Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12345678
 
6. 12. 2017 17:30:47 - 17:32:47 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Teší ma, že, neteší ma, ale tak, že aj v OĽaNO mali podobný problém s tými malými rozpočtami a že to Edo spomenul. Áno, pán poslanec Kamenický, ja tomu rozumiem, že SMER-u to nevadí ten nárast, my to registrujeme, len mám poznámku k tomu, že, že už častejšie sa tu hovorí aj o mne v súvislosti s neoliberalizmom, tak, tak určite nehovorím, že trh vyrieši všetko a nemyslím si, že by sa mali zrušiť križovatky, lebo trh vyrieši všetko. Takže, takže áno, sme inde než SMER, ale nie sme ďaleko od stredu.
A teraz k tým učiteľským. No, mal som tam asi povedať, že pod, pod daňovníkom si predstavujem aj záujmy detí, samozrejme. Ale na to nevírila hlavná výtka. Tie hlavné výtky mierili na to, čo je poučné pre túto diskusiu a verím, že aj pán minister to registruje jedným uchom. Takýto odpor, aký je proti meraniu v školstve, taký odpor voči meraniu výsledkov je v každom rezorte. To je problém celého toho projektu. Pán minister sa usmieva. Už vie asi, určite, čo to znamená. No, ale keď chceme v prospech celej krajiny dosahovať vyššiu kvalitu, tak sa musíme týmto zaoberať viac. Nechcem to otvárať, lebo to je naozaj diskusia na, na strašne dlho. A ak teda autori materiálu nechcú testovať, tak potom nech rezignujú na zvyšovanie kvality. Ďakujem.
6. 12. 2017 16:52:56 - 17:23:00 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak dobrý podvečer. Predsa len týmto falošným plánom na hlasovanie sa dosiahlo, že prišlo viac ľudí do sály, aj na rozpočet. Dve poznámky mám ešte, alebo tri, predtým než začnem hovoriť, to čo sa má hovoriť v rozprave. Je mi trojnásobne ľúto dnes, že nemôžeme ukazovať grafy. Viacerí by určite grafy ukázali, hladšie by prebiehala tá rozprava a možno, že by bola, určite by bola aj atraktívnejšia.
Druhá poznámka je, že som prihlásený a zapísaný za klub, vystupujem za klub, čiže prejdem tak ako sa patrí všetky postoje, ktoré náš klub k verejným financiám má, resp. nie všetky, ale všetky relevantné. A keďže to bude časť taká nudnejšia, tak skúsim ju skrátiť a potom verím, že sa dostanem aj pre vás k zaujímavejším častiam môjho vystúpenia.
Takže ten prelet témou a postojmi vyzerá takto, nech sa páči. Vláda Roberta Fica dlhodobo posúva svoje konsolidačné ciele, neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej
===== ... svoje konsolidačné ciele neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že sa koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej vláda práveže využíva množstvo sektorových daní a osobitných odvodov pre zvýšenie svojich príjmov. Registrujeme, registrujeme riziká a snahy spojené s vypovedaním dohôd, strategických dohôd z roku 2012, ktoré sa týkali konsolidácie verejných financií. Zopakujem tiež, že v rozpočtovo dobrých časoch vláda nekonsoliduje dostatočne rýchlo, nepripravuje na krízu, aj to, že vláda vlastne dekonsoliduje, keby sme ju nahradili autopilotom, tak by sme vyrovnaný rozpočet dosiahli skôr než s vládou. Tiež chcem skonštatovať, že registrujem nejasnosti a pri ktoré komplikujú tvorbu rozpočtu a je ich veľa, sú to rôzne plány na 13., 14. platy, poplatky, oddlženie nemocníc, hoci priatelia vlády zo ZMOS-u povedali, že poplatky nebudú mať na ich financie dopad, tak si to nemyslíme. Tiež chcem podčiarknuť, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je v rozpočte nízka transparentnosť pokiaľ ide o zrozumiteľnosť spôsobu dosiahnutia rozpočtových cieľov a konštatujem, že záväznosť strednodobého rozpočtového rámca je nízka a tiež to, že uvítali by sme, keby vláda viac tlačila na komisiu, aby aj ona prijala projekt podobný projektu Hodnota za peniaze. Ešte chcem povedať v tejto časti, že registrovali sme pomerne veľké problémy, moji kolegovia, team lídri za jednotlivé kapitoly mali problém dostať sa k excelovskym alebo elektronickým verziám tých malých rozpočtov za kapitoly, niektorí si to potom vybavili, ocenili by sme, keby ministerstvo financií v tomto bolo aktívne a v ďalších rokoch požiadalo jednotlivé rezorty, aby sprístupnili tieto rozpočty. No a potom samozrejme treba povedať aj to, že vláda síce znižuje hrubý verejný dlh, ale znižuje ho jednorázovými opatreniami, za ostatné tri roky by tento dlh rástol nebyť, nebyť týchto jednorázových opatrení. Hovorili sme už v minulosti o tom, že sú to opatrenia typu využitie peňazí z II. piliera alebo predaj majetku. V minulosti sme hovorili aj o fiškálnej decentralizácii, ktorá sa u nás nedarí veľmi realizovať, pritom v nej máme veľké rezervy. Tiež pripomeniem, že komisia, Európska komisia menovala Slovensko ako jedinú krajinu, ktorá má problémy posielať pravdivé údaje o rozpočte, ktoré by sa neodkláňali od predchádzajúcich sľubov, od Programu stability konkrétne. No a, a tiež spomeniem aj to, že, že reformy typu znižovanie rozdielov medzi regiónmi dosť pripomínajú systémy, ktoré sa v minulosti neosvedčili, či už je to tento konkrétny alebo povedzme duálne vzdelávanie, ktoré stálo desiatky miliónov a zatiaľ výsledky nemá. Tak a teraz, teraz hlbšie k tým jednotlivým témam. K tomu posúvaniu sľubov, v médiach už bolo niekoľkokrát zverejnené, že sľuby o vyrovnanom rozpočte vláda posúva už mnoho rokov. Možno si pamätníci spomenú, myslím, že to bolo v roku 2006, kedy to prvýkrát odznelo od ministra financií za SMER, ktorý hovoril o tom, že vyrovnaný rozpočet by mal byť v roku 2010, čiže odvtedy sa to ťahá, ale tak intenzívne od roku 2013, od roku 2013 vláda v žiadnom zo svojich rozpočtov nesľúbila ten deficit, ktorý nakoniec dosiahla a všetky, všetky výsledky boli horšie, než tie, ktoré vláda sľubovala. Iný parameter, ktorý doteraz v médiach veľmi alebo