zvýšila zamestnanosť obyvateľstva, aby dostali väčšie platy. Ale tá doba, kedy toto bolo, už pominula a my naozaj nemôžeme si dovoliť práve kvôli tým argumentom, ktoré si veľmi správne povedal, málo je peňazí, vnútorná zadĺženosť a my ideme ešte poviem saturovať skupiny obyvateľstva z peňazí, ktoré majú zo zdravotníctva. Ja som zato, aby sa zdvihli čisté mzdy pre všetkých zamestnancov, aby sa znížila nezamestnanosť, ale nemôže to byť na úkor platieb cez zdravotné poisťovne. Ďakujem pekne.
21. 12. 2017 15:58:29 - 16:00:29 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem povedať dámy a páni, že zdravotníctvo to nie je ani vec len pre opozíciu alebo pre koalíciu a miesto toho, aby sme hovorili o vízii ako takej a obdobie dlhodobé a dávali argumenty a o tom sa bavili, tak je tu viacej politiky ako rácia a argumentov. To, že sú dlhé čakacie doby to je pravda a nie sú dlhé čakacie doby iba u nás ale aj v zahraničí. Je to dané aj tým kapacitou tých jednotlivých ambulancií a počtom lekárom a vieme dobre, že lekári nielen u nás ale aj v zahraničí chýbajú. Ja chcem poďakovať kolegovi Blanárovi, že vysvetlil doplnkové ordinačné hodiny lebo nejedná sa o poplatok ale je to o peniazoch, ktoré by mohol lekár si vyžiadať do výšky 30 euro de facto povedané po pracovnej dobe. Lebo teraz to nemôže urobiť, teda chceli sme naozaj týmto pozmeňovacím návrhom dosiahnuť to, aby sa znížili čakacie doby lebo niektorí ak to si zaplatia, že prídu poobede a dohodnú sa uvoľní sa miesto pre tých, ktorí čakajú v riadnych ordinačných hodinách. Ale tu nejde o to, že kto viacej sľúbi pacientom alebo verejnosti. Je tu problém, vieme objektívne, že peňazí do zdravotníctva prichádza málo a bude treba x rokov na to, aby sa zdravotníctvo dosaturovalo.
Aj hneď keď nastúpite na ďalšie volebné obdobie nemysli si, že keby si bol minister zdravotníctva, že okamžite tie veci to potrebuje čas niekoľko volebných období. A to, aby sa tam peniaze do toho dostali budú sa môcť postupne, veď ak je okolo miliardy vnútorná zadĺženosť ak je teraz 700 miliónov nezaplatené faktúry, to si naozaj myslí niekto, že lusknutím prsta to...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 12. 2017 15:36:29 - 15:38:21 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán kolega stále ste hovorili o tom, že malo sa diskutovať. Ale veď minister dneska jasne povedal na zdravotnom výbore, že s tými, ktorí boli dotknutí teda so zamestnávateľmi to bolo oddiskutované. Tak s kým to malo byť ešte diskutované? To neni pravda, že to bolo robené tak, že na poslednú chvíľku prišiel pozmeňovací návrh. Bolo to s touto skupinou, ktorých sa to najviacej týka bolo to oddiskutované. Hovoríte o tom, že nízko príjmové skupiny. Samozrejme na jednej strane hovoríme o tom, že sú dlhé čakacie doby, že nemocnice sú v takom stave v akom sú. Nevyplatené faktúry súčasné, vnútorný dlh obrovský a na druhej strane poviete, ale nech to ťahá zdravotníctvo. Zvýšia sa mzdy, ale na úkor zdravotníctva. Bolo by to systémové, keby sme povedali, dobre znížime ľudia dostanú viacej, nech neplatia odvody do sociálnej poisťovne? Ja som za to, aby ľudia dostali viacej peňazí, ale nemôže to byť na úkor toho, že zoberieme tie peniaze zdravotníkom. Práve tam na jednej strane hovoríte o tom, že peňazí ako vyzerajú, v akom stave sú zdravotnícke zariadenia, že pacient musí nosiť toaletný papier, že chýba prístrojová technika a na druhej strane poviete, kludne nech to predsa len sa zníži rozpočet pre zdravotníctvo. Viete o koľko máme menej oproti Českej republike? O 1 miliardu a vy napriek tomu ešte poviete, že áno treba prijať tú odpočítateľnú položku a treba tie peniaze zobrať zo zdravotnej poisťovne. Nie je to správne, nie je systémové a treba hľadať úplne iné veci, ale nie tak, aby sme znova poviem, nezvyšuje sa daňové, len sa prichádza k tomu, čo bolo v roku 2014, že zamestnávateľ bude platiť 10 %, zamestnanec 4 %. Škoda, že štát si nesplnil svoju odvodovú povinnosť v zmysle 4 %. Ďakujem.
