Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12345678910...»
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 6. 9. 2006Martin Froncpredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, z vášho vyjadrenia v médiách som sa dopočul, že sa chystáte zrušiť krajské školské úrady. Aký prínos pre školstvo a aké finančné úspory z ich zrušenia očakávate?
zodpovedaná 6. 9. 2006Gábor Gálpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo je dôvodom toho, že ďalšiu investíciu Samsungu na juhu Slovenska táto vláda nepodporuje?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako si predstavujete konštituovanie vami navrhovaného Najvyššieho správneho súdu, aké bude jeho postavenie v rámci nezávislej súdnej moci a čím prispeje jeho existencia k riešeniu preťaženosti súdov, ak zároveň nemáte ambíciu oddeliť správnu agendu a vytvoriť systém správneho súdnictva.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády SR, ktorej ste predsedom sa v časti justícia objavila krátka zmienka o postupnom rozpočtovom a materiálnom osamostatnení Najvyššieho súdu SR od ministerstva spravodlivosti. Aké budú vaše konkrétne opatrenia k tomuto cieľu a čo tým sledujete, keď už dnes je Najvyšší súd od ministerstva nezávislý a má vlastnú rozpočtovú kapitolu.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Gábor Gálpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, prečo si myslíte, že okolie Galanty nie je pripravené na ďalšiu investíciu Samsungu?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako si predstavujete konštituovanie vami navrhovaného Najvyššieho správneho súdu, aké bude jeho postavenie v rámci nezávislej súdnej moci a čím prispeje jeho existencia k riešeniu preťaženosti súdov, ak zároveň nemáte ambíciu oddeliť správnu agendu a vytvoriť systém správneho súdnictva.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády SR, ktorej ste predsedom sa v časti justícia objavila krátka zmienka o postupnom rozpočtovom a materiálnom osamostatnení Najvyššieho súdu SR od ministerstva spravodlivosti. Aké budú vaše konkrétne opatrenia k tomuto cieľu a čo tým sledujete, keď už dnes je Najvyšší súd od ministerstva nezávislý a má vlastnú rozpočtovú kapitolu.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády aj v oblasti justícia máte množstvo návrhov, ktoré dramaticky zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu. Môžete nám konkretizovať vašu predstavu na krytie zámeru vašej vlády navýšiť počet sudcov? Ako túto myšlienku mienite realizovať, v akom časovom horizonte? Čo znamená navýšenie sudcov dočasne, keď vieme, že sudcovia sú menovaní doživotne?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Jarmila Tkáčovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, považujete späťvzatie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR pri menovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska za budovanie právneho štátu?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako si predstavujete konštituovanie vami navrhovaného Najvyššieho správneho súdu, aké bude jeho postavenie v rámci nezávislej súdnej moci a čím prispeje jeho existencia k riešeniu preťaženosti súdov, ak zároveň nemáte ambíciu oddeliť správnu agendu a vytvoriť systém správneho súdnictva.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády aj v oblasti justícia máte množstvo návrhov, ktoré dramaticky zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu. Môžete nám konkretizovať vašu predstavu na krytie zámeru vašej vlády navýšiť počet sudcov? Ako túto myšlienku mienite realizovať, v akom časovom horizonte? Čo znamená navýšenie sudcov dočasne, keď vieme, že sudcovia sú menovaní doživotne?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Gábor Gálpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako vysvetlíte občanom z okolia Galanty - sčasti aj vašim voličom, že vaša vláda ďalšiu investíciu Samsungu v tejto lokalite podporovať nebudete?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády aj v oblasti justícia máte množstvo návrhov, ktoré dramaticky zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu. Môžete nám konkretizovať vašu predstavu na krytie zámeru vašej vlády navýšiť počet sudcov? Ako túto myšlienku mienite realizovať, v akom časovom horizonte? Čo znamená navýšenie sudcov dočasne, keď vieme, že sudcovia sú menovaní doživotne?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Miššíkpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v programovom vyhlásení vlády SR, ktorej ste predsedom sa v časti justícia objavila krátka zmienka o postupnom rozpočtovom a materiálnom osamostatnení Najvyššieho súdu SR od ministerstva spravodlivosti. Aké budú vaše konkrétne opatrenia k tomuto cieľu a čo tým sledujete, keď už dnes je Najvyšší súd od ministerstva nezávislý a má vlastnú rozpočtovú kapitolu.
zodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda, čo chce vláda urobiť, aby podnietila záujem bádateľov o skúmanie dejín a slovenskej kultúry a ako umožní prienik výsledkov bádania do podvedomia celej spoločnosti?
zodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padopodpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister,čo vás oprávňovalo tvrdiť,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? To v SR už neplatí, že páchateľom je ten,kto je právoplatne odsúdený? V SR neplatí prezumpcia neviny?Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti a vlády SR?
zodpovedaná 6. 9. 2006Tibor Lebockýpodpredseda vlády a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaAko plánujete pomôcť neštátnym subjektom, ktoré sú rozhodnutiami štátnej správy životného prostredia obmedzované pri obhospodarovaní vlastného majetku, ba čo viac, obmedzenia vytvárajú podmienky pre následné poškodzovanie ich majetku v dôsledku požiarov.
zodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekpodpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušan ČaplovičPán podpredseda, v petržalskom Sade J. Kráľa stojí základný kameň pamätníka slovenského vysťahovalectva. Kedy tam bude aj onen pamätník?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padopodpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister, ako ste si dovolili tvrdiť,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? Pre vás nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Neplatí na Slovensku prezumpcia neviny?
zodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, v akom horizonte bude ministerstvo školstva riešiť naliehavú potrebu investovať do skvalitnenia podmienok pre vysokoškolskú prípravu mladých umelcov? Mám na mysli najmä rekonštrukciu Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici.
zodpovedaná 6. 9. 2006László Kötelesminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyV akej fáze je výstavba cestnej komunikácie Košice-Miskolc a kedy budú odovzdané do užívania obchvaty obcí Tornaľa, Figa, Ožďany a Ždiar nad Hronom?
zodpovedaná 6. 9. 2006Pál Csákyminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, kedy sa začne konečne realizácia obchvatu okolo obce Figa na južnej rýchlostnej komunikácii?
zodpovedaná 6. 9. 2006Klára Sárközyminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, aký osud bude mať rýchlostná komunikácia R 7?
zodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
zodpovedaná 6. 9. 2006Jana Laššákovápodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováV legislatívnom procese je schvaľovanie návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku. Pre akú skupinu dôchodcov a v akej výške bude poskytovaný príspevok?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Monika Smolkováminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyV Programovom vyhlásení vlády ste deklarovali prijatie "účinných opatrení na ochranu cestnej siete pred neúmerným preťažovaním a poškodzovaním". Môžete bližšie špecifikovať o aké opatrenia pôjde?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Anna Szögediminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, kedy sa začne konečne realizácia obchvat okolo obce Figa na južnej rýchlostnej komunikácii?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Tibor Lebockýpodpredseda vlády a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaAko plánujete pomôcť neštátnym subjektom, ktoré sú rozhodnutiami štátnej správy životného prostredia obmedzované pri obhospodarovaní vlastného majetku v chránených územiach a v dôsledku meškania v spracovaní kalamity sú potenciálnym zdrojom ohrozenia zdravých lesov škodlivým hmyzom a požiarmi.
zodpovedaná 6. 9. 2006Peter Pellegriniminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyV akom štádiu sú práce na úseku R1 Beladice- Tekovské Nemce, ktorý býva často označovaný aj ako "cesta smrti"? Bude dodržaný pôvodný harmonogram výstavby a ako bude tempo jeho plnenia ovplyvnené úspornými opatreniami v štátnom rozpočte v rámci kapitoly MDPT SR?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Tatiana Rosováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajVážený pán minister, v Pedagogických rozhľadoch a od 30. 6. 2006 aj na internetovej stránke ministerstva školstva sa nachádza návrh koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme. No napriek tomu sa medzi prioritami vášho rezortu uvádza, že koncepcia kariérneho rastu učiteľov sa pripravuje a mala by byť pripravená v marci budúceho roka - nebolo by snáď lepšie, aby medzitým prebehla verejná diskusia o návrhu, ktorý existuje?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Zsolt Simonminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyČo je dôvodom meškania zahájenia výstavby obchvatu obce Figa?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Peter Pellegriniminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyTechnické nedostatky tunela Branisko si vyžadujú neustále sa opakujúce uzatvorenia prevádzky z dôvodu údržby. Váš výpočet negatívnych zistení pri jeho budovaní by si určite zaslúžil aj vyvodenie určitých dôsledkov. Neuvažuje MDPT SR o takýchto krokoch?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Viliam Jasaňminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyAko hodnotíte zmluvu medzi MDPT SR a spoločnosťou SK-NIC, a. s. o správe internetovej domény ".sk"?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ľuboš Martinákpodpredseda vlády a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaJe predpoklad dodržania harmonogramu spracovania kalamity na OZ Beňuš a v Mestských lesoch Brezno, s. r. o. do konca roku 2006?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Tibor Lebockýpodpredseda vlády a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaAkým spôsobom odúčtujete až 20 % objemu z celkového množstva kalamity (419 tis. metrov kubických surového dreva), ktorý musí zostať podľa rozhodnutia orgánov štátnej správy životného prostredia v štátnych lesoch TANAPu.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Pál Csákyminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyVážený pán minister, kedy plánujete realizáciu 1. mostu cez rieku Ipeľ vo veľkokrtíšskom regióne, ktorý región trpí zvlášť vysokou nezamestnanosťou?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Jana Laššákováminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyKedy sa uvažuje s odovzdaním do prevádzky úseku rýchlostnej cesty R 1 Trnava - Banská Bystrica?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Anton Bobríkminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Ľubomír JahnátekBude možné realizovať schválené projekty v programovacom období 2004 - 2006 v Sektorovom operačnom programe priemysel a služby v priorite 2. 2 podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu, ktoré boli zaradené do "zásobníka"?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padopodpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister, štat.roč.nehovorí nič o neodsúdených páchateľoch.Na zákalde čoho teda tvrdíte,že o takmer 10 000 páchateľov je na slovode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ?Nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Chcete povedať,že v SR neplatí prezumpcia neviny? Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti? Takáto má byť spravodlivosť podľa ministra spravodlivosti SR?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Padopodpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan HarabinVážený pán minister, pri vašom vystúpení počas prerokovávania PVV 4.8.2006 ste povedali: "Keď o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ". Na moju otázku, "pán minister,ako viete,že na slobode je 10 000 páchateľov ak ich súd neodsúdil?" ste odpovedali: "Ako vyplýva zo štatistickej ročenky,na tých číslach si trvám." Štat.roč.,na ktorú sa odvolávate hovorí:prehľad o trestnej agende na okresných súdoch:počet vecí a osôb vo veciach:SR rok 2006 došlých vecí:31 499, osôb: 39 778;vybavených+vecí: 28 697,osôb: 35 944; nevybavených+vecí:19 648, osôb:26 937.Pán minister,na základe čoho ste si dovolili,že o takmer 10 000 páchateľov je stále na slobode viacej a nie sú odsúdení doposiaľ? Nie je páchateľom ten,kto je právoplatne odsúdený? Chcete povedať,že v SR neplatí prezumpcia neviny? Toto je oficiálny postoj ministra spravodlivosti? Takáto má byť spravodlivosť podľa ministra spravodlivosti SR?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, v Bratislave v súčasnosti - už od "havárie" oceľovej prístavby Národnej galérie - nie je reprezentatívna expozícia vývoja slovenského výtvarného umenia. Čo by sa s tým malo vo vašom funkčnom období urobiť?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Stanislav Kubánekminister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Ľubomír JahnátekV rozvoji cestovného ruchu na Slovensku, napriek rôznym zámerom a prognózam, sme výraznejšie úspechy nedosiahli. Dlhodobým problémom sú Vysoké Tatry. Zbytočne sa trieštia sily a neraz presadzujú rôzne nie celospoločenské záujmy. Ako vnímate budúcnosť Vysokých Tatier v oblasti ich rozvoja a tým aj zvyšovania pracovných príležitostí v rámci Prešovského kraja.
nezodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, nebolo by možné, aby rezort kultúry ponúkol magistrátu či mestskej časti Staré Mesto spoluprácu, a to "parkovisko" pred touto budovou by sa zmenilo na parčík so súsoším zakladateľov Slovenskej národnej rady 1848-49?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Stanislav Kubánekminister kultúry SR Marek MaďaričVládny program akcentuje aj problematiku miestnej kultúry, ktorá sa v ostatných rokoch dostala doslova na slepú koľaj. Vyššie územné celky zložité problémy nedokážu bez pomoci štátu, teda ministerstva kultúry, urobiť podstatný obrat k lepšiemu. Ako chce vaše ministerstvo v tejto oblasti postupovať, aby sa pomery a vzťah k miestnej kultúre zlepšili?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Dušan Jarjabekminister kultúry SR Marek MaďaričPán minister, ako je rezort informovaný o efekte využitia grantových príspevkov? Je funkčný systém aj obsahovej, nielen účtovnej kontroly?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ľubomír Petrákminister dopravy a výstavby SR Ľubomír VážnyAko hodnotíte zmluvu o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosťou SK-NIC, a. s. o správe internetovej domény ".sk"?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Martin Froncminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján MikolajPán minister, počas vašej dovolenky vláda schválila viazanie rozpočtu kapitoly ministerstva školstva pre rok 2007 vo výške viac ako 700 mil. Sk. V ktorých položkách chcete tieto prostriedky ušetriť?
nezodpovedaná 6. 9. 2006Ján Kvorkapodpredsedníčka vlády a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera TomanováPani ministerka, ktorej skupiny poberateľov starobného dôchodku sa bude týkať vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku?
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.