prezentovaný nebol, sa týka výšky výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte, čiže mieri prerozdeľovania v našej ekonomike. Tam ten obrázok by vyzeral podobne ako pri posúvaní tých deficitov, to znamená, od roku 2013 vláda nikdy nedodržala plánovaný podiel. V roku 2012 sľubovala ten podiel na rok 2013 vo výške 37,1 %. Výsledok bol 41,4. Nebudem tú tabuľku celú čítať, hoci väčšina by si to zaslúžila, pretože nám tie grafy zakázala ukazovať, aj tabuľky, ale poviem teda, že záver je taký, že v roku 2015 sľúbila vláda na rok 2016 podiel pod 40 % HDP, realita je 41,5 % HDP. Medzinárodne je to tiež zaujímavé celkom. Kedysi sme boli z hľadiska tohto podielu v Európskej únii na 22. mieste, v 15-tom roku už sme boli na 13. mieste. Čiže ten podiel nám stúpa. V 16-tom klesol na 17., ale treba pripomenúť, že 16-ty bol prvý rok programového obdobia, čiže tam sa vždy čerpá menej a uvidíme v budúcich rokoch, ako sa budeme posúvať, ale zdá sa, že ten podiel rastie. Mierim k tomu, že a máme ho vyšší než Poľsko a Česko. Vyšší než Orbánovské Maďarsko. To je pravda, ale poviem, kto je na čele a kto je na konci toho rebríčka. Najvyšší podiel verejných financií, výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte má Francúzsko, je to 56,4 %. To je Francúzsko, to je súčasne má obrovské problémy s dlhom, s deficitom, s nezamestnanosťou a tak ďalej, a tak ďalej. Najnižšia úroveň je v Írsku, je to 27,1 % a je to to Írsko, ktoré, ktoré je tigrom európskym v raste. Takže tento prvý bod expandovaný do uvedených poznámok končím poznámkou, že musíme, keď chceme vedieť, ako sa budú verejné financie vyvíjať v budúcnosti, musíme sa už skôr pozerať dozadu než do rozpočtu, lebo, lebo história nám ukazuje, že tie rozpočty nie sú dodržiavané a to nie len v jednom parametri. Áno máme pocit, že ku koncu volebného obdobia sa čoraz viac koncentrujú zákony a prijímanie zákonov a všelijakých opatrení, ktoré budú mať negatívny dopad na verejné financie. Je to napríklad neudržateľná valorizácia dôchodkov naplánovaná na toto volebné obdobie. Ako to potom bude ekonomicky, finančne, politicky, že nová vláda bude musieť znížiť valorizáciu dôchodkov? No veľký, veľký problém aj politický, aj ekonomický. Výnimky v daňovom systéme sa množia sociálne balíčky. Zdá sa, že tá intenzita rastie ku koncu volebného obdobia. Súčasne platí a prichádzam teraz k tým strategickým dohodám z roku 2012, ktoré sa týkali zabezpečenia ľudí na starobu a ktoré sa týkali aj udržania dlhu v nejakých medziach, čiže hovorím o dlhovej brzde. Aj tu je pokus otvoriť ju a je pokus otvoriť aj systém valorizácie a veku odchodu do dôchodku, ktoré už, už boli vytvárali predpoklady pre udržateľné verejné financie. Určite treba spomenúť, že, že len Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Belgicko mali v eurozóne minulý rok vyšší deficit než Slovensko a o tom, ako sa znižoval dlh, som už hovoril. Osobitnú poznámku si vyslúži aj oddlženie nemocníc. Ten plán na oddlženie naozaj nemá opatrenia, ktoré by boli riešením tých problémov, ktoré samotný ten program prináša. Čiže vymenované problémy sú celkom dobré v prvej časti programu a riešenia tam nie sú. Pripomeniem, že keď sa oddlžovali banky, tak sa to urobilo raz a úspešne a už sa nemusia oddlžovať. Tiež pripomeniem, že ani ten argument, ktorý sa hovorí často, že je v zdravotníctve málo peňazí, neplatí, lebo aj v školstve je málo peňazí a ukazuje sa, že školstvo sa nezadlžuje. Poznámka k tomu, že, že máme pocit, že naša vláda by mohla pritlačiť na komisiu viac v smere k prísnejšiemu dodržiavaniu pravidiel ak meraniu efektívnosti, ja som sa v ostatných dvoch mesiacoch pýtal dvoch zástupcov alebo reprezentantov štruktúre Európskej únie a pýtal som sa ich na to, prečo nemerajú efektívnosť svojich výdavkov a obaja odpovedali, že merajú. Podľa mňa je to najhoršia odpoveď, keby povedali, že budú merať niekedy inokedy alebo že to nechcú merať, tak dobre, ale povedali, že merajú pritom, pritom nemerajú, keď si pozriete akékoľvek dokumenty, či sú to výstupy audítorského dvora alebo iných organizácii, tak tam žiadne také čísla, ako u nás v projekte hodnota za peniaze, kde sa meria návratnosť investícií, žiadne také čísla tam nenájdete. Veľmi dôležitá vec, myslíme si, že vláda by mala pritlačiť v tomto trocha viac, sme členom Únie, sú to aj naše peniaze a teraz som si nechal úplne, úplne jednu špecialitu a tá sa týka Hodnoty za peniaze. Toto je projekt, za ktorý podľa mňa súčasný minister a asi aj vláda dostane v histórii nejaké pozitívne body. Už teraz tam, kde je ten projekt, myslím si, že väčšina ekonómov nečakal, že sa dostane sem, kde, kde existujú analýzy, existuje aj nejaké politické krytie. Upozorňovali sme na to, že môže byť problém so zapojením analytických jednotiek z jednotlivých rezortov do tohto projektu a myslím si, že čiastočne sa tie riziká materializujú. Pokiaľ ide napríklad o ...
=====
6. 12. 2017 16:52:56 - 17:23:00 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak dobrý podvečer. Predsa len týmto falošným plánom na hlasovanie sa dosiahlo, že prišlo viac ľudí do sály, aj na rozpočet. Dve poznámky mám ešte, alebo tri, predtým než začnem hovoriť, to čo sa má hovoriť v rozprave. Je mi trojnásobne ľúto dnes, že nemôžeme ukazovať grafy. Viacerí by určite grafy ukázali, hladšie by prebiehala tá rozprava a možno, že by bola, určite by bola aj atraktívnejšia.
Druhá poznámka je, že som prihlásený a zapísaný za klub, vystupujem za klub, čiže prejdem tak ako sa patrí všetky postoje, ktoré náš klub k verejným financiám má, resp. nie všetky, ale všetky relevantné. A keďže to bude časť taká nudnejšia, tak skúsim ju skrátiť a potom verím, že sa dostanem aj pre vás k zaujímavejším častiam môjho vystúpenia.
