Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12345678910...»
 
23. 3. 2018 14:11:21 - 14:13:21 30. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Nastupujúca vláda je vládou kontinuitu a pokroku, to bolo v programovom vyhlásení tretej Ficovej vlády a rovnako je to v programovom vyhlásení vlády Petra Pellegriniho a keď Igor Matovič hovoril vo svojom vystúpení o tom, že nevidí veľký rozdiel medzi tou predchádzajúcou vládou a tou súčasnou, tak táto veta, ktorá je prvou vetou v prvej kapitole programového vyhlásenia, to v podstate iba potvrdzuje. Pred dvoma rokmi, keď sme o tom rokovali, tak to bolo potvrdenie kontinuity s druhou Ficovou vládou, teraz je to potvrdenie kontinuity s treťou Ficovou vládou. Ba dokonca dá sa povedať, vláda Petra Pellegriniho v tejto chvíli je štvrtou vládou Roberta Fica. Má rovnaké zloženie, čo sa týka koaličných partnerov, má veľmi, veľmi podobné zloženie, čo sa týka personálneho zloženia vlády, došlo iba k drobným obmenám, predsedami koaličných strán sú stále páni Fico, Danko a Bugár, ktorí sa naďalej budú schádzať na koaličnej rade. Straníckym šéfom predsedu a väčšiny členov vlády Petra Pellegriniho naďalej ostáva Robert Fico. Ministerstvo vnútra a polícia naďalej sú prerastené ľuďmi Roberta Kaliňáka a zatiaľ nevidno, že by sa v týchto aspektoch, ktoré robia vládu Petra Pellegriniho stále ešte iba štvrtou vládou Roberta Fica, malo v blízkej dobe niečo zmeniť. Oceňujem, že pán poslanec Matovič vyzval pána Pellegriniho, aby zabezpečil účasť členov vlády, ale možnože by bolo dobré, keby vyzval aj pána Fica, aby tu obhajoval svoju štvrtú vládu, lebo tiež ho tu v sále nevidím momentálne.
15. 2. 2018 14:46:09 - 14:47:46 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za odpoveď, pani ministerka. Ja uvedomujem si, že toto je kompetencia parlamentu, ale zase fungovanie justície patrí do vášho rezortu, a to, ako je zložená Súdna rada, pochopiteľne, veľmi významnou mierou ovplyvňuje aj činnosť všetkých všeobecných súdov.
Takže mňa teda mrzí, že tá voľba v parlamente dopadla takýmto spôsobom, že vlastne o dva hlasy bol zvolený kandidát, ku ktorému som vyslovil výhrady na základe informácií, ktoré sa ku mne dostali a ktoré boli verejne dohliadateľné a neskôr vystúpili na povrch aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú napríklad porušovania Zákonníka práce vo firme, kde je pán Mišík štatutárnym zástupcom. Ale teda to už bol zvolený, takže to mlieko je už rozliate.
Ale využijem túto príležitosť na doplňujúcu otázku, že či by ste nechceli nejako predstaviť tú novú členku a nového člena Súdnej rady, ktorých vláda nominovala, že prečo ste sa rozhodli práve ich vláde navrhnúť. Teda o týchto dvoch kandidátoch nie sú známe žiadne také pochybnosti, aké boli známe o pánovi Mišíkovi, ktorého zvolil parlament, ale tiež nejde o úplne najznámejšie mená z hľadiska verejnosti, takže si myslím, že aj z hľadiska Súdnej rady by bolo dobré, keby verejnosť dostala viac informácií.
14. 2. 2018 10:22:14 - 10:24:14 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem za reakcie. Pán poslanec Pčolinský, áno, občania Slovenskej republiky nemohli pracovať v Nemecku a Rakúsku 7 rokov po vstupe do Európskej únie, ale to bolo prechodné obdobie. Však to prechodné obdobie je preto obchodné obdobie, že trvá nejakú dobu a potom skončí, dnes už môžu v Británii, v iných krajinách mohli, mohli občania Slovenskej republiky pracovať od začiatku a hojne túto možnosť využívali. Ja chápem, že v tomto riešite, v tomto zákone neriešite iba zamestnávanie cudzincov na Slovensku, ale riešite aj problém agentúr dočasného zamestnávania a ich zneužívania na povedzme obchádzanie zákona. V poriadku, len teda bolo by potom fajn, keby ste to napísali aj do dôvodovej správy, lebo v dôvodovej správe píšete, píšete iba to tých cudzincoch.
