Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12345678
 
14. 2. 2018 9:58:37 - 10:10:41 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, na úvod sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Krajniakovi za to jeho úvodné vystúpenie, ktoré objasňuje niektoré veci, ktoré neboli zrejmé napríklad z dôvodovej správy, pretože v dôvodovej správe sa nerieši problém zamestnávania cez dočasné agentúry, čo sa rieši v paragrafovom znení, a v dôvodovej správe sa hovorí najmä o tých cudzincoch, a teda o obmedzení zamestnávania cudzincov, čiže iba na základe prečítania paragrafového znenia a dôvodovej správy som mal dojem, že predkladatelia riešia nejaký iný problém, ako deklarujú v dôvodovej správe, resp. tie problémy sa, samozrejme, že prekrývajú, ale, ale, ale podstata problému zamestnávania cez dočasné agentúry je trochu niečo iné ako, ako obmedzenie zamestnávania cudzincov, čo napríklad riešili, riešili poslanci SMER-u minulý týždeň v tej novele zákona o službách zamestnanosti.
Čiže áno, rozumiem teraz trochu viac tým pohnútkam. Sereď nepochybne je problém, ale otázka je, že či to máme riešiť takýmto spôsobom, pretože zaznelo tu, že kontrola je nefunkčná, inšpekcia nefunguje, kontrola prichádza tak, že, že o nej zamestnávatelia vedia a stihnú sa na ne, na ňu pripraviť. Zamestnanci sú zamestnávaní nelegálne. No však to je všetko porušovanie zákona, porušovanie pravidiel a na Slovensku máme veľmi často taký zvyk, že, že keď, keď niečo nefunguje, nefunguje v zmysle, že sú nastavené nejaké pravidlá a tie sa nedodržiavajú, tak miesto toho, aby sa zabezpečilo, že sa pravidlá budú dodržiavať, tak zmeňme zákon a vymyslime si nejaké ďalšie, ďalšie pravidlo. Berem, berem ten argument, že opozičný poslanec nemôže prinútiť inšpektorát práce, aby si svoju prácu vykonával poriadne a kontroly neboli dopredu avizované alebo iba formálne. Ale, ale nemyslím si, že to riešenie s limitmi pre zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania je dobrým riešením. Dobrým riešením je vynucovanie zákona. Dobrým riešením je postihovanie zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov nelegálne, ktorí inak porušujú zákon.
Pán poslanec Uhrík tu hovoril, že SaS alebo OĽANO majú za cieľ slabý štát. Ja teda nemôžem hovoriť ani za SaS, ani OĽANO, ale za OKS môžem hovoriť, a teda určite je to názor aj SaS a OĽANO. Nikto tu nehovorí o slabom štáte, to nie je cieľ nikoho. Neviem, či existuje nejaká politická strana alebo politik, ktorí by sa usilovali o slabý štát. Pravica sa usiluje o štát, ktorý je štíhly, ale nie slabý. Štát má byť, má byť silný a práve o vynucovaní pravidiel a v zabezpečení toho, že keď schváli nejaký zákon parlament, tak výkonná moc má zabezpečiť, že sa zákony budú dodržiavať.
A v súvislosti s tou poznámkou o tom, že chápeš, že v časoch konjunktúry potrebujú zamestnávatelia nabrať nejakých zamestnancov, o ktorých nepredpokladajú, že, že ich budú potrebovať 5 rokov. Tak aj na toto by mohlo byť, mohlo byť liekom napríklad spružnenie trhu práce, čo sa týka možností rozviazania pracovného pomeru, čo je, samozrejme, vnímané iba tak, že je to slabšia ochrana zamestnancov, že zamestnávateľ ich bude môcť len tak vyhodiť. Ale práve v takýchto situáciách je to aj cesta k tomu, aby zamestnávatelia boli ochotnejší prijímať zamestnancov do normálneho pracovného pomeru v časoch konjunktúry, keď budú mať menší problém s tým ukončiť ten pracovný pomer, keď už nebudú mať, nebudú mať prácu a nebude to také komplikované.
Čo sa týka zamestnávanie cudzincov, tak tú debatu sme tu už absolvovali aj minulý týždeň práve pri novele, ktorý, ktorú predkladali poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia, teda otázka, či otvoriť slovenský pracovný trh pre cudzincov. Poslanci SMER-u navrhli zjednodušiť prijímanie cudzincov. Zároveň tam navrhli niektoré obmedzenia a sprísnenie niektorých, niektorých pravidiel, čelili za to mohutnej kritike aj zo strany poslancov SME - RODINA, aj zo strany poslancov Kotlebovej strany. Poslanci SMER-u sa k tomu zámeru len ostýchavo priznávali, ako by sa za to hanbili. Ja som ich v tej veci, veci podporil, lebo myslím si, že je to dobrá vec. Nehlasoval som za ten zákon, lebo tam boli iné veci, ktoré, ktoré som nepovažoval za správne, ale v samotnej diskusii som sa vyjadril za otvorenie pracovného trhu pre cudzincov. Perlička, tak výsledkom potom bola agentúrna správa, že otvoriť pracovný trh pre cudzincov je nesprávne, tvrdí, tvrdí poslanec Ondrej Dostál. Takže by som to rád uviedol aj touto cestou na pravú mieru.
Ja si myslím, že otvoriť pracovný trh pre cudzincov je správne a potrebné. Vidím, vidím naozaj za tým, za tým, za tou, chápem, chápem tie problémy, o ktorých si hovoril vo vzťahu k Seredi, ale paušálne odmietanie zamestnávania cudzincov nie je podľa mňa vecný postoj, nezodpovedá potrebám ekonomiky a nie je ani v záujme Slovenska a ľudí, ktorí tu, ktorí tu žijú. Myslím si, že otvorenosť prospieva ekonomike. Platí to o obchode, platí to o podnikaní, platí to, platí to aj o zamestnávaní ľudí a napokon Európska únia je založená na voľnom pohybe nielen tovaru služieb a kapitálu, ale aj osôb, čo pôvodne bolo myslené ako voľný pohyb, voľný pohyb pracovnej sily. Čiže v rámci Európskej únie, ani keby sme chceli, tak tak toto nemôžeme, nemôžeme, nemôžeme zavádzať nejaké takéto kvóty, ale myslím si, že v časoch, keď sa ekonomike darí a keď zamestnávatelia hlásia, že majú problém zohnať, zohnať zamestnancov, tak je prospešným opatrením, ak sa slovenská ekonomika, slovenský pracovný trh viac otvorí a budeme, budeme prijímať, prijímať pracovníkov aj zo zahraničia. Napokon skúsenosti z Nemecka, Británie, Francúzka, Spojených štátoch Amerických, krajín, kde, kde majú väčšie množstvo, väčšie skúsenosti s imigráciou, a teda s príchodom pracovníkov zo zahraničia, nesvedčia o tom, že by, že by gastarbeiteri v Nemecku znižovali mzdy Nemcom alebo brzdili rozvoj nemeckej ekonomiky, alebo brali prácu nemeckým zamestnancom. Samozrejme, že je úplne legitímna debata, že v akom množstve, z ktorých krajín, ako majú byť vzdelaní, akým procesom, procesom to má, to má prichádzať, ale som presvedčený, že tento problém tu je. Dnes reálne tu je, že zamestnávatelia nie sú schopní zohnať, zohnať zamestnancov napriek tomu, že nemáme nulovú nezamestnanosť, a tento problém aj smerom do budúcnosti bude a bude ešte väčší, pretože populácia bude starnúť. Nevyriešia to, kolegovia z OĽANO, sa neurazia, ale nevyriešia to opatrenia typu, že sa zvýšia rodinné prídavky alebo, alebo daňový bonus na dieťa. Budeme tu, budeme tu čeliť problému starnutia populácie a aj v tom kontexte budeme potrebovať prijímať zamestnancov aj zo zahraničia.
Na záver by som, by som povedal už len jednu drobnú poznámku. Iste všetci viete, že Anastázia Kuzminová vybojovala predvčera na olympijských hrách striebornú medailu a získala už svoju štvrtú olympijskú medailu, prvú pre Slovensko na týchto olympijských hrách a zároveň jedinú zatiaľ, a teda tie reakcie možno rozdeliť do dvoch typov. Jedni sa tešia, prajú jej to, sú radi, že sa po druhom materstve opäť dostala do špičkovej formy, že Slovensko získalo medailu. Hovoria o našej Nasti, držia jej palce, aby nejakú ešte získala. No a tí druhí riešia, že je Ruska, že nie je Slovenka, že zobrala miesto v olympijskej výprave inej slovenskej reprezentantke, Slovenke, ktorá tam mohla byť, keby tam nebola Kuzminová, a sú smutní z toho, lebo druhá slovenská reprezentantka obsadila 38. priečku, a keby tam tá Kuzminová nebola, tak mohla byť 37.
Ten prvý prístup by som nazval normálnym a ten druhý prístup považujem za čudný. Normálny prístup myslím v zmysle, v zmysle toho, že je to tak správne, a zdá sa mi to logické, ale normálny aj v zmysle, že je to všeobecne rozšírené. Ten druhý prístup považujem za čudný aj z hľadiska toho, že ho, že sa mi zdá nesprávny, ale aj z hľadiska toho, že neviem, stretli ste s niekým takým, kto by riešil, že nemali sme tú Kuzminovú poslať na olympiádu, lebo, lebo veď mohla byť Fialková nie 38., ale 37? Ja nie. A teda zvláštne je, že, že v debate o zamestnávaní cudzincov ten druhý prístup, ktorý som nazval čudným, sa veľmi často objavuje a v jeho duchu sa argumentuje, prečo by sme mali zatvoriť alebo aspoň obmedziť zamestnávanie cudzincov na Slovensku.
Ďakujem za pozornosť.
13. 2. 2018 14:42:18 - 14:47:18 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 812 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Bublavý, chcem teda vám vyjadriť kompliment, pretože prihlásil som sa do rozpravy, aby som kritizoval návrh, ktorý predkladá pán poslanec Fecko, ale vy ste ma prinútili, aby som ho na úvod svojho vystúpenia trochu obhajoval.
Je úplne legitímne, ak chcete kritizovať nejaký návrh, ktorý predkladajú opoziční poslanci, ale kým to urobíte, tak si ho, prosím vás pekne, aspoň prečítajte alebo aspoň ho preleťte! O čom to tu hovoríte?! Aký Kiska?! Tento zákon (reakcia z pléna), tento zákon rieši oklamaných klientov nebankových inštitúcií, ktorým boli sľúbené peniaze a podvodom ich nedostali. Nerieši problémy ľudí, ktorí si požičali peniaze a neboli ich schopní splácať. Ako vy nerozlišujete toto? (Reakcia z pléna.) Vy nerozlišujete toto? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec Bublavý, poprosím vás!

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Nevykrikujte tu, máte sa možnosť prihlásiť s faktickou poznámkou. Dobre.
Tak teraz tu, kvôli čomu som sa prihlásil. Začnem citátom: "Spoločnosť má k dispozícii obmedzené zdroje aj na financovanie solidarity. Ak by sa odškodnili títo klienti, bude menej peňazí na chorých, chudobných, študentov." Musím povedať, že s týmto citátom sa stotožňujem.
A veľmi často sa dnes hovorí o tom, že delenie na pravicu a ľavicu je už prekonané. To je niečo, čo kedysi fungovalo a dnes to už nefunguje. Myslím si, že to tak nie je, myslím si, že delenie na pravicu a ľavicu ešte stále má zmysel a tento návrh zákona, o ktorom teraz rokujeme, je práve pekným príkladom, že tomu tak je. Nemá to byť vulgárny spor medzi pravicou a ľavicou, kde ľavica tvrdí, že pravica nemá žiadne sociálne cítenie, nechce robiť žiadnu sociálnu politiku, chce, aby ľudia zomierali na uliciach, a naopak, niektorí pravičiari si o akomkoľvek ľavicovom návrhu myslia, že je to komunizmus. Ja si myslím, že je to úplne legitímny spor, nazeranie na to, ako sa má robiť politika. Čo má robiť štát, za čo má zodpovedať jednotlivec a kde má tú zodpovednosť preberať štát. A aj ako pravičiar som presvedčený, že má byť nejaká sociálna politika štátu, že sú situácie, keď štát má vstúpiť do ekonomiky, do sociálnej politiky, má niekomu poskytnúť pomoc, ale myslím si, že situácia, o ktorej teraz rokujeme, teda odškodnenie klientov nebankových inštitúcií, nie je tou situáciou.
To, že boli vysielané reklamy na nebankové inštitúcie vo verejnoprávnej televízii, predsa nemôže byť argument v prospech toho, že štát, ale to nie sú nejaké, že štát si vytlačí peniaze, to sú peniaze, ktoré vyberie od daňových poplatníkov a dá ich niekomu inému. A keď ich dáva od zdravých ku chorým alebo od ľudí, ktorí zarábajú, ľuďom, ktorí nedokážu sa sami o seba postarať, tak je to legitímne. Ale keď ich dáva na odškodnenie alebo má dávať na odškodnenie niekoho, kto tie peniaze niekam investoval vo vidine, že na tom zarobí, a potom sa ukázalo, že na tom nezarobil, že o tie peniaze prišiel, toto nie je úloha štátu. A nie je to úloha štátu napriek tomu, že to kedysi tvrdil Fico, Mečiar, Slota.
A áno, tento aspekt vášho návrhu a jeho opätovného predkladania oceňujem. Oceňujem, že ako tu zaznelo, nastavujete zrkadlo Robertovi Ficovi a jeho sľubom, ale predkladaním návrhu zákona, ktoré nie sú dobré, pripomínať im, že mal kedysi nejaký sľub, ktorý nebol dobrý, neviem, či je to, neviem, či je to najlepšia cesta.
Zopakujem ten citát: "Spoločnosť má k dispozícii obmedzené zdroje aj na financovanie solidarity." Aj na financovanie solidarity. Ak by sme, "ak by sa odškodnili títo klienti, bude menej peňazí". Autorom tohto výroku je Eugen Jurzyca, ktorý ho povedal ešte v roku 2007, vtedy ešte nebol politikom, bol analytikom a hodnotil jeden z nesplnených sľubov vtedajšej prvej vlády Roberta Fica. A napriek tomu, že odvtedy už uplynulo takmer 11 rokov, myslím si, že jeho slová platia naďalej.
Ďakujem za pozornosť.
13. 2. 2018 9:19:50 - 9:29:56 26. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v závere ako predkladateľ návrhu zákona vystúpil a vyjadril sa aj k rozprave s tým, že teda chcem vám dať teda možnosť, pokiaľ máte záujem, ešte zareagovať.
Pani poslankyňa Grausová reagovala na pani poslankyňu Milanovú, keď hovorila pani poslankyňa Milanová o tom, že v Škandinávii a v Holandsku sa minimum programov vysiela dabované, a teda vysielajú sa aj pre deti rozprávky väčšinou, väčšinou iba s titulkami alebo dokonca bez možno, a v dôsledku toho deti vedia lepšie po anglicky. A pani poslankyňa Grausová na to reagovala, že to nesúvisí s tým zákonom, lebo predsa veď u nás sa kedysi viac vysielalo češtiny a že aj tak mali naše deti problém s ovládaním cudzích jazykov. A toto ale, myslím, že nie je problém so znalosťou cudzích jazykov, ale problém s počúvaním s porozumením, lebo pani poslankyňa Milanová hovorila niečo úplne iné. Hovorila niečo, čo síce súvisí s témou nášho zákona, ale nevyplýva to priamo zo zákona a ani to ona netvrdila. Hovorila niečo, čo som v podstate hovoril aj ja, keď sme sa minulý týždeň rozprávali o tomto zákone, že sú európske krajiny, v ktorých aj programy pre deti sa vysielajú nedabované a v týchto krajinách aj v dôsledku tejto veci deti ovládajú dobre anglický jazyk.
Pani poslankyňa Dubačová nazvala náš návrh zákonom o zdravom rozume. A samozrejme, možno sa na ten zákon pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Zhodou okolností my štyria predkladatelia, teda s pánom poslancom Osuským, pani poslankyňou Zimenovou a s pani poslankyňou Dubačovou, sme predkladali aj napríklad aj návrh zákona, aby sa 28. október stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky, teda výročie vzniku Československa. My sa nijako netajíme tým, že si vážime československú tradíciu, tradíciu demokratického Československa, že je nám blízka česká kultúra. Ale tento zákon nie je o tom alebo nie je iba o tom. Tento zákon by mal podporiť každý normálny človek, ktorý nechce mať v zákonoch absurdné ustanovenia bez ohľadu na to, aký má vzťah k Masarykovi, čo si myslí o prvej Československej republike alebo o Václavovi Havlovi.
Rovnako ja sa dlhodobo netajím kritickým vzťahom k celému zákonu o štátnom jazyku. Keď sa za Mečiara prijímal zákon o štátnom jazyku, bol som novinár a ostro som ten zákon kritizoval, pretože nepovažujem ho za potrebný v tej podobe, v akej bol schválený a v akej dodnes je. Úplne by stačilo, keby existoval zákon, ktorý by reguloval používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach úradného styku, ale regulovať používanie jazykov v súkromnej sfére mi príde absurdné. Čiže ja by som zákon o štátnom jazyku zrušil a nahradil iným, oveľa, oveľa stručnejším. Ale ani to nie je predmetnom alebo obsahom nášho návrhu zákona. Ani úplne vypustenie toho, v akom jazyku sa má vysielať, ani povinnosť dabovať slovenské alebo dabovať cudzojazyčné rozprávky do slovenského jazyka, aj tú tam zachovávame, hoci, ako sme pred chvíľou počuli, sú aj argumenty a sú to vecné argumenty, pre ktoré by vysielanie nedabovaných napríklad anglických rozprávok mohlo pomôcť k zlepšeniu znalostí anglického jazyka slovenskými deťmi. Ale ani to nenavrhujeme. Je to naozaj zákon o zdravom rozume. Zákon, ktorý chce vypustiť zo zákona absurdné ustanovenie, ktoré nariaďuje dabovať do slovenského jazyka rozprávky z češtiny, z jazyka, ktorému naše deti rozumejú.
Aby som zareagoval na tie argumenty, ktoré nie síce dnes, ale minulý týždeň zazneli a ktoré zazneli aj v nejakej mediálnej rozprave alebo verejnej rozprave k tomuto návrhu zákona. Ten najčastejší bol, že prečo vy chcete, aby sa na Slovensku mohli vysielať české rozprávky v pôvodnom znení, keď v českej televízii slovenčinu nepočuť, keď české deti slovensky už nerozumejú. A na to sú možné dve odpovede. Jedna, ktorú sme už spomínali, je, že to je predsa výhoda slovenských detí, že rozumejú českému jazyku, že sú prirodzene dvojjazyčné, že môžu sledovať český internet, pozerať české filmy, čítať české knihy, študovať na českých školách, pracovať v Českej republike. To nie je nevýhoda, to je plus.
Ale ten druhý argument, ktorý dosiaľ nezaznel, je reciprocita. Aj v súvislosti so zákonom o štátnom jazyku, ale za Mečiarovej éry a niekedy aj za éry prvej Ficovej vlády sa často argumentovalo, že v prístupe k príslušníkom národnostných menšín máme zachovávať reciprocitu. Ako sa Maďarsko správa k Slovákom žijúcim v Maďarsku, tak my sa máme správať k Maďarom žijúcim na Slovensku. Ale argument reciprocitov je absolútne chybný. Je absolútne chybný v tomto kontexte, pretože my sa máme k príslušníkom našich národnostných menšín správať dobre bez ohľadu na to, ako sa nejaký iný štát správa k Slovákom, ktorí tam žijú. Máme sa, samozrejme, snažiť o to, aby sa iné štáty správali k Slovákom aj k iným menšinám slušne a dobre, ale ak to náhodou nerobia, nie je to ani najmenší dôvod, aby sme my tu na Slovensku obmedzovali práva príslušníkov národnostných menšín, pretože sú to naši občania a je to naše vysvedčenie, ako sa k nim správame. A rovnako to, že v českej televízii sa nevysielajú slovenské filmy ani pre dospelých, je predsa problém Českej republiky, nie je to, nie je to problém nás.
My týmto zákonom, ak by sme ho schválili, nikomu nič neprikazujeme. Neprikazujeme televíziám, že musia vysielať české rozprávky v češtine, iba im umožníme, že budú môcť. Keď sa rozhodnú, že budú dabovať Spejbla a Hurvínka, no tak budú dabovať Spejbla a Hurvínka, my im za to pokuty nechceme dávať. Ale myslíme si, že sú české rozprávky, ktoré je hriech dabovať do slovenského jazyka, lebo je to prznenie ich pôvodného zmyslu, významu a obsahu. Čiže my priestor slobody nezužujeme, my nikomu nič nenariaďujeme, my priestor slobody rozširujeme. A absurdnosť naozaj spočíva v tom, že je to ustanovenie, ktoré sa reálne nedodržiava, ktoré sa obchádza. Načo máme mať v zákone ustanovenie, ktoré reálne buď vedie k absurdnostiam typu, že pokutujeme televíziu za odvysielanie Spejbla a Hurvínka v češtine, alebo ho televízie obchádzajú tým, že označia rozprávku, dielo určené malým deťom, za program nevhodný pre deti do 12 rokov. Všetci to vedia, všetci nad tým privierajú oči, tak radšej takúto absurdnosť zmeňme.
Pani poslankyňa Milanová označila toto za rozprávkový zákon, lebo v rozprávkach ide o súboj dobra a zla. Ja by som to až tak dramaticky nevidel. Nemyslím si, že všetci, ktorí nebudú hlasovať za náš návrh, stoja na strane zla. Je to vec iného názoru. Mne to príde trochu absurdné, ale teda sú veci nepochybne, ktoré aj v politike majú charakter zápasu dobra a zla, ale toto je skôr súboj rôznych pohľadov, pohľadov na vec. Ale tiež by som rád veril tomu, že zdravý rozum nakoniec zvíťazí. A aj, ako hovoril pán poslanec Sopko, keď tu spomenul Václava Havla veľmi výstižne, nádej nie je robiť veci preto, lebo si myslíme, že dobre dopadnú, ale robiť ich preto, lebo sme presvedčení, že sú správne, a stojíme si za nimi bez ohľadu na to, ako dopadnú. A toto je určite aj náš návrh alebo náš postoj vo veci používania českého jazyka v českých rozprávkach v slovenských televíziách.
Ďakujem za pozornosť a tiež vás chcem poprosiť o podporu nášho návrhu.
8. 2. 2018 9:36:08 - 9:45:57 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som sa vyjadril v druhom čítaní k novele Zákonníka práce, s ktorou prichádzajú poslanci SMER-u.
Na úvod vyjadrujem poľutovanie, že na rozdiel od včerajška tu nie je medzi nami pán poslanec Číž, lebo keď sme diskutovali o novele zákona o službách zamestnanosti, tak napomínal poslancov, že sa vyjadrovali k všetkému možnému, a nie, nielen k tomu, čo sa má čítať v druhom čítaní, že rôzne súvislosti tam nemajú byť spomínané, že sa má hovoriť iba o nejakých pozmeňujúcich návrhoch. No, tak keď som včera počul pána poslanca Podmanického, ako zdôraznil, že tento návrh je predkladaný v rámci sociálneho balíčka SMER-u, tak som si pomyslel, že však je to PR SMER-u, tak to možno pán poslanec Číž by mal potrebu napomenúť kolegu. Dnes, keď som počúval pána poslanca Baláža z SNS, ktorý tu dal prílepok o 13. a 14. platoch opäť v rozpore s legislatívnymi pravidlami, opäť, opäť rieši nejaké nesúvisiace zákony, tak som si zase pomyslel, že, že je to PR SNS, však aj je to PR SNS. No a škoda, že tu ten pán poslanec Číž nie je, lebo prinajmenšom faktickou poznámkou by, by sa určite k tomuto mal potrebu vyjadriť. Takto to nemá kto urobiť.