Takže ten prelet témou a postojmi vyzerá takto, nech sa páči. Vláda Roberta Fica dlhodobo posúva svoje konsolidačné ciele, neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej
===== ... svoje konsolidačné ciele neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že sa koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej vláda práveže využíva množstvo sektorových daní a osobitných odvodov pre zvýšenie svojich príjmov. Registrujeme, registrujeme riziká a snahy spojené s vypovedaním dohôd, strategických dohôd z roku 2012, ktoré sa týkali konsolidácie verejných financií. Zopakujem tiež, že v rozpočtovo dobrých časoch vláda nekonsoliduje dostatočne rýchlo, nepripravuje na krízu, aj to, že vláda vlastne dekonsoliduje, keby sme ju nahradili autopilotom, tak by sme vyrovnaný rozpočet dosiahli skôr než s vládou. Tiež chcem skonštatovať, že registrujem nejasnosti a pri ktoré komplikujú tvorbu rozpočtu a je ich veľa, sú to rôzne plány na 13., 14. platy, poplatky, oddlženie nemocníc, hoci priatelia vlády zo ZMOS-u povedali, že poplatky nebudú mať na ich financie dopad, tak si to nemyslíme. Tiež chcem podčiarknuť, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je v rozpočte nízka transparentnosť pokiaľ ide o zrozumiteľnosť spôsobu dosiahnutia rozpočtových cieľov a konštatujem, že záväznosť strednodobého rozpočtového rámca je nízka a tiež to, že uvítali by sme, keby vláda viac tlačila na komisiu, aby aj ona prijala projekt podobný projektu Hodnota za peniaze. Ešte chcem povedať v tejto časti, že registrovali sme pomerne veľké problémy, moji kolegovia, team lídri za jednotlivé kapitoly mali problém dostať sa k excelovskym alebo elektronickým verziám tých malých rozpočtov za kapitoly, niektorí si to potom vybavili, ocenili by sme, keby ministerstvo financií v tomto bolo aktívne a v ďalších rokoch požiadalo jednotlivé rezorty, aby sprístupnili tieto rozpočty. No a potom samozrejme treba povedať aj to, že vláda síce znižuje hrubý verejný dlh, ale znižuje ho jednorázovými opatreniami, za ostatné tri roky by tento dlh rástol nebyť, nebyť týchto jednorázových opatrení. Hovorili sme už v minulosti o tom, že sú to opatrenia typu využitie peňazí z II. piliera alebo predaj majetku. V minulosti sme hovorili aj o fiškálnej decentralizácii, ktorá sa u nás nedarí veľmi realizovať, pritom v nej máme veľké rezervy. Tiež pripomeniem, že komisia, Európska komisia menovala Slovensko ako jedinú krajinu, ktorá má problémy posielať pravdivé údaje o rozpočte, ktoré by sa neodkláňali od predchádzajúcich sľubov, od Programu stability konkrétne. No a, a tiež spomeniem aj to, že, že reformy typu znižovanie rozdielov medzi regiónmi dosť pripomínajú systémy, ktoré sa v minulosti neosvedčili, či už je to tento konkrétny alebo povedzme duálne vzdelávanie, ktoré stálo desiatky miliónov a zatiaľ výsledky nemá. Tak a teraz, teraz hlbšie k tým jednotlivým témam. K tomu posúvaniu sľubov, v médiach už bolo niekoľkokrát zverejnené, že sľuby o vyrovnanom rozpočte vláda posúva už mnoho rokov. Možno si pamätníci spomenú, myslím, že to bolo v roku 2006, kedy to prvýkrát odznelo od ministra financií za SMER, ktorý hovoril o tom, že vyrovnaný rozpočet by mal byť v roku 2010, čiže odvtedy sa to ťahá, ale tak intenzívne od roku 2013, od roku 2013 vláda v žiadnom zo svojich rozpočtov nesľúbila ten deficit, ktorý nakoniec dosiahla a všetky, všetky výsledky boli horšie, než tie, ktoré vláda sľubovala. Iný parameter, ktorý doteraz v médiach veľmi alebo prezentovaný nebol, sa týka výšky výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte, čiže mieri prerozdeľovania v našej ekonomike. Tam ten obrázok by vyzeral podobne ako pri posúvaní tých deficitov, to znamená, od roku 2013 vláda nikdy nedodržala plánovaný podiel. V roku 2012 sľubovala ten podiel na rok 2013 vo výške 37,1 %. Výsledok bol 41,4. Nebudem tú tabuľku celú čítať, hoci väčšina by si to zaslúžila, pretože nám tie grafy zakázala ukazovať, aj tabuľky, ale poviem teda, že záver je taký, že v roku 2015 sľúbila vláda na rok 2016 podiel pod 40 % HDP, realita je 41,5 % HDP. Medzinárodne je to tiež zaujímavé celkom. Kedysi sme boli z hľadiska tohto podielu v Európskej únii na 22. mieste, v 15-tom roku už sme boli na 13. mieste. Čiže ten podiel nám stúpa. V 16-tom klesol na 17., ale treba pripomenúť, že 16-ty bol prvý rok programového obdobia, čiže tam sa vždy čerpá menej a uvidíme v budúcich rokoch, ako sa budeme posúvať, ale zdá sa, že ten podiel rastie. Mierim k tomu, že a máme ho vyšší než Poľsko a Česko. Vyšší než Orbánovské Maďarsko. To je pravda, ale poviem, kto je na čele a kto je na konci toho rebríčka. Najvyšší podiel verejných financií, výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte má Francúzsko, je to 56,4 %. To je Francúzsko, to je súčasne má obrovské problémy s dlhom, s deficitom, s nezamestnanosťou a tak ďalej, a tak ďalej. Najnižšia úroveň je v Írsku, je to 27,1 % a je to to Írsko, ktoré, ktoré je tigrom európskym v raste. Takže tento prvý bod expandovaný do uvedených poznámok končím poznámkou, že musíme, keď chceme vedieť, ako sa budú verejné financie vyvíjať v budúcnosti, musíme sa už skôr pozerať dozadu než do rozpočtu, lebo, lebo história nám ukazuje, že tie rozpočty nie sú dodržiavané a to nie len v jednom parametri. Áno máme pocit, že ku koncu volebného obdobia sa čoraz viac koncentrujú zákony a prijímanie zákonov a všelijakých opatrení, ktoré budú mať negatívny dopad na verejné financie. Je to napríklad neudržateľná valorizácia dôchodkov naplánovaná na toto volebné obdobie. Ako to potom bude ekonomicky, finančne, politicky, že nová vláda bude musieť znížiť valorizáciu dôchodkov? No veľký, veľký problém aj politický, aj ekonomický. Výnimky v daňovom systéme sa množia sociálne balíčky. Zdá sa, že tá intenzita rastie ku koncu volebného obdobia. Súčasne platí a prichádzam teraz k tým strategickým dohodám z roku 2012, ktoré sa týkali zabezpečenia ľudí na starobu a ktoré sa týkali aj udržania dlhu v nejakých medziach, čiže hovorím o dlhovej brzde. Aj tu je pokus otvoriť ju a je pokus otvoriť aj systém valorizácie a veku odchodu do dôchodku, ktoré už, už boli vytvárali predpoklady pre udržateľné verejné financie. Určite treba spomenúť, že, že len Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Belgicko mali v eurozóne minulý rok vyšší deficit než Slovensko a o tom, ako sa znižoval dlh, som už hovoril. Osobitnú poznámku si vyslúži aj oddlženie nemocníc. Ten plán na oddlženie naozaj nemá opatrenia, ktoré by boli riešením tých problémov, ktoré samotný ten program prináša. Čiže vymenované problémy sú celkom dobré v prvej časti programu a riešenia tam nie sú. Pripomeniem, že keď sa oddlžovali banky, tak sa to urobilo raz a úspešne a už sa nemusia oddlžovať. Tiež pripomeniem, že ani ten argument, ktorý sa hovorí často, že je v zdravotníctve málo peňazí, neplatí, lebo aj v školstve je málo peňazí a ukazuje sa, že školstvo sa nezadlžuje. Poznámka k tomu, že, že máme pocit, že naša vláda by mohla pritlačiť na komisiu viac v smere k prísnejšiemu dodržiavaniu pravidiel ak meraniu efektívnosti, ja som sa v ostatných dvoch mesiacoch pýtal dvoch zástupcov alebo reprezentantov štruktúre Európskej únie a pýtal som sa ich na to, prečo nemerajú efektívnosť svojich výdavkov a obaja odpovedali, že merajú. Podľa mňa je to najhoršia odpoveď, keby povedali, že budú merať niekedy inokedy alebo že to nechcú merať, tak dobre, ale povedali, že merajú pritom, pritom nemerajú, keď si pozriete akékoľvek dokumenty, či sú to výstupy audítorského dvora alebo iných organizácii, tak tam žiadne také čísla, ako u nás v projekte hodnota za peniaze, kde sa meria návratnosť investícií, žiadne také čísla tam nenájdete. Veľmi dôležitá vec, myslíme si, že vláda by mala pritlačiť v tomto trocha viac, sme členom Únie, sú to aj naše peniaze a teraz som si nechal úplne, úplne jednu špecialitu a tá sa týka Hodnoty za peniaze. Toto je projekt, za ktorý podľa mňa súčasný minister a asi aj vláda dostane v histórii nejaké pozitívne body. Už teraz tam, kde je ten projekt, myslím si, že väčšina ekonómov nečakal, že sa dostane sem, kde, kde existujú analýzy, existuje aj nejaké politické krytie. Upozorňovali sme na to, že môže byť problém so zapojením analytických jednotiek z jednotlivých rezortov do tohto projektu a myslím si, že čiastočne sa tie riziká materializujú. Pokiaľ ide napríklad o ...