Čiže, samozrejme, že nikto vás nemôže nútiť, aby ste do dôvodovej správy napísali všetko, čo má ten zákon riešiť, ale, ale to, čo primárne ten zákon rieši v dôvodovej správe, napísané nie je a je tam napísané niečo, čo s tým síce súvisí, ale priamo to ten zákon nerieši.
No, ako gastarbeiteri znižujú mzdy ľuďom, tak ja som povedal ten príklad Nemecka, kde desaťročia boli zamestnávaní ľudia z Turecka, Talianska, Grécka, Portugalska, a aká je životná úroveň v Nemecku, aké sú mzdy občanov Nemecka, to, to naozaj chceme tvrdiť, že, že v dôsledku toho, že bol nemecký pracovný trh otvorený, nie neregulovaný, nie voľný pohyb pre cudzincov mimo, iba poškodilo, poškodilo to životnú úroveň Nemcov?
No, a teda, pán poslanec Kotleba, Kuzminová má izraelský pas, preboha, to, čo tu riešite?
13. 2. 2018 18:26:59 - 18:29:00 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Pán poslanec Blanár, rád by som sa vyjadril k dvom veciam z vášho vystúpenia. Jednak ten neštandardný postup, tomu som tiež, podobne ako kolega Suchánek, celkom nerozumel, čo ste tým mysleli, pretože predloženie poslaneckého návrhu je štandardný postup, nota bene pokiaľ ide o opozičných poslancov. Na tejto schôdzi sme mali diskusiu o návrhoch zákonov, ktoré predložili vaši poslaneckí kolegovia za stranu SMER – sociálna demokracia, pritom bolo evidentné, že ide o vládne návrhy, ide o návrhy, ktoré boli pripravené na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ide o návrhy, ktoré boli súčasťou sociálneho balíčka SMER-u, ale nedalo tie návrhy ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania, čo by v tom prípade bol štandardný postup, kde by sa k nim mohli vyjadriť sociálni partneri, verejnosť a podobne, iné rezorty, išlo to ako poslanecký návrh. A keď vám opoziční poslanci vyčítali, že obchádzate normálny proces, tak ste sa bránili, no však veď poslanci majú právo predkladať návrhy zákonov, tak čo nám to tu vyčítate. A teda vysvetlil som, že v tom prípade išlo o obchádzanie. Kolegovia nemajú možnosť dať svoj poslanecký návrh ako vládny návrh, dať ho do medzirezortného pripomienkového konania a podobne. A predložiť návrh ako poslanecký návrh je určite štandardnejší postup z hľadiska dosahov a možnosti verejnosti vyjadriť sa k tomu, než dávať niečo ako pozmeňovák v druhom čítaní, či už vo výbore, alebo inde.
Druhá vec. Ja som zaregistroval, že pán poslanec Fico; či pán predseda vlády Fico povedal, že zruší tie doplnkové ordinačné hodiny. Tak teraz vy máte na to iný názor alebo odporujete premiérovi, alebo už sa to zmenilo?
13. 2. 2018 14:53:50 - 14:55:50 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 812 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Na fašistov reagovať nebudem, zvyšným trom kolegom ďakujem za ich reakcie.
Pán poslanec Kollár, pozatvárať ľudí, to sa asi zhodneme. Štát zlyhal a ak niekto porušil zákon, dopustil sa podvodu alebo iného trestného činu, má byť za to, má niesť za to zodpovednosť vrátane trestnoprávnej zodpovednosti. Ale to vaše vyjadrenie, že štát by mal byť zodpovedný, štát má prebrať zodpovednosť za nekonanie, dokonca ilustrované tým príkladom, ako rodič povie dieťaťu, že je tam nejaká horúca platňa. No, to je presne paternalizmus, dokonca aj sa to tak volá, že paternalizmus, že rodičovský prístup štátu k občanom ako k deťom. Samozrejme, že je to prístup, ktorý sa vo verejnej diskusii objavuje, je legitímny. Ja sa s ním nestotožňujem, je to presne to, o čom som hovoril, pravicové a ľavicové nazeranie na spoločnosť, či sa pozeráme na ľudí ako na slobodných jednotlivcov, ktorí zodpovedajú za svoje činy, alebo si myslíme, že štát má byť ich rodič, ktorý ich vedie za ručičku a ukazuje im, že tuto neklaď ruku alebo tam klaď ruku.