Ja som hlasoval proti tomuto návrhu zákona aj v prvom čítaní. Budem hlasovať aj v druhom čítaní. Som presvedčený, že, že mzda by mala byť záležitosťou dohody zamestnanca a zamestnávateľa a štát v podobe zákonov by do toho zamestnávateľom a zamestnancom mal hovoriť čo najmenej. Tuto ideme vytvárať nové príplatky, zdvíhať existujúce príplatky, teda štát bude do toho, do toho hovoriť viac. Ale, samozrejme, že rešpektujem, že pohľad ľavicových politikov a pravicových politikov na túto tému, čo všetko má štát robiť, čo ako všetko má, ako má zasahovať do Zákonníka práce napríklad a regulovať trh práce, je rôzny.
Len teda by som také dve drobnosti v tejto súvislosti zdôraznil, že to PR SMER-u ide na úkor zamestnávateľ, zamestnávateľov, lebo tie príplatky budú platiť zamestnávatelia, nie štát, ale teda je to sociálny balíček SMER-u a zaplatia to zamestnávatelia. A to PR SNS, teda tie 13. a 14. platy, na tom je zase zaujímavé, že sa to nebude vzťahovať na štátnych zamestnancov. Čiže dáme niečo súkromnej sfére, ale, ale štát nie. Dobre.
To, ale o čom chcem hovoriť v tých zostávajúcich siedmich minútach, je najmä, že mi príde veľmi paradoxné, ak SMER predkladá takýto návrh, a vidím tam trošku takú dvojitú tvár SMER-u. Trochu odbočím, ale teda vrátim sa, vrátim sa k tejto téme.
Minulý týždeň vo štvrtok, teda presne pred týždňom zvolila Národná rada na návrh SMER-u, predpokladám, že hlasmi SMER-u a časti jeho koaličných partnerov, pána Michala Mišíka za člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Pred tým vystúpením som upozornil na niektoré pochybnosti, ktoré mám v súvislosti s osobou pána Mišíka, a v súvislosti s tým, že, že vystupoval na tlačovej besede prezidentského kandidáta Viliama Fischera, kde škandalizoval vtedajšieho kandidáta Andreja Kisku, na to, že je obchodný partner, jeho obchodného partnera je náš človek, teda váš človek Ladislav Bašternák. A ale aj na to, že pán Mišík je jedným z troch štatutárnych zástupcov konzorcia ARK, ktoré zabezpečuje zimnú údržbu v Bratislave. To ako sa to darí tomuto, tomuto konzorciu, sme mohli vidieť aj včera, keď sme museli odložiť hlasovanie o jedenástej, lebo vďaka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
7.
Pán poslanec, prepáčte, pán poslanec... (Hovorené súbežne s rečníkom.)

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
8.
Ja sa k tomu dostanem a neprerušujte ma... (Hovorené súbežne s predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
9.
... vy nás furt upozorňujete na dodržiavanie rokovacieho poriadku, tak by som vás chcel aj ja upozorniť...

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
10.
Áno, áno, toto má priamu súvislosť s tým, o čom pojednáva tento zákon, takže ma neprerušujte, prosím, pán predsedajúci.
A minulý týždeň... Alebo nie. Tento týždeň bola tlačová beseda, na ktorej poslanci mestského zastupiteľstva upozornili na to, že firma ARK, ktorá má zabezpečovať zimnú údržbu a v ktorej je pán Mišík jedným z členov, z členov predstavenstva, teda jedným z troch štatutárov, pri vykonaní námatkovej kontroly nebola schopná dodržať zmluvné podmienky, teda do pol hodiny po, po vyhlásení pohotovosti mať k dispozícii 50 vozidiel, ktoré budú odhŕňať sneh.
Včera bola, bola ďalšia tlačová beseda, kde, kde boli doplnené ďalšie informácie, a medzi tými informáciami bola doplnená aj taká zaujímavosť, že teda jedna z firiem toho konzorcia ARK je firma AII, ktorá tú údržbu zabezpečuje, a jeden z jej zamestnancov vystúpil na tej tlačovej besede a informoval, že firma AII nedodržiava Zákonník práce. A už sa dostávam k téme. Napríklad nevypláca príplatky za prácu v noci alebo príplatky za, za prácu vo sviatok alebo napríklad predlžuje, reťazí, predlžuje zmluvy o pol roka alebo o rok svojim zamestnancom. Stiahnutý návrh novely Zákonníka práce z dielne OĽANO hovoril o tom, že iba pre, pre tých ľudí, ktorí sa podieľajú na europrojektoch, sa má predĺžiť možnosť reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú, ale teda nad dva roky a viac ako dvakrát. Ale to aj vláda napríklad odmietla, že je to v rozpore s právom Európskej únie, tak návrh bol stiahnutý. A vo firme ARK podľa mojich informácií, podľa informácií, ktoré mám pána Ladislava Vašečku, ktorý vystúpil na tej tlačovej besede, a podľa informácie od Združenia bratislavských spotrebiteľov a pána Mihóka dochádza k porušovaniu práce aj ohľadom príplatkov za prácu v noci, aj ohľadom reťazenia pracovných zmlúv.
A čo je na tom zaujímavé, je, že pán Michal Mišík je nielen jedným so štatutárov ARK, ale je aj jedným zo štatutárov firmy AII, ktorá porušuje podľa mojich informácií Zákonník práce, a teda ako štatutár je za to zodpovedný. Čiže keď ide o piár SMER-u, tak SMER sa bije za práva zamestnancov, navrhuje, aby im zamestnávatelia platili vyššie príplatky za prácu vo sviatok, prácu, prácu v noci. Požičiame si od OĽANO nápad zaviesť príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu a tento návrh, predpokladám, že bude, bude schválený týždeň po tom, čo tí istí poslanci SMER-u a vládnej koalície nemali problém zvoliť do Súdnej rady človeka, štatutárneho zástupcu organizácie, ktorá flagrantne porušuje Zákonník práce, dokonca aj v tom bode, ktorý poslanci SMER-u navrhujú ošetriť. A tento človek, ktorý, ak je to tak, tak ako štatutár je zodpovedný za porušovanie zákona, za porušovanie Zákonníka práce, bude teraz najbližších päť rokov dohliadať na to, či kandidáti na sudcov spĺňajú morálne a odborné kritériá, bude dohliadať na dodržiavanie sudcovskej etiky, bude sa podieľať na výbere členov disciplinárnych senátov, ktorí budú kontrolovať prehrešky sudcov.
Čiže pripadá mi to také dosť dvojtvárne, že minulý týždeň vo štvrtok zvolíme človeka zodpovedného za porušovanie Zákonníka práce do Súdnej rady a o týždeň neskôr odsúhlasíme novelu Zákonníka práce, ktoré sa akože bude snažiť zlepšiť postavenie zamestnancov presne v tej istej veci, v ktorej váš kandidát a dnes už zvolený kandidát do Súdnej rady a člen Súdnej rady zodpovedá za ich porušovanie. Nepríde mi to úplne kóšer.
Ďakujem za pozornosť.
7. 2. 2018 17:48:48 - 17:58:47 26. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda Národnej rady, na úvod chcem povedať, že tento návrh zákona nepodporím. Nepodporím ho práve preto, že rieši veci, ktoré z môjho pohľadu sú nezmyselné, ako príspevok na presťahovanie za prácou, na dochádzanie za prácou, na mobilitu.
Vystupoval tu pán poslanec Beblavý, povedal, že nie je to nezmysel, podľa neho to veľmi nepomôže, ale ani neuškodí a možno nejako drobne pomôže. Ja, keďže som trochu napravo od kolegu Beblavého, tak podľa mňa to nezmysel je. Považujem to za sociálne inžinierstvo. A cestu k rozvoju ekonomiky a k znižovaniu nezamestnanosti vidím najmä v zlepšení podnikateľského prostredia, znížení regulácií, v nižších daniach, odvodoch a nie v rôznych príspevkoch a nie vo vyššej miere prerozdeľovania, ale myslím, že na túto tému už hovorila aj kolegyňa Jana Kiššová.
Ja by som sa dotkol aj tej druhej oblasti, ktorá je tu možno ešte širšie diskutovaná, a to je to zamestnávanie, zamestnávanie cudzincov. Tá novela, netreba čítať iba dôvodovú správu, netreba čítať iba nejaké vytrhnuté pasáže, na jednej strane naozaj zjednodušuje podmienky pre zamestnávanie cudzincov a na druhej strane stanovuje pre to zamestnávanie cudzincov nejaké podmienky. Čiže aj zjednodušuje, aj sprísňuje, aké podmienky musia zamestnávať; teda tí zamestnávatelia plniť, ako musia zabezpečiť ubytovanie a podobne. Je tam tá hranica tridsiatich percent. No a tu sa dostávame k tej otázke, ktorá je v tejto debate principiálna a ktorá stojí tak, že či máme otvoriť slovenský pracovný trh viac ako doteraz zamestnancom z cudzích krajín alebo nie. A tu by som rád povedal, že tie argumenty, ktoré zaznievajú proti otvoreniu slovenského pracovného trhu, nech už sú zaobalené do takej alebo onakej rétoriky, sú v podstate len populizmom a vozením sa na vlne antiimigračných nálad. Nie je to špecifikum Slovenska, deje sa to, deje sa to aj v iných krajinách.
Mali sme tu utečeneckú krízu, nielen na Slovensku boli vtedy úvahy, že či by sme to nemohli nejako využiť, že prichádzajú sem utečenci, imigranti a bude Európa potrebovať pracovnú silu, tak možnože aj medzi nimi sa nájdu a že môže to byť aj prínosom. Aj vtedy bolo plno kriku, že nie, že to sa nedá, že ide predsa o imigrantov z moslimských krajín, ktorí sú kultúrne niekde inde, nemajú dostatočné vzdelanie, sú s nami kultúrne nekompatibilní a že radšej by sme mali uvažovať, že ak nejakých, budeme potrebovať pracovnú silu a nedokážeme to pokryť z vlastných zdrojov, tak skôr z nejakého takého kultúrne blízkeho prostredia.
Teraz to tu máme na stole, teraz riešime otázku, že či zjednodušiť to, otvoriť slovenský trh práce pre Srbov a Ukrajincov, zasa to nejde. Teraz už nie je problém to, že nie sú kultúrne kompatibilní, že sú to moslimovia, dokonca oni sú to Slovania, bratskí Slovania, ale my ich tu nechceme, lebo nám berú prácu, lebo nám znižujú mzdy. Za seba hovorím, že ak je v krajine dopyt po práci, krajina nie je schopná pokryť ho z vlastných zdrojov, tak je správnym opatrením otvoriť pracovný trh. Je to dôležité aj pre udržanie zamestnanosti tých ľudí, ktorí zamestnaní sú, našich ľudí, ktorí zamestnaní sú. Gastarbeiteri v Nemecku, ľudia prichádzajúci do Spojených štátov amerických dlhé roky, ľudia, ktorí z krajín východnej Európy aj z iných krajín, ale aj zo Slovenska prichádzali do Veľkej Británie, nespôsobovali ani nespôsobujú v týchto krajinách ekonomický pokles, vyššiu nezamestnanosť, nižšie mzdy, naopak, boli jedným zo zdrojov ekonomického úspechu týchto krajín. Nehovoríme o ľuďoch, ktorí chcú prísť na Slovensko, sedieť tu so založenými rukami a brať sociálne dávky za nič. Hovoríme o ľuďoch, ktorí tu chcú ísť pracovať, veľmi tvrdo pracovať za mzdu, za ktorú už ťažko nájsť ľudí, ktorí by tu pracovali, medzi občanmi Slovenska.
V októbri napríklad bola v médiách informácia, že nitriansky dopravný podnik má problém dodržiavať grafikon, lebo nemá vodičov, lebo tie mzdy sú také nízke a aj keď sa zvýšili, tak to nerieši, tak ich hľadajú na Ukrajine. A teda áno, tá otázka, môžme to na tejto ilustrácii povedať, buď v nitrianskych autobusoch budú jazdiť ukrajinskí vodiči, alebo tie autobusy budú jazdiť redšie a budú poskytovať horšie služby obyvateľom Nitry.
Čo sa týka obyvateľov alebo občanov iných členských krajín Európskej únie, tam sa uzavrieť nemôžeme, takže ak nie Srbi a Ukrajinci, tak budú prichádzať Rumuni a Bulhari a z EÚ snáď nikto z nás okrem fašistov odchádzať nechceme, a teda sa ani nemôžeme uzatvárať pred pracujúcimi, ktorí ku nám prídu z iných členských krajín, ale nemali by sme sa otvárať ani pred ľuďmi, ktorí chcú u nás pracovať a prichádzajú z iných krajín. Áno, máme právo si povedať, kedy, koľko ich bude, za akých podmienok, do ktorých regiónov pôjdu, čo všetko musia splniť oni, čo všetko musia splniť ich zamestnávatelia. To sú legitímne otázky, tam môže byť spor medzi pravicou a ľavicou, väčšou alebo menšou otvorenosťou, ale otázka, či áno, alebo nie, nie je otázkou vecnou, nie je otázkou ekonomickou, je to čistý populizmus. Naša ekonomika potrebuje viac pracovnej sily a nie je to schopná pokryť z vlastných zdrojov a to, čo tu máme teraz, dnes ten problém s nedostatkom pracovnej sily, je iba drobnosť oproti tomu, čo nás čaká a čo nás bude čakať so starnutím populácie. Mimochodom, slovenská populácia starne najrýchlejšie z Európskej únie.
Je úplnou ilúziou si myslieť, že ak sem nepustíme cudzincov, automaticky vyriešime nezamestnanosť v rómskych osadách alebo sa tým zvýšia mzdy pre našich zamestnancov, alebo sa naši občania vrátia zo zahraničia. Naša ekonomika ešte veľmi dlho nebude schopná poskytovať mzdy na takej úrovni, aby to bolo atraktívne pre ľudí, ktorí sú, ktorí sú v zahraničí, alebo aby to bolo atraktívne čo i len pre dostatok tých ľudí, aby sa vrátili, lebo samozrejme, že tie náklady môžu byť na Slovensku nižšie ako v zahraničí, ale je normálne, že ľudia cestujú, že ľudia sa sťahujú za prácou a že niektorí z našich rodákov budú žiť v iných európskych krajinách alebo aj v iných krajinách sveta a možno sa už nikdy nevrátia alebo sa vrátia po dlhých rokoch. Riešenie problémov ľudí žijúcich v rómskych osadách nespočíva v tom, že sem nepustíme Srbov a Ukrajincov, a ani mzdy nezačnú raketovo rásť, ak uzavrieme trh práce.
Uzavretosť škodí ekonomike a platí to o obchode, platí to aj o zamestnanosti. Británia mala v prvej polovici 19. storočia protekcionistické, tzv. obilninové zákony, ktoré bránili dovozu lacnejšieho obilia zo zahraničia, a tiež sa argumentovalo, že treba chrániť domácich poľnohospodárov, ale dôsledkom boli vyššie ceny obilia, vyššie ceny potravín a nižšia životná úroveň všetkých a nakoniec aj hladomor, ktorý prispel alebo bol podnetom k tomu, že sa tieto zákony zrušili. A ich zrušenie neviedlo k úpadku poľnohospodárstva v Británii, naopak, viedlo k preorientovaniu sa na inú produkciu, k zvýšeniu efektivity práce aj v poľnohospodárstve a k nebývalému rozvoju hospodárstva a k zvyšovaniu životnej úrovne.
To, čo je problém z tých, čo tu bolo namietané, je, že poskytujeme štátne stimuly zahraničným podnikateľom a potom v nich budú zamestnaní, nemáme do nich ľudí a musíme zamestnávať cudzincov a volať sem cudzincov. Ale riešením podľa môjho hlbokého presvedčenia nie je uzatvárať trh práce, riešením je neposkytovať štátne stimuly a potom tu tento problém mať nebudeme.
Ďakujem za pozornosť.
7. 2. 2018 11:29:50 - 11:42:17 26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, pani poslankyňa Zimenová nie je ani v Národnej rade, ani dnes nepríde, lebo je chorá, takže nevystúpi. Ja vystúpim k tomu, k čomu by vystúpila ona, pretože chcem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý predkladáme s ňou, teda s pani poslankyňou Ďuriš Nicholsonovou a s pani poslankyňou Simonou Petrík. A je to iniciatíva pani poslankyne Zimenovej a týka sa to práve toho problému, nie veľmi elektronickej komunikácie, ale týka sa to jedného z ustanovení návrhu zákona, konkrétne toho novelizačného bodu 2, ktorým sa mali prostredníctvom nového § 5, teda ods. 16 § 5 riešiť, že ktoré rozhodovania, o ktorých rozhodujú riaditelia škôl a školských zariadení, sa nepovažujú za výkon verejnej moci, a teda sa na ne nemá vzťahovať správny poriadok, pričom ale teda to, na ktoré ustanovenie sa vzťahuje správny poriadok, je riešené v ďalších ustanoveniach, teda v § 38 ods. 4, kde je priamo stanovené, na ktoré rozhodnutia riaditeľov škôl a školských zariadení alebo teda iné typy rozhodnutí sa správny poriadok priamo vzťahuje. Čiže na tie ostatné sa správny poriadok z povahy veci nevzťahuje, keď je vyslovene uvedené, na ktoré rozhodovania sa vzťahuje.
No, a správny poriadok je v podstate rozhodovanie podľa nejakých pravidiel, ktoré sú napísané priamo v zákone. A má to dve stránky. Jedna stránka je, že tí, ktorí majú podľa toho rozhodovať, najčastejšie sú to úradníci, ale v niektorých prípadoch aj riaditelia škôl, to majú komplikovanejšie. Musia zachovať nejaké formálne procedúry, musia postupovať v súlade s princípmi správneho konania, ktoré sú zadefinované na úvod správneho poriadku. Čiže z hľadiska, keď sa na to pozrieme teda z hľadiska riaditeľov škôl, tak áno, je to komplikácia, ak majú postupovať podľa správneho poriadku.
Ale správny poriadok ani žiadne iné pravidlá, alebo nie žiadne, ani iné pravidlá nie sú vymyslené len tak, aby boli nejaké pravidlá a aby niekomu, úradníkom alebo riaditeľom škôl komplikovali život, aby to bolo samoúčelné. Tie pravidlá sú vymyslené z dôvodu, aby chránili práva účastníkov konania, aby chránili práva dotknutých osôb, aby občan, keď komunikuje s úradom, mal garantované, že jeho vec, nech už je akákoľvek, bude vybavená zákonom stanoveným spôsobom, že bude mať možnosť sa brániť, že rozhodnutie úradu bude zdôvodnené. Čiže keď hovoríme o tom, že chceme zjednodušiť život riaditeľom škôl a chceme odbyrokratizovať rozhodovanie riaditeľov, tak má to aj tú druhú stránku, že keď to spravíme a keď nejaké rozhodnutie vyjmeme mimo rámca správneho poriadku v tomto prípade, tak tým spochybníme, obmedzíme alebo narušíme práva účastníkov konania, v tomto prípade práva detí a práva rodičov týchto detí, ktoré sú napríklad prijímané do škôl. Preto v určitých prípadoch má zmysel, aby aj rozhodovanie riaditeľov škôl bolo upravené postupom podľa správneho poriadku.
Ja som sa opravil, že akékoľvek pravidlá sú stanovené, nie samoúčelné, lebo teda určite je množstvo pravidiel, ktoré sú pravidlá preto, aby boli pravidlá a nemajú nejaký reálny význam. Ale myslím si, že tie pravidlá, ktoré sú stanovené správnym poriadkom, sú užitočné a ich význam pre účastníkov konania, teda pre občanov, je ďaleko vyšší ako tie náklady, ktoré sú s tým spojené, lebo, samozrejme, že je s tým spojená aj nejaká byrokracia.
My naším pozmeňujúcim návrhom chceme spraviť niečo, niečo iné, ako v návrhu zákona navrhovala pani poslankyňa s kolegami. A chceme sa teda upriamiť na rozhodovanie riaditeľov materských škôl, ktorí majú verejného zriaďovateľa. Dnes je situácia totiž taká, že rozhodovanie riaditeľov základných škôl beží v režime správneho poriadku. Rozhodovanie riaditeľov stredných škôl beží v režime správneho poriadku s nejakými výnimkami typu pochvala alebo pokarhanie, kde, samozrejme, že nie je nutné, aby voči pochvale mal možnosť žiak sa odvolať alebo aby to bolo nejako odôvodnené zo zákona.
Rozhodovanie riaditeľov materských škôl takto upravené nie je, ale v § 38 ods. 6 alebo 6 až 9 je upravené, aké náležitosti má mať rozhodovanie riaditeľov materských škôl, ktoré sú súkromné alebo cirkevné. A hovorí sa tam o tom, že rozhodnutie musí byť písomné, musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil osemnásty rok veku, do vlastných rúk, čo je v podstate nejaký malý správny poriadok. A potom je tam popísané v ďalších troch odsekoch, akým spôsobom môže zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak dovŕšil 18 rokov veku, požiadať o preskúmanie rozhodnutia riaditeľa cirkevnej školy alebo súkromnej školy a akým spôsobom sa to rozhodnutie preskúmava.
Tak máme tu pomerne absurdnú situáciu, že vo vzťahu k riaditeľom súkromných a cirkevných materských škôl máme stanovené pravidlá, podľa ktorých musia postupovať, lebo sú vyňatí z rozhodovania podľa správneho poriadku, ale vo vzťahu k rozhodovaniu riaditeľov verejných škôl nemáme žiadne pravidlá, podľa ktorých by mali rozhodovať okrem nejakých princípov, aké dieťa má byť uprednostnené v zákone, že to má byť rozhodnutie a nie oznámenie. Odôvodnenie nemusí byť, možnosť preskúmania nie je v zákone stanovená. Čiže je absurdné, aby sme nie že na verejné školy, čo sa týka rozhodovania, jeho odôvodnenia a možnosti jeho preskúmania kládli vyššie nároky ako na súkromné a cirkevné školy, ale nekladieme na ne, na to rozhodovanie ani také nároky, ako kladieme na cirkevné školy.
Nebol by to problém, keby na školách bol, na materských školách bol dostatok miest, ale na Slovensku materské školy odmietnu vyše 10-tisíc žiadostí o prijatie dieťaťa z dôvodu nedostatočnej kapacity. A samozrejme, že keď zavedieme, že aj rozhodnutia riaditeľa materskej školy majú byť v režime správneho poriadku, teda hovoríme o riaditeľoch verejných materských škôl, nie súkromných a cirkevných, kde je to už upravené, tak tým nevyriešime problém nedostatočnej kapacity, ale pravidlá sú dôležité práve v situácii, keď záujem je väčší ako možnosti poskytovať nejakú službu, teda najmä v situácii, keď rozhoduje verejná správa. Keď rozhodujú súkromníci, tak je to v podstate na nich, ale keď rozhoduje verejná správa, tak malo by to byť na základe pravidiel, ktoré sú upravené v zákone. Malo by to byť odôvodnené a malo by tam, mala by tam existovať možnosť podať opravný prostriedok.
Materské školy pôvodne neboli, ale tento rok to už bude desať rokov, čo sú zaradené do sústavy škôl ako školy, rovnako ako stredné alebo základné školy. Tak je podľa nášho názoru, podľa názoru predkladateľov, potrebné upraviť aj to, aby sa na rozhodovanie riaditeľov materských škôl vzťahoval správny poriadok, podobne ako sa vzťahuje na rozhodovanie riaditeľov základných škôl a stredných škôl. Tá situácia v počte evidovaných nevybavených žiadostí do materských škôl sa zhoršuje z roka na rok. Máme to uvedené v odôvodnení nášho návrhu. Máte tam graf, ktorý si môžete pozrieť, a dúfam, že sa k nemu vrátim ešte aj pri novele zákona o rokovacom poriadku, lebo to nie je vizuálna pomôcka.