21. 12. 2017 15:12:30 - 15:13:59 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, mnohokrát hľadáme inšpiráciu v zahraničí a trinásty, štrnásty plat je bežne v zahraničí. Volá sa to niečo ako dovolenkový plat a vianočný príspevok, ktorý je nie na dobrovoľnej báze, ale je automaticky vyplácaný. Neviem prečo vy máte k tomu nejaké výhrady, keď teraz je ten návrh, že by to mohlo byť na dobrovoľnej báze, teda tí čo na to majú, môžu takýto príspevok zamestnancovi vyplatiť. Je úžasné vás sledovať aký máte interes o nízkopríjmové skupiny napríklad v Gelnici alebo v iných hladových dolinách, ale namietate to alebo ide vám na nervy, keď sa zvyšuje minimálna mzda. A ako chcete dosiahnuť to, aby teda ten zamestnanec, teda ten nízkopríjmový dostal väčšiu mzdu? No jedine tým, že sa zvýši minimálna mzda. Keď sa v Nemecku zvyšovala minimálna mzda na tisíc euro nikto v Nemecku neprotestoval. Zaujímavé, vy taký ochranca tých najchudobnejších a najbiednejšie zarábajúcich, máte k tomu výhrady. A k tým odvodom. Prosím vás pekne, veď tie odvody nie sú len do zdravotnej poisťovne. Sú aj do sociálnej, sú odvody aj daňové, sú odvody do nezamestnanosti. Čo tak si to vymeniť, že by takáto odvodová povinnosť bola nie na úkor zdravotníctva, ale na úkor sociálnej poisťovne. Čo by ste na to povedali? Bolo by to systémové riešenie? Ja si myslím, že isto nie. Ďakujem.
21. 12. 2017 14:44:39 - 14:46:39 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ja musím namietať. Povedali ste pán kolega, že je to na úkor najhoršie zarábajúcich. Nie je to pravda. Systém vymeriavacieho základu je nasledovný: 4-percentá platí zamestnanec, tých sa to netýka, 10 % platí zamestnávateľ a je to naozaj nesystémové riešenie, aby sa cez neplatenie do zdravotných odvodov aby sa zvyšovala mzda. Musia byť iné riešenia. Či to je zrušenie alebo zníženie iného daňového základu. Ale to, aj to zdravotníctvo predsa potrebuje pracovať s nejakým objemom. A to, že my povieme, že tak teraz nebudete platiť do zdravotnej poisťovne a vy budete mať, to nie je systémové, to nie je správne riešenie. Áno, súhlasím s tým, že zákony by sa mali prijímať s nejakým konsenzom, alebo tí ľudia o ktorých sa jedná mali by o tom vedieť. Ale pán minister chcem iba oznámiť, že dneska pán minister potvrdil na zdravotnom výbore, že práve túto vec so zamestnávateľmi, ktorých sa táto odpočítateľná odvodová položka týka, s nimi prerokoval a nemali k tomu nejaké výhrady. Čiže naozaj tá podmienka, ktorú namieta aj pán prezident, predsa bola splnená, že s dotknutými subjektami sa o tom rokovalo.