Ľudia, pán poslanec Fecko, ľudia verili v štát, no ešte raz, vysielanie niečoho vo verejnoprávnej televízii nie je prejavom nejakej štátnej vôle alebo záruky, že toto je posvätené štátom. Áno, štát zlyhal, nevytvoril legislatívne prostredie pre to, aby sa také veci nediali, nedokázal tomu zabrániť, ale tie peniaze im nevzal štát, tie peniaze im zobrali konkrétni ľudia. A nemyslím si, že je morálne odškodňovať ľudí, ktorí prišli o svoje peniaze tým, že ich investovali zle a naleteli podvodníkom, z peňazí všetkých daňových popla... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 2. 2018 9:34:28 - 9:36:28 26. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem kolegom za reakcie.
Pani poslankyňa Grausová, povedali ste, že argument, že treba odmietnuť reciprocitu, je chybný, bodka. Ale to nie je žiadny argument, to je váš názor, vy ste nepovedali ani slovo, ktorým by ste vyvrátili to, čo som tu ja povedal. Iba ste povedali, že si myslíte niečo iné. Však môžete to hovoriť.
A ďalej ste povedali, že je dôležité, kto návrh predkladá a že sa toho treba obávať, lebo ho predkladajú zahraniční agenti, ktorí nenávidia Slovenskú republiku. No tak jednak sa chcem ohradiť voči tomu, že nenávidíme Slovenskú republiku. My máme radi Slovensko, my máme radi Slovenskú republiku a predkladáme ju, predkladáme tento návrh práve preto, že chceme, aby Slovenská republika bola aj v tomto ohľade normálnou krajinou, aby tu vládli normálne pomery, aby, ako povedal pán poslanec Sopko, sme neučili deti klamať tým, že odmalička sa budú stretávať s tým, že im niekto bude tvrdiť, že tá rozprávka v češtine, ktorú teraz videli v televízii, je program nevhodný pre deti do 12 rokov a ich rodičia im to dovolia pozerať. Toto je veľmi dôležitý postreh. My tým, čo je dnes napísané v zákone, učíme deti klamať. Učíme, že je normálne, keď klamú.
A tá rétorika, s ktorou pani poslankyňa Grausová a jej stranícki kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko vystupovali proti tomuto návrhu, je plná nenávisti a len ma utvrdzuje v tom, že sme ten návrh dali správne, pretože presne s takouto nenávistnou rétorikou v 90. rokoch bol zákon o štátnom jazyku prijímaný a, zaplať pánboh, tá diskusia v demokratickom spektre je dnes už trochu inde.
13. 2. 2018 9:14:49 - 9:15:31 26. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Pani poslankyňa Milanová, ďakujem veľmi pekne za podporu nášho návrhu zákona. Teší ma to o to viac, že je to vaše prvé vystúpenie na pôde parlamentu, takže si to aj vážim, že práve náš návrh zákona ste uznali za vhodné podporiť ako prvý alebo vyjadriť sa k nemu ako prvé. A teda veľmi ma teší aj to, že tie slová podpory prichádzajú od človeka, ktorý má pochopenie pre tému, rozumie jej, od učiteľky a od budúcej mamičky.
9. 2. 2018 17:46:11 - 17:46:25 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Pán poslanec Fedor, no škoda toho rokovacieho poriadku, práve to začínalo byť zaujímavé. Ale tak čo už sa dá robiť?
9. 2. 2018 17:32:54 - 17:34:53 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Pán poslanec Pamula, ja som vôbec nechcel spochybňovať vašu kompetenciu, iba som sa odrazil od vašich slov. Moje vedomosti o technických parametroch obrnených vozidiel sú určite oveľa bližšie vašim ako pána poslanca Krajniaka, už teda o pánovi ministrovi ani nehovorím. A ja som sa ani nevyjadroval k technickým parametrom, ja som sa vyjadroval k tomu, o čom som presvedčený, že nejakú vedomosť a skúsenosť mám, a teda ku korektnosti procesu obstarávania.