Preto navrhujeme, aby, zopakujem, v druhom bode nášho návrhu navrhujeme, aby boli aj materské školy zaradené pod režim správneho poriadku. A v prvom bode navrhujeme z novelizačného bodu 2 vypustiť to ustanovenie, že riaditelia niektorých druhov škôl a školských zariadení nerozhodujú v správnom konaní alebo pri výkone verejnej moci, a teda ich rozhodovanie nie je výkonom verejnej moci práve vo vzťahu k rozhodovaniu riaditeľov materských škôl, ak by tam ten bod zostal.
Ale ak dobre rozumiem vášmu pozmeňujúcemu návrhu, tak vy úplne meníte znenie novelizačného bodu 2, čiže nebude sa realizovať ten, to doplnenie odseku 16 do § 5. Takže ak prejde váš návrh, o ktorom sa bude hlasovať skôr, tak potom tento náš návrh sa stane bezpredmetným, myslím ten bod 1 nášho pozmeňujúceho návrhu. To je aj dôvod, pán spravodajca, prečo žiadame o týchto bodoch hlasovať samostatne.
A teraz mi už len dovoľte, aby som na záver v súlade s rokovacím poriadkom prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu bez odôvodnenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Zimenovej, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Simony Petrík k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775).
1. V čl. I bode 2 sa vypúšťa čiarka za číslovkou "6" a slová "13 a 14" sa nahrádzajú slovami "a 13".
2. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
"14. V § 38 ods. 4 sa za slová "podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods." vkladajú slová "14 a"."
O každom z bodov pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu žiadame hlasovať samostatne.
Ďakujem za pozornosť.
2. 2. 2018 9:47:45 - 9:56:18 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 761 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, rád by som sa vyjadril k problematike, ktorú sa snažíme riešiť prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, ktorý podávame s pani poslankyňou Blahovou a ktorý tu už bol odprezentovaný, a to tému alebo problematiku prijímania detí do centier na ich vlastné požiadanie.
Bola o tom diskusia aj v prvom čítaní, a teda nadväzne na tie poznámky opäť je to niečo, čo možno teória a prax riešia, riešia rozdielne alebo je rozdiel v tom, čo je napísané v zákone a čo sa reálne, reálne robí. Pokiaľ ten rozpor možno odstrániť, tak je dobré ten rozpor odstrániť.
To, že prijímanie detí do centier na ich vlastnú žiadosť nie je dostatočne upravené, nie je len názor jednotlivých opozičných poslancov, ale je to aj názor, ktorý vo svojom stanovisku vyslovil odbor legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky. Dovolím si z neho zacitovať: "Legislatívny odbor upozorňuje, že podľa Občianskeho zákonníka majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou z primeranej rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. A nakoľko podľa navrhovanej právnej úpravy bude môcť dieťa aj samo požiadať o prijatie do vyššie uvedeného centra na vykonávanie opatrení jednotlivými formami, pôjde nepochybne o jednostranný právny úkon vykonaný zo strany dieťaťa."
Legislatívny odbor upozorňuje, že navrhovaná právna úprava je v tomto smere formulovaná pomerne vágne bez akýchkoľvek ďalších podmienok či podrobností, ktoré by sa vzhľadom na osobitnú povahu subjektu, ktorý bude môcť o svoje prijatie do centra požiadať, t. j. dieťa, žiada doplniť napríklad podrobnosti, akým spôsobom má dieťa o prijatie do centra požiadať, špecifikovať, či tak bude môcť urobiť každé dieťa, alebo túto možnosť obmedziť napríklad vekom dieťaťa, špecifikovať situácie, kedy je potrebné informovať aj zákonných zástupcov dieťaťa a podobne. Súčasne je otázne, či bude samotné takéto jednostranné požiadanie dieťaťa o jeho prijatie do centra vždy objektívne rešpektovať a jeho najlepší záujem podľa Dohovoru o právach dieťaťa.
Takže pochybnosti o tom, že tá úprava, ktorú predkladá ministerstvo a vláda, je dostatočná, vyslovil aj legislatívny odbor, bolo to predmetom diskusie na výboroch. My sme na ústavnoprávnom výbore mali pána štátneho tajomníka Ondruša, ktorý sa snažil argumentovať tým, že nie je možné úplne všetko dopodrobna upraviť, pretože môžu nastať aj situácie, ktoré by neboli pokryté zákonom, a teda nebolo by v záujme dieťaťa, keby bolo odmietnuté z dôvodu, že nejaká formálna podmienka nie je naplnená, keď, keď by záujem dieťaťa vyžadoval, aby, aby do centra na vlastné požiadanie prijaté bolo napríklad v situácii, keď je, keď je týrané alebo, alebo niečo, niečo podobné.
To je, samozrejme, úplne legitímna diskusia, že ako podrobná má byť, má byť tá úprava. To, čo ale vidím ako problém a v čom dávam za pravdu legislatívnemu odboru a aj kritikom návrhu novely v tej podobe, ako bola predložená, je, že, že tá úprava tam nie je v podstate žiadna, že to je len jedna z foriem, že rozhodnutím súdu alebo na žiadosť rodiča, alebo, alebo na požiadanie dieťaťa akoby išlo o rovnocenné formy, ktoré sa od seba, od seba nelíšia, ale, samozrejme, že akékoľvek prijatie dieťaťa do centra by malo byť výnimočným, výnimočným opatrením, ale ešte aj v rámci tých výnimočných opatrení práve toto na požiadanie dieťaťa by malo byť to úplne najvýnimočnejšie, teda, teda najmenej často sa, najmenej často sa dejúce.
Preto sme sa pri príprave nášho pozmeňujúceho návrhu inšpirovali tým, ako je to upravené v Českej republike, kde je tá právna úprava aj v rôznych iných oblastiach vzhľadom na niekoľko desiatok rokov existencie spoločného štátu podobná. Čiže v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí je v § 42 upravené pôsobenie zariadení pre deti vyžadujúce, vyžadujúce okamžitú pomoc, čo je jedna z foriem zariadenia sociálnoprávnej ochrany a ktorá tiež predpokladá, že okrem rozhodnutia súdu, okrem žiadosti zákonného zástupcu je možné prijať dieťa do tohto zariadenia, aj ak o to požiada dieťa alebo ešte aj ak o to požiada obecný, obecný úrad s rozšírenou, obce s rozšírenou pôsobnosťou.
A práve v týchto dvoch prípadoch sa ale vyžaduje, že obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou je povinný bezodkladne podať návrh súdu na nariadenie predbežného opatrenia, pokiaľ nemožno do doby, dokedy musí o predbežnom opatrení rozhodnúť súd, zaistiť súhlas rodiča alebo inej osoby zodpovednej za výchovu dieťaťa s pobytom v zariadení pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc. Takúto formuláciu sme, sme do zákona doplnili aj my.
Nenavrhujeme tam upraviť, že požiadať môže iba dieťa od 6 rokov, nenavrhujeme tam presne stanoviť formu, či to musí byť písomne, dokonca ani, ani dôvody tam nie sú, nie sú špecifikované v tom našom pozmeňujúcom návrhu, ale vyžaduje sa tam, aby ak bolo dieťa prijaté do centra na základe, základe vlastnej žiadosti, tak aby bolo, aby bolo teda centrum povinné požiadať, požiadať súd o vydanie opatrenia.
Dozvedeli sme sa tak na výbore, že, áno, teraz sa vraciam k tej, k tej diskusii, že teória, prax, že takto sa to deje, že keď, keď je dieťa, dieťa, keď je dieťa prijaté do domova aj bez toho, aby to bolo upravené v zákone, tak môže aj na vlastnú žiadosť a rieši sa to, rieši sa to týmto spôsobom. No ale ak sa to má riešiť týmto spôsobom, tak je to tak dôležitá vec, že by v zákone mala byť upravená a nieže sa budeme spoliehať na to, že veď takto sa to všade deje, a predpokladáme, že tá prax bude, bude takto aj naďalej.
Tak myslím si, že ten zásah do koncepcie pôvodného zákona je úplne minimálny, je inšpirovaný českou právnou úpravou, je kompatibilný s tým, čo sa hovorí vo zvyšku zákona, takže si myslím, že kto má dobrú vôľu odstrániť pochybnosti, ktoré sa tu objavili, a teda zdôrazňujem, že nielen na strane opozičných poslancov, ale aj odboru legislatívy, ktorý nie je politickým telesom, ale iba vecne z právneho hľadiska posudzuje návrhy zákonov. Tieto pochybnosti môžme veľmi drobným doplnením zákona odstrániť a spraviť ten zákon lepším.
Takže ja by som vás chcel požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
1. 2. 2018 16:19:01 - 16:33:08 26. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 843 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, opakovane sa pokúšame zvoliť člena Súdnej rady, dôležitého orgánu súdnictva, najdôležitejšieho orgánu súdnictva v podstate, a z jeho osemnástich členov si deväť spomedzi seba volia sudcovia a po troch nominujú alebo volia zástupcovia iných mocí, teda troch prezident, troch vláda a troch volí parlament.
Jedno miesto je už sedem mesiacov neobsadené. Koalícia vzhľadom na nedohodu odkladala tú voľbu zo schôdze na schôdzu, až nakoniec sa kandidátka, ktorú navrhol pán predseda ústavnoprávneho výbor Madej zo SMER-u – sociálnej demokracie a s ktorou nesúhlasila pani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z MOST-u – HÍD, stiahla svoju kandidatúru, tak sme potom hlasovali iba o kandidátovi Allanovi Böhmovi, ktorého som navrhol ja, a teda nedostal vašu dôveru.
Teraz ideme voliť z jedného kandidáta, ktorého opäť navrhol pán poslanec Madej, predseda ústavnoprávneho výboru, a teda beriem to ako návrh strany SMER – sociálna demokracia. Navrhnutý kandidát je advokát, volá sa Michal Mišík a nepochybne spĺňa tie formálne náležitosti, ktoré by kandidát na člena Súdnej rady mal spĺňať. Keď však volíme člena správnej rady, tak by sme mali dbať nielen o to, či spĺňa tie formálne náležitosti, ktoré hovorí ústava, že má právnické vzdelanie, má 15-ročnú prax v právnickom povolaní, je bezúhonný, to znamená, že nemá v registri trestov žiadny záznam, ale mali by sme sa snažiť, aby sme tam zvolili osobnosti, ktoré sú na dostatočnej úrovni z hľadiska odborného aj morálneho.
Zaujímavosťou, ktorá mne hneď udrela do očí, keď som sa dozvedel, že pán Mišík kandiduje, je, že prakticky nikto o ňom nič nevie. Samozrejme, že to, že ja o niekom nič neviem, neznamená, že to nie je dôležitá osobnosť slovenského práva, za tak dôležitého sa ja nepovažujem ani za tak zorientovaného a sčítaného. Že o ňom nevie bežná verejnosť, dobre, v poriadku. A teda pýtal som sa kolegu z poslaneckého klubu SAS Alojza Baránika, nevedel o ňom nič, musel si googliť informácie. Mali sme diskusiu na ústavnoprávnom výbore, vedel; teda nevedel o ňom nič ani pán poslanec Kresák, to bolo v utorok. Potom v stredu bola vláda, tam som sa dozvedel po rokovaní vlády v nejakej správe, že o ňom nevie nič ani pani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, a teda tam už, tam už človek spozornie, lebo ak ľudia, ktorí sa profesionálne dlhé roky venujú súdnictvu, nemajú ani šajnu o tom, kto má byť zvolený za jedného z osemnástich členov najdôležitejšieho orgánu justície, tak to už, to už je trochu zvláštne.
Nedozvedeli sme sa nič viac ani z jeho životopisu, ktorý je na pár riadkov a je tam, že odkedy dokedy bol právny čakateľ, odkedy dokedy pracoval ako komerčný právnik a odvtedy je, odvtedy je advokátom. Nič sa nevieme dozvedieť teda, a ešte školy sú tam, samozrejme.
Nič sa nevieme dozvedieť ani z jeho webovej stránky jeho kancelárie. Keď si pozriete nejaké známejšie webové stránky alebo teda webové stránky známejších advokátskych kancelárií, tak tam máte informácie o advokátoch, ktorí sú v nich, o ich životopise, o témach, oblastiach, ktorým sa venujú viac ako iní, v ktorých sú dobrí, prípadne dokonca o nejakých kauzách, ich klientoch, rady, články, ktoré tí advokáti písali. Keď sa pozriete na webovú stránku advokátskej kancelárie pána Michala Mišíka, no tak tam nájdete informáciu o tom, že ako sa volá, na akej ulici sídli, aké je tam telefónne číslo, pevná linka a akú má emailovú adresu, to je všetko. Tak to je taká prvá pochybnosť o tom, že či toto je tá osobnosť, ktorá patrí do Súdnej rady.
Našťastie sa dajú niektoré informácie, dajú dohľadať povedzme aj na internete. Alojz Baránik otvoril túto tému už na zasadnutí ústavnoprávneho výboru v utorok, keďže Google slúži. A teda jedna z prvých vecí, ktorá sa dá vygoogliť o pánovi Michalovi Mišíkovi, je, že v roku 2014 vystúpil na tlačovej besede prezidentského kandidáta Viliama Fischera, ktorá bola venovaná škandalizácii prezidentského kandidáta a súčasného prezidenta Andreja Kisku.
Samozrejme, aj budúci člen Súdnej rady môže mať svoje politické názory, dokonca ich môže slobodne prejavovať. V tom by nebol problém, ale toto nebolo celkom len prejavenie politického názoru. Toto bola škandalizácia prezidentského kandidáta vo vlajkách, pod vlajkami iného prezidentského kandidáta, o ktorého mravopočestnosti možno mať vážne pochybnosti na základe toho, že v 90. rokoch verejne podporoval Hnutie za demokratické Slovensko, Mečiarovo Hnutie za demokratické Slovensko. Nedávno sme tu zrušili amnestie Mečiarovi. V roku ´98 kandidoval za HZDS, keď už všetci vedeli, kto je to Mečiar, kto je to HZDS, pán Viliam Fischer kandidoval za HZDS a zhodou okolností, to vtedy v roku 2014 asi sa nedalo vedieť, ale v apríli 2015 bol odsúdený za prijímanie úplatku na dva roky podmienečne. Teda, respektíve bola to dohoda o vine a treste, aby som nebol nepresný, ale teda uznal, že prijímal úplatok.
No, ale nie je to len o politike, je to aj o biznise, lebo nie sú mi známe nejaké právne názory pána Mišíka, že by sa vyjadroval k nejakým právnym témam, ale teda to, samozrejme, môže byť moja chyba, ale dohľadateľné sú jeho podnikateľské aktivity. Konkrétne je to jeden zo štatutárov konzorcie alebo firmy A.R.K. technické služby, ktorá, ktoré na základe dlhodobej zmluvy zabezpečuje údržbu, zimnú a letnú údržbu, čistenie ulíc v Bratislave. Možno ste niektorí už niečo o tom počuli. Je to teda veľmi dobrý biznis ani nie tak pre mesto Bratislavu ako pre mesto, teda pre firmu A.R.K., ktorej je pán Michal Mišík, možno o hodinu alebo hodinu a pol už zvolený člen Súdnej rady za parlament, štatutárom.
Na to, že tá zmluva je nevýhodná pre mesto, poukazujú poslanci mestského zastupiteľstva. Na to, že sú tam nedostatky v jej uplatňovaní, vážne nedostatky, vážne pochybnosti upozornila správa hlavného kontrolóra, ktorý tam vykonal kontrolu. Poslanci zastupiteľstva na základe toho odhlasovali, že sa s tou zmluvou má niečo robiť a že má dať primátor podnet, či tam nebol dokonca naplnený trestný čin, trestný čin podvodu pri vykazovaní činnosti. A možnože v blízkych dňoch budeme o tej firme počuť niečo ešte ďalšie, nie celkom lichotivé, predpokladám, a štatutárneho zástupcu, jedného zo štatutárnych zástupcov tejto organizácie zrejme v tajnej voľbe o chvíľu parlament zvolí za člena Súdnej rady.
A to, že jedného zo štatutárnych zástupcov, je dôležité aj z iného hľadiska, z hľadiska toho, že sú tam aj ďalší dvaja štatutárni zástupcovia, keďže je to konzorcium. No a jedným z ďalších štatutárov je pán Ivan Piterka, ktorý, áno, však môže byť niekto štatutárom len tak náhodou s nejakým iným konateľom spoločnosti, ale toto celkom náhoda zrejme nebude, keďže existuje aj iná spoločnosť Susanne, s r. o., teda existovala, kde títo dvaja páni boli spolu. No a tento pán Ivan Piterka okrem toho, že robí dobrý komunálny biznis v Bratislave s pánom Mišíkom, tak je známy aj niečím iným a to, že bol v rokoch 2011 až 2016 jedným z konateľov a polovičným spolumajiteľom v spoločnosti s ručením obmedzeným N. Bonaparte.
Ak ste zbystrili, nie je to náhoda, že N. Bonaparte. V Bonaparte v byte pána Baštrnáka býva náš pán premiér a napriek prísľubom sa odtiaľ odmieta odsťahovať. A pán Baštrnák je práve tým druhým spolumajiteľom firmy N. Bonaparte s pánom Ivanom Piterkom, druhým konateľom a dnes jediným, lebo od roku 2016 je už jediným. Takže náš človek Ladislav Baštrnák je biznis partnerom biznis partnera vo významnom biznise kandidáta na člena Súdnej rady, ktorého máme o chvíľu voliť.
Mne je veľmi ľúto, že nemáme v parlamente vo vzťahu k takým dôležitým funkciám, ako je člen Súdnej rady, inštitút verejného vypočutia, ako býva pri niektorých iných príležitostiach. Keby sme si aspoň na výbore, ale ešte lepšie v nejakom širšom pléne mohli vypočuť kandidátov na dôležité funkcie, aby mali možnosť sa predstaviť, presvedčiť poslancov, ktorí majú záujem, že naozaj sú to tí praví kandidáti, ktorí spĺňajú odborné kritériá, ale aj morálne kritériá, aby poslanci aj verejnosť mali možnosť im klásť otázky. Budeme mať na tejto schôdzi novelu rokovacieho poriadku, tak možno je to príležitosť porozprávať sa aj o tom. Čiže keby sme mali verejné vypočutia, tak by som tieto otázky položil na verejnom vypočutí a zrejme by som dostal nejakú odpoveď, aspoň teda dúfam, že by som dostal nejakú odpoveď. Keďže verejné vypočutia nemáme, ústavnoprávny výbor, ktorý posúdil kandidátov, resp. jediného kandidáta, sme mali predvčerom a máme už dneska voliť a nie je tu priestor na diskusiu.
Ja som kládol otázku, že ako je spokojná s týmto kandidátom, aj pani ministerke Žitňanskej na hodine otázok, ale neprišlo na to, tak som to musel iba spísať. Napísal som to do článku na blog, napísal som to do médií a hovorím vám to tu teraz v nádeji, že ma aspoň niekto počúva, v nádeji, že napríklad poslanci MOST-u sú tí, ktorým záleží na tom, aby fungovalo súdnictvo. A podmienkou toho, aby súdnictvo fungovalo je, že v Súdnej rade budú členovia, ktorí tam patria, ktorí sú odborne a morálne na úrovni. Na základe toho, čo sa mi podarilo zistiť cez internet a na čo zrejme do voľby žiadnu odpoveď nedostanem, mám o tom vážne pochybnosti. Ak je to kandidát SMER-u, tak predpokladám, že SMER už nebude mať veľkú vôľu prehodnocovať toto rozhodnutie, ale myslím si, že jeho koaliční partneri, MOST – HÍD aj SNS, ešte stále ostáva nám pol hodiny, môžu spraviť niečo preto, aby sme voľbu člena správnej rady vykonali bez týchto pochybností.
Takže dovolím si predložiť procedurálny návrh, aby sme odložili hlasovanie o bode č. 74 na voľbu člena, návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky na ďalšiu schôdzu so začiatkom 13. marca 2018.
Ďakujem za pozornosť a tým končím.
31. 1. 2018 14:02:54 - 14:11:47 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 756 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Vážené kolegyne, kolegovia, nestihol som sa prihlásiť s reakciou na faktické poznámky na môj, na moje vystúpenie v rozprave, tak dovolím si aspoň stručne odpovedať niektorým kolegom, ktorí reagovali na moje vystúpenie, a mojou chybou som nevedel zareagovať hneď.
Zaujal ma predovšetkým názor pána poslanca Bašku a teraz pripomeniem, predložili sme pozmeňujúci návrh, v ktorom žiadame, aby cely policajného zaistenia mali nejaké minimálne štandardy definované v zákone, aby aj miestnosti, v ktorých sú umiestňované osoby dočasne obmedzené na, na slobode tieto štandardy museli spĺňať aj za predpokladu, že to nie sú cely policajného zaistenia, lebo sa môže stať, že existujú takéto stanice, kde buď nie sú cely, alebo ich kapacita je v danej chvíli naplnená, aby sa postupovalo podľa nejakých pravidiel, aby boli rešpektované práva týchto osôb, ktoré vyplývajú, vyplývajú zo zákona, aby, ak, ak sa dejú nejaké zákroky, ktoré majú byť odôvodnené záujmom samotného zadržaného, tak to bolo zdôvodnené, zdôvodnené nejakou lekárskou správou a podobne, a teda pán poslanec Baška, popredný predstaviteľ strany SMER - sociálna demokracia, župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, na to povedal, že ľudia, ktorých sa to týka, teda tí, ktorí sú zadržaní, zaistení, predvedení, že to nie sú ľudia, ktorých by ste si pozvali do obývačky, že nie sú čistí a treba k nim podľa toho aj pristupovať. Tak toto ma dosť zaujalo, že či pán popredný predstaviteľ strany SMER - SD, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - SD a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja za stranu SMER - SD, v živote počul také slovné spojenie, že prezumpcia neviny, lebo tie osoby, o ktorých tu hovoríme, nie sú odsúdení a aj odsúdení majú svoje práva, aj s odsúdenými treba zaobchádzať v súlade so zákonom a nie svojvoľne, ale toto sú osoby, ktoré sú ešte iba podozrivé, a pokiaľ ich vinu nekonštatuje právoplatným rozhodnutím súd, tak sa na ne musí pozerať ako na nevinné osoby. A len tak mimochodom, osobu, ktorá bola zaistená v cele policajného zaistenia, mám úplne že každý deň v obývačke, pretože aj ja som bol v cele policajného zaistenia, keď bol tu čínsky prezident a polícia nechala čínskych komunistických provokatérov, aby napádali našich občanov, ktorí protestovali proti porušovaniu ľudských práv v Číne, a potom zakročila proti našim občanom, ktorí vtedy, vtedy protestovali vrátane mňa. Takže áno, aj ja som bol v cele policajného zaistenia, pán poslanec Baška. Povedali ste, že teraz v Trenčianskom kraji vznikli dve cely policajného zaistenia, že tie musia spĺňať nejaké štandardy. No pokiaľ ste čítali správu verejnej ochrankyne práv z roku 2016, tak tam ste mali popísané prípady, že nie, že existujú policajné stanice, kde takéto cely buď neexistujú, alebo existujú, ale nespĺňajú, nespĺňajú žiadne minimálne štandardy, ktoré by sa dali očakávať, že takéto cely spĺňať majú.