A čo sa týka pána Dzurindu a pána Mikloška, no prepáčte, títo ľudia urobili nie výpredaj, rozdali republiku, zničili ekonomiku tejto krajiny. Takže hovoriť o tom, že akí boli fantastickí. Veď dokonca Východoslovenské železiarne predali predali za menej ako kúpili jeden klub futbalový v Taliansku jedného hráča. Za 70 miliónov v dneska to predávajú za miliardu a pol, tak to teda bol obchod. A vy ešte poviete, že Dzurinda ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 12. 2017 14:23:26 - 14:25:13 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja len krátko. Dá sa súhlasiť s argumentáciou, pán kolega, že naozaj sú dlhé čakacie doby, ale to, čo mali byť doplnkové ordinačné hodiny , to nemalo byť prednostné vyšetrenie. To malo byť práca za lekára, ktorý chce toto robiť kvázi po pracovnej dobe, keď si splní svoju povinnosť a vyšetrí pacientov, ktorých má nazmluvnených od zdravotnej poisťovne. Boli tam rôzne ďalšie veci, aby lekár nemohol z toho nejakým spôsobom sa vyšmyknúť, išlo aj o to, aby sa znížila možno nejaká šedá ekonomika a čo sa týka tých poplatkov alebo daňových, toto sa nezavádzajú nové, bohužiaľ, že v pätnástom roku sa prijalo jedno nesystémové riešenie, kedy sa zvýšil príjem zamestnancov na úkor toho, že sa znížil príjem do zdravotných poisťovní, ale to tiež nie je celkom pravda, pretože v tom roku sa kompenzovalo zvýšenou platbou štátu na 4,16 %. Tak ja si myslím, že ak chceme pomôcť tým ľuďom, dá sa to znížiť inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní, lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je, nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví.
===== inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch, budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví, ale nemalo by to byť na úkor, poviem, príjmov do zdravotníctva. Ďakujem.
21. 12. 2017 14:23:26 - 14:25:13 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja len krátko. Dá sa súhlasiť s argumentáciou, pán kolega, že naozaj sú dlhé čakacie doby, ale to, čo mali byť doplnkové ordinačné hodiny , to nemalo byť prednostné vyšetrenie. To malo byť práca za lekára, ktorý chce toto robiť kvázi po pracovnej dobe, keď si splní svoju povinnosť a vyšetrí pacientov, ktorých má nazmluvnených od zdravotnej poisťovne. Boli tam rôzne ďalšie veci, aby lekár nemohol z toho nejakým spôsobom sa vyšmyknúť, išlo aj o to, aby sa znížila možno nejaká šedá ekonomika a čo sa týka tých poplatkov alebo daňových, toto sa nezavádzajú nové, bohužiaľ, že v pätnástom roku sa prijalo jedno nesystémové riešenie, kedy sa zvýšil príjem zamestnancov na úkor toho, že sa znížil príjem do zdravotných poisťovní, ale to tiež nie je celkom pravda, pretože v tom roku sa kompenzovalo zvýšenou platbou štátu na 4,16 %. Tak ja si myslím, že ak chceme pomôcť tým ľuďom, dá sa to znížiť inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní, lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je, nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví.
===== inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch, budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví, ale nemalo by to byť na úkor, poviem, príjmov do zdravotníctva. Ďakujem.
21. 12. 2017 14:23:26 - 14:25:13 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja len krátko. Dá sa súhlasiť s argumentáciou, pán kolega, že naozaj sú dlhé čakacie doby, ale to, čo mali byť doplnkové ordinačné hodiny , to nemalo byť prednostné vyšetrenie. To malo byť práca za lekára, ktorý chce toto robiť kvázi po pracovnej dobe, keď si splní svoju povinnosť a vyšetrí pacientov, ktorých má nazmluvnených od zdravotnej poisťovne. Boli tam rôzne ďalšie veci, aby lekár nemohol z toho nejakým spôsobom sa vyšmyknúť, išlo aj o to, aby sa znížila možno nejaká šedá ekonomika a čo sa týka tých poplatkov alebo daňových, toto sa nezavádzajú nové, bohužiaľ, že v pätnástom roku sa prijalo jedno nesystémové riešenie, kedy sa zvýšil príjem zamestnancov na úkor toho, že sa znížil príjem do zdravotných poisťovní, ale to tiež nie je celkom pravda, pretože v tom roku sa kompenzovalo zvýšenou platbou štátu na 4,16 %. Tak ja si myslím, že ak chceme pomôcť tým ľuďom, dá sa to znížiť inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní, lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je, nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví.
===== inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch, budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví, ale nemalo by to byť na úkor, poviem, príjmov do zdravotníctva. Ďakujem.
21. 12. 2017 14:23:26 - 14:25:13 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja len krátko. Dá sa súhlasiť s argumentáciou, pán kolega, že naozaj sú dlhé čakacie doby, ale to, čo mali byť doplnkové ordinačné hodiny , to nemalo byť prednostné vyšetrenie. To malo byť práca za lekára, ktorý chce toto robiť kvázi po pracovnej dobe, keď si splní svoju povinnosť a vyšetrí pacientov, ktorých má nazmluvnených od zdravotnej poisťovne. Boli tam rôzne ďalšie veci, aby lekár nemohol z toho nejakým spôsobom sa vyšmyknúť, išlo aj o to, aby sa znížila možno nejaká šedá ekonomika a čo sa týka tých poplatkov alebo daňových, toto sa nezavádzajú nové, bohužiaľ, že v pätnástom roku sa prijalo jedno nesystémové riešenie, kedy sa zvýšil príjem zamestnancov na úkor toho, že sa znížil príjem do zdravotných poisťovní, ale to tiež nie je celkom pravda, pretože v tom roku sa kompenzovalo zvýšenou platbou štátu na 4,16 %. Tak ja si myslím, že ak chceme pomôcť tým ľuďom, dá sa to znížiť inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní, lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je, nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví.
===== inými daňovými vecami, ale nie na úkor príjmov do zdravotných poisťovní lebo naozaj tie peniaze v zdravotníctve veľmi potrebujeme. Keď si pozriete dlh, ktorý je nezaplatené faktúry a vnútorný dlh v zdravotníckych zariadeniach a povedať, že v tých regiónoch, budeme, urobme daňové zmeny, urobme daňovú úľavu pre týchto ľudí, ktorí sú nízko príjmoví, ale nemalo by to byť na úkor, poviem, príjmov do zdravotníctva. Ďakujem.
21. 12. 2017 14:12:29 - 14:14:29 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Marek, napriek tomu, že si mal dlho aj ten pozmeňovací návrh, nemáš pravdu o doplnkových ordinačných hodinách, pretože je to kvázi práca po pracovne dobe a vieš dobre, že ak niekto chce takéto doplnkové ordinačné hodiny mať, najskôr si musí splniť povinnosť, aby odrobil veci pre zdravotnú poisťovňu a vôbec sa to nevzťahuje pre praktických lekárov, ale pre špecialistov. Ale ja sa nebudem tomu venovať, pretože pán prezident sa venoval dvom zásadným alebo iným otázkam. Len pre také zopakovanie. Zamestnanec platí 4 % a zamestnávateľ 10 %. Odpočítateľná odvodová položka bola v tom roku 20145, bolo to nesystémový krok, musím povedať, bolo to na podporu zamestnanosti s tým, že štát zvýšil platbu za svojich poistencov štátu na 4,16 %, teda čiastočne to kompenzoval do príjmov do zdravotných poisťovní. Ja sa teraz pýtam priamo, Marek, ty si za to, aby sa zvyšovanie miezd robilo na úkor príjmov do zdravotnej poisťovne, lebo tých 10 % čo bolo zníženie, čo nemusel zaplatiť zamestnávateľ a mohol dať zamestnancovi, o to menej dostali zdravotné poisťovne. Ja si myslím, že toto nie je správne, ani systém toho prerozdeľovania peňazí a solidarity je týmto spôsobom nabúravaný, to sa musia urobiť úplne iné zmeny a je to správne, že sa mení systém odpočítateľnej položky, aby príjmy do zdravotných poisťovní prichádzali tak ako prichádzať majú. Tým nechcem povedať, ja som za zvyšovanie platov, ja som za zamestnanosť, ale nemôže to ísť, pre boha, na úkor financovania zdravotníctva. To predsa minister Richter sa zásadne postavil pre to, že zo Sociálnej poisťovne do toho nemôže byť takáto úľava. Škoda, že sa súhlasilo, aby to išlo na úkor peňazí...