A pán poslanec Farkašovský. No neviem, či teda toto bolo vedené nejakou mojou snahou sa prezentovať, keďže ja som sa ešte pred vyše polrokom pýtal pána ministra, naozaj som sa úprimne snažil dozvedieť, že v akom stave je ten proces, a dostal som od neho zavádzajúcu odpoveď, ktorá len je pre mňa indícia, že v tomto niečo nie je v poriadku. K tomu ste sa nevyjadrili.
No a k tej vašej otázke, že či tri profesionálne firmy sú menej transparentné ako deväť profesionálnych firiem, tak existuje na túto tému nejaká štúdia, myslím, že od Transparency International, ktorá porovnávala zníženie ceny v súťažiach, myslím v elektronickej aukcii, a konštatovala, že čím vyšší bol počet účastníkov, tým viac sa podarilo znížiť cenu. Takže samozrejme, že vyšší počet účastníkov znamená lepšiu pozíciu pre toho, kto obstaráva, aj keď uznávam, že toto je špecifická situácia a nemôže tu byť cena jediné kritérium, No a keď ste spomenuli tie tri profesionálne firmy, no tak to je práve najčastejší model, ako sa obstaráva, že traja sa dohodnú, lebo traja sa dohodnú oveľa rýchlejšie ako deviati.
9. 2. 2018 16:42:07 - 16:43:08 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Milý Martin, vitaj v klube, teda nemyslím v poslaneckom klube SaS, z ktorého si pred pár týždňami odišiel, ale v klube poslancov, ktorí sú jedinými členmi svojich strán v tejto Národnej rade. Veľmi dobre rozumiem tomu, čo si hovoril na začiatku. To už s tým ide, že človek v tejto pozícii sa častejšie vyjadruje aj k širšiemu diapazónu tém, ako keď je jedným z poslancov 20-členného poslaneckého klubu. Ako predseda a jediný zástupca OKS veľmi dobre viem, o čom si hovoril. A teda toto postavenie prináša so sebou aj iné benefity, napríklad oveľa častejšie budeš teraz dostávať faktické poznámky od pána poslanca Číža, čo už aj predviedol bez toho, aby som musel na to upozorňovať.
9. 2. 2018 14:55:53 - 14:56:35 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán poslanec Galko, a ty si čo urobil pre slovenský hip-hop? Pôvodne som chcel reagovať nejako inak, ale už som nejako vyvedený z miery tými predrečníkmi, takže chcem sa na toto spýtať, lebo ja som mal dojem, že tvoje vystúpenie bolo pokojné, vecné. Položil si množstvo otázok, na ktoré by možno, ak nie na všetky, tak aspoň na niektoré mohol, či už teraz alebo neskôr odpovedať pán minister. Ale začínam sám o sebe pochybovať, že či som naozaj počul to, čo som počul, lebo kolegovia zo SMER-u evidentne počuli nejaký iný prejav. Tak ja sa obmedzím na ten hip-hop iba.
9. 2. 2018 13:57:49 - 13:59:49 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Pán poslanec Krajniak reagoval na pána poslanca Blanára, ktorý sa domnieva, že pán minister vyvrátil a vysvetlil, že nemôže byť tender, a pán poslanec Krajniak si myslí, že nevyvrátil a teda že tender je možný. Ja si rovnako myslím, že tender alebo nejaká súťažná metóda je možná. To, že sú krajiny, kde tender dopadol zle a skončil nejakým vážnym korupčným škandálom alebo zlým výberom, predsa nemôže byť argumentom, že tender alebo súťaž vôbec sa nemôže robiť. A ešte by som vcelku chápal, keby takú obavu, že tender skončí s nejakou korupčnou kauzou a zlým výberom, tuto prednášali zástupcovia opozície, ale keď s takouto tézou príde koaličný poslanec, tak mi to príde ako prejav nedôvery v to, že korektný výber dodávateľa súťažnou metódou dokáže spraviť jeho vlastná vláda.