Pán poslanec Uhrík sa pozastavil nad tým, čo som hovoril o tom, že v prípade znehybnenia alebo použitia nejakých donucovacích prostriedkov, že nie je to možné bez lekárskeho odporúčania. No neviem, či som to zle vysvetlil, ale my sa nijako nedotýkame toho, čo je už dnes vo vzťahu k donucovacím prostriedkov v zákone. Lebo používanie spútavacích popruhov je možné použiť, ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje konanie, alebo použitie pút a spútavacieho opasku je možné v prípade, ak kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo policajta, poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila, potom, potom ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek, čiže ak sú dané dôvody, ktoré sú charakteru, že, že zadržaný je hrozbou pre, pre políciu alebo pre iné osoby, tak tie dôvody sú v zákone a naďalej v zákone ostanú a nikto s nimi nič nerobí vrátane nášho pozmeňujúceho návrhu, ale niekedy dochádza k spútaniu zadržaných osôb aj v situácii, že, že tieto dôvody nie sú naplnené, a policajti to zdôvodňujú záujmom, záujmom samotných zadržaných, aby, aby nedošlo, aby si nepoškodili zdravie alebo, alebo, alebo teda ich záujmom, a to nie sú dôvody, ktoré sú, ktoré sú, ktoré sú uvedené v zákone, tak my len hovoríme, že ak z takýchto dôvodov dochádza, dobre, nech je to ošetrené v zákone a nech v zákone je napísané, že v takom prípade, že ak je to, ak to je zdôvodnené záujmom na ochrane zdravia samotného zadržaného alebo predvedeného, má to byť s lekárskym, s lekárskym odporúčaním alebo teda stanoviskom.
Pani poslankyňa Blahová sa poďakovala pani bývalej ombudsmanke Dubovcovej, čo, k čomu sa aj ja chcem týmto, týmto pripojiť, a ešte raz zdôrazniť, že náš pozmeňujúci návrh nie je vedený iba snahou chrániť práva zadržaných, predvedených, zaistených, ktorí, ktoré majú byť rešpektované, lebo aj oni majú svoje práva, ale aj snahou chrániť dobrých policajtov pri výkone ich funkcie, lebo je to aj v ich záujme.
Pani verejná ochrankyňa práv opakovane dávala tomuto parlamentu nejaké odporúčania aj v tomto prípade v riadnych výročných správ, ale aj v prípade, v prípade tejto mimoriadnej správy a, samozrejme, že ministerstvo vnútra alebo parlament nie sú povinní automaticky rešpektovať všetky, všetky odporúčania verejnej ochrankyne práv, ale mali by ich premyslieť, mali by ich zvážiť, a teda buď dospejeme k názoru, že áno, tie odporúčania sú správne, a v tom prípade by sme mali urobiť všetko, aby sme ich čo najskôr uviedli do života, lebo verejný ochranca práv sleduje dodržiavanie základných práv a slobôd, a ak sú základné práva a slobody niekde porušované, tak je povinnosťou aj výkonnej moci, aj zákonodarnej moci snažiť sa to čo najskôr napraviť alebo máme iný názor, máme názor, že je to v poriadku tak, ako to je, ombudsmanka sa mýli alebo my máme, my máme na to iný názor, máme, máme iný výklad, tak potom by sme to aspoň mali povedať, prečo si, prečo si myslíme, že tak ako je to teraz, je to v poriadku a netreba to meniť. A nie iba to ignorovať, prejsť mlčaním alebo prípadne iba stlačením tlačítka proti na hlasovacom zariadení, keď sa hlasuje o našom poslaneckom návrhu, alebo o chvíľu, zajtra, keď sa bude hlasovať o našom pozmeňujúcom návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
31. 1. 2018 11:24:09 - 11:44:21 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 756 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán neprítomný minister vnútra, kolegyne a kolegovia, rád by som v druhom čítaní predniesol doplňujúci návrh k vládnej novele, ktorý predkladáme spoločne s pani poslankyňami Natáliou Blahovou, Zuzanou Zimenovou a Vierou Dubačovou.
Je to doplňujúci, nie pozmeňujúci návrh, pretože týka sa iných ustanovení zákona o Policajnom zbore ako tie, ktoré sú predmetom novely, veľmi zjednodušene povedané, je to premietnutie odporúčaní z mimoriadnej správy verejnej ochrankyne práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd postupom policajných orgánov z roku 2016. Ak si pamätáte, mali sme túto správu na programe parlamentu a boli v nej aj konkrétne odporúčania. My sme na základe tých odporúčaní pripravili návrh zákona, ktorý sme pred rokom predložili do parlamentu, ale, samozrejme, že keďže to bol návrh opozičných poslancov a poslankýň, tak vládna väčšina opozičné návrhy schvaľuje len celkom výnimočne a toto nebol zrovna ten výnimočný prípad. Ale myslíme si, že upozornenia verejnej ochrankyne práv bez ohľadu na to, kto tú funkciu zastáva, je potrebné rešpektovať a brať do úvahy a brať ich vážne, a zistenia, ktoré mala vo svojej správe pani Jana Dubovcová ako vtedajšia verejná ochrankyňa práv, sme my vážne zobrali, a preto sme pred rokom navrhovali v poslaneckom návrhu a teraz opäť sa pokúsime navrhnúť v pozmeňujúcom návrhu k vládnej novele zákona o Policajnom zbore zmeny v zákone o Policajnom zbore tak, aby sa zabezpečilo, že práva osôb, ktorých osobná sloboda bola dočasne obmedzená, boli rešpektované a chránené, a aby Policajný zbor postupoval výlučne spôsobom, ktorý je upravený v zákone, nie mimo rámec.
Ak si pamätáte, tak správa verejnej ochrankyne práv upozorňovala na to, že cely policajného zaistenia v niektorých prípadoch nerešpektujú ani minimálne požiadavky na nejaké hygienické vybavenie, prístup k pitnej vode a podobne, neexistuje tam možnosť privolania príslušníka Policajného zboru. A na základe toho pani verejná ochrankyňa odporučila, aby tieto cely spĺňali nejaké minimálne štandardy, čo my riešime v prvých dvoch bodoch našej hromadnej pripomienky, kde hovoríme, že nesmie byť zadržaná osoba umiestnená v priestoroch, ktoré nemajú primerané vybavenie, čím myslíme najmä priame osvetlenie, zariadenie na privolanie policajta alebo prístup k pitnej vode, kto..., a k základným hygienickým potrebám.
Ďalší bod našej hromadnej pripomienky sa týka, týka možnosti umiestňovania osôb v iných miestnostiach, ako sú cely policajného zaistenia, a verejná ochrankyňa práv totiž vo svojej mimoriadnej správe odporúčala v zákone uviesť, že policajtovi sa v priestoroch policajnej budovy zakazuje obmedziť osobnú slobodu fyzickej osobe jej umiestnením do iných uzavretých priestorov, než sú na to určené cely policajného zaistenia, pričom podľa jej mimoriadnej správy sa tak v súčasnosti deje, a takéto opatrenie nemá žiadnu oporu v zákone.
Praktickým problémom, ktoré treba, ktorý treba brať do úvahy, je, že nie všetky útvary Policajného zboru disponujú celami policajného zaistenia a aj v tých, ktoré nimi disponujú, môže v praktickom živote nájsť, nastať situácia, že kapacita je už zaplnená a nie je možné do nich umiestniť ďalšie zadržané osoby. Pre takéto situácie navrhujeme doplniť do zákona možnosť umiestňovania osôb aj do iných priestorov ako ciel, ale malo by to byť výnimočné opatrenie, ktoré bude realizované len na nevyhnutne potrebnú dobu, a aj takéto priestory by mali rovnako ako cely spĺňať minimálne podmienky z hľadiska vybavenia, zabezpečenia realizácie základných hygienických potrieb, možnosti privolania príslušníka Policajného zboru, a čo je dôležité, aj z hľadiska dokumentovania takéhoto postupu. Toho sa týka tretí bod nášho pozmeňujúceho návrhu.
Štvrtý bod hovorí o tom, že základné ustanovenie o použití donucovacích prostriedkov policajtom by sa malo doplniť o jednoznačné ustanovenie, že donucovacie prostriedky možno použiť iba v čase, keď trvajú dôvody na ich použitie. Nemôžme ich teda použiť nielen v situácii, keď zákonom stanovené dôvody pre použitie donucovacích prostriedkov vôbec nenastali, ale ani v situácii, ak síce istú dobu existovali, ale už pominuli. Takéto doplnenie má za cieľ minimalizovať rozsah a trvanie zásahu do práv osôb, proti ktorým sú donucovacie prostriedky používané na nevyhnutne potrebný čas, čo pri korektnom výklade zákona by tak malo, malo byť už dnes, ale keďže, keďže prax je často iná, tak, alebo často iná, stáva sa, že prax je iná, aby som nezovšeobecňoval, tak je to potrebné podľa nášho názoru upraviť aj v zákone. Vo vzťahu k takým donucovacím prostriedkom, aké..., použitie pút, pripútavanie osôb k predmetom, použitie spútavacieho opasku či spútavacích popruhov. To znamená, že osoba, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode, bude spútaná na nevyhnutne potrebný čas, kým trvajú dôvody pre použitie týchto donucovacích prostriedkov, a nie aj celé ďalšie hodiny, keď už dôvody na spútanie pominuli, čo sa, žiaľ, ako o tom svedčí mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv, stáva.
Piaty bod navrhuje doplniť ustanovenie, ktoré upraví postupy spútavaním a znehybňovaním osôb z iných dôvodov, ako sú uvedené v § 52 a 52a zákona. Niekedy sa totiž použitie takýchto donucovacích prostriedkov odôvodňuje potrebou ochrániť zdravie dotyčnej osoby. Verejná ochrankyňa práv v tej súvislosti odporúčala v zákone uviesť, že policajtovi sa zakazuje už uzavretú osobu pripútať k stene, k predmetom, spútať ju a akýmkoľvek spôsobom ju znehybniť alebo znehybňovať bez lekárskeho odporúčania, z ktorého je zrejmé, že takýto postup vyžaduje ochrana zdravia zaistenej, zadržanej, predvedenej osoby.
Vzhľadom na to, že v zákone sú uvedené podmienky pre spútavanie a iné znehybňovanie osôb z dôvodov, ktoré priamo nesúvisia s možným ohrozením zdravia dotyčnej osoby, navrhujeme, aby v prípade neexistecie týchto dôvodov bola potreba spútavania či iného znehybňovania zaistenej, zadržanej alebo predvedenej osoby preukazovaná lekárskym odporúčaním, že takýto postup vyžaduje ochrana zdravia tejto osoby. Čiže keď nie sú dané tie dôvody, ktoré už dnes sú v zákone a ktoré nesúvisia akoby so záujmom tej dotyčnej osoby, tak dobre, môže nastať taká situácia, ale tak potom to treba, potom to treba preukázať.
Bod 6. Navrhujeme doplniť nové ustanovenie, ktoré je premietnutím odporúčania zo správy verejnej ochrankyne práv, zapracovať do zákona, že policajt je povinný, ak dôjde k zhoršeniu psychického, fyzického zdravia policajtom zaistenej, zadržanej, predvedenej osoby počas jej zaistenia, zadržania, predvedenia preukázať odborným lekárskym vyjadrením príčiny zhoršenia jej zdravia.
Čiže keďže tá osoba je obmedzená na svojej, na svojej osobnej slobode, tak aby neexistovali pochybnosti, že to zhoršenie zdravotného stavu majú na svedomí podmienky, v ktorých bola, bola zadržaná, tak by sa to malo preukazovať lekárskym vyjadrením. To sú všetko toto opatrenia, ktoré sú potrebné nielen z hľadiska ochrany práv osôb, ktoré sú obmedzené na slobode, lebo aj keď ide alebo môže ísť o osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestnej činnosti napríklad, tak majú svoje práva, ktoré musia byť rešpektované, ale sú to všetko opatrenia, ktoré sú aj v záujme dobrých policajtov, aby nemohli byť spochybňovaní, aby nemohli byť spochybňované ich postupy.
A takým opatrením je aj posledný, 7. bod nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa týka spracovania osobných údajov pri, pri dočasnom obmedzení osobnej slobody zaistených, zadržaných a predvedených osôb, kde verejná ochrankyňa práv odporúčala, a teda v správach, nie v tejto mimoriadnej správe, ale v správach, ktoré každoročne predkladala Národnej rade, viaceré opatrenia, a jedným z nich bolo zabezpečiť monitorovanie všetkých policajných priestorov, v ktorých sa vybavujú políciou predvedené a zadržané osoby, prostredníctvom kamier a uchovávania záznamov o zaobchádzaní s predvedenými osobami. Bol to napríklad nie v mimoriadnej, ale v riadnej správe za obdobie roka 2015. A vychádzajúc z tohto odporúčania, navrhujeme zaviesť povinnosť zabezpečiť monitorovanie tých priestorov na útvaroch Policajného zboru, v ktorých sa vykonávajú úkony voči osobám, ktorých osobná sloboda bola dočasne obmedzená prostredníctvom vyhotovovania kamerového audiovizuálneho záznamu, čo je potom, samozrejme, potrebné uviesť ako obmedzenie pri spracovaní osobných údajov, resp. možnosť spracovania osobných údajov.
Takéto opatrenie navrhujeme, že takéto monitorovanie činnosti príslušníkov Policajného zboru by sa malo realizovať nielen pri ich zásahoch v externom prostredí, ako je to, ako je to už, ako už je to dnes, ale aj v uzavretých priestoroch, ak sa tam vykonávajú, vykonávajú úkony. A ešte raz, toto možno ešte viac ako tie predchádzajúce body je opatrenie, ktoré chráni nielen práva zadržaných osôb, ale aj dobrú povesť a práva príslušníkov Policajného zboru pred prípadnými krivými alebo nepravdivými opatreniami, obvineniami zo strany zadržaných. V prípade, v prípade tohto posledného bodu si ale uvedomujeme, že je to komplikovanejšie, ako, ako tie predchádzajúce body, ktoré, si myslíme, že mali by sme byť schopní zaviesť ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto novely, lebo, lebo, lebo teda nie je, nejde o príliš zložité, zložité veci, keďže tam okrem ciel dávame možnosť aj umiestňovania v iných priestoroch ako celách, ak sú splnené nejaké základné hygienické podmienky. Ale, samozrejme, že dovybavenie, dovybavenie policajných staníc kamerami, aby mohli byť monitorované všetky, všetky priestory, kde sa vykonávajú úkony voči zadržaným, predvedeným a zaisteným osobám, si vyžaduje aj nejaké materiálne náklady, tak vedomí si tohto navrhujeme tam odloženú účinnosť až na 1. júla 2019.
Takže keď, keďže po prečítaní doplňujúceho návrhu vás už nebudem môcť k ničomu vyzývať, tak vás chcem teraz predtým vyzvať k tomu, aby ste tento náš doplňujúci návrh podporili, pretože odporúčania verejnej ochrankyne práv treba brať vážne, a teda ak by ste ho aj nepodporili, tak by som chcel vyzvať ministerstvo vnútra, aby sa odporúčaniami verejnej ochrankyne práv zaoberalo ono.
Končím vystúpenie a začínam čítať doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Natálie Blahovej, Zuzany Zimenovej a Viery Dubačovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 444/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 756).
V čl. 1 sa na začiatok vkladajú nové body 1 až 7, ktoré znejú:
1. § 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Osoba podľa odseku 1 a 2 nesmie byť umiestnená do uzavretých priestorov, ktoré nemajú primerané vybavenie, najmä nemajú priame osvetlenie, nemôžu, nemajú zariadenie na privolanie hyg..., privolanie policajta a osoba v nich umiestnená nemá prístup k pitnej vode a k základným hygienickým potrebám (toaleta).
2. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Cela musí byť vybavená zariadením, ktoré umiestnenej osobe umožní privolať policajta.“
3. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
§ 49a
(1) Ak sa na útvare Policajného zboru nenachádza alebo ak to jej kapacita neumož..., cela nenachádza alebo ak to jej kapacita neumožňuje, policajt môže vo výnimočných prípadoch a iba na nevyhnutne potrebný čas umiestniť osobu podľa § 42 do iného vhodného priestoru, ktorý má primerané vybavenie, má priame osvetlenie, má zariadenie na privolanie policajta, osoba v ňom umiestnená má prístup k pitnej vode a k základným hygienickým potrebám.
„(2) Osoba umiestnená v priestore podľa odseku 1 má rovnaké práva ako osoba umiestnená v cele.
Policajt je povinný viesť o umiestnení osoby v priestore podľa odseku 1 rovnakú dokumentáciu ako o umiestnení osoby v cele.“
4. § 50 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajt je oprávnený použiť donucovacie prostriedky iba na základe dôvodov a spôsobom ustanovených zákonom. Policajt nesmie použiť donucovacie prostriedky, ak dôvody ustanovené zákonom nenastali, alebo už pominuli.“
5. Za § 52 sa vkladá, 52a sa vkladá § 52b, ktorý znie:
§ 52b
Ak neexistujú dôvody na postup podľa § 52 ods. 1 alebo podľa § 52a ods. 1, policajt nesmie zaistenú, zadržanú, alebo predvedenú osobu pripútať k stene, k predmetom, spútať ju, akýmkoľvek spôsobom ju znehybniť alebo ju znehybňovať bez lekárskeho odporúčania, z ktorého je zrejmé, že takýto postup vyžaduje ochrana zdravia tejto osoby.
6. § 64 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak dôjde k zhoršeniu fyzického alebo psychického zdravia policajtom zaistenej, zadržanej alebo predvedenej osoby počas jej zaistenia, zadržania alebo predvedenia, policajt je povinný preukázať odborným lekárskym vyjadrením príčinu zhoršenia jej zdravia.“
7. Za § 69b sa vkladá § 69ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 69ba
Spracúvanie osobných údajov pri dočasnom obmedzení osobnej slobody zaistenej, zadržanej a predvedenej osoby
(1) Policajný zbor je povinný
a) zabezpečiť monitorovanie všetkých priestorov na útvare Policajného zboru, v ktorých sa vykonávajú úkony voči zadržanej, voči zaistenej, zadržanej a predvedenej osobe,
b) zabezpečiť prostredníctvom kamier vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov zo všetkých úkonov voči zaistenej, zadržanej a predvedenej osobe na útvare Policajného zboru a ich uchovávanie.
„(2) V prípade sťažnosti na zaobchádzanie policajta so zaistenou, zadržanou alebo predvedenou osobou, je Policajný zbor povinný preukázať zákonnosť a primeranosť postupu policajta predložením audiovizuálneho záznamu podľa odseku 1.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 1 až 6 nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018 a bod 7 nadobúda účinnosť 1. júla 2019, keďže ide o jeden návrh, ktorý má viacej bodov, tak navrhujeme, aby sa o, o celom návrhu hlasovalo spoločne, teda jedným hlasovaním.
Ďakujem vám za pozornosť.
31. 1. 2018 10:45:55 - 10:54:08 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 755 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem. Opäť v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu upozorňujem, že som mestským a miestnym poslancom, a teda tiež som nemal pôvodne v pláne vystúpiť v ústnej rozprave, ale, ale teda pán kolega Antal ma inšpiroval, a teda hneď by som aj zareagoval na pani poslankyňu Vaľovú.
Ak tu kritizovala nejaké návrhy, s ktorými v minulosti prišla strana Sieť, tak ja si dovolím upozorniť, že strana Sieť sa stala súčasťou vašej vládnej koalície, tak si to riešte v rámci, v rámci vládnej koalície.
To, že má právo starosta nepodpísať uznesenie, to nikto nespochybňuje. Ide o to, akým spôsobom sa to má stať. Dnes to musí aspoň prerokovať v obecnej alebo mestskej rade. Podľa návrhu, s ktorým prišlo ministerstvo a na ktorom sa asi nič nezmení, ani toto nebude musieť urobiť. Pritom žiadúca by bola zmena úplne opačným smerom, teda zmena, ktorá by, ktorá by zabezpečila, že poslanci budú vždy informovaní o tom, že starosta nepodpísal uznesenie, že o tom bude informovaná verejnosť, že to bude zverejnené na webe, na úradnej tabuli a že to bude odôvodnené. Lebo dnes stačí, že starosta sa domnieva, že uznesenie je nevýhodné pre obec, no tak ho nepodpíše a nemusí povedať, prečo je nevýhodné, prečo sa domnieva, že je nevýhodné.
Čiže nespochybňujeme právo starostu nepodpísať uznesenie a tým pozastaviť jeho účinnosť. To, čo namietame, je, že ešte sa zníži informovanosť poslancov o tom, že nepodpísal uznesenie, ak ho nebude musieť prerokovať ani na obecnej rade. A tá informovanosť poslancov by sa mala zvýšiť, naopak, a verejnosti tiež a miera zdôvodnenia by mala byť, by mala byť vyššia.
Ďalšia otázka, myslím, že aj pán poslanec Antal sa toho dotkol, odmeňovanie poslancov, že sa odmení, teda obmedzí, že dnes je napísané v zákone, že poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Má sa doplniť "najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej, platovej skupiny".
Ale čo tým, preboha, obmedzíte? Napríklad nijako sa nedotýka, nedotýka novela účasti poslancov v orgánoch mestských firiem, v dozorných radách, v predstavenstvách dokonca. Čiže na jednej strane tí poslanci, ktorí nie sú v mestských firmách, tak tí budú mať v dôsledku tohoto limitované odmeny a tí poslanci, ktorí, a väčšinou je to také, že sa vytvorí nejaká starostovská alebo primátorská väčšina, ktorá, ktorá, ktorá sa potom nasáčkuje aj do, aj do orgánov firiem mestských, tak tam tie odmeny nie sú limitované. Tak keď ste to už chceli obmedziť, tak ste to mali obmedziť aj vo vzťahu, aj vo vzťahu k mestských firmám, lebo tie príjmy z dozornej rady mestskej firmy môžu byť vyššie, možno niekedy niekoľkonásobne vyššie ako, ako odmeny poslanca, za činnosť poslanca v zastupiteľstve.
No ale naviac ma zaujala tá téma, o ktorej hovoril aj pán poslanec Antal, ktorá sa týka postavenia hlavných kontrolórov, a teda trošku by som sa k nej rád vyjadril, keďže aj toto bolo predmetom našej hromadnej pripomienky, ktorú sme dávali ešte v rámci pripomienkového konania.
Vyčítal súčasnej úprave, že, že hlavný kontrolór je v postavení zamestnanca. Presne to sme vyčítali aj my. Navrhli sme, aby nebol zamestnancom obce, iba aby, ak zákon neustanovuje, neustanovuje inak, aby sa naňho nahliadalo na účely sociálneho, zdravotného poistenia, a tak, aby poberal odmenu, tak ako ju poberá za výkon funkcie starosta, zástupca starostu, poslanci Národnej rady a nakoniec aj, aj poslanci zastupiteľstva. Nemal by byť hlavný kontrolór v zamestnaneckom pomere s obcou. Ako dopadla naša hromadná pripomienka v tomto bode? Ministerstvo ju odmietlo.
Navrhli sme aj to, aby bol zabezpečený výkon kontroly v situácii, keď hlavný kontrolór nie je zvolený. Navrhli sme, aby zastupiteľstvo mohlo poveriť jedného zo svojich poslancov výkonom kontroly, nie v tom rozsahu, ako má, ako má hlavný kontrolór, ale aspoň nejako aby bol zabezpečený výkon, výkon kontroly a aby bolo zabezpečené, že znova a znova sa sa bude zastupiteľstvo snažiť zvoliť hlavného kontrolóra, keď nie je zvolený. Ako dopadol tento bod našej hromadnej pripomienky v pripomienkovom konaní? No bol odmietnutý.
