Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.3.2013
09:02:35
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
13.3.2013
09:06:08
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba - 1. návrh. Hlasovanie č. 2
13.3.2013
09:06:44
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba - 2. návrh. Hlasovanie č. 3
13.3.2013
09:07:21
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina - 1. návrh. Hlasovanie č. 4
13.3.2013
09:07:58
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina - 2. návrh. Hlasovanie č. 5
13.3.2013
09:08:39
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Jozef Mikuš. Hlasovanie č. 6
13.3.2013
09:09:30
7 Hlasovanie o návhu programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 7
13.3.2013
17:03:06
8 338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 338) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 8
13.3.2013
17:04:00
9 338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 338) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 9
13.3.2013
17:04:56
10 338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 338) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 10
13.3.2013
17:06:19
11 355 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) – prvé čítane. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
13.3.2013
17:07:36
12 355 tlač 355 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355) – prvé čítane. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
13.3.2013
17:08:56
13 405 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 405) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
13.3.2013
17:10:23
14 405 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 405) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
13.3.2013
17:11:45
15 384 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
13.3.2013
17:13:11
16 384 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 384) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
13.3.2013
17:14:22
17 395 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
13.3.2013
17:15:40
18 408 Vládny návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 408) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
13.3.2013
17:17:09
19 408 Vládny návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 408) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
13.3.2013
17:18:43
20 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 4. Hlasovanie č. 20
13.3.2013
17:19:36
21 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 21
13.3.2013
17:20:32
22 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Krajcer, bod 1. Hlasovanie č. 22
13.3.2013
17:21:16
23 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Krajcer, bod 2. Hlasovanie č. 23
13.3.2013
17:22:00
24 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Krajcer, bod 3, 4. Hlasovanie č. 24
13.3.2013
17:22:47
25 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 25
13.3.2013
17:23:48
26 361 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
13.3.2013
17:25:09
27 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
13.3.2013
17:26:19
28 381 Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 381) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
13.3.2013
17:27:40
29 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
13.3.2013
17:28:51
30 382 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 382) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
13.3.2013
17:30:10
31 389 Vládny návrh zákona o stavebných výrobkoch (tlač 389) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
13.3.2013
17:31:24
32 389 Vládny návrh zákona o stavebných výrobkoch (tlač 389) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
13.3.2013
17:32:54
33 232 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Medzinárodným dohovorom o občianskoprávnej odpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (BUNKERS 2001) a k návrhu na vykonanie vyhlásenia Slovenskej republiky k zásobníkovému dohovoru (tlač 232) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 33
13.3.2013
17:34:37
34 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Osuského - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 34
13.3.2013
17:35:22
35 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
13.3.2013
17:36:59
36 403 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 403) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
13.3.2013
17:38:19
37 352 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 8. Hlasovanie č. 37
13.3.2013
17:39:12
38 352 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 38
13.3.2013
17:40:11
39 352 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 39
14.3.2013
11:06:40
40 353 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 29. Hlasovanie č. 40
14.3.2013
11:07:21
41 353 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galko. Hlasovanie č. 41
14.3.2013
11:08:03
42 353 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Fronc. Hlasovanie č. 42
14.3.2013
11:08:43
43 353 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 43
14.3.2013
11:09:37
44 353 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 44
14.3.2013
11:10:39
45 430 Návrh na vyslanie, predĺženie času vyslania a ukončenie času vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF (tlač 430). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 45
14.3.2013
11:11:53
46 Hlasovanie o zaradení tlače 445 do programu 16. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 46
14.3.2013
11:13:21
47 445 Návrh na zmeny v zložení výboru Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 445). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 47
14.3.2013
17:52:46
48 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 16. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 48
14.3.2013
17:53:54
49 433 Návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 433). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba vykonala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 49
14.3.2013
17:54:35
50 432 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 432). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba vykonala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.