Pán poslanec Krajniak potom reagoval aj na, myslím, že pána poslanca Pamulu a ďalších poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorých tu vystúpilo toľko, že som v živote nepočul toľko vystúpení poslancov SNS v priebehu jedného dňa ako v týchto faktických poznámkach, kde sa ako taký leitmotív nieslo, že mali by sme dôverovať odborníkom, mali by sme dôverovať vláde, čo teda pán poslanec Krajniak spochybnil na základe čísiel, ktoré nesedia, medzi tým, čo hovoril pán minister, a tým, čo sa dá preukázať, ako produkcia jeho vlastného ministerstva.
Ale ja nesúhlasím ani s tým argumentom, že mali by sme dôverovať vláde, lebo veď ľudia si zvolili vládu. Ale ľudia si predsa nezvolili vládu, ľudia si zvolili poslancov parlamentu, zvolili si ich preto, aby aj dali dôveru vláde, ale aj aby vládu kontrolovali, kládli jej otázky. A presne to teraz robíme.
9. 2. 2018 10:30:35 - 10:32:36 27. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Pán predseda Danko, oceňujem že ste vystúpili hneď po poslancovi Krajniakovi. Neoceňujem, že ste odišli a nepočúvate tie faktické poznámky. Spomínali ste, že noviny, Google a Facebook nie sú zdrojom informácií pre ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť odborne. No ale keď si teraz porovnám vystúpenie pána poslanca Krajniaka a vaše, tak v tom prvom som počul fakty, čísla porovnania, súvislosti. Ak si niekto vypočuje to vystúpenie a nemal predtým o tomto probléme ani tušenia, tak po tom vystúpení bude tomu problému aspoň rámcovo rozumieť. Vo vašom vystúpení som počul všeobecné frázy, prázdne floskule, nereagovali ste na nič z toho, o čom hovoril pán poslanec Krajniak a čo je predmetom tejto schôdze. Nič konkrétne, žiadne argumenty. Prihovárali ste sa novinárom, hovorili o úsmeve Eugena Kordu, spomínali cestu do Arménska s pánom Vašečkom, robili narážky na opozičných politikov a novinárov. To neviem, či je z Googlu alebo odkiaľ to máte. Hovorili ste o tom, že treba to nechať na diskusiu odborníkom, že nejaký tieňový minister z opozície má zájsť za ministrom a tam si to vydiskutovať. Ale to je absolútne nepochopenie zmyslu tieňových ministrov. Tieňoví ministri nie sú na to, aby chodili do kancelárie ministra a za zatvorenými dverami sa o niečom bavili s ministrom. Tieňoví ministri aj opoziční politici sú na to, aby v parlamente diskutovali s členmi vlády a s vládnymi poslancami. Toto je to miesto, kde má prebiehať diskusia.
A povedali ste, že pán Gajdoš je jeden z najlepších ministrov obrany. Myslím, že to nebolo veľmi šťastné, lebo toto slovné spojenie, podobné používa pán premiér Fico, keď hovorí o pánovi Kaliňákovi, že je najlepším ministrom vnútra. A teda dnes budeme hovoriť asi kriticky aj vo vzťahu k ministrovi obrany, ale prirovnanie ku Kaliňákovi si asi ešte nezaslúži.
9. 2. 2018 9:58:47 - 9:59:40 27. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Pán poslanec Krajniak, neholdujem parlamentnej disciplíne, ktorá spočíva v tom, že vystúpi poslanec a potom s faktickou poznámkou členovia jeho politickej strany alebo kluby, klubu mu poďakujú za to vystúpenie a ocenia ho, ale v tomto prípade urobím výnimku. Bolo to výborné vystúpenie a veľmi sa teším na reakciu aj pána ministra obrany. A teda ešte zvlášť sa teším na to, čo k tejto téme povie pán predseda Národnej rady a Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorý je predsedom strany, ktorá nesie zodpovednosť za rezort obrany, a som teda presvedčený, že má čo povedať aj k tejto téme a že bude obhajovať postup ministerstva v tejto veci.