Potom sme navrhli rozšíriť rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, aby mohol efektívnejšie kontrolovať. Napríklad dnes môže kontrolovať vo vzťahu k právnickým osobám, v ktorých má majetkovú účasť obec, a iným osobám iba to, ako nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný do užívania. Ale prečo vo vzťahu, vo vzťahu k mestským firmám sa máme obmedzovať iba na majetok obce a nemá byť komplexne kontrolované ich hospodárenie? Ako dopadol tento bod našej hromadnej pripomienky? Bol odmietnutý, samozrejme.
Navrhli sme zverejňovanie, úplné zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Keď sa niečo zverejňuje, niečo, niečo nie. Mám sa pýtať, ako dopadol tento bod hromadnej pripomienky? No, samozrejme, že bol odmietnutý.
Navrhli sme, aby mal hlavný kontrolór silnejšie postavenie vo vzťahu k útvaru hlavného kontrolóra, ktorý by nemal byť iba jedným z oddelení na, na miestnom úrade. Ak má byť podriadený hlavnému kontrolórovi, tak to sa má premietnuť aj do znenia zákona a nemá to byť bežné oddelenie, ako je sekretariát starostu. Ako dopadol tento bod hromadnej pripomienky? Bol odmietnutý.
Takže ja vítam, že aspoň v radoch poslancov vládnej koalície je vôľa zaoberať sa aj potrebou nejako inak, lepšie upraviť postavenie, postavenie hlavných kontrolórov. Škoda, že tá vôľa nebola skôr na strane ministerstva, a teraz nemyslím iba na pripomienkové konanie, tak lebo mi je jasné, že v rámci pripomienkového konania sa nemôže, nemôže z toho návrhu vyrobiť úplne nový návrh. Ale práve preto sme žiadali, aby celá novela nebola pripravovaná iba za účasti ZMOS-u, ale aby tam boli prizvaní aj zástupcovia poslancov, zástupcovia mimovládnych organizácií a napríklad Združenia hlavných kontrolórov, lebo keby Združenie hlavných kontrolórov mohlo sa podieľať na príprave tejto novely, tak aj tieto body v nej mohli byť riešené.
Takže láskavo tu nehovorme o tom, že my tvrdíme, že starostovia sú zlí a dobrí sú len poslanci a kontrolóri. Pri príprave tejto novely poslanci zastupiteľstiev a kontrolóri boli ignorovaní a táto novela odráža iba potreby starostov. A nie je zlé, že odráža aj pohľad starostov, zlé je, že odráža iba pohľad starostov.
Ďakujem za pozornosť.
31. 1. 2018 9:08:16 - 9:26:59 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 755 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Rád som zaskočil za pána ministra, pán poslanec Fecko. Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, máme v druhom čítaní návrh novely zákona o obecnom zriadení, novely, ktorú si vyloboval ZMOS, teda Združenie miest a obcí Slovenska, teda starostovia a primátori, ktorých primárne táto organizácia zastupuje. Pri príprave novely, v rámci pripomienkového konania, predpokladám, že aj vo výslednom tvare boli ignorované alebo nie dostatočne zohľadnené názory iných aktérov, ktoré participujú na samospráve, či už sú to poslanci miestnych zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri, občianska verejnosť. Už som spomínal, že sme k tomuto návrhu zákonu dávali hlavnú pripomienku, teda predovšetkým Združenie občanov miest a obcí Slovenska, ZOMOS, spolu s ďalšími organizáciami a viacerými komunálnymi poslancami aj starostami, aj hlavnými kontrolórmi, aj aktivistami a pokúsili sme sa vniesť do tej pripravovanej novely iný pohľad, pretože starostovia si prostredníctvom ministerstva riešili nejaké veci, ktoré z ich pohľadu boli v situácii alebo vo fungovaní samosprávy problematické, ale to nie sú všetky problémy, ktoré existujú vo fungovaní samosprávy, a nie raz ten pohľad starostov je jednostranný, ak starostovia vnímajú zastupiteľstvo ako nejaké obmedzenie alebo, alebo prekážku v svojej efektívnej činnosti, tak zase z pohľadu zastupiteľstva je dôležité, aby starostovia boli kontrolovaní, aby nekonali svojvoľne.
A, bohužiaľ, táto novela ide smerom k obmedzeniu zastupiteľstiev. A hovorím to aj ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave a Miestneho zastupiteľstva v Bratislave-Staré Mesto, čím v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dávam na známosť, že môj pohľad môže byť ovplyvnený aj týmto, aj keď nevidím v tom žiadny konflikt záujmov.
Snáď najdiskutovanejšou otázkou bolo zníženie počtu, počtu poslancov, ale v zákone o obecnom zriadení je oveľa viac vecí, ktoré by stáli za zmenu, ktoré sa týkajú postavenia hlavných kontrolórov, aj o tom sme včera hovorili, ktoré sa týkajú vzťahov medzi zastupiteľstvom a starostom, ktorý sa neustále od začiatku posúva smerom k posilňovaniu moci starostov na úkor zastupiteľstiev, a tá rovnováha sa narúša. A vo vzťahu, a teda potom sú tam, samozrejme, veci, ktoré sa týkajú občianskej participácie, transparentnosti, zverejňovania informácií, možnosti poslancov efektívnym spôsobom ovplyvňovať napríklad program zastupiteľstva alebo, alebo, alebo prerokovanie niektorých vecí, lebo hoci poslanci, poslanci majú, majú právo navrhovať návrhy uznesení aj nariadení zastupiteľstvu, v praxi je to niekedy dokonca nevykonateľné, lebo návrhy všeobecne záväzných nariadení musia byť napríklad zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Ale pokiaľ, pokiaľ starosta nechce, tak návrh, ktorý by inicioval napríklad poslanec, sa, sa na webovej, webovej stránke obce nemá ako ocitnúť alebo úradnej tabuli.
Keďže sme v druhom čítaní, chcem sa venovať tomu, čo sa dá na tomto návrhu, návrhu zmeniť, a budem aj reagovať na ten pozmeňujúci návrh, s ktorým prišli koaliční poslanci prostredníctvom pána poslanca Antala, ktorý predložil, ktorý predložil včera, a tú spomínanú najdiskutovanejšiu otázku zníženia počtu poslancov zastupiteľstiev, ten návrh rieši. Rieši ju uspokojivým spôsobom tým, že vypúšťa body, body návrhu vládnej novely, ktoré sa, ktoré sa toho, toho týkajú. Ja som presvedčený, že je to správne, že, že toto nie je cesta, ako zefektívniť fungovanie samosprávy, tým, že sa budú kresať počty poslancov v mestách a vo veľkých obciach, tam, kde môžu vytvárať prirodzenú protiváhu, protiváhu starostom. Áno, treba samosprávu zefektívniť, ale cesta k zefektívneniu samosprávy ide inou cestou, ide cestou znižovania počtu existencie samosprávy na úrovni malých obcí, ktorých je na Slovensku neprimerane veľa.
A potom okrem nejakých technických vecí boli, boli diskutované, diskutované ďalšie dve veci, ktoré rieši aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Antala, a pokúša sa ich riešiť aj pozmeňujúci návrh, ktorý v mene skupiny opozičných poslancov predložím ja. A teda tá asi dôležitejšia časť sa týka postavenia hlavných kontrolórov.
Hlavní kontrolóri by mali byť, mali byť nezávislí a predovšetkým nezávislí od toho koho kontrolujú. A kontrolóri kontrolujú úrad. Môžme sa síce tváriť, že nekontrolujú starostu, lebo nekontrolujú priamo starostu, ale úrad dnes, podľa dnešnej legislatívy, podlieha starostovi, nie zastupiteľstvu. Čiže ak má byť účinným nástrojom, nástrojom kontroly hlavný kontrolór, tak by mal byť nezávislý od toho, koho kontroluje, čiže aj od starostu. Ak dáme starostom právo ukladať úlohy hlavným kontrolórom, môžeme, nemusíme, môžeme tým v niektorých prípadoch znefunkčniť činnosť hlavného kontrolóra alebo prinajmenšom vytvárať, vytvárať tam to napätie. Návrh koaličných poslancov, ktorý sa, ktorý sa tejto veci týka, mení vládny návrh tým, že úlohy hlavnému kontrolórovi môže ukladať zastupiteľstvo, ako je to doteraz, alebo starosta, ako si to navrhli starostovia prostredníctvom ZMOS a ministerstva vnútra a vlády, a koaliční poslanci na to, na to reagujú spôsobom, že alebo starosta, ak vek, ak vec neznesie odklad. Z môjho pohľadu je to nepochybne zmena pozitívnym smerom, že obmedzí to svojvôľu starostu pri, pri účelovom úkolovaní hlavných kontrolórov. Takže drobná zmena zlého návrhu k menej zlému, aby som nehovoril, že k lepšiemu, ale myslím si, že naďalej nedostatočná. Lebo odklad neznesú, môžu nezniesť aj banality, ktorými môže byť zahltený hlavný kontrolór, odvolávajúc sa, odvolávajúc sa na práve toto ustanovenie. Čiže keby to boli nejaké super dôležité veci, čo neviem, ako by sa dalo zadefinovať v zákone, tak prosím, ale samotná formulácia, že vec neznesie odklad, podľa môjho názoru tie obavy, ktoré návrh ministerstva a vlády vyvolal, neodstraňuje.
Tu, aby som teda nehovoril iba, iba svoj názor, tak si dovolím zacitovať z vyjadrenia pána Ľudovíta Budzáka, prezidenta Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky, ktorý reaguje už aj na váš pozmeňujúci návrh. Napísal, že nadobudol presvedčenie, že tento bod s vašou úpravou, ak vec neznesie odklad, nebude správne pochopený pri aplikácii do praxe, naruší aj nezávislosť výkonu kontroly, ako nám to potvrdzuje aj stanovisko medzinárodnej organizácie EURORAI, ktoré je k tomu priložené, a je to organizácia, ktorá má viac ako 90 členov v 18 krajinách, a jej cieľom je výmena skúseností a osvedčených postupov pri kontrole verejnej správy a združuje práve kontrolné inštitúcie regionálne a verejnosprávne kontrolné inštitúcie. A táto inštitúcia po oboznámení sa s návrhom novely vyjadrila znepokojenie nad pokusom obmedziť nezávislosť práce hlavných kontrolórov miest a obcí v Slovenskej republike tým, že poskytujú výkonnej moci na lokálnej úrovni právo na základe vlastného uváženia a bez súhlasu miestneho zastupiteľstva vyžadovať od kontrolórov vykonávanie kontrol.
Štatutár obce, a teraz sa vraciam k tomu, čo napísal pán prezident Združenia hlavných kontrolórov Budzák, štatutár obce aj v súčasnej legislatíve disponuje dostatočnými možnosťami vykonať kontrolu, zákon o finančnej kontrole a audite. Návrh na doplnenie súčasného znenia o slová "alebo starosta" je neopodstatnený a výrazným spôsobom zasahuje do výlučných kompetencií obecného zastupiteľstva, nezávislosti výkonu činnosti hlavného kontrolóra a narušenia rovnováhy funkčnosti a samotného princípu postavenia samosprávy medzi štatutárnym orgánom obce, ktorým je starosta alebo primátor, a obecným zastupiteľstvom. Predložený návrh okrem už vyššie uvedených skutočností je zbytočný, nakoľko požiadavka na možnosť a potrebu vykonať kontrolu zo strany starostu alebo primátora ako štatutárnych orgánov verejnej správy je v ich plnej kompetencii a zodpovednosti v zmysle jednotlivých ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2016.
Súhlasím s názorom, že je potrebné riešiť tieto veci systémovo, a v prípade, že systém súčasnej kontroly v samospráve je prekonaný, je potrebné hľadať efektívnejšiu formu kontroly. Zástupcovia nášho združenia sú pripravení prispieť svojimi skúsenosťami a odbornosť v odbornej diskusii k príprave príslušnej legislatívy.
Včera sme o tom hovorili aj s pánom poslancom Antalom, že možno bude potrebné nájsť nejakú samostatnú úpravu, možno nejaký aj samostatný zákon o, o hlavných kontrolóroch, ktorý by podrobne upravil ich postavenie, lebo tých vecí, ktoré by mohli posilniť postavenie hlavných kontrolórov a ich nezávislosť a zefektívniť ich činnosť, je ďaleko viac, ale určite tam nepatrí to, čo, to, čo navrhlo ministerstvo a vláda, a určite to všetky tie problémy neodstráni, ani pozmeňujúci návrh koaličných poslancov, preto lepšie riešenie, ako, ako to iba upraviť, je podľa môjho názoru tento bod úplne vypustiť, čo tiež v našom pozmeňujúcom návrhu navrhujeme.
Ďalšou, ďalšou zmenou, ktorá bola diskutovaná, bol spôsob informovania obyvateľov o konaní miestneho referenda. Dnes alebo dodnes sú, je táto informácia doručovaná domov, teda každému, každému obyvateľovi. Vládny návrh hovorí o tom, že, že sa, že sa táto informácia má zverejniť na webovom sídle a úradnej tabuli, čo sa stalo predmetom kritiky už v rámci medzirezortného pripomienkového konania, lebo to zníži informovanosť obyvateľov o konaní miestneho referenda. Argumentuje sa nejakými nákladmi, ktoré to má. Ale, samozrejme, demokracia niečo stojí.
Vo volebnom zákone máme ustanovenie, že sa, že sa tá informácia o konaní volieb doručuje do každej domácnosti. Môžeme diskutovať, čo je to do každej domácnosti, možno tá, tá úprava nie legislatívne najpresnejšia, ale v každom prípade zaručuje to vyššiu mieru informácií obyvateľstva o konaní v jednom prípade volieb, v druhom prípade, prípade miestneho referenda. Takže ja aj nie som veľkým priaznivcom priamej demokracie, rešpektujem, že žijeme v zastupiteľskej demokracii, kde zvolení zástupcovia majú na obdobie, keď sú zvolení, rozhodovať a niesť zodpovednosť za to čo urobia, tak som priaznivcom participácie. A podmienkou participácie toho, aby sa občania mohli podieľať na správe vecí verejných, či už vo voľbách, alebo aj mimo volieb, je dostatočná informovanosť. Vládny návrh to nezaručuje. Návrh koaličných poslancov je opäť drobným krokom späť, či drobným krokom späť v tom, v tom, v tej zlej ceste, čiže drobným zlepšením, že okrem informácií na úradnej tabuli a webovom sídle bude, bude tá informácia zverejnená aj iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Samozrejme, že obecné zastupiteľstvo môže určiť, že sa to bude doručovať do domácností, môže určiť, že sa to, že sa to vyhlási v miestnom rozhlase a môže určiť, že, že sa budú posielať esemesky obyvateľom. Záleží, záleží to na zastupiteľstve, ale môže nájsť aj nejaký spôsob, že to bude vylepené ešte na nejakej inej tabuli, a tým, tým to bude celé, tým to bude celé vybavené. Čiže ten návrh je nedostatočný, lebo teoreticky, ani keby sme ho tam nedali, tak zastupiteľstvo, ak chce informovať obyvateľov o konaní, no tak nič mu nezakazuje, aby trebárs každý obyvateľ dostal informáciu o konaní miestneho referenda, ani keď sa to schváli. Čiže to zlepšenie je veľmi diskutabilné. Zlepšením je napísať priamo do zákona, že sa informácia o konaní miestneho referenda doručuje obyvateľom do domácností, tak ako je to, tak ako je to upravené vo volebnom zákone.
Tieto tri body riešime aj v našom pozmeňujúcom návrhu. Zaznie tu ešte, už zazneli aj zaznejú aj ďalšie pozmeňujúce návrhy zo strany opozičných kolegov, ale som presvedčený, že ten návrh, tak ako bol pripravený, aj preto, že bol pripravovaný za zatvorenými dverami, iba so ZMOS-om, ignorujúc ostatné organizácie a ostatných reprezentantov samosprávy, v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo vyhovené iba minimu tých pripomienok zo strany, zo strany občianskej verejnosti. A tie zmeny, ktoré je dnes ochotná urobiť koalícia, sú z môjho pohľadu zmenami k lepšiemu, ale nedostatočnými zmenami, ktoré nedokážu zo zlého zákona urobiť zákon dobrý. Čiže aj po ich schválení nepredpokladám, že by koalícia bola ochotná schváliť akýkoľvek opozičný, opozičný návrh, ostane tento návrh zlým návrhom a bude treba hlasovať proti nemu.
Začínam čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Ondreja Dostála a Vladimíra Slobodu a Renáty Kaščákovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755).
1. V čl. I sa vypúšťa bod 31.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 34 v § 11a ods. 7 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Obec takisto zašle oznámenie o vyhlásení miestneho referenda každému oprávnenému voličovi.“ Odkaz na poznámku pod čiarou číslo 12.
3. V čl. I sa vypúšťa bod 57.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
O každom z týchto bodov žiadame hlasovať samostatne. Poprosím pána spravodajcu.
Ďakujem vám za pozornosť.
30. 1. 2018 16:35:20 - 16:45:15 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 763 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne a kolegovia, rád by som zareagoval na pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil pán spravodajca pán poslanec Šuca. Urobil som tak už vo faktickej poznámke, ale potreboval by som trochu väčší priestor. Ale najprv by som sa teda vrátil k tej forme, keďže pán predseda, predsedajúci Bugár reagoval na moju poznámku, že prečítaním celého návrhu zákona, vrátane návrhu, pozmeňujúceho návrhu, vrátane odôvodnení došlo k porušeniu platného rokovacieho poriadku, ktorý predpokladá, že bude prečítaný pozmeňujúci, doplňujúci návrh v úplnom znení bez odôvodnenia a teda povedal, že to v minulosti umožnil aj iným poslancom, opozičným. Ja s tým nemám problém. Ja si myslím, že vecne by to bolo tak správne, ale keď je niečo napísané v rokovacom poriadku, tak asi by sme to mali rešpektovať a ak sa nám to nepáči, tak sa to snažme zmeniť. A toto je jedno z ustanovení, ktoré by sme sa mohli snažiť zmeniť. Máme tu návrh, ktorý predkladá koaličný poslanec a opozičný poslanec, ktorým sa má zmeniť zákon o rokovacom poriadku. Tak keď bude otvorený zákon o rokovacom poriadku, tak skúsme sa ešte pobaviť aj o tom, či tam nie sú ďalšie ustanovenia, ktoré by sa mali zmeniť, ale povedzme toto ustanovenie o čítaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podľa môjho názoru by takým mohlo byť a stálo by za revíziu.
A v zákone o rokovacom poriadku sú však aj ustanovenia, ktoré sú dobré a správne, ktoré by sa meniť nemali a jedným z nich je, nazvime to zákaz prílepkov, zákaz menenia nesúvisiacich, iných návrhov zákonov tým, že sa v druhom čítaní predloží doplňujúci návrh, ktorým sa novelizuje iný zákon, ktorý s tým meneným zákonom prerokúvaným nesúhlasí. To sa tiež udialo. Konkrétne ide o bod 10 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Šucu, ktorým sa za článok 9 vkladá nový článok 10, ktorý sa týka novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, teda zákona o e-Governmente, ktorý nie je v pôvodnom návrhu novelizovaný a teraz sa má novelizovať. Samozrejme, že všetko súvisí so všetkým a môžme si nájsť zdôvodnenie, že aj zákon o e-Governmente súvisí so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ale bola by to účelová argumentácia. Je to doplnenie iného ustanovenia v inom zákone, ktoré nesúvisí priamo so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ktorý práve prerokúvame v druhom čítaní.
Takže sa domnievam, že nielen tou formou bé-čítania, ale aj obsahom toho návrhu bol porušený zákon o rokovacom poriadku, a teda samozrejme, ešte keď to tak Národná rada schváli, tak to tak bude platiť.
A rád by som sa vyjadril aj, a teda napriek tomu, že by sme to nemali robiť a mám s tým vážny problém, tak by som sa rád vyjadril aj k obsahu toho návrhu v bode 10, ktorý hovorí o predĺžení, ďalšom predĺžení prechodného obdobia na automatickú aktiváciu elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do Obchodného registra. Ide najmä o mimovládne neziskové organizácie, to sme tu už niekoľkokrát riešili v súvislosti so zákonom o e-Governmente, kde sa aktivácia, samozrejme, posúvala aj vo vzťahu k podnikateľským subjektom, lebo to nebolo pripravené. Teraz sa už prestáva posúvať vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do Obchodného registra, dostali výnimku do 30. apríla 2018, čiže od 1. mája 2018 čoskoro sa mali povinne aktivovať elektronické schránky aj neziskových organizácií, teda tých, čo sú právnické osoby nezapísané do Obchodného registra a navrhuje sa to posunúť opäť na 1. február 2019.
Ja v zásade obsahovo, aj keď mám formálne výhrady s tým spôsobom predloženia, že to je prílepok, čo je podľa môjho názoru ústavne sporné a teda v Českej republike by to ústavný súd možno vyhlásil za protiústavné, na Slovensku to zrejme nehrozí, tak obsahovo vidím ako rozumné posunúť účinnosť povinnej aktivácie pre mimo..., elektronických schránok pre mimovládne neziskové organizácie, pokiaľ to nie je pripravené a pokiaľ by to mohlo spôsobovať problémy.
Moja otázka len je, či naozaj by nebolo lepšie a systémovejšie povedzme to zdobrovoľniť pre tento typ právnických osôb a nestanovovať im povinne nejakú povinnosť, na ktorú v tejto chvíli nie je dostatočne pripravená ani štátna správa vo všetkých prípadoch a obávam sa, že ani ten posun nemusí byť dostatočný, keď to teda nejdeme riešiť tým, že nahradíme povinnú aktiváciu dobrovoľnou pre tento typ právnických osôb, tak navrhuje sa posun do, na 1. februára 2019 a argumentuje sa aj tým, že v legislatívnom procese sa nachádza zákon, ktorý má zriadiť register mimovládnych organizácií a upraviť aj jednotlivé zákony, ktorými sa riadia, tak, aby zapájanie registrov na register právnických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci a konsolidovania údajov, ktoré následne prispejú okrem iného aj k bezchybnému stotožneniu štatutárov. Je totiž problém práve pri občianskych združeniach, ktoré na rozdiel od iných foriem neziskových mimovládnych organizácií v mnohých prípadoch nemajú evidovaných štatutárov v registri, v registri občianskych združení, čo sa má zmeniť tým zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií, čo je pozitívna zmena, ak sa podarí, ale ten zákon je napísaný tak, že vo vzťahu k občianskym združeniam sa nemusí podariť, teda aj naďalej budú môcť existovať občianske združenia, ktoré nebudú mať v registri registrovaných štatutárov, čiže v tomto sa nepohneme. Samozrejme, že potom tie organizácie budú mať nejaké obmedzenia typu, že nebudú môcť dostávať nejaké dotácie alebo prostriedky z verejných zdrojov, úplne v poriadku, ale naďalej nám budú existovať občianske združenia, ktoré nebudeme mať registrované a teda neviem, či potom pre ne špeciálne budeme zasa posúvať zákon.
Ale to, čo vnímam ako vážnejší problém, je, že to prechodné obdobie sa navrhuje predĺžiť do 1. februára 2019, ale samotný zákon alebo zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií má mať účinnosť až od 1. januára 2020 s nejakou drobnou výnimkou. Čiže ak by to aj nabehlo, ak by to začalo fungovať, tak register mimovládnych neziskových organizácií začne fungovať 1. januára 2020. Tak nerozumiem celkom, že čomu pomôže, keď teraz posunieme účinnosť tej povinnosti na 1. februára 2019, lebo vtedy, ako predpokladá legislatívny proces, bolo to v medzirezortnom pripomienkovom konaní, alebo je to, ale skončilo už pripomienkovanie minulý týždeň, myslím, pred týždňom, načo predlžujeme iba do 1. februára 2019, keď zákon, ktorý nám má pomôcť a ktorý keď bude fungovať, mali by sme poznať štatutárov registrov, teda v registri všetkých neziskových mimovládnych organizácií začne platiť až 1. januára 2020, čiže o jedenásť, 11 mesiacov neskôr. Tak už keď to chcete riešiť nie zdobrovoľnením, ale posúvaním, dobre, aj to je možnosť, ale tak potom by mi prišlo logickejšie posunúť to rovno už trebárs na ten 1. január 2020, alebo ešte na neskôr, aby tam bola nejaká rezerva.