=====
6. 12. 2017 16:52:56 - 17:23:00 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak dobrý podvečer. Predsa len týmto falošným plánom na hlasovanie sa dosiahlo, že prišlo viac ľudí do sály, aj na rozpočet. Dve poznámky mám ešte, alebo tri, predtým než začnem hovoriť, to čo sa má hovoriť v rozprave. Je mi trojnásobne ľúto dnes, že nemôžeme ukazovať grafy. Viacerí by určite grafy ukázali, hladšie by prebiehala tá rozprava a možno, že by bola, určite by bola aj atraktívnejšia.
Druhá poznámka je, že som prihlásený a zapísaný za klub, vystupujem za klub, čiže prejdem tak ako sa patrí všetky postoje, ktoré náš klub k verejným financiám má, resp. nie všetky, ale všetky relevantné. A keďže to bude časť taká nudnejšia, tak skúsim ju skrátiť a potom verím, že sa dostanem aj pre vás k zaujímavejším častiam môjho vystúpenia.
Takže ten prelet témou a postojmi vyzerá takto, nech sa páči. Vláda Roberta Fica dlhodobo posúva svoje konsolidačné ciele, neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej
===== ... svoje konsolidačné ciele neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že sa koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej vláda práveže využíva množstvo sektorových daní a osobitných odvodov pre zvýšenie svojich príjmov. Registrujeme, registrujeme riziká a snahy spojené s vypovedaním dohôd, strategických dohôd z roku 2012, ktoré sa týkali konsolidácie verejných financií. Zopakujem tiež, že v rozpočtovo dobrých časoch vláda nekonsoliduje dostatočne rýchlo, nepripravuje na krízu, aj to, že vláda vlastne dekonsoliduje, keby sme ju nahradili autopilotom, tak by sme vyrovnaný rozpočet dosiahli skôr než s vládou. Tiež chcem skonštatovať, že registrujem nejasnosti a pri ktoré komplikujú tvorbu rozpočtu a je ich veľa, sú to rôzne plány na 13., 14. platy, poplatky, oddlženie nemocníc, hoci priatelia vlády zo ZMOS-u povedali, že poplatky nebudú mať na ich financie dopad, tak si to nemyslíme. Tiež chcem podčiarknuť, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je v rozpočte nízka transparentnosť pokiaľ ide o zrozumiteľnosť spôsobu dosiahnutia rozpočtových cieľov a konštatujem, že záväznosť strednodobého rozpočtového rámca je nízka a tiež to, že uvítali by sme, keby vláda viac tlačila na komisiu, aby aj ona prijala projekt podobný projektu Hodnota za peniaze. Ešte chcem povedať v tejto časti, že registrovali sme pomerne veľké problémy, moji kolegovia, team lídri za jednotlivé kapitoly mali problém dostať sa k excelovskym alebo elektronickým verziám tých malých rozpočtov za kapitoly, niektorí si to potom vybavili, ocenili by sme, keby ministerstvo financií v tomto bolo aktívne a v ďalších rokoch požiadalo jednotlivé rezorty, aby sprístupnili tieto rozpočty. No a potom samozrejme treba povedať aj to, že vláda síce znižuje hrubý verejný dlh, ale znižuje ho jednorázovými opatreniami, za ostatné tri roky by tento dlh rástol nebyť, nebyť týchto jednorázových opatrení. Hovorili sme už v minulosti o tom, že sú to opatrenia typu využitie peňazí z II. piliera alebo predaj majetku. V minulosti sme hovorili aj o fiškálnej decentralizácii, ktorá sa u nás nedarí veľmi realizovať, pritom v nej máme veľké rezervy. Tiež pripomeniem, že komisia, Európska komisia menovala Slovensko ako jedinú krajinu, ktorá má problémy posielať pravdivé údaje o rozpočte, ktoré by sa neodkláňali od predchádzajúcich sľubov, od Programu stability konkrétne. No a, a tiež spomeniem aj to, že, že reformy typu znižovanie rozdielov medzi regiónmi dosť pripomínajú systémy, ktoré sa v minulosti neosvedčili, či už je to tento konkrétny alebo povedzme duálne vzdelávanie, ktoré stálo desiatky miliónov a zatiaľ výsledky nemá. Tak a teraz, teraz hlbšie k tým jednotlivým témam. K tomu posúvaniu sľubov, v médiach už bolo niekoľkokrát zverejnené, že sľuby o vyrovnanom rozpočte vláda posúva už mnoho rokov. Možno si pamätníci spomenú, myslím, že to bolo v roku 2006, kedy to prvýkrát odznelo od ministra financií za SMER, ktorý hovoril o tom, že vyrovnaný rozpočet by mal byť v roku 2010, čiže odvtedy sa to ťahá, ale tak intenzívne od roku 2013, od roku 2013 vláda v žiadnom zo svojich rozpočtov nesľúbila ten deficit, ktorý nakoniec dosiahla a všetky, všetky výsledky boli horšie, než tie, ktoré vláda sľubovala. Iný parameter, ktorý doteraz v médiach veľmi alebo prezentovaný nebol, sa týka výšky výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte, čiže mieri prerozdeľovania v našej ekonomike. Tam ten obrázok by vyzeral podobne ako pri posúvaní tých deficitov, to znamená, od roku 2013 vláda nikdy nedodržala plánovaný podiel. V roku 2012 sľubovala ten podiel na rok 2013 vo výške 37,1 %. Výsledok bol 41,4. Nebudem tú tabuľku celú čítať, hoci väčšina by si to zaslúžila, pretože nám tie grafy zakázala ukazovať, aj tabuľky, ale poviem teda, že záver je taký, že v roku 2015 sľúbila vláda na rok 2016 podiel pod 40 % HDP, realita je 41,5 % HDP. Medzinárodne je to tiež zaujímavé celkom. Kedysi sme boli z hľadiska tohto podielu v Európskej únii na 22. mieste, v 15-tom roku už sme boli na 13. mieste. Čiže ten podiel nám stúpa. V 16-tom klesol na 17., ale treba pripomenúť, že 16-ty bol prvý rok programového obdobia, čiže tam sa vždy čerpá menej a uvidíme v budúcich rokoch, ako sa budeme posúvať, ale zdá sa, že ten podiel rastie. Mierim k tomu, že a máme ho vyšší než Poľsko a Česko. Vyšší než Orbánovské Maďarsko. To je pravda, ale poviem, kto je na čele a kto je na konci toho rebríčka. Najvyšší podiel verejných financií, výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte má Francúzsko, je to 56,4 %. To je Francúzsko, to je súčasne má obrovské problémy s dlhom, s deficitom, s nezamestnanosťou a tak ďalej, a tak ďalej. Najnižšia úroveň je v Írsku, je to 27,1 % a je to to Írsko, ktoré, ktoré je tigrom európskym v raste. Takže tento prvý bod expandovaný do uvedených poznámok končím poznámkou, že musíme, keď chceme vedieť, ako sa budú verejné financie vyvíjať v budúcnosti, musíme sa už skôr pozerať dozadu než do rozpočtu, lebo, lebo história nám ukazuje, že tie rozpočty nie sú dodržiavané a to nie len v jednom parametri. Áno máme pocit, že ku koncu volebného obdobia sa čoraz viac koncentrujú zákony a prijímanie zákonov a všelijakých opatrení, ktoré budú mať negatívny dopad na verejné financie. Je to napríklad neudržateľná valorizácia dôchodkov naplánovaná na toto volebné obdobie. Ako to potom bude ekonomicky, finančne, politicky, že nová vláda bude musieť znížiť valorizáciu dôchodkov? No veľký, veľký problém aj politický, aj