8. 2. 2018 18:57:28 - 18:59:28 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Pani poslankyňa Grausová, to s tým nevoľnom pri pohľade na slovenský dvojkríž je hoax. Radi šírite takéto nezmysly, ale, ale... Toto je jeden z nich. Položili ste dramaticky otázku, že či je pre Čechov slovenčina všeobecne zrozumiteľný jazyk, tak ako my tvrdíme, že čeština je všeobecne zrozumiteľný aj pre malé deti na Slovensku. A chápem, že ste sa možno pripravovali na vystúpenie a nezaregistrovali ste, ako som reagoval na pána poslanca Schlosára, a mali ste to už napísané, no tak ste to prečítali, ale ja som to vysvetlil, koho je to výhoda a koho je to nevýhoda. Je predsa výhoda tých slovenských detí, že rozumejú po česky. A nevýhoda tých českých detí, že nerozumejú po slovensky, nie všetky, ale mnohé deti už nerozumejú po slovensky v Čechách. A my sa tým máme trápiť? Však oni sa nebudú vedieť dohovoriť na Slovensku a naše deti sa vedia dohovoriť v Českej republike.
No a to vaše poľutovanie nad tým, že zo zákona o štátnom jazyku boli vypustené pokuty. No tie pokuty boli tiež taká smiešnosť, lebo keď v roku 2009 boli pokuty obnovené, tak ja som začal vedome a verejne porušovať zákon o štátnom jazyku, napríklad že som vylepil nejaký plagát v angličtine priamo pred ministerstvo kultúry alebo som rozdával nejaké letáky sprievodnej akcie na hru Mareka Maďariča, ktoré boli, ja neviem, v španielčine, alebo som, alebo som recitoval haiku vo flámštine a chodil som sa udávať na ministerstvo kultúry a ani raz mi nedali pokutu. Ja som sa toho dožadoval a nedali mi.
Tak načo sú také pokuty?!
8. 2. 2018 18:48:45 - 18:50:45 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Ďakujem kolegom spolupredkladateľom za reakcie, ale teda dovolím si zareagovať na kritikov alebo kritiku zo strany poslancov Kotlebovej strany.
Pán poslanec Schlosár, začali ste, že nemáte nič proti češtine, ale čo hneď som si spomenul, že nie som rasista, ale... A presne tak ste aj pokračovali v duchu tejto slávnej formulky a poukázali ste na to, že, že v Česku všetko dabujú do slovenčiny, teda do češtiny. No ale však aká medzinárodná reciprocita v dabovaní, preboha, no tak to, že naše deti rozumejú po česky dobre a české deti nerozumejú po slovensky dobre, je predsa výhoda našich detí a nevýhoda českých detí, keď, keď české deti budú mať obmedzený priestor na Česko a na Slovensku, Slovensko budú vnímať ako, ako cudzí jazyk, jazyk, ktorým sa hovorí na Slovensku, tak, tak to ochudobní ich. Slovenské dieťa sa môže, môže prejsť, prejsť, prejsť po Prahe a dokonca dokáže rozprávať po česky, nielenže rozumie, rozumie po česky. Takže toho, toho, to je úplne absurdné hovoriť o nejakej reciprocite.
Koho záujmy zastupujem? No zastupujem záujmy tých občanov a občaniek Slovenskej republiky, ktorí mi dali svoj hlas bez ohľadu na ich národnosť a náboženské presvedčenie a tak ďalej.
A pán poslanec Kotleba, som rád, že teda dávate za pravdu, za pravdu tým kolegom, ktorí vás upozorňujú je to, že to, že to nemajú, nemáte podporiť a že sme to prepískli a že je to maskovaná snaha o svetoobčiansky prístup, keby sa náhodou rozprávky nevysielali nadabované do slovenčiny, lebo napríklad v takom v krajinách Beneluxu alebo Škandinávie sa vysielajú v angličtine s titulkami a potom tie deti vedia oveľa lepšie po anglicky ako naše.
8. 2. 2018 10:33:24 - 10:34:59 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Pán poslanec Gröhling, myslím, že pokojne si mohol tú tabuľku ukázať, tu sa tak ujala taká, taký mýtus, že je zakázané ukazovať tabuľky, ktoré má človek v rukách alebo grafy v dôsledku tej horalkovej novely, ale ja by som prečítal, čo hovorí rokovací poriadok na margo toho.