Čiže opakujem, z hľadiska zákona o rokovacom poriadku, z hľadiska ústavného je to sporný spôsob, z hľadiska obsahového asi je to praktické a dobré, ale nedostatočné a obávam sa, že takto o rok alebo trochu skôr tú účinnosť budeme opäť posúvať.
Ďakujem za pozornosť.
30. 1. 2018 14:29:37 - 14:47:10 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, tá otázka, ktorá by mohla zaznieť na úvod, je, že či vôbec potrebujeme takýto zákon, zákon, ktorý bude mať za cieľ vyrovnávať regionálne rozdiely prostredníctvom nejakej centrálne koordinovanej podpory najmenej rozvinutých okresov. Ja osobne, aj Občianska konzervatívna strana, ktorej som predsedom a myslím, že aj moji kolegovia z poslaneckého klubu SaS sme presvedčení, že nie, takýto zákon nepotrebujeme, že pokusy vyrovnávať rôzne rozdiely vrátane regionálnych rozdielov sú často sociálnym inžinierstvom, ktoré nefunguje, neplní ten cieľ, pre ktoré, pre ktorý sa podobné opatrenia zavádzajú a predstavuje to veľmi často neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami na ciele, na ktoré len veľmi málo pomôžu realizovať ten hlavný zámer.
Ale to je, samozrejme, vec politického názoru, nejakej filozofie, tam sa nezhodneme, povedzme že pravica s ľavicou. Ten zákon existuje, teraz sa ide meniť, tak je na mieste hovoriť o tom, aký má ten zákon byť a snažiť sa, aby zákon vytvoril podmienky pre to, aby sme sa aspoň priblížili k tomu cieľu, ktorý je deklarovaný a aby, keď už to nebude efektívne, keď už to nebude reálne znižovať tie regionálne rozdiely, tak aby sa to aspoň nezneužívalo na vytváranie rôznych klientelistických schém.
O jednej takej som hovoril v prvom čítaní, len stručne pripomeniem. Týkalo sa to okresu Rožňava, ktorý je takisto jeden z najmenej rozvinutých okresov. V tomto okrese vznikla nezisková organizácia Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava práve na základe akčného plánu pre okres Rožňava, ktoré, ako nás tu pán podpredseda vlády pred chvíľou presviedčal, to si tam tí ľudia z okresu rozhodli. No ale boli to síce ľudia z okresu, ale či to naozaj reprezentovalo vôľu obyvateľov okresu, o tom možno do istej miery pochybovať, pretože Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava sa pokúsili založiť dve mestá Rožňava a Dobšiná, teda jediné dve mestá, ktoré sa nachádzajú na území okresu Rožňava a ktoré, kde to schválili mestské zastupiteľstvá a keď rada pre rozvoj najmenej alebo jedno z najmenej rozvinutých okresov o tom rokovala, tak zistili, že ich predbehol niekto iný, resp. zámer dvoch mestských samospráv jediných dvoch miest v okrese Rožňava bol odsunutý nabok, pretože tam bol alternatívny projekt.
Na tom alternatívnom projekte je zaujímavé, že ho predložil pán Ján Babič, popredný predstaviteľ SMER-u v okrese, predseda okresnej rady SMER-u v okrese Rožňava, trojnásobný poslanec Národnej rady za SMER - sociálnu demokraciu, trojnásobný poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ale čo je najzávažnejšie, zároveň prednosta Okresného úradu v Rožňave. Politicky dosadený reprezentant štátnej správy, prednosta Okresného úradu v Rožňave, ktorý je z titulu svojej funkcie tajomníkom Rady pre rozvoj okresu, presadil, že koordinačné centrum nezaložili dve mestské samosprávy, ale skupina štyroch fyzických osôb, teda on, miestny smerák a jeho traja smerácki kamaráti. Čo je teda dosť ďaleko od toho, že o tom, čo sa bude realizovať, si predsa rozhodnú samotní ľudia v tých regiónoch, lebo áno, sú to vaši ľudia, náš človek v Rožňave je ten, ktorý má na to dosah a ktorý sám sebe odsúhlasil ako štátny úradník a politický nominant, že jeho nezisková organizácia, koordinačné centrum bude koordinovať regionálny rozvoj v okrese Rožňava. Ak už toto nie je konflikt záujmov, tak potom neviem čo.
Ale aby som iba nekritizoval, nedostal som na to žiadnu odpoveď ani v prvom čítaní, nepredpokladám, že v druhom čítaní dostanem, tak skúsim navrhnúť, čo by sa mohlo zmeniť, aby k takýmto veciam asi nie nedochádzalo, ale aby k nim dochádzalo ťažšie. Chcel by som predložiť pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh v mene skupiny pätnástich poslancov. Ten pozmeňujúci návrh obsahuje dva body. Jeden bod sa týka zloženia výboru pre príslušný najmenej rozvinutý okres, teda to, čo bolo doteraz rada, bude nejaká jedna centrálna rada a v okresoch budú fungovať, budú fungovať výbory, tak zjednodušene povedané navrhujeme, aby vo výboroch mali väčšinu zástupcovia obcí, obecných samospráv. Budú tam zástupcovia štátnej správy, budú tam zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, môžu tam byť ďalšie osoby a sú tam aj zástupcovia samosprávy a my navrhujeme, aby zástupcovia samospráv mali vo výbore väčšinu. Samozrejme, že členov, členov výboru má menovať na návrh prednostu okresného úradu predseda rady, teda predseda tej centrálnej rady. Čiže tu navrhujeme zmenu, aby aj obce mohli navrhovať zástupcov a teda nielen takých zástupcov, ktorí prejdú požehnaním prednostu okresného úradu ako tajomníka rady, to je jedna zmena.
A druhá zmena je, že obce, teda obecné samosprávy majú mať vo výboroch väčšinu. Podľa zákona o obecnom zriadení § 1 odsek 2 je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. V rámci decentralizácie verejnej správy získali obce do svojej právomoci koordináciu regionálneho rozvoja podľa § 12 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Neskôr došlo v rámci fiškálnej decentralizácie od roku 2005 aj k väčšej finančnej autonómnosti obecných samospráv, ale štátna správa, aj centrálna vláda si naďalej ponechali významnú časť správy verejných financií vrátane viacerých nástrojov regionálneho rozvoja vo vlastných rukách. Som presvedčený, že hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja by mali byť samosprávy, samosprávy obcí a samosprávy regiónov. Aj pri takomto zákone, keď už existuje, tak by hlas samospráv mal byť silnejší ako doteraz.
Druhý návrh alebo druhý bod pozmeňujúceho návrhu sa týka väčšej transparentnosti. Väčšiu transparentnosť možno považovať za cestu, ako predísť k tým najväčším nehoráznostiam. Nie je to, samozrejme, dokonalý nástroj, ale keď sú veci transparentné a keď sú veci transparentné vopred, tak je väčšia šanca, že si niekto z verejnosti všimne, že ideme prihrať malú domov nejakému svojmu straníkovi, kamarátovi spriaznenému podnikateľovi.
V zákone alebo v návrhu novely zákona sa upravuje aj poskytovanie regionálneho príspevku, ktorý schvaľuje, schvaľuje úrad vlády a je tam také deklaratívne ustanovenie v § 8 odsek 2 v navrhnutom, že sa má poskytovať tento príspevok v súlade so zásadami transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákazom konfliktu záujmov. To je deklarácia, však dobre, že tam je deklarácia, ale tá transparentnosť potom ďalej v texte zákona nie je nijako bližšie upravená.
My navrhujeme, aby ak sa má poskytnúť regionálny príspevok, tak aby návrh na poskytnutie regionálneho príspevku bol zverejnený vopred. Pätnásť dní vopred na webovom sídle úradu vlády, aby viselo, komu - teda údaje buď o fyzickej alebo o právnickej osobe - sa má poskytnúť regionálny príspevok, na aký účel má byť tento regionálny príspevok poskytnutý, v akej výške a samozrejme, malo by tam byť aj zdôvodnenie, prečo, prečo takáto forma podpory pomôže napĺňať účel zákona. Navrhujeme, aby sa, aby sa toto ustanovenie doplnilo do odseku 4 v § 8. V § 8 ods. 3 sú ustanovené podmienky, komu možno poskytnúť regionálny príspevok a zároveň v § 8 ods. 4 sa stanovuje, že z dôvodov vhodných osobitného zreteľa možno prijímateľovi poskytnúť regionálny príspevok aj vtedy, ak niektorú s tých podmienok nespĺňa. Nie všetky, ale sú tam niektoré podmienky, napríklad, že prijímateľ nemá vysporiadané finančné, teda nemožno poskytnúť prijímateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátom, je podmienka, že nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinnom príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
Na jednej strane zákon stanovuje, že prijímateľ regionálneho príspevku musí spĺňať tieto podmienky a na druhej strane dáva možnosť napriek tomu, že prijímateľ nespĺňa tieto podmienky, poskytnúť to, poskytnúť regionálny príspevok. Stačí, ak je to uvedené v regionálnych prioritách, v ročných prioritách, táto skutočnosť, a ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, čo je obľúbená zákonná formulácia, ktorá je dostatočne vágna, aby sa dala zneužívať vždy, keď sa to hodí. Ako poslanec mestského zastupiteľstva mám s tým bohaté skúsenosti, ako sa často tá formulácia v prípade hodného osobitného zreteľa zneužíva.
Preto navrhujeme vypustiť tento odsek a nahradiť ho tou požiadavkou, aby zámer poskytnúť regionálny príspevok bol vopred 15 dní alebo najmenej 15 dní pred poskytnutím alebo pred rozhodnutím o poskytnutí zverejnený na webe. Čiže zosumarizujem. Navrhujeme silnejšie postavenie samospráv pri regionálnom rozvoji, pri rozvoji najmenej rozvinutých regiónov, čo je v podstate to, o čom pred chvíľou hovoril pán podpredseda vlády, že to tam tí ľudia v okresoch si rozhodujú, na čo sa budú používať tie prostriedky. Tak áno, kto iný je legitímnejším predstaviteľom tam tých ľudí v tých okresoch, ako samospráva, a to hovorím s vedomím, že aké silné je zastúpenie strany SMER - sociálna demokracia aj v obecných a mestských samosprávach medzi primátormi, starostami a v zastupiteľstvách, ale oni sú tí, ktorí majú priamu legitimitu, lebo sú zvolení obyvateľmi tamojších obcí a miest. Nie straníci, ktorí sa dostávajú k možnosti ovplyvňovať regionálny rozvoj cez svoje postavenie vo svojich stranách cez to, že sú politicky nominovaní do štátnej správy.
A navrhujeme väčšiu transparentnosť, čím predpokladám, že by nemusel mať, nemusel mať problém, problém nikto a verím teda, že pokiaľ, ak by ten návrh nebol schválený, tak sa ním pán podpredseda vlády bude inšpirovať a úrad vlády v reálnom živote bude takéto, takéto opatrenia uplatňovať, teda bude zverejňovať tie návrhy aj bez toho, aby im to ukladal zákon, lebo vláda sa, dúfam, snaží a bude chcieť správať transparentne. Takže na záver by som prečítal samotný text pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 764.
Prvý bod. V čl. I v bode 17 sa v § 5 ods. 7 za slovo "úradu" vkladajú slová "a obcí. Počet členov výboru nominovaných obcami musí byť vyšší, ako počet ostatných členov výboru.".
Druhý bod. V čl. I v bode 20 v § 8 odsek 4 znie: "(4) Úrad vlády zverejňuje na svojom webovom sídle návrh na poskytnutie regionálneho príspevku najmenej 15 dní pred rozhodnutím o jeho poskytnutí. Návrh podľa predchádzajúcej vety obsahuje informácie o prijímateľovi v rozsahu: názov, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby a titul, meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO v prípade fyzickej osoby - podnikateľa, výšku navrhovaného príspevku, jeho účel a odôvodnenie návrhu na poskytnutie regionálneho príspevku.".
Odôvodnenie som uviedol v predchádzajúcej časti a žiadam, aby sa o oboch návrhoch hlasovalo samostatne.
Ďakujem za pozornosť.
21. 12. 2017 14:26:21 - 14:41:06 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Vážené kolegyne a kolegovia, pánom prezidentom vrátený zákon, ktorým sa mení zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pekne ukazuje tri dôležité črty, ktoré charakterizujú spôsob vládnutia tejto vládnej koalície. Sú to: porušovanie pravidiel, nezodpovedný populizmus a zbabelosť.
Porušovanie pravidiel. Prvá vec. Už nás to vlastne ani neprekvapuje, lebo vláda a parlament sústavne porušujú pravidlá, podľa ktorých by mali vládnuť, podľa ktorých by mali schvaľovať zákony. Veľmi často sme svedkami skracovania legislatívneho procesu bez toho, aby na to existovali zákonom stanovené dôvody. Na ostatnej schôdzi, riadnej schôdzi, sme mali príležitosť to vidieť pri platoch ústavných činiteľov, ktorý mal ísť systémom skráteného legislatívneho konania, hoci na to neexistovali žiadne zákonom stanovené dôvody. Ale rovnako napríklad sme v tomto mesiaci zažili aj to, že sa porušuje zákon o pravidlách tvorby právnych predpisov a bez zákonom stavených dôvodov sa napríklad skracuje medzirezortné pripomienkové konanie, teraz myslím na ten zákon o významných investíciách alebo na udelenie osvedčenia o významnej investícii, ktorý pretláčal pán podpredseda vlády Pellegrini pre projekty J&T, HB Reavis v Bratislave. Rovnako na to neexistovali dôvody, ktoré predpokladá zákon pre skracovanie legislatívneho konania. Alebo ten problém, na ktorý upozornil pán prezident, teda predkladanie balíkov pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní, či už vo výboroch, alebo nebodaj na rokovaní pléna tesne pred hlasovaním, čo je tiež bežná prax. A balíkov pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa zásadne mení ten predložený návrh.
A, samozrejme, poslanci majú právo predkladať návrhy, poslanci majú právo dopĺňať návrhy zákonov, poslanci majú právo meniť a dopĺňať zákony. Potiaľ je to v poriadku. Nie je v poriadku, keď sa takýmto spôsobom obchádza riadny legislatívny proces, ako je to aj v prípade posudzovaného zákona, keď nie z diskusie poslancov vo výbore, nie z diskusie v prvom čítaní vyplynie potreba niečo zmeniť na predloženom návrhu zákona alebo tam niečo doplniť nebodaj, ale v podstate ministerstvo miesto toho, aby, ak chce niečo presadiť, povedalo, toto je náš návrh, prešlo to medzirezortným pripomienkovým konaním, keď sa k tomu môže vyjadriť aj verejnosť, keď sa k tomu môžu vyjadriť iné inštitúcie, keď sa vyžaduje, aby ten návrh bol zdôvodnený, aby tam bolo jasné, aké bude mať dopady na verejné financie, aké bude mať sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, aby prešiel prvým čítaním, kde je o ňom všeobecná rozprava, riadnou debatou vo výboroch, tak sa jednoducho dá obrovské množstvo návrhov, dá sa na stôl poslancom a poslanci odhlasujú. A toto bol možno výnimočný prípad, keď sa výbor zišiel trikrát, ak si dobre pamätám, a rokoval o tom, ale bežne sa takéto veci dejú, že ministerstvo príde s nejakým návrhom a čiastočne reaguje na povedzme pripomienky legislatívneho odboru, to je v poriadku, ale bežne sa stáva, že prichádzajú aj návrhy, ktoré nemajú nič spoločné s tým pôvodným návrhom zákona, a jednoducho ministerstvo, a nielen ministerstvo zdravotníctva, samozrejme, a nielen zdravotnícky výbor, to tam odsúhlasí.
A táto prax je neblahá, my ako opoziční poslanci na to upozorňujeme, ale obvykle, alebo teda skoro vždy bezvýsledne. Teraz na to upozorňuje aj pán prezident a mne sa veľmi páčilo, ako zdôvodnil to vrátenie návrhu zákona. Lebo pán prezident povedal, že rešpektuje vládu a parlament, aby oni určovali, ako vysoké majú byť odvody, ako vysoké majú byť dane, ako majú byť nastavené. To je, samozrejme, právomoc parlamentu, aby o tomto rozhodoval, a prezident teoreticky môže do toho vstupovať, ale pán prezident hovorí, že v tomto rešpektuje parlament, ale to, čo namieta, je proces.
A keďže to tu doteraz nezaznelo, tak by som rád aj zacitoval z toho, ako pán prezident zdôvodnil vetovanie tohto zákona: "Ako prezidentovi Slovenskej republiky mi z čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva povinnosť svojím rozhodovaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, medzi ktoré patrí aj Národná rada, pri plnení svojej základnej ústavnej role prijímania zákonov. Riadny zákonodarný proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania dopadov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy. Je pravdou, že legislatívne pravidlá umožňujú procesné postupy skracovať, ale iba v presne zadefinovaných prípadoch. Zneužívanie tejto možnosti v neodôvodnených prípadoch sa deje na úkor demokratickej kontroly a dôveryhodnosti zákonodarného procesu. O to viac v prípadoch, keď majú navrhované zmeny významný vplyv na verejné financie či zamestnanosť v krajine.
Z pozície hlavy štátu, som v minulosti upozorňoval, že praxou obchádzania a neodôvodneného skracovania legislatívneho procesu sa pripravujeme nielen o potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu o návrhoch, ale limitujeme tým aj schopnosť efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona presvedčivo nepoznáme jeho očakávateľné dopady. Predstaviteľov vládnej väčšiny som preto varoval, že prax schvaľovania podstatných zmien v zákonoch na poslednú chvíľu budem ako prezident v budúcnosti pri uplatňovaní práva veta prísne zohľadňovať, a to najmä v prípade zákonov, ktoré sa priamo týkajú zmien vo výške daňového a odvodového zaťaženia.
V podmienkach parlamentnej demokracie je zdrojom legitimity obmedzení práv a ukladania povinností jednotlivcom dodržiavanie ustanovených procedurálnych pravidiel. Keďže tým dochádza k zásahu do slobody jednotlivcov, je ich zapojenie do procesu žiaduce."
Pán prezident veľmi správne argumentuje, že je síce právom parlamentu, aby takéto zmeny robil, ale mal by ich robiť spôsobom, ktorý umožní ako zástupcom verejnosti, ktorými sú aj opoziční poslanci, tak aj samotnej verejnosti vyjadriť sa a mať na to vyjadrenie dostatočný čas. Preto existujú pravidlá, môžme sa sporiť o to, či odpočítateľná položka má byť, alebo nemá byť, v akej výške má byť, aké majú byť odvody, aké majú byť platby, platby štátu, o to sa sporme, ale nesporme sa o to, či dodržiavať, alebo nedodržiavať pravidlá. Pravidlá dodržiavajme.
Druhá vec. Vládnutie tejto vlády aj predchádzajúcich vlád charakterizuje nezodpovedný populizmus. Je to opäť niečo také, čo už sme na to tak zvyknutí, že to nepovažujeme ani za nič nové, ani za nič, čo by sme mali, mali vôbec, vôbec zaznamenať. Odpočítateľná položka od zdravotných odvodov ako nástroj zatraktívnenia zamestnávania nízkopríjmových zamestnancov je nesystémové riešenie. V tom sa evidentne zhodneme. Ale rovnako nesystémové riešenie je jej zrušenie, a teda zvýšenie príjmov zdravotných poisťovní na úkor najhoršie zarábajúcich zamestnancov. Lebo aj keď sa to formálne dotkne tej časti, ktorá sa odpočítava zamestnávateľom, jednak to zníži atraktivitu zamestnávania práve tých najmenej zarábajúcich a jednak by som si teda vôbec nebol istý, že tí zamestnávatelia nemajú spôsoby, ako v rámci šetrenia nákladov to premietnuť do reálnych príjmov tých najhoršie zarábajúcich.
Čiže miesto toho, aby štát ušetril, ušetril na výdavkoch, ktoré nie sú nevyhnutné, a viacej platil za svojich poistencov zdravotným poisťovniam, tak ideme nedostatok financií pre zdravotníctvo riešiť tým, že to de facto zaplatia tí najhoršie zarábajúci. Čiže jedno nesystémové riešenie nahradíme druhým nesystémovým riešením. Čo iné ako populizmus, čo iné ako nezodpovednosť, čo iné ako absencia jasnej predstavy o tom, kam má krajina smerovať, toto je?
A tá tretia vec, zbabelosť. Tá zbabelosť sa ani tak netýka, netýka tej časti, ktorej sa týkajú výhrady pána prezidenta. Tá zbabelosť sa ale týka celého tohto zákona a nielen v tom, ako sa vyhnúť verejnej debate alebo ju aspoň skrátiť na nevyhnutné minimum tým, že obídeme riadny legislatívny proces, ale tá zbabelosť sa týka tej najdiskutovanejšej časti tohto zákona, tých doplnkových ordinačných hodín a 30-eurového poplatku, alebo teda úhrady mimo systém zdravotného poistenia. A mám na mysli najmä teda reakciu pána premiéra Fica. Že je pán Fico populista, to všetci vieme už dávno a myslím, že aj on sa k tomu hrdo hlási. Že sa zľakne nejakého opatrenia, ktoré navrhne jeho minister, a zruší ho, tak to sme už tiež zažili a nie raz, ale obvykle to malo charakter takého buchnutia si pästičkou a povie, že toto teda nie, toto moja sociálna vláda nepripustí.
Teraz sme boli svedkami niečoho nevídaného. Robert Fico povedal, že 30-eurové poplatky sa nezrušia nie preto, že sú nesprávne, nie preto, že sú nesociálne, ale preto, že on nebude chodiť vysvetľovať to, čo opozícia, opozícia na to hovorí. Nevládze vysvetľovať, nechce vysvetľovať. Čiže on sa ani netvári, že by s tým opatrením vnútorne nesúhlasil, že by ho považoval za zlé. Z jeho vyjadrenia vyplýva iba to, že on nechce, nevládze vysvetľovať verejnosti kritiku opozície, a tak to radšej celé zrušme. Ale čo iné je povinnosťou politika ako vysvetľovať svoje kroky a stáť za nimi?
V poslednom čase sa premiér Fico nie raz vyjadril, že ako mu tu v parlamente chýbajú Dzurinda a Mikloš. No ale Dzurinda a Mikloš a politici ako Dzurinda a Mikloš sa od Fica a politikov ako Fica líšia práve tým, že keď robili nejaké zmeny, robili nejaké opatrenia, ktoré považovali za správne, tak za nimi stáli a vysvetľovali, a nie pri prvom náznaku kritiky pustili do gatí a povedali, že, no, nebudeme to vysvetľovať, radšej to zrušíme.
Úplne na záver poviem, že včera som bol nie v rámci prípravy na toto zasadnutie, ale bol som s kamarátmi na predvianočnom pive a bavili sme sa aj o tejto téme a jeden z nich mi povedal, alebo teda povedal, že ak Fico nechce vysvetľovať svoje kroky, tak nech ide preč. On nepovedal, že ide preč, lebo teda boli sme na pive a on je Žochár, podobne ako pán premiér, takže boli to iné slová, ale nebudem ho tu doslovne citovať, keďže mám rešpekt k inštitúcii parlamentu, ale povedal to úplne presne.