ekonomický. Výnimky v daňovom systéme sa množia sociálne balíčky. Zdá sa, že tá intenzita rastie ku koncu volebného obdobia. Súčasne platí a prichádzam teraz k tým strategickým dohodám z roku 2012, ktoré sa týkali zabezpečenia ľudí na starobu a ktoré sa týkali aj udržania dlhu v nejakých medziach, čiže hovorím o dlhovej brzde. Aj tu je pokus otvoriť ju a je pokus otvoriť aj systém valorizácie a veku odchodu do dôchodku, ktoré už, už boli vytvárali predpoklady pre udržateľné verejné financie. Určite treba spomenúť, že, že len Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Belgicko mali v eurozóne minulý rok vyšší deficit než Slovensko a o tom, ako sa znižoval dlh, som už hovoril. Osobitnú poznámku si vyslúži aj oddlženie nemocníc. Ten plán na oddlženie naozaj nemá opatrenia, ktoré by boli riešením tých problémov, ktoré samotný ten program prináša. Čiže vymenované problémy sú celkom dobré v prvej časti programu a riešenia tam nie sú. Pripomeniem, že keď sa oddlžovali banky, tak sa to urobilo raz a úspešne a už sa nemusia oddlžovať. Tiež pripomeniem, že ani ten argument, ktorý sa hovorí často, že je v zdravotníctve málo peňazí, neplatí, lebo aj v školstve je málo peňazí a ukazuje sa, že školstvo sa nezadlžuje. Poznámka k tomu, že, že máme pocit, že naša vláda by mohla pritlačiť na komisiu viac v smere k prísnejšiemu dodržiavaniu pravidiel ak meraniu efektívnosti, ja som sa v ostatných dvoch mesiacoch pýtal dvoch zástupcov alebo reprezentantov štruktúre Európskej únie a pýtal som sa ich na to, prečo nemerajú efektívnosť svojich výdavkov a obaja odpovedali, že merajú. Podľa mňa je to najhoršia odpoveď, keby povedali, že budú merať niekedy inokedy alebo že to nechcú merať, tak dobre, ale povedali, že merajú pritom, pritom nemerajú, keď si pozriete akékoľvek dokumenty, či sú to výstupy audítorského dvora alebo iných organizácii, tak tam žiadne také čísla, ako u nás v projekte hodnota za peniaze, kde sa meria návratnosť investícií, žiadne také čísla tam nenájdete. Veľmi dôležitá vec, myslíme si, že vláda by mala pritlačiť v tomto trocha viac, sme členom Únie, sú to aj naše peniaze a teraz som si nechal úplne, úplne jednu špecialitu a tá sa týka Hodnoty za peniaze. Toto je projekt, za ktorý podľa mňa súčasný minister a asi aj vláda dostane v histórii nejaké pozitívne body. Už teraz tam, kde je ten projekt, myslím si, že väčšina ekonómov nečakal, že sa dostane sem, kde, kde existujú analýzy, existuje aj nejaké politické krytie. Upozorňovali sme na to, že môže byť problém so zapojením analytických jednotiek z jednotlivých rezortov do tohto projektu a myslím si, že čiastočne sa tie riziká materializujú. Pokiaľ ide napríklad o ...
=====
6. 12. 2017 16:52:56 - 17:23:00 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak dobrý podvečer. Predsa len týmto falošným plánom na hlasovanie sa dosiahlo, že prišlo viac ľudí do sály, aj na rozpočet. Dve poznámky mám ešte, alebo tri, predtým než začnem hovoriť, to čo sa má hovoriť v rozprave. Je mi trojnásobne ľúto dnes, že nemôžeme ukazovať grafy. Viacerí by určite grafy ukázali, hladšie by prebiehala tá rozprava a možno, že by bola, určite by bola aj atraktívnejšia.
Druhá poznámka je, že som prihlásený a zapísaný za klub, vystupujem za klub, čiže prejdem tak ako sa patrí všetky postoje, ktoré náš klub k verejným financiám má, resp. nie všetky, ale všetky relevantné. A keďže to bude časť taká nudnejšia, tak skúsim ju skrátiť a potom verím, že sa dostanem aj pre vás k zaujímavejším častiam môjho vystúpenia.
Takže ten prelet témou a postojmi vyzerá takto, nech sa páči. Vláda Roberta Fica dlhodobo posúva svoje konsolidačné ciele, neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej
===== ... svoje konsolidačné ciele neplní ich. Ďalej ku koncu volebného obdobia zdá sa, že sa koncentrujú zákony a opatrenia, ktoré narobia verejným financiám problémy. Ďalej vláda práveže využíva množstvo sektorových daní a osobitných odvodov pre zvýšenie svojich príjmov. Registrujeme, registrujeme riziká a snahy spojené s vypovedaním dohôd, strategických dohôd z roku 2012, ktoré sa týkali konsolidácie verejných financií. Zopakujem tiež, že v rozpočtovo dobrých časoch vláda nekonsoliduje dostatočne rýchlo, nepripravuje na krízu, aj to, že vláda vlastne dekonsoliduje, keby sme ju nahradili autopilotom, tak by sme vyrovnaný rozpočet dosiahli skôr než s vládou. Tiež chcem skonštatovať, že registrujem nejasnosti a pri ktoré komplikujú tvorbu rozpočtu a je ich veľa, sú to rôzne plány na 13., 14. platy, poplatky, oddlženie nemocníc, hoci priatelia vlády zo ZMOS-u povedali, že poplatky nebudú mať na ich financie dopad, tak si to nemyslíme. Tiež chcem podčiarknuť, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je v rozpočte nízka transparentnosť pokiaľ ide o zrozumiteľnosť spôsobu dosiahnutia rozpočtových cieľov a konštatujem, že záväznosť strednodobého rozpočtového rámca je nízka a tiež to, že uvítali by sme, keby vláda viac tlačila na komisiu, aby aj ona prijala projekt podobný projektu Hodnota za peniaze. Ešte chcem povedať v tejto časti, že registrovali sme pomerne veľké problémy, moji kolegovia, team lídri za jednotlivé kapitoly mali problém dostať sa k excelovskym alebo elektronickým verziám tých malých rozpočtov za kapitoly, niektorí si to potom vybavili, ocenili by sme, keby ministerstvo financií v tomto bolo aktívne a v ďalších rokoch požiadalo jednotlivé rezorty, aby sprístupnili tieto rozpočty. No a potom samozrejme treba povedať aj to, že vláda síce znižuje hrubý verejný dlh, ale znižuje ho jednorázovými opatreniami, za ostatné tri roky by tento dlh rástol nebyť, nebyť týchto jednorázových opatrení. Hovorili sme už v minulosti o tom, že sú to opatrenia typu využitie peňazí z II. piliera alebo predaj majetku. V minulosti sme hovorili aj o fiškálnej decentralizácii, ktorá sa u nás nedarí veľmi realizovať, pritom v nej máme veľké rezervy. Tiež pripomeniem, že komisia, Európska komisia menovala Slovensko ako jedinú krajinu, ktorá má problémy posielať pravdivé údaje o rozpočte, ktoré by sa neodkláňali od predchádzajúcich sľubov, od Programu stability konkrétne. No a, a tiež spomeniem aj to, že, že reformy typu znižovanie rozdielov medzi regiónmi dosť pripomínajú systémy, ktoré sa v minulosti neosvedčili, či už je to tento konkrétny alebo povedzme duálne vzdelávanie, ktoré stálo desiatky miliónov a zatiaľ výsledky nemá. Tak a teraz, teraz hlbšie k tým jednotlivým témam. K tomu posúvaniu sľubov, v médiach už bolo niekoľkokrát zverejnené, že sľuby o vyrovnanom rozpočte