Paragraf 27 ods. 7 hovorí, že rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese, pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe bez možnosti zvukovej prezentácie, obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie. Tým, že je tá obrazová prezentácia medzi zvukovou prezentáciou a obrazovo-zvukovou prezentáciou, tak som presvedčený, že obrazová prezentácia nie je ukázanie papieru, na ktorom je nejaký graf, ale keby niekto chcel premietať napríklad na obrazovke, ako sa to aj v minulosti dialo.
Druhá vec je, že je zakázané vnášať do rokovacej sály transparenty, plagáty, letáky a iné obdobné vizuálne zobrazenia, papier veľkosti A4, na ktorom je tabuľka alebo graf, nie je ani transparentom, ani plagátom, ani letákom a podľa môjho hlbokého presvedčenia ani iným obdobným vizuálnym zobrazením.
8. 2. 2018 10:13:04 - 10:15:04 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Pán poslanec Kaliňák, či, pán minister, ospravedlňujem sa, pán poslanec Tomáš porušil ako spravodajca § 27 ods. 9 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí o tom, že po skončení rozpravy môže k jej výsledkom zaujať stanovisko navrhovateľ. Nezaujal stanovisko k jej výsledkom, hovoril o úplne iných veciach. Hovoril napríklad o včerajšej rozprave, kde nebol spravodajcom. Povedzte mi, aké ustanovenie o rokovacom poriadku som porušil ja. Žiadne. Ja som predsedom OKS a kandidoval som na kandidátnej listine strany Sloboda a Solidarita. Zákon to umožňuje. Všetci to mohli vedieť. Bolo to oficiálne oznámené, ja sa k tomu od začiatku hlásim. Som členom poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita. Nie je žiadny problém s tým, že som zároveň členom inej politickej strany. Ak hovoríte, že niečo pod..., niečo obchádzam alebo niekoho som podviedol, tak klamete, ako je to u vás bežné.
Ale predovšetkým som rád, že ste mali potrebu prihlásiť sa k pánovi Mišíkovi a k firme ARK, ktorá, pretože teraz je predmetom kritiky na, na mestskej úrovni, tak evidentne ste potrebovali sa tejto firmy zastať.
Ja som nekritizoval pána Mišíka iba preto, že vystúpil na jednej tlačovke. Ja som poukázal na to, že vystúpil na tlačovke kandidáta, ktorý bol neskôr odsúdený za korupciu. Ja som poukázal na to, že bol vo firme alebo je vo firme ARK, ktorá sa nabaľuje na kšeftoch s bratislavským magistrátom. Ja som poukázal na to, že je tam s pánom Piterkom, ktorý je obchodným partnerom pána Baštrnáka, ktorého vy veľmi dôverne poznáte, a čelili ste aj odvolávaniu kvôli tomu, aké s ním máte vzťahy.
Takže som rád, že sa k tomu hlásite.
8. 2. 2018 9:47:28 - 9:48:14 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pán poslanec Petrák, to bude nejaký omyl. Napriek tomu, že sa teda poznáme aj osobne, ale zrejme ste si ma v tomto prípade pomýlili s nejakým iným opozičným alebo neviem akým poslancom, lebo teda ja som nikdy nehovoril o tom, že sa mzdy majú riešiť spôsobom, že štát bude, bude niečo meniť v zákonoch, že bude nariaďovať vyplácanie vyššej minimálnej mzdy alebo, alebo zvyšovať príplatky, alebo, alebo niečo podobné. Ja som teda nikdy nič také netvrdil.
Ja si myslím, že mzdy porastú, keď porastie ekonomika.
8. 2. 2018 9:34:41 - 9:35:25 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ja by som sa chcel pána poslanca Baláža po prečítaní toho 20, neviem, 25 alebo koľko minút trvalo to čítanie toho paragrafového znenia, ktoré máme všetci písomne k dispozícii a je zverejnené aj na webovej stránke Národnej rady, že aký by mal názor na prípadný návrh na zmenu zákona o rokovacom poriadku, v ktorom by sa vypustila povinnosť čítať paragrafové znenie úplne doslovne pri prednášaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->