Úlohou politika je stáť za tým, čo urobí, a vysvetľovať to, čo urobil. Takže, áno, pán premiér Fico, ak nechcete ľuďom vysvetľovať svoje kroky, tak choďte preč.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
13. 12. 2017 10:50:10 - 10:56:43 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vážený pán predkladateľ, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa aj ja poďakoval predkladateľom, že do svojho návrhu zahrnuli aj otázku automatického rušenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby len z dôvodu, že do 15. júla neodovzdajú do registra uzávierok výročnú správu. Je to úplne najtvrdšia sankcia zo všetkých právnych foriem.
Pri nesplnení si nejakej povinnosti alebo tak povinnosti tohto typu nezanikajú nadácie, nezanikajú neinvestičné fondy, nezanikajú občianske združenia, obchodné spoločnosti, politické strany. Niektoré z týchto právnych foriem ani nemajú povinnosť odovzdávať výročnú správu, napríklad občianske združenia. Iné právne formy, napríklad neinvestičné fondy, síce takú povinnosť majú, ale ak si ju nesplnia, tak sú maximálne upozornené, upozornené registrovým úradom, že si nesplnili túto povinnosť. Z iných, v iných právnych formách, napríklad v nadáciách, nesplnenie tejto povinnosti zakladá možnosť zrušenia organizácie, ale súdom. Čiže nie je to automatické, že organizácia je zrušená, lebo účtovníčka ochorela alebo jej mama dostala infarkt a nestihla to, nestihla to v ten deň.
My sme s Vierou Dubačovou, Zuzanou Zimenovou a Petrom Osuským predložili podobný návrh zákona, ktorý riešil iba túto časť, ešte v marci, a teda presne v tom čase aj pán poslanec Zelník a pán poslanec Bastrnák mali svoj návrh, ktorý tiež toto riešil, čiže toto nie je ten prípad, že by niekto sa inšpiroval naším návrhom. Nezávisle od seba sme dospeli k tomu, že je to problém, ktorý treba riešiť. Náš návrh, samozrejme, nebol vtedy schválený a kolegovia stiahli ten návrh a ešte ho dopracovali a teraz ho predložili znovu. Takže ja som ho podporil aj v prvom čítaní a som pripravený bez ohľadu na to, či bude akceptovaný náš pozmeňujúci návrh, ho podporiť aj v druhom čítaní, lebo rieši ten základný problém, aby sa už nedialo to, že neziskové organizácie budú zanikať len z nejakého formálneho dôvodu.
Ja som sa v rámci druhého čítania na pôde ústavnoprávneho výboru pokúsil presadiť dva pozmeňujúce návrhy. Jeden z tých pozmeňujúcich návrhov sa týkal toho, aby súd pred rozhodnutím o zrušení neziskovej organizácie nemal iba možnosť, ale aj povinnosť stanoviť lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré majú byť dôvodom pre zrušenie. Tento návrh bol akceptovaný v rámci ústavnoprávneho výboru a nachádza sa v spoločnej správe.
Ten druhý návrh, ktorý tiež vychádzal z toho nášho pôvodného poslaneckého návrhu, riešil otázku možnosti obnovenia organizácií, ktoré síce boli zrušené, ale nezanikli. Čiže dnes ešte stále sú v registri, akurát tam majú uvedené, že sú v likvidácii. A o tomto prebehla na pôde ústavnoprávneho výboru rozsiahla diskusia a ja teda ďakujem aj predkladateľovi, ktorý sa jej zúčastňoval, aj členom ústavnoprávneho výboru za cenné podnety, ktoré sme do toho pozmeňujúceho návrhu zapracovali. Prešlo to aj kontrolou legislatívneho odboru, a dokonca v tej poslednej fáze sa do toho zapojilo aj ministerstvo vnútra, ktoré tiež k tomu dali, dalo nejaké pripomienky, ktoré sme všetky, všetky akceptovali.
Napriek tomu na poslednom rokovaní ministerstvo vnútra prišlo s tým, že nesúhlasí, takže tento návrh výbor neschválil a predkladáme ho teraz ako skupina poslancov ako doplňujúci návrh v rámci druhého čítania v pléne. Myslím si, že bolo by namieste tento doplňujúci návrh schváliť, pretože niektoré výhrady ministerstva boli technické a tie sme zapracovali do toho návrhu.
A ďalšie dve relevantné výhrady boli to, že akoby sa tým zakladala nerovnosť, že tým organizáciám, ktoré už prebehli procesom likvidácie, tak tie už aj zanikli a tie možnosť obnoviť sa nebudú mať, kdežto tie, ktoré síce už boli zrušené, ale ešte nemajú nejaké vysporiadané záväzky a ešte nezanikli, čiže postupovali pomalšie, tak tým tú možnosť dáme. Na toto som odpovedal a hovorím to aj teraz, že nie je možné napraviť všetky krivdy sveta, ale treba sa snažiť napraviť aspoň tie, ktoré napraviť môžeme. Napríklad keď štát sa rozhodne, že odsúhlasí nejaký príspevok obetiam komunistického režimu, tak neodsúhlasí ho všetkým, lebo niektoré z nich už nežijú, ale to neznamená, že nemáme prejaviť úctu alebo podporiť tých, ktorí to prežili a ktorí, kde tú krivdu ešte napraviť môžeme.
Druhá výhrada bola, že v súčasnosti je 1 400 takýchto organizácií, ktoré boli zrušené z dôvodu, že si nesplnili povinnosť dať výročnú správu do registra uzávierok, ale ešte nezanikli. Čiže sú v procese likvidácie a že by to bolo technicky komplikované pre osem okresných úradov v sídle kraja toto zúradovať. Tak to si myslím, že tiež nie je dobrý dôvod, to je práve naopak, ak 1 400 organizácií bolo zrušených iba na základe nesplnenia si formálnych povinností, tak je to zlé vysvedčenie o tom zákone. Je to dôkaz o tom, že ten zákon mal byť zmenený už dávno a teraz by sme sa kvôli tomu nemali vyhýbať poskytnutiu možnosti nápravy, a preto si vás dovolím požiadať o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Dubačová.
Ďakujem.
12. 12. 2017 11:46:21 - 11:55:34 23. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 789 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som ako spolupredkladateľ tohto návrhu zákona povedal k nemu pár slov. V zásade chcem sa vyjadriť k tomu politickému rozmeru a potom by som chcel povedať niečo, niečo k právnemu aspektu celej tejto veci.
To, že nejde o politický návrh zákona, ktorý by nás mal deliť politicky koalično-opozične, pravicovo-ľavicovo-liberálno-konzervatívne, možno ilustrovať aj na takej veci, že autorkou tohto ustanovenia, o ktoré sa jedná, je Katarína Tóthová, bývalá ministerka spravodlivosti, a teda v tom čase, keď to predkladala, poslankyňa Národnej rady za Hnutie za demokratické Slovensko. Myslím si, že ani Petra Osuského, ani mňa nemožno ani v najmenšom podozrievať z akýchkoľvek sympatií voči Hnutiu za demokratické Slovensko, napriek tomu toto ustanovenie považujeme za užitočné a považujeme za dobré, že v Trestnom zákone je.
To, čo sa teraz pokúšame urobiť touto novelou, je v podstate snaha, aby ustanovenie zákona, ktoré je súčasťou Trestného zákona, ktorý je tam ako samostatný trestný čin, plnilo ten účel, pre ktorý bolo schválené. Ide totiž o to, že keď bol schválený v roku 2005, tak platil ešte starý Trestný zákon a ten Trestný zákon, keď sa tam doplnilo ustanovenie, kto poškodí cudzí vec tým, že ju pomaľuje, postrieka či popíše farmou alebo inou látkou, čo je skutková podstata trestného činu sprejerstva, tým sa skutková podstata tohto trestného činu odlíšila od poškodzovania, poškodzovania cudzej veci, kde sa vyžadovalo, vyžadovalo spôsobenie určitej škody.
Ale tým, že tu máme nový Trestný zákon, ktorý prebral síce toto ustanovenie, a máme tu dva trestné činy poškodzovania cudzej veci, § 245, ktorý hovorí o tom, kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa na odňatím slobody až na jeden rok, a § 246, ono sprejerstvo, kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Čiže logický výklad týchto dvoch ustanovení by hovoril, že kým v tom prvom sa spomína spôsobenie malej škody, v tom druhom sa nespomína žiadna, žiadna škoda, ale hovorí sa a hovorí sa o poškodzovaní. Čiže logický výklad by hovoril, že, že nie je potrebná malá škoda, teda 266 eur, aby bol spáchaný trestný čin sprejerstva, ktorý spočíva v tom, že niekto vec postrieka, pomaľuje a popíše farbou alebo inou látkou.
Ak by to tak nebolo, tak by vlastne nemalo zmysel, aby toto ustanovenie bolo, bolo v Trestnom zákone ako samostatný paragraf, pretože v takom prípade, v takom prípade by sa to všetko zmestilo pod ustanovenie § 246, a kto zničí, poškodí, čiže bolo by to poškodenie vecí, spôsobenie malej škody, nie je žiadny problém.
Problém vznikol pri schvaľovaní súčasného Trestného zákona, kde sa v rámci výkladu, výkladu pojmov dostalo aj ustanovenie, ak tento zákon v osobitnej časti vyžaduje v základnej skutkovej podstate spôsobenie škody ako majetkový následok trestného činu a neuvádza jej výšku, má sa zato, že musí byť spôsobená škoda aspoň malá. Vďaka tomuto ustanoveniu niektoré súdy, niektorí prokurátori a niektorí policajti začali vysvetľovať aj trestný čin sprejerstva tak, že aby mohol byť, mohol byť spáchaný, tak keďže sa tam používa slovo poškodí, čiže spôsobí nejakú škodu, tak aj napriek tomu, že sa tam priamo v tom trestnom čine alebo, alebo v skutkovej podstate toho trestného činu spôsobenie malej škody nevyžaduje, ale používa sa tam slovo „spôsobí škodu“, tak sa stalo to, že v niektorých prípadoch sa začalo vyžadovať spôsobenie aspoň malej škody, teda tých 266 eur, aj na trestný čin sprejerstva.
Je to výklad, ktorý, samozrejme, že je možný, a teda právnici si vedia obvykle vyložiť veci rôznym spôsobom, ale ide proti zmyslu tohto ustanovenia. Ak by mal tento výklad prevážiť, tak v tom prípade rovno vypustíme ten § 246 z Trestného zákona, lebo je tam zbytočný, a bude to, bude to jedna, jedna z foriem poškodzovania cudzej veci, bude stačiť § 245. Ak sme presvedčení, že sprejerstvo má byť samostatný trestný čin, že poškodzovanie cudzej veci popísaním, pomaľovaním, poliatím a pod. má byť trestané ako, nie iba ako priestupok, ale ako trestný čin bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, tak je potom potrebné schváliť návrh, s ktorým prichádzame s Petrom Osuským, a doplniť, doplniť tam ustanovenie, že tá všeobecná definícia, teda, teda spôsobenie malej škody sa nebude vyžadovať na, na ustanovenie § 246 Trestného zákona.
Posledná vec, aby som, aby som teda vysvetlil tie obavy ministerky spravodlivosti, že treba systémové riešenie. Samozrejme, že požiadavka systémového riešenia častokrát má taký charakter, že nechceme niečo riešiť, tak povieme, že zriadime komisiu alebo, alebo treba to riešiť systémove. V tomto prípade ja do istej miery uznávam, že, že je potrebné sa na túto vec pozrieť aj komplexne pokiaľ, pokiaľ existujú obavy, že by sa zmenou tohto ustanovenia sa to mohlo dotknúť nejakých, nejakých iných ustanovení, ale tým, že my tam explicitne hovoríme, že vo vzťahu k § 246 sa nevyžaduje spôsobenie malej škody, tak si myslím, že žiadna škoda na znení Trestného zákona nemôže vzniknúť, teoreticky môže nastať problém, že, že by existovali aj nejaké iné problémy, kde by to bolo potrebné takýmto spôsobom ošetriť, aby, aby sa, aby sa poškodzovanie alebo spôsobenie malej škody nevyžadovala, teda aby sa nevyžadovalo spôsobenie malej škody pre nejaké ustanovenie Trestného zákona, ale to už nie je celkom náš problém. My sme sa dozvedeli o tom, že ten výklad pojmom, ktorý je obsiahnutý v Trestnom zákone novom, reálne spôsobuje problémy pri stíhaní sprejerstva, preto sme prišli s pozmeňujúcim návrhom, preto teraz prichádzame s novelou, a ak tú novelu parlament neschváli, tak sa aj naďalej budeme usilovať, aby sa toto ustanovenie dostalo do našej legislatívy, pretože pomôže vyriešiť reálny problém, na ktorý upozorňuje Polícia Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
6. 12. 2017 18:41:53 - 18:56:58 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, napriek optimistickému uvedeniu rozpočtu pánom ministrom musím ako opozičný poslanec konštatovať, že vláda plánuje aj budúci rok betónovať deficitné hospodárenie a opäť odsúva vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, a to napriek tomu, že ekonomike sa darí, nezamestnanosť klesá a príjmy štátu rastú.
Napriek tomu, že verejná správa má v budúcom roku hospodáriť s o 341 mil. eur menším deficitom, ako bol naplánovaný na tento rok, čo je iste pozitívne, vláda plánuje naďalej dieru v rozpočte aj na budúci rok, a to v objeme 743 mil. eur, teda 0,83 % HDP. Ťažko preto možno hovoriť o nejakom významnom úspechu. A to najmä, keď si uvedomíme, že príjmy verejnej správy od čias, kedy prvá vláda Roberta Fica zostavovala svoj prvý rozpočet, teda rozpočet pre rok 2007, narástli až o 80 percent. Hovoriť o úspechu v prípade, že sa vláde podarí zaťať ďalšiu sekeru vo výške trištvrte miliardy a preniesť tak záťaž na daňovníkov do budúcnosti je vzhľadom na stav ekonomiky výsmechom.
Ak by vláda nenavrhla, hovoril o tom kolega Edo Heger, a nepresadila nijaké dodatočné legislatívne zmeny, teda ak by došlo k scenáru nezmenených politík, inak povedané, ak by vláda ostala so založenými rukami stáť, tak sme mohli mať už budúci rok vyrovnaný rozpočet. A vyplýva to priamo z aprílového programu stability Slovenska z dielne ministerstva financií.
Vláda mohla bez námahy, dokonca bez akýchkoľvek úsporných opatrení, čo by sme to žiadali od vlády, predložiť vyrovnaný rozpočet, namiesto toho návrh rozpočtu obsahuje také opatrenia na strane výdavkov, ktorých vplyv zhoršuje saldo verejnej správy v porovnaní so scenárom nezmenených politík alebo teda tých založených rúk.
Rozpočtová sekera na budúci rok má byť pritom o 0,4 % HDP väčšia ako tá, ktorú vláda naplánovala v minuloročnom rozpočte. Analogicky sa to týka aj ďalších dvoch rokov a neustáleho každoročného posúvania cieľu vyrovnaného rozpočtu. Pred rokom vláda tento cieľ svojej predchodkyne alebo teda možno aj samej seba, keď berieme, že to bola tiež Ficova vláda, presunula z roku 2018 na rok 2019 a teraz deklaruje cieľ vyrovnaného rozpočtu v roku 2020, čím de facto odsúva naplnenie tohto cieľa až za horizont súčasného volebného obdobia.
Zatiaľ čo na Slovensku Ficova vláda neustále odsúva vyrovnaný rozpočet, ktorý už dnes sme mohli mať, tak v dvanástich krajinách Európskej únie hospodárili verejné správy vyrovnane už v minulom roku, teda v roku 2016. Boli medzi nimi nielen také krajiny ako Nemecko alebo pobaltské štáty, Malta, Cyprus, Bulharsko, Česko a dokonca aj Grécko. Napriek tomu, že v iných krajinách Európskej únie sa dá hospodáriť zodpovedne, vláda Roberta Fica len potvrdzuje, že nie je schopná zostaviť a naplniť vyrovnaný či prebytkový rozpočet ani v čase, keď priaznivé ekonomické podmienky a iné externé vplyvy významne vylepšujú výsledky hospodárenia s verejnými financiami.
Je to neustále sa spoliehanie na priaznivé externé rozpočtové vplyvy a veľký prílev celkových príjmov, ktoré chce vláda opäť v značnej miere utopiť vo zvýšených výdavkoch. Len mierne znížený deficit verejnej správy na budúci rok oproti plánovanému na tento rok má byť opäť dosiahnutý vďaka výraznému nárastu daňových a iných príjmov verejnej správy pri značnom, hoci mierne nižšom náraste verejných výdavkov. A ešte výraznejšie to má byť v nasledujúcich dvoch rokoch.
Neospravedlniteľným prístupom vlády k rozpočtu je aj to, že čím viac príjmov očakáva, tým horšie hospodárenie s verejnými financiami plánuje. Porovnajme si napríklad plán na budúci rok podľa aktuálneho rozpočtu s rozpočtom spred dvoch rokov. Dnes vláda očakáva na budúci rok až o 1,3 mld. eur viac daní a odvodov ako pred dvoma rokmi a hospodárenie verejných financií pritom plánuje horšie o 743 mil. eur oproti cielenému saldu, resp. o necelých 300 mil. eur oproti rozpočtovanému saldu spred dvoch rokov.
Za naplánovanú sekeru verejnej správy na budúci rok pritom môže primárne vláda, ktorá má štátny rozpočet v rukách a má na neho priamy vplyv. Vďaka prebytkovému hospodáreniu iných verejných subjektov má celkový rozpočet, celkový deficit verejnej správy v roku 2018 dosiahnuť len 743 mil. eur, pretože na rozdiel od štátu iné subjekty musia hospodáriť zodpovednejšie a prebytkovo, napríklad obce, vyššie územné celky, ktoré by niektorí radi zrušili, či Environmentálny fond alebo Národný jadrový fond.
Dovolím si vyjadriť aj istú skepsu, že ani tak málo ambiciózny cieľ v podobe deficitu na úrovni trištvrte miliardy nemusí byť dodržaný a skutočnosť bude tak ako v predchádzajúcich rokoch horšia, ako bol, ako bol plán. Obávam sa, že tak to bude aj, aj v tomto kalendárnom roku.
Na reálne riziko vyššieho deficitu v budúcom roku, ako si vláda naplánovala, upozorňuje ministerstvo Európska komisia aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Európska komisia odhaduje budúcoročný deficit na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zasa upozorňuje, že ak vláda neprijme žiadne nové opatrenia, naplnia sa všetky riziká a využijú všetky potenciálne zdroje ich krytia, deficit verejnej správy by v roku 2018 mohol dosiahnuť 1,4 % hrubého domáceho produktu.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom hodnotení rozpočtu na roky 2018 až 2020 ďalej upozorňuje, že v ňom prevažujú negatívne riziká nad možnými zdrojmi krytia a za reálne riziká na úrovni 0,6 až 0,8 % HDP ročne považuje napríklad nadhodnotenie nedaňových príjmov oproti minulosti, nízke bežné výdavky samospráv, prevádzkové výdavky Sociálnej poisťovne, a to, že v mzdových výdavkoch nie je zapracované zvyšovanie platov v štátnej správe a ďalšie očakávané zvýšenie miezd v školstve v rokoch 2019 až ´20, či riziko nejasných výdavkov na nákup vojenskej techniky, vzhľadom na utajovaný režim.
Chcem pripomenúť aj niektoré ďalšie možné riziká, ktoré podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť existujú v strednodobom horizonte, napríklad nečerpanie kapitálových výdavkov obcí bez financií z eurofondov, či napríklad optimistické plánovanie hospodárenia štátnych podnikov, z ktorých viaceré sú dlhodobo v strate a ich prípadná štátna podpora bude mať negatívny vplyv na deficit a dlh verejnej správy.
Ku koncu budúceho roka má hrubý dlh verejnej správy dosiahnuť až 8 245 eur na každého obyvateľa Slovenska a v pomere k celkovým daňovo-odvodovým príjmom verejnej správy, teda k zdrojom, ktoré má štát reálne k dispozícii, približne 170 percent. Na splatenie verejného dlhu by štát hypoteticky potreboval všetky príjmy z daní a odvodov od ľudí za rok a dve tretiny z toho ďalšieho roku, pričom by štátu neostali žiadne zdroje na verejné výdavky v takých kľúčových oblastiach, ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby a vyplácanie dôchodkov, o obstarávaní obrnených vozidiel v utajenom režime ani nehovoriac.
Verejný dlh sa za Ficových vlád nabaľuje ako snehová guľa do objemu, ktorý je nebezpečenstvom pre budúcnosť. A hovorím to opakovane, že netreba sa naňho pozerať iba relatívne, iba vo vzťahu k hrubému domácemu produktu, ale aj v absolútnych číslach. Pri historicky najnižšej nezamestnanosti a hospodárskom raste v období najväčšieho prítoku eurofondov nielenže vládna koalícia naďalej tvorí nový dlh, ale zároveň sa objavujú snahy z radov vládnej koalície atakovať v parlamente ústavný zákon o dlhovej brzde. Som rád, že potrebná menšina parlamentu týmto snahám zatiaľ odoláva, pretože dlhovú brzdu určite netreba kvôli infraštrukturálnym a ani iným dôvodom uvoľňovať. Presadenie uvoľnenia dlhovej brzdy by znamenalo nebezpečné otvorenie dverí smerom k nárastu ďalšieho zadlžovania, a teda k dlhodobo nezodpovednejšiemu prístupu k verejným financiám.
Vláda ani týmto rozpočtom neprináša viditeľnejšie úspory vo verejnej správe, redukciu verejných výdavkov a naštartovanie systémových zmien na výdavkovej strane. V roku 2018 sa majú verejné výdavky zvýšiť až o 641 mil. eur a v ďalších dvoch rokoch až o 2,2 mld. eur a takmer 1,6 mld. eur, teda celkovo za tri roky o 4,4 mld. eur. Ale teda čo by sme očakávali od vlády, že bude robiť úspory a systémové zmeny, keď nie je schopná robiť ani to, že si založí ruky a nechá, nechá samotný vývoj ekonomiky na to, aby sme tu nemali deficitný rozpočet, ale aby sme mali rozpočet vyrovnaný?
Ak sa na aktuálne hospodárenie vlády s peniazmi daňovníkov pozrieme z dlhodobejšieho horizontu, ružovými okuliarmi to rozhodne vidieť nemôžeme. Je známe, že Slovensko čaká jedna z najhorších demografických prognóz spomedzi členských krajín Európskej únie, hrozí nám expresné starnutie populácie a zároveň chýbajú adekvátne sociálne a zdravotné služby pre starnúce obyvateľstvo. A v tejto situácii nie je hrozbou pre budúcnosť len dlh, ktorý rok čo rok vytvára svojou rozpočtovou činnosťou Ficova vláda, je tu stále prítomný aj dosiaľ nesplatený modernizačný dlh zdedený ešte z čias socializmu, ku ktorému sa pomaly nabaľuje aj skrytý dlh z nereformovania systémov vo verejnej správe. Tu sa opäť vrátim k poukazovaniu na to, že vláda dodnes nepredložila parlamentu komplexný audit činností verejnej správy a je to vláda, ktorej dominantnou stranou a v minulom volebnom období jedinou stranou je SMER – sociálna demokracia, ktorej poslanci prijatie takého uznesenia parlamentu v roku 2011, pozajtra budeme mať šieste výročie, iniciovali.
Podľa Občianskej konzervatívnej strany, keďže tu nie je pán poslanec Číž, tak si dovolím povedať aj názor OKS, Ficova vláda pokračuje vo svojej rozpočtovej nezodpovednosti. Ficova vláda reformná nikdy nebola a v tomto je naozaj vládou kontinuity. Kontinuity od prvého Fica až po tretieho. A verím, že už aj posledného. Na to, aby naša krajina, Slovensko, zvládla trvalé zmeny a zlé časy, musí byť pripravená. Ficova vláda Slovensko dnes, keď žijeme relatívne dobré časy, našu krajinu na budúcnosť nepripravuje. Preto za takýto rozpočet pochopiteľne hlasovať nemôžem.
Ďakujem za pozornosť.
5. 12. 2017 10:40:41 - 10:50:40 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, máme na stole vládny návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, v ktorého v dôvodovej správe sa uvádza:
„Cieľom návrhu zákona je rozšíriť počet okresov, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvality života.“
Ešte než vláda prostredníctvom svojho výkonného orgánu parlamentu, ako sa to javí vo svetle udalostí posledného týždňa, rozšíri záber tohto zákona, ktorý bol prijatý ešte za druhej Ficovej vlády, je vhodné pozrieť sa na to, ako sa podpora najmenej rozvinutých regiónov realizuje v praxi dnes alebo, ako to tu zaznelo, ako tečú peniaze, pričom najväčší problém nevidím v tom, ako rýchlo tečú peniaze, ale akým spôsobom a ku komu tie peniaze tečú.
A pán poslanec Bagačka vo faktickej poznámke povedal, že žijeme z regiónov, žijeme z týchto regiónov, čo bolo také milé prerieknutie. Asi ste chceli povedať, že žijeme v týchto regiónoch, ale niektorí vaši kolegovia to ponímajú inak. Oni naozaj z týchto regiónov, z týchto najmenej rozvinutých regiónov doslova žijú. A dovolím si to ilustrovať na prípade okresu Rožňava, o ktorom tu ešte zatiaľ nikto nehovoril, pokiaľ som, pokiaľ som zaregistroval.
Akčný plán okresu Rožňava bol vládou schválený v septembri 2016 s cieľom podporiť vznik 1 345 pracovných miest do roku 2020. Nechajme teraz bokom, že väčšina z jeho priorít na roky 2016 a ’17 ostala nesplnená, čo potvrdzuje aj správa o jeho plnení z októbra 2017. Jedna z prvých vecí, ktoré v rámci realizácie akčného plánu splnená bola, bolo založenie centra podpory regionálneho rozvoja, ktoré vzniklo 31. marca 2017 v Rožňave ako nezisková organizácia s názvom Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava. V správe o realizácii akčného plánu sa uvádza, že v súčasnosti nemá žiadnych zamestnancov, nakoľko jeho činnosť okres podmieňuje podpisom zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku s úradom vlády. To sa zrejme čoskoro zmení, keďže na základe už podpísanej zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku koordinačné centrum získalo od úradu vlády dotáciu vo výške takmer 162-tisíc eur.
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava je zaujímavé z viacerých dôvodov. Napríklad z dôvodu, že ho nezaložili samosprávy okresu Rožňava, ktoré by mali byť hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja. Nezaložili ho, hoci obe mestá okresu, teda Rožňava a Dobšiná, o to mali záujem a pripravili i návrh na jeho založenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave odsúhlasilo založenie neziskovej organizácie Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o., so spoluzakladateľom mestom Dobšiná na svojom zasadnutí 23. februára 2017. Nezaložili ho však, pretože ich niekto predbehol. Konkrétne pán Babič, rožňavský akčný hrdina SMER-u. Ten ako fyzická osoba spoločne s ďalšími tromi fyzickými osobami, ďalšími miestnymi smerákmi koncom marca založili Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava ako neziskovú organizáciu, ktorá sa má zaoberať realizáciou akčného plánu rozvoja okresu Rožňava schváleného vládou Slovenskej republiky.
Kto je pán Babič? Niektorí ho možno poznáte. Ide o člena strany SMER - sociálna demokracia, predsedu Okresnej rady strany SMER - sociálna demokracia v Rožňavskom okrese, v minulosti po tri volebné obdobia poslanca Národnej rady, rovnako po tri volebné obdobia poslanca Košického samosprávneho kraja. Aktuálne je prednostom Okresného úradu v Rožňave.
Takže mestá Rožňava a Dobšiná spoločne spoločné, spoločné koordinačné centrum nezaložili, hoci chceli, lebo zasadla rozvojová rada, ktorá funguje na základe § 5 zákona, ktorého novelu máme dnes na programe. Zasadla rozvojová rada, na ktorej prednosta okresného úradu a zároveň už menovaný tajomník rozvojovej rady okresu Rožňava Ing. Ján Babič zo SMER-u - sociálnej demokracie z titulu funkcie predsedu okresného úradu proti tomuto ostro vystúpil a vyjadril svoj nesúhlas s takýmto postupom založenia neziskovej organizácie. Následne na to dal hlasovať za svoj vlastný návrh, aby neziskovú organizáciu založili členovia rozvojovej rady, nie mestá. Podpora regionálneho rozvoja v okrese Rožňava je tak fakticky sprivatizovaná skupinkou vedenou Jánom Babičom, prednostom okresného úradu, predstaviteľom strany SMER - sociálna demokracia. A účty za prácu tejto skupinky platia, alebo teda budú platiť daňovníci tejto krajiny.
Keď to teda zhrnieme. Najprv sa za druhej Ficovej vlády realizovala tzv. reforma štátnej správy ESO, na základe ktorej opätovne vznikli okresné úrady na čele s prednostami. Potom prišiel zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý dáva okresným úradom a ľuďom ako Ján Babič do rúk nielen právomoci realizovať regionálny rozvoj, ale dáva im aj peniaze. Dáva im možnosť rozhodovať o tom, ktoré projekty podporia a ktoré nie. A samosprávy, ktoré by mali byť prirodzeným aktérom regionálneho rozvoja, hrajú v tomto druhé husle.
Dnes máme na programe novelu, ktorá miestnym akčným hrdinom SMER-u - sociálnej demokracie, ako je pán Babič, chce umožniť, aby sa, citujem z dôvodovej správy: „rozšíril okruh subjektov aj o fyzické osoby podnikateľov, ktorým bude možné poskytnúť podporu s cieľom efektívnejšieho využívania prostriedkov určených pre regionálny rozvoj“. Miestni akční hrdinovia budú mať teda ešte širšiu právomoc dotovať vybraných spriatelených podnikateľov. Už je to pomaly ako za Mečiara, aj vtedy sme mali okresné úrady a v okresoch pôsobili tzv. akčné päťky. Dnes máme okresné úrady opäť a v okresoch pôsobia Babičovia ako miestni akční hrdinovia SMER-u a rozhodujú o tom, ako a pre koho sa použijú peniaze daňových poplatníkov.
Tento piatok uplynie šesť rokov od prijatia uznesenia Národnej rady, podľa ktorého mala vláda vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenia ich financovania a predložiť ho v súlade s daným uznesením Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky. Dodnes sa tak nestalo a zaujímavé je, že prijatie tohto uznesenia iniciovali a presadili poslanci SMER-u - sociálnej demokracie, ktorí odvtedy šesť rokov vládnu už ako ministri a napriek tomu svoje vlastné, sebou presadené uznesenie nepovažujú za potrebné zrealizovať.
Kvalitne spracovaný komplexný audit verejnej správy by mal byť základom pre identifikáciu toho, kde vláda mrhá verejnými zdrojmi, a, naopak, kde výdavky verejnej správy sú podhodnotené a chýbajú. Chýbajú na to, aby príslušná úroveň verejnej správy dokázala poskytovať kvalitne služby občanom. Takýto audit by ukázal, prečo samosprávy nie sú schopné realizovať rozvoj svojich území. Ukázal by, že na to nemajú dosť zdrojov, a zákon, ktorý máme dnes, nie je vhodným nástrojom na zvýšenie kvality života v regiónoch. Tento zákon rieši možno vyššiu kvalitu života Babičom ako vybraným miestnym akčným hrdinom, nerieši však problémy, ktoré bránia samosprávam stať sa reálnymi aktérmi rozvoja regiónov. A preto si takýto zákon ani jeho novela, rovnako ako Babičovia našu podporu nezaslúži.
Ďakujem za pozornosť.
30. 11. 2017 9:53:46 - 10:13:14 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 755 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že pani poslankyňa Dubačová by mala vziať späť svoje ospravedlnenie. Ten návrh na zníženie počtu poslancov nie je žiadny hlas z iného sveta, je to hlas starostov, reprezentovaných ich lobistickou organizáciou, ktorá sa volá Združenie miest a obcí Slovenska, ktorá dostala od ministerstva vnútra privilégium, ako to už niekedy lobistické organizácie majú, že iba ona sa podieľala na príprave novely zákona o obecnom zriadení, ktorú máme teraz na stole.
A ZMOS síce je reprezentatívna organizácia, ale reprezentatívna organizácia starostov a primátorov, nie samospráv. Samosprávy okrem starostov a primátorov tvoria aj zastupiteľstvá, tvoria aj poslanci, tvoria aj hlavní kontrolóri a tvoria aj občania, ktorí sa na nich podieľajú. Žiadny iný z aktérov samosprávy, ktorí sa na ich činnosti podieľajú, nemal možnosť zapojiť sa do prípravy návrhu zákona.
Tu by som chcel poukázať na výrazný kontrast medzi tým, ako ministerstvo vnútra pána Kaliňáka pripravovalo novelu zákona o obecnom zriadení a tým, ako napríklad ministerstvo spravodlivosti pani ministerky Žitňanskej pripravuje novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ide o porovnateľne dôležité zákony z hľadiska verejnosti, z hľadiska občianskej verejnosti. Avšak kým návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám pripravovala pracovná skupina, v ktorej boli zastúpení zástupcovia štátnej správy, samosprávy, štátnych podnikov, mimovládnych organizácií, verejnosti, a snažila sa nájsť kompromis, pretože samozrejme, že tie názory a záujmy rôznych aktérov sú rôzne, ministerstvu vnútra stačilo, aby ten návrh pripravilo v spolupráci iba s jedným jediným aktérom, so ZMOS-om, bez toho, aby prizvalo ostatných, a dokonca, aj keď sme ho vyzvali, keď Združenie občanov miest a obcí Slovenska, ktoré zastupuje aktívnych občanov, komunálnych poslancov, aktivistov, vyzvalo ministerstvo vnútra, aby prizvalo k tvorbe zákona aj iné organizácie, napríklad Združenie hlavných kontrolórov alebo ZOMOS alebo mimovládne organizácie, ktoré sa venujú postaveniu a fungovaniu samosprávy, ministerstvo vnútra to odmietlo, že stačí, keď to bude robiť ZMOS. V tomto ohľade je to horšie ako napríklad aj to, čo v minulom volebnom období sa pokúšal urobiť predchádzajúci minister spravodlivosti v jednofarebnej vláde SMER-u pán Borec. Ten tiež, keď pripravoval zákon o slobodnom prístupe k informáciám, tak nie síce až s takým širokým fórom, ale tiež tam bola pracovná skupina, kde to nebolo ukuchtené iba so štátnou správou, ale boli tam, boli tam prizvaní aj zástupcovia samosprávy a mimovládnych organizácií.
Tomu, akým spôsobom bol pripravovaný tento návrh, zodpovedá aj jeho výsledok. Je tam pár technických drobností, veci, ktoré treba aktualizovať, poznámky pod čiarou, definície, áno, to sú nejaké drobnosti. Je tam jedna dobrá vec a to je to už spomínané pričleňovanie obcí. Je to krôčik a zdôrazňujem slovo "krôčik" správnym smerom, lebo keď obec si nedokáže zvoliť opakovane trikrát ani starostu, ani zastupiteľstvo, tak naozaj treba s tým niečo robiť, ale v skutočnosti je to iba veľmi malý krôčik, ktorý nerieši problém s rozdrobenosťou obcí, nerieši systémovým spôsobom existenciu stoviek maličkých obcí, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na svoje fungovanie, nemôžu poskytovať služby občanom, lebo sú také malé, že peniaze, ktoré dostávajú, im stačia ledva na ich samotnú správu. Je potrebné, aby bola komunálna reforma, municipalizácia, ale k tej žiadna z doterajších vlád nemala dosiaľ odvahu, a tie vlády, ak začneme Dzurindovými, tak sa líšia od seba tým, že pokiaľ premiérom tých vlád nie je Robert Fico, tak tie vlády sú ochotné aspoň uvažovať o tom, že by sa malo niečo robiť s problémom rozdrobenosti obcí, prípadne si to napíšu aj do programového vyhlásenia, reálne s tým aj tak nič nespravia, alebo keď je premiérom pán Fico, tak sa ani netvári, že by toto vôbec bol nejaký problém. (Reakcia predkladateľa.) Ide to, samozrejme, že to ide a je to potrebné a dokázali to, dokázali to.
Ja by som poprosil predsedajúceho, aby zarazil, aby zarazil pána ministra. No dobre, ak to zavedieme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím, poprosím skľudniť.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
... zavedieme móresy, že keď bude niekto vystupovať, tak mu budeme do toho nejako vykrikovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás!

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
... ako to robí pán minister Kaliňák, tak dobre, aj ja to tak môžem robiť. Ja som v prvej lavici, takže môžem vždycky, keď budete hovoriť, tak vám budem do toho, budem do toho brblať. Nerobím to vždy... (Reakcia predkladateľa: "Vždy to robíte.") Pán Kaliňák, vy ste strašný klamár. To je neuveriteľné, aký ste vy klamár. (Reakcia predkladateľa.) Nie. Kedy som vám ja skákal do reči? (Reakcia predkladateľa: "Vždy. Z tej prvej lavice.")
Poprosím pána podpredsedu, aby urobil kľud v rokovacej sále, lebo niektorí, niektorí prítomní ústavní činitelia sa nevedia zmestiť do kože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán Pčolinský, nevykrikujte, poprosím vás.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Toto je neuveriteľné, pán podpredseda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ale samozrejme, ja som to myslel teraz s humorom, takže...

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Bolo to, bolo to vtipné, ale teda bol by som rád, keby ste si urobili poriadok. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Takže poprosím všetkých ústavných činiteľov v tejto sále, aby dodržovali rokovací poriadok.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Dobre. Prejdem teda plynulo k tým veciam, ktoré sú v tej novele, novele podľa môjho názoru negatívne a z veľkej časti sú dôsledkom lobingu ZMOS-u, lobingu starostov.
Zníženie počtu poslancov. Áno, Slovensko má veľmi veľa poslancov, má veľmi veľa poslancov v porovnaní, v porovnaní s inými krajinami. Ale čo je príčina toho, že Slovensko má veľmi veľa poslancov? To, že je veľa poslancov v mestách a vo väčších obciach? No veď to je úplný nezmysel. Slovensko má veľa poslancov preto, že má veľmi veľa obcí a že má veľmi veľa malých obcí. A veľmi veľa malých obcí robí to konečné veľké číslo. A miesto toho, aby sme to teda riešili systémovo, čo pán minister v rámci svojej faktickej poznámky hovoril, že sa nedá, a znižovali počet, počet malých obcí, tak ideme znižovať počet poslancov vo veľkých obciach a v mestách, teda tam, kde už dnes pripadá násobne, mnohonásobne viac obyvateľov na jedného poslanca ako v tých malých, malých obciach. Pretože keď je, v úplne malej obci s pár desiatkami obyvateľov traja poslanci, tak na jedného, na jedného poslanca pripadajú desiatky voličov alebo obyvateľov, kdežto v mestách pripadajú na jedného poslanca častokrát tisíce obyvateľov. Takže nič iné ako lobing, lebo navrhuje sa tu zníženie počtu poslancov, ale iba v mestách a väčších obciach, nie v malých obciach, nerieši sa problém, nerieši sa problém malých obcí a, samozrejme, že ide to v trende zmien zákona o obecnom zriadení úplne od začiatku. Keď na začiatku v roku 1990, keď bol tento zákon schválený, bolo vyvážené postavenie dvoch orgánov zastupiteľstva a starostu a odvtedy sa prakticky neustále posilňuje postavenie starostov a primátorov na úkor zastupiteľstiev.
Príklad. Na začiatku zástupcov starostu alebo zástupcov primátora volilo zastupiteľstvo. Potom sa právna úprava zmenila tak, že zástupcov starostu volilo zastupiteľstvo na návrh starostu a nakoniec sa právna úprava zmenila tak a máme ju tak doteraz, že zástupcov starostu si menuje sám starosta. Takých vecí je tam, je tam veľa a sú obsiahnuté aj v tomto návrhu, ktorý nepadol len tak z neba, ale opakujem, prelobovali si ho starostovia prostredníctvom ZMOS-u, ktorých ako jediných bralo ministerstvo vnútra a berie Ficova vláda ako partnerov hodných diskusie o fungovaní obecnej samosprávy.
Už tu bolo spomínané postavenie hlavného kontrolóra. Miesto toho, aby sme riešili reálne problémy v nezávislosti hlavného kontrolóra, v tom, ako efektívne funguje, v tom, aké má praktické problémy, tak ideme zavádzať právo starostu ukladať úlohy hlavnému kontrolórovi. A hlavný kontrolór je predsa orgánom zastupiteľstva. Kontrolným orgánom zastupiteľstva, prostredníctvom ktorého má zastupiteľstvo kontrolovať starostu, primátora, fungovanie úradu, fungovanie obecných firiem. Tam, kde nie je problém, tam, kde zastupiteľstvo a starostovia, starosta, komunikujú, kooperujú, tak tam zrejme ani táto zmena nespôsobí reálny problém. Ale reálny problém môže nová právomoc starostu úkolovať hlavných kontrolórov vzniknúť tam alebo spôsobiť v tých obciach, kde je konflikt, kde sú napäté vzťahy, kde zastupiteľstvo kontroluje starostu a starosta teraz získa vynikajúci nástroj, ako eliminovať fungovanie hlavného kontrolóra tým, že ho bude zahlcovať úlohami na kontrolu nepodstatných, nedôležitých vecí. Je to zlé aj systémove, že kontrolór má byť nezávislým a má byť orgánom zastupiteľstva, nie starostu, ale môže to spôsobiť aj praktické problémy. Nie je to len teoretický problém.
Ďalšia zmena, ktorá, ktorá posilní postavenie starostov, schvaľovanie programu zastupiteľstva. V činnosti samosprávy sa deje taká nemilá vec a to je problém, že zverejní sa nejaký návrh programu a potom sa ten návrh programu, programu mení a niekedy sa tam pridávajú, pridávajú veci, ktoré neboli, neboli dopredu avizované, a teda z hľadiska verejnosti je to nesporne negatívny fakt, že sa takto deje, tak návrh novely predpokladá, že toto je možné iba nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Čiže dáva sa tam vyššie kvórum. To by samé osebe nebolo zlé. Problém je ale v tom, že návrh programu zastupiteľstva nezostavuje zastupiteľstvo, nezostavujú ho poslanci, neurčujú si ho sami poslanci, navrhuje ho starosta. Čiže starosta, ktorý nechce dať do programu body, na ktorých má záujem zastupiteľstvo alebo poslanci, jednotliví poslanci, tak ich tam jednoducho nezaradí, môžu to navrhnúť poslanci pri schvaľovaní programu, ale podľa tejto novely už na to bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Keď poslanec Národnej rady navrhne zákon, tak je povinnosťou predsedu Národnej rady zaradiť ho do programu rokovania. A teda nepamätám si na, na prípad bez ohľadu na to, aký tu bol predseda, modrý, červený, zelený, že by to nejaký predseda Národnej rady nerobil. Starostovia nemajú takúto povinnosť. Starostovia si dajú do návrhu programu zastupiteľstva to, čo chcú. A teraz, ak schváli parlament túto novelu, tak budú mať ešte silnejšie postavenie, lebo poslanci, ktorí nemajú možnosť dávať veci do návrhu programu, čo je mimochodom vec, ktorá by sa mala ošetriť, a samozrejme, že tento reálny problém, problém vládny návrh nerieši, tak ťažšie ho dostanú do programu zastupiteľstva.
Rovnako ten návrh je nelogický z hľadiska, z hľadiska toho, že vyžaduje nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov na akúkoľvek zmenu navrhnutého programu. Vyžadovať vyššie kvórum na zaradenie nového bodu, ktorý napríklad nebol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke, má v sebe istú logiku, lebo chceme, aby občania boli informovaní, no tak, tak, ak tam chceme na poslednú chvíľu niečo zaradiť, v poriadku. Ale tam sa nehovorí o dopĺňaní programu, tam sa hovorí o zmenách programu. Čiže aj keď, aj keď sa zastupiteľstvo rozhodne, že chce nejaký bod vypustiť, alebo ak chce zmeniť, zmeniť, zmeniť poradie bodov, tak podľa logiky ministerstva vnútra, logiky vlády je na to potrebné zvýšené kvórum.
A sú tam, sú tam, sú tam ďalšie veci. Je tam napríklad úprava toho, akým spôsobom sa obyvatelia obce dozvedia o konaní miestneho referenda. Dnes je povinnosť informovať všetkých obyvateľov obce, teda zaslať im oznámenie o tom, že sa koná miestne referendum. Podľa navrhovanej úpravy bude stačiť, keď táto informácia bude zverejnená na úradnej tabuli a na webovej, webovej stránke. Čiže sa oslabuje informovanosť obyvateľov obce o konaní miestneho referenda a zrejme úplne len tak náhodou, lebo miestne referendá, jednou z ich najčastejších tém býva odvolávanie starostu a stáva sa, že stroskotajú na tom, že nemajú nadpolovičnú účasť. Čiže v koho záujme je, aby bola menšia informovanosť o konaní miestneho referenda? Verejnosti? Zastupiteľstiev? Alebo starostu?
Návrh obsahuje oslabenie postavenia komisií. Keď dnes existuje povinnosť, aby si zastupiteľstvo pred prerokovaním bodu, ku ktorému zaujal stanovisko poradný orgán, čo je teraz väčšinou komisia alebo môže to byť výbor mestskej časti, si má vyžiadať jeho stanovisko, je fakt, že nie vždy sa to robí, ale ak schválime novelu, tak táto povinnosť zo zákona vypadne a komisie, kde nie sú, ktoré sú poradný a nejaký odborný orgán zastupiteľstva, nie sú tam vždy zastúpení iba poslanci, ale najmä v tých menších obciach tam bývajú aj občania, v mestách tam zase bývajú niekedy odborníci z radov, z radov neposlancov, tak ten hlas vypočutý nebude, nebude musieť byť.
Sú tam aj ďalšie veci, ktoré, ktoré posilňujú postavenie starostu, ako je možnosť zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, ktorú doteraz malo ako výhradnú právomoc obecné zastupiteľstvo, teraz sa tá právomoc dáva aj starostovi. Je tam pokračovanie pracovného pomeru s obcou iba teda aj pre poslancov, aj pre starostu v prípade zvolenia, akurát sa teda pozastaví, ale nezanikne, no ale teda neviem si ani predstaviť, že koľkí zamestnanci obce by túto možnosť využili. Nepochybujem o tom, že starostovia, ktorí tú možnosť budú chcieť využiť, sa nájdu.
Návrh nerieši veci, ktoré dnes spôsobujú problém vo fungovaní samosprávy a ktoré by novela, dobrá novela zákona o obecnom zriadení mala riešiť. Tými problémami sú potreba väčšej transparentnosti, potreba podmienok pre väčšiu participáciu zo strany občanov, nehovorím o priamej demokracii, hovorím o participácii, vyváženejšie postavenie zastupiteľstiev a starostov a podmienky pre lepšiu a efektívnejšiu kontrolu. prostredníctvom posilnenia postavenia a efektívnosti hlavných kontrolórov. Nič z týchto dôležitých vecí vládny návrh neobsahuje, a preto by som chcel dať procedurálny návrh pánu spravodajcovi, aby sme vrátili predkladateľovi návrh na dopracovanie.
Ďakujem pekne.
12345678

Deň v parlamente

<- ->