21. 12. 2017 13:49:44 - 13:51:44 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem hovoriť iba fakty. Pani kolegyňa, dobre viete, že výbor, ktorý bol 21. som prerušil s tým, aby ste mali čas na preštudovanie všetkých pozmeňovacích návrhov. Mali ste ich týždeň, bol zvolaný ďalší výbor. Pravdou je, že prišli nové pozmeňovacie návrhy. Vy ste mohli legitímne povedať, hovorme o tých návrhoch, ktoré sme mali týždeň. Vy ste ale demonštratívne odišli. Nerokovalo sa a mohli sme o všetkých týchto veciach rokovať deň, na druhý deň, nebol problém. Čakal som, že dobre, teda podľa vás, keď ste nemali priestor na zdravotnom výbore, vystúpite tu v Národnej rade. O čom sa rokovalo pri tomto zákone? O dvoch témach - doplnkové hodiny a platy poslancov. Toľko k tomu prerokovanému bodu rokovania na zdravotnom výbore. Ja som za to, tieto veci by sa mali robiť na zdravotnom výbore. Ale vy to musíte chcieť debatovať a rokovať a ak nie a demonštratívne odídete, tak potom sa rokovať o tom nedá.
Po ďalšie, súhlasím s tým, že áno, štát si musí splniť svoju povinnosť a je tu zákon 4 % odvodu za svojich poistencov, teda malo ministerstvo robiť celkový rozpočet 4 % a potom to, čo zostane si môžu rozdeľovať iní. Súhlasím aj s tým, že naozaj odpočítateľná položka nie je systémový krok, ale bolo to zavedené v roku 2015, kedy bolo treba podporiť nezamestnanosť, ale vtedy to štát kompenzoval tým, že zvýšil svoju, svoj príspevok za poistencov štátu na 4,16 %. Ale ja si nemyslím, že by, povieme, že dobre, zamestnanci dostanete väčší príjem, ale zaplatí to Všeobecná zdravotná poisťovňa. Toto je nesystémový krok. Aj toto. Preto, preto ja namietam. Ja som za to, aby sa zvýšila nezamestnanosť, som za to, aby sa zvýšili príjmy obyvateľstva, ale pre Boha, nemôže to ísť na úkor či už Sociálnej poisťovne a zaujímavé, Sociálna poisťovňa v tom neni zamontovaná, len zdravotné poisťovne.
21. 12. 2017 13:21:11 - 13:25:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte, aby som prečítal informáciu o prerokovaní zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 825 z 19. decembra 2017 pridelil zákon zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) , doručený 19. decembra 2017 výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že ako gestorský výbor podá Národne rade Slovenskej republiky správu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Vyplýva. Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon so zmenami, ktoré sú odôvodnené v časti 3 a 4 a uvedené v časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2017 č. 5 354 - 2017 - Kancelária prezidenta Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 nasledovne: 1. V čl. 5 sa vypúšťajú 4. bod, 5. bod a 11. bod. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. 2. V čl. 18 v bode § 23 ods. 9 doplnenom písmene e) v prvom bode sa za slovo "základ" vypúšťajú slová "zamestnanca a zamestnávateľa". 2. Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v piatej časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice 21. decembra 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017. 3. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na 34. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, bude predkladať ...
===== 24. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku bude predkladať návrh na ďalší postup. pán predseda skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
21. 12. 2017 13:21:11 - 13:25:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte, aby som prečítal informáciu o prerokovaní zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 825 z 19. decembra 2017 pridelil zákon zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) , doručený 19. decembra 2017 výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že ako gestorský výbor podá Národne rade Slovenskej republiky správu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Vyplýva. Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon so zmenami, ktoré sú odôvodnené v časti 3 a 4 a uvedené v časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2017 č. 5 354 - 2017 - Kancelária prezidenta Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 nasledovne: 1. V čl. 5 sa vypúšťajú 4. bod, 5. bod a 11. bod. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. 2. V čl. 18 v bode § 23 ods. 9 doplnenom písmene e) v prvom bode sa za slovo "základ" vypúšťajú slová "zamestnanca a zamestnávateľa". 2. Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v piatej časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice 21. decembra 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017. 3. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na 34. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, bude predkladať ...
===== 24. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku bude predkladať návrh na ďalší postup. pán predseda skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
21. 12. 2017 13:21:11 - 13:25:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte, aby som prečítal informáciu o prerokovaní zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 825 z 19. decembra 2017 pridelil zákon zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) , doručený 19. decembra 2017 výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že ako gestorský výbor podá Národne rade Slovenskej republiky správu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Vyplýva. Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon so zmenami, ktoré sú odôvodnené v časti 3 a 4 a uvedené v časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2017 č. 5 354 - 2017 - Kancelária prezidenta Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 nasledovne: 1. V čl. 5 sa vypúšťajú 4. bod, 5. bod a 11. bod. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. 2. V čl. 18 v bode § 23 ods. 9 doplnenom písmene e) v prvom bode sa za slovo "základ" vypúšťajú slová "zamestnanca a zamestnávateľa". 2. Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v piatej časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice 21. decembra 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017. 3. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na 34. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, bude predkladať ...
===== 24. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku bude predkladať návrh na ďalší postup. pán predseda skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
21. 12. 2017 13:21:11 - 13:25:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte, aby som prečítal informáciu o prerokovaní zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 825 z 19. decembra 2017 pridelil zákon zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) , doručený 19. decembra 2017 výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že ako gestorský výbor podá Národne rade Slovenskej republiky správu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 06. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805). Vyplýva. Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon so zmenami, ktoré sú odôvodnené v časti 3 a 4 a uvedené v časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2017 č. 5 354 - 2017 - Kancelária prezidenta Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 nasledovne: 1. V čl. 5 sa vypúšťajú 4. bod, 5. bod a 11. bod. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. 2. V čl. 18 v bode § 23 ods. 9 doplnenom písmene e) v prvom bode sa za slovo "základ" vypúšťajú slová "zamestnanca a zamestnávateľa". 2. Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v piatej časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice 21. decembra 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017. 3. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na 34. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, bude predkladať ...
===== 24. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku bude predkladať návrh na ďalší postup. pán predseda skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
13. 12. 2017 10:58:23 - 10:59:58 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zelník, Štefan (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Vážená pani podpredsedníčka, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať všetkým zúčastneným členom ústavnoprávneho výboru, ale aj členom zdravotného výboru za aktívnu účasť a za doplnenie a vylepšenie tohto nášho zákona. Ale chcem len poprosiť k tomu, ktorý dáva pán kolega Dostál a pani Dubačová a jeho kolektív, len na vysvetlenie, je to naozaj aj to, čo povedala pani kolegyňa Dubačová, stali sa aj také prípady, kedy neodovzdaním správy boli zaniknuté, ale podľa toho, čo nám povedali z ministerstva vnútra, ak 1 400 organizácii je v stave likvidácie, ale nie všetky boli len kvôli tomu, že neodovzdali, mohli tam byť aj ekonomické problémy a množstvo iných vecí, a kvôli tomu ministerstvo vnútro nesúhlasí s takouto retroaktivitou, pretože by mohlo nastať naozaj možno právny troška chaos, že organizácie, ktoré zanikli alebo dali sa do likvidácie už pred piatimi rokmi a budú sa obnovovať, čiže z tohoto dôvodu ministerstvo vnútra nesúhlasilo s týmto pozmeňovacím návrhom. Ale je to, samozrejme, na vás a ja chcem podporiť alebo chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona napriek politickému spektru a ďakujem za súhlasné stanovisko, aby tento zákon mohol byť zapísaný do Zbierky zákonov.
Veľmi pekne ďakujem všetkým.

Deň v parlamente

<- ->