vláda posúva už mnoho rokov. Možno si pamätníci spomenú, myslím, že to bolo v roku 2006, kedy to prvýkrát odznelo od ministra financií za SMER, ktorý hovoril o tom, že vyrovnaný rozpočet by mal byť v roku 2010, čiže odvtedy sa to ťahá, ale tak intenzívne od roku 2013, od roku 2013 vláda v žiadnom zo svojich rozpočtov nesľúbila ten deficit, ktorý nakoniec dosiahla a všetky, všetky výsledky boli horšie, než tie, ktoré vláda sľubovala. Iný parameter, ktorý doteraz v médiach veľmi alebo prezentovaný nebol, sa týka výšky výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte, čiže mieri prerozdeľovania v našej ekonomike. Tam ten obrázok by vyzeral podobne ako pri posúvaní tých deficitov, to znamená, od roku 2013 vláda nikdy nedodržala plánovaný podiel. V roku 2012 sľubovala ten podiel na rok 2013 vo výške 37,1 %. Výsledok bol 41,4. Nebudem tú tabuľku celú čítať, hoci väčšina by si to zaslúžila, pretože nám tie grafy zakázala ukazovať, aj tabuľky, ale poviem teda, že záver je taký, že v roku 2015 sľúbila vláda na rok 2016 podiel pod 40 % HDP, realita je 41,5 % HDP. Medzinárodne je to tiež zaujímavé celkom. Kedysi sme boli z hľadiska tohto podielu v Európskej únii na 22. mieste, v 15-tom roku už sme boli na 13. mieste. Čiže ten podiel nám stúpa. V 16-tom klesol na 17., ale treba pripomenúť, že 16-ty bol prvý rok programového obdobia, čiže tam sa vždy čerpá menej a uvidíme v budúcich rokoch, ako sa budeme posúvať, ale zdá sa, že ten podiel rastie. Mierim k tomu, že a máme ho vyšší než Poľsko a Česko. Vyšší než Orbánovské Maďarsko. To je pravda, ale poviem, kto je na čele a kto je na konci toho rebríčka. Najvyšší podiel verejných financií, výdavkov verejných financií na hrubom domácom produkte má Francúzsko, je to 56,4 %. To je Francúzsko, to je súčasne má obrovské problémy s dlhom, s deficitom, s nezamestnanosťou a tak ďalej, a tak ďalej. Najnižšia úroveň je v Írsku, je to 27,1 % a je to to Írsko, ktoré, ktoré je tigrom európskym v raste. Takže tento prvý bod expandovaný do uvedených poznámok končím poznámkou, že musíme, keď chceme vedieť, ako sa budú verejné financie vyvíjať v budúcnosti, musíme sa už skôr pozerať dozadu než do rozpočtu, lebo, lebo história nám ukazuje, že tie rozpočty nie sú dodržiavané a to nie len v jednom parametri. Áno máme pocit, že ku koncu volebného obdobia sa čoraz viac koncentrujú zákony a prijímanie zákonov a všelijakých opatrení, ktoré budú mať negatívny dopad na verejné financie. Je to napríklad neudržateľná valorizácia dôchodkov naplánovaná na toto volebné obdobie. Ako to potom bude ekonomicky, finančne, politicky, že nová vláda bude musieť znížiť valorizáciu dôchodkov? No veľký, veľký problém aj politický, aj ekonomický. Výnimky v daňovom systéme sa množia sociálne balíčky. Zdá sa, že tá intenzita rastie ku koncu volebného obdobia. Súčasne platí a prichádzam teraz k tým strategickým dohodám z roku 2012, ktoré sa týkali zabezpečenia ľudí na starobu a ktoré sa týkali aj udržania dlhu v nejakých medziach, čiže hovorím o dlhovej brzde. Aj tu je pokus otvoriť ju a je pokus otvoriť aj systém valorizácie a veku odchodu do dôchodku, ktoré už, už boli vytvárali predpoklady pre udržateľné verejné financie. Určite treba spomenúť, že, že len Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Belgicko mali v eurozóne minulý rok vyšší deficit než Slovensko a o tom, ako sa znižoval dlh, som už hovoril. Osobitnú poznámku si vyslúži aj oddlženie nemocníc. Ten plán na oddlženie naozaj nemá opatrenia, ktoré by boli riešením tých problémov, ktoré samotný ten program prináša. Čiže vymenované problémy sú celkom dobré v prvej časti programu a riešenia tam nie sú. Pripomeniem, že keď sa oddlžovali banky, tak sa to urobilo raz a úspešne a už sa nemusia oddlžovať. Tiež pripomeniem, že ani ten argument, ktorý sa hovorí často, že je v zdravotníctve málo peňazí, neplatí, lebo aj v školstve je málo peňazí a ukazuje sa, že školstvo sa nezadlžuje. Poznámka k tomu, že, že máme pocit, že naša vláda by mohla pritlačiť na komisiu viac v smere k prísnejšiemu dodržiavaniu pravidiel ak meraniu efektívnosti, ja som sa v ostatných dvoch mesiacoch pýtal dvoch zástupcov alebo reprezentantov štruktúre Európskej únie a pýtal som sa ich na to, prečo nemerajú efektívnosť svojich výdavkov a obaja odpovedali, že merajú. Podľa mňa je to najhoršia odpoveď, keby povedali, že budú merať niekedy inokedy alebo že to nechcú merať, tak dobre, ale povedali, že merajú pritom, pritom nemerajú, keď si pozriete akékoľvek dokumenty, či sú to výstupy audítorského dvora alebo iných organizácii, tak tam žiadne také čísla, ako u nás v projekte hodnota za peniaze, kde sa meria návratnosť investícií, žiadne také čísla tam nenájdete. Veľmi dôležitá vec, myslíme si, že vláda by mala pritlačiť v tomto trocha viac, sme členom Únie, sú to aj naše peniaze a teraz som si nechal úplne, úplne jednu špecialitu a tá sa týka Hodnoty za peniaze. Toto je projekt, za ktorý podľa mňa súčasný minister a asi aj vláda dostane v histórii nejaké pozitívne body. Už teraz tam, kde je ten projekt, myslím si, že väčšina ekonómov nečakal, že sa dostane sem, kde, kde existujú analýzy, existuje aj nejaké politické krytie. Upozorňovali sme na to, že môže byť problém so zapojením analytických jednotiek z jednotlivých rezortov do tohto projektu a myslím si, že čiastočne sa tie riziká materializujú. Pokiaľ ide napríklad o ...
=====
6. 12. 2017 16:18:08 - 16:19:53 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 700, 740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, ďakujem pekne. Podľa mňa Edo veľmi dobré vystúpenie isteže opozičného ekonóma. Správne odznelo, že vláda nekonsoliduje dostatočne v rozpočtovo dobrých časoch. Mieril si veľmi dobre na potrebu rastu efektívnosti v celej ekonomike, vo verejnej správe a treba poznamenať, že neefektívnosť, neefektívnosť je, mala by byť spoločným nepriateľom etatistov a liberálov. Čiže ak niekto bojuje proti neefektívnosti, neznamená to, že patrí ešte k jedným alebo k druhým. Zatiaľ pri takomto boji je to proste ekonóm a ale osobitne chcem zdôrazniť, že sa mi páčil ten príklad, vidno, že aj pri takej téme, ako rozpočet, ktorý pán minister dobre označil ako tému, ktorá priťahuje do aj do sály parlamentnej menej ľudí ostatných rokoch a tak sa dá ozvláštniť takýmto príkladom osobitne, keď to poviem v súvislosti s tou včerajšou mimoriadnou schôdzou a s tou atmosférou, ktorá tu bola, tak mi ani nenapadlo, že dnes môže a príde niekto s príkladom, kde jeden z manželov bude vláda a druhý opozícia. Ďakujem pekne.
6. 12. 2017 14:28:38 - 14:28:44 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 736 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pridávam sa k otázke.
6. 12. 2017 11:32:06 - 11:33:05 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 651 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán poslanec Edo Heger, dobré zhrnutie naozaj výnimky v tomto zákone expandujú a to nie je dobré, ale chcem uviesť faktickú len k jednému menšiemu bodu a to sa týka zavedenia patentboxu to znamená viac výnimiek pre využívanie a financovanie výskumu pričom tento systém alebo podobný systém začal v minulosti, odvtedy bolo možné už ho aj analyzovať a s analýzou toho dnešného vývoja by sa nám ľahšie rozhodovalo o tej dnešnej dnes predkladanej zmene. Ďakujem.
5. 12. 2017 21:52:42 - 21:54:02 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

===== ... 295 310 takto to stúpa vzdalo by sa, mohlo by sa vzdať z toho čo sme tu počuli, že ten trend je opačný nie je to tak, takže toto pri príležitosti komentára k vášmu vystúpeniu som si dovolil pridať. Ďakujem.
5. 12. 2017 21:52:42 - 21:54:02 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

===== ... 295 310 takto to stúpa vzdalo by sa, mohlo by sa vzdať z toho čo sme tu počuli, že ten trend je opačný nie je to tak, takže toto pri príležitosti komentára k vášmu vystúpeniu som si dovolil pridať. Ďakujem.
5. 12. 2017 21:52:42 - 21:54:02 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

===== ... 295 310 takto to stúpa vzdalo by sa, mohlo by sa vzdať z toho čo sme tu počuli, že ten trend je opačný nie je to tak, takže toto pri príležitosti komentára k vášmu vystúpeniu som si dovolil pridať. Ďakujem.
5. 12. 2017 21:52:42 - 21:54:02 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

===== ... 295 310 takto to stúpa vzdalo by sa, mohlo by sa vzdať z toho čo sme tu počuli, že ten trend je opačný nie je to tak, takže toto pri príležitosti komentára k vášmu vystúpeniu som si dovolil pridať. Ďakujem.
5. 12. 2017 19:20:09 - 19:21:57 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. K tým číslám pán minister sa vrátim. Jednak ešte k tomu, že niekoľkokrát pri odvolávaní ministra Kaliňáka tu bola obrana cez organizáciu GRECO a k tomu ste sa pán minister nevyjadrili. Niekoľko rokov je to tak, že sa tu uvádzajú nesprávne údaje, také, ktoré nie sú v súlade so správami, ktoré zverejňuje GRECO. Druhý bod je z toho, čo ste hovorili, to vyzeralo tak, ako keby u nás klesali smrteľné nehody na cestách. Ale mám pred sebou tabuľku OECD, ktorá za Slovensko vykazuje medziročné rasty medzi rokmi 13, 14 a 15. Pardon 14, 15. Dobre od 13 do 15 tak. Od 13 do 15. Čiže nebolo to v súlade podľa mňa s tým, čo ste hovorili a posledná poznámka k tomu verejnému dlhu. On nám ako podiel na HDP naozaj klesá, ale klesá nám v dôsledku jednorázových opatrení, to sú napríklad využitie peňazí z druhého piliera alebo predaj majetku. Len čistým tým hospodárením, keby len to malo vplyv na dlh bez týchto jednorázových opatrení, tak by nám verejný dlh rástol v rokoch 15, 16, aj 17. Ďakujem.
5. 12. 2017 14:25:59 - 14:27:32 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Len by som doplnil Jožo, že Robert Fico bránil ministra Kaliňáka opäť nesprávne starými argumentmi napríklad, ako dobre vychádzame v organizácii GRECO. Pozrel som si novú správu. Tam sa hovorí, že sme splnili uspokojujúco 6 zo 16 odporúčaní tejto organizácie. Pokiaľ ide o kontraktačný systém Roberta Kaliňáka, tak tam hovoril pán premiér o úsporách. Treba povedať, že tie úspory sa rátajú ako rozdiel medzi konečnou a vymyslenou cenou.
Pri úmrtiach na cestách a dobrých číslach chcem povedať, že asi pred dvoma týždňami som sa obrátil na OECD prečo nie sme ako Slovensko v tabuľke, ktorá ukazuje počet úmrtí na počet odjazdených kilometrov. Odpovedali mi e-mailom, že je to preto, lebo Slovensko nespolupracuje na tvorbe takejto tabuľky, ktorá by nám veľa povedala.
A potom ešte k tomu, že pán premiér hovorí, že my kritizujeme rekonštrukciu Hradu a pritom tam chodíme. Áno, pridám, že chodíme aj na hokejový štadión, o ktorom sme hovorili, že je predražený a jazdíme po diaľniciach, o ktorých sme hovorili, že sú predražené. A čo máme robiť? Nemáme jazdiť na diaľniciach? Nemáme chodiť na hokej? Nemáme chodiť na Hrad? Toto chce pán premiér? (Potlesk.)
5. 12. 2017 10:50:46 - 10:52:47 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Samozrejme dobré vystúpenie, Ondro Dostál. Výborný postreh k tomu klientelizmu. Tak mi to pripadá, že je to troška podobné ako duálne vzdelávanie, kde sa vyčlenilo a vydalo niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré spotrebovali nie žiaci, ale tí podnikatelia, ktorí sa dohodli v štrnástom roku s vládou, že to nejako spolu urobia. Tak na rôzne ich stretnutia a analýzy sa tam minuli peniaze, žiakov sa prihlásilo len menej než štyri percentá do tohto systému. Čiže nemá význam. Toto je veľmi podobný projekt, kde sa chcú dohodnúť vláda s miestnymi podnikateľmi. Akurát sa ťa chcem opýtať, ja som si všimol tiež tento problém, že v dôvodovej správe sa hovorí, že podnikatelia budú môcť rozhodovať. Potom som to ale v paragrafovom znení nenašiel. Ak naozaj toto dali aj do paragrafového znenia, že o peniazoch nebudú rozhodovať zvolení ľudia, ale podnikatelia, ktorí ich prijímajú, tak to je teda problém a asi aj ústavný. Potom som chcel ešte povedať, že v celej tejto hre ide už od toho prvého Ficového zákona aj o vzdelanie detí. Aj to sľuboval v roku 2009. Teraz, keď sa pozrieme na testovanie 5, to je novinka, tak vidíme priepastné rozdiely vo výsledkoch detí v Bratislavskom kraji a niektorých regiónov na východnom Slovensku. Čiže ani to vzdelanie sa nepodarilo. A keď znova poviem niečo o riešeniach, podľa OECD máme najviac z centrály, takzvanú fiškálne centralizovanú samosprávu. Keby sa decentralizovalo, to je opak toho čo vláda robí, tak máme najväčší potenciál hospodárskeho rastu zo všetkých krajín OECD.
5. 12. 2017 10:09:08 - 10:11:08 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tiež potvrdzujem, Edo, výborné vystúpenie. Priviedol si ma napr. k poznámke, keď si hovoril o tom, aké sú veľké rozdiely na podporu pracovných miest, podľa jednotlivých okresov, že aj tento projekt by mal byť analyzovaný ľuďmi z útvaru Hodnota za peniaze, prípadne Najvyšší kontrolný úrad, aby sme vedeli, či sa oplácať dávať peniaze do tohto projektu a nielen tak preto, že by to bol veľký objem peňazí, ale preto, že to je významný projekt pre Slovensko, všetci chceme, aby bolo celé Slovensko bohaté, nielen Bratislava. Ale toto nie je cesta, preto sme tak nervózni, a preto viacej z opozície netradične veľa ľudí sa hlási do rozpravy aj s faktickými. Hovoril si nám aj o akčných plánoch, tak teraz a ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie.
Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené
===== Hovoril si tam aj o akčných plánoch. Tak teraz sa ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie. Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň, Šarišská vrchovina, zo severu pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov v ktorom sa nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov a s ktorým má najdlhšiu hranicu, okrem toho susedí s okresmi Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov,. No toto by útvar hodnoty za peniaze do analýzy nedal takýto odstavec, lebo z toho sa nič nedá odvodiť. Tak asi ako uvažovali tí ľudia, ktorí ten projekt tlačili. Teraz, vláda ide proti tejto pomoci. Schvaľuje výnimku na kúpele, kde iba jedny kúpele sú z chudobného regiónu, ináč je to naopak. Takže, a ešte aj stimulmi poškodzuje ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 12. 2017 10:09:08 - 10:11:08 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tiež potvrdzujem, Edo, výborné vystúpenie. Priviedol si ma napr. k poznámke, keď si hovoril o tom, aké sú veľké rozdiely na podporu pracovných miest, podľa jednotlivých okresov, že aj tento projekt by mal byť analyzovaný ľuďmi z útvaru Hodnota za peniaze, prípadne Najvyšší kontrolný úrad, aby sme vedeli, či sa oplácať dávať peniaze do tohto projektu a nielen tak preto, že by to bol veľký objem peňazí, ale preto, že to je významný projekt pre Slovensko, všetci chceme, aby bolo celé Slovensko bohaté, nielen Bratislava. Ale toto nie je cesta, preto sme tak nervózni, a preto viacej z opozície netradične veľa ľudí sa hlási do rozpravy aj s faktickými. Hovoril si nám aj o akčných plánoch, tak teraz a ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie.
Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené
===== Hovoril si tam aj o akčných plánoch. Tak teraz sa ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie. Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň, Šarišská vrchovina, zo severu pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov v ktorom sa nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov a s ktorým má najdlhšiu hranicu, okrem toho susedí s okresmi Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov,. No toto by útvar hodnoty za peniaze do analýzy nedal takýto odstavec, lebo z toho sa nič nedá odvodiť. Tak asi ako uvažovali tí ľudia, ktorí ten projekt tlačili. Teraz, vláda ide proti tejto pomoci. Schvaľuje výnimku na kúpele, kde iba jedny kúpele sú z chudobného regiónu, ináč je to naopak. Takže, a ešte aj stimulmi poškodzuje ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 12. 2017 10:09:08 - 10:11:08 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tiež potvrdzujem, Edo, výborné vystúpenie. Priviedol si ma napr. k poznámke, keď si hovoril o tom, aké sú veľké rozdiely na podporu pracovných miest, podľa jednotlivých okresov, že aj tento projekt by mal byť analyzovaný ľuďmi z útvaru Hodnota za peniaze, prípadne Najvyšší kontrolný úrad, aby sme vedeli, či sa oplácať dávať peniaze do tohto projektu a nielen tak preto, že by to bol veľký objem peňazí, ale preto, že to je významný projekt pre Slovensko, všetci chceme, aby bolo celé Slovensko bohaté, nielen Bratislava. Ale toto nie je cesta, preto sme tak nervózni, a preto viacej z opozície netradične veľa ľudí sa hlási do rozpravy aj s faktickými. Hovoril si nám aj o akčných plánoch, tak teraz a ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie.
Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené
===== Hovoril si tam aj o akčných plánoch. Tak teraz sa ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie. Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň, Šarišská vrchovina, zo severu pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov v ktorom sa nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov a s ktorým má najdlhšiu hranicu, okrem toho susedí s okresmi Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov,. No toto by útvar hodnoty za peniaze do analýzy nedal takýto odstavec, lebo z toho sa nič nedá odvodiť. Tak asi ako uvažovali tí ľudia, ktorí ten projekt tlačili. Teraz, vláda ide proti tejto pomoci. Schvaľuje výnimku na kúpele, kde iba jedny kúpele sú z chudobného regiónu, ináč je to naopak. Takže, a ešte aj stimulmi poškodzuje ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 12. 2017 10:09:08 - 10:11:08 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tiež potvrdzujem, Edo, výborné vystúpenie. Priviedol si ma napr. k poznámke, keď si hovoril o tom, aké sú veľké rozdiely na podporu pracovných miest, podľa jednotlivých okresov, že aj tento projekt by mal byť analyzovaný ľuďmi z útvaru Hodnota za peniaze, prípadne Najvyšší kontrolný úrad, aby sme vedeli, či sa oplácať dávať peniaze do tohto projektu a nielen tak preto, že by to bol veľký objem peňazí, ale preto, že to je významný projekt pre Slovensko, všetci chceme, aby bolo celé Slovensko bohaté, nielen Bratislava. Ale toto nie je cesta, preto sme tak nervózni, a preto viacej z opozície netradične veľa ľudí sa hlási do rozpravy aj s faktickými. Hovoril si nám aj o akčných plánoch, tak teraz a ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie.
Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené
===== Hovoril si tam aj o akčných plánoch. Tak teraz sa ťa opýtam, prečítam ti kúsok z analýzy, že či z takej analýzy sa dá odvodiť nejaké seriózne riešenie. Okres Sabinov má rozlohu 545 km. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie okresy. Leží na východnom Slovensku, sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň, Šarišská vrchovina, zo severu pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov v ktorom sa nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov a s ktorým má najdlhšiu hranicu, okrem toho susedí s okresmi Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov,. No toto by útvar hodnoty za peniaze do analýzy nedal takýto odstavec, lebo z toho sa nič nedá odvodiť. Tak asi ako uvažovali tí ľudia, ktorí ten projekt tlačili. Teraz, vláda ide proti tejto pomoci. Schvaľuje výnimku na kúpele, kde iba jedny kúpele sú z chudobného regiónu, ináč je to naopak. Takže, a ešte aj stimulmi poškodzuje ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 12. 2017 9:30:25 - 9:32:23 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Výborné vystúpenie v rozprave, pán poslanec Pčolinský. Úplné drobnosti mám len. Jednak to, že ten zákon, o ktorom sa tu hovorí, tak on už má svojho predchodcu z čias prvej Ficovej vlády, bol účinný k 1. 1. 2009. Čiže to už máme takmer desať rokov boja proti tým rozdielom, ktorý neprináša, neprináša výsledky. Chcem ešte povedať, že jedným z dôvodov je, pre ktorý si myslím, že ani netreba ten proces urýchľovať, je ten centralistický prístup k tomu, ako treba pomôcť regiónom. Tak tu sa urobí nejaká, nejaké klzisko, tam sa urobia tie príklady, nejaká čistička, oddychová zóna. Všetko sa tu spolu s Bratislavčanmi rozhoduje a Bratislava na to dáva peniaze. Namiesto toho, namiesto toho, čo sa páči viac nám, aby nechala v platnosti napríklad odvodovú odpočítateľnú položku. To je pozitívna diskriminácia všetkých slabšie zarábajúcich a teda slabých regiónov bez toho, aby sa do toho zamotali úradníci, z ktorých niektorí si niečo nechajú. Čiže máme na to systémové opatrenie, dá sa to robiť toto centralistické opatrenie, ktoré tu od roku 2009 robí vláda, robia vlády vedené SMER-om, ukazujú jednoznačne, že či už z hľadiska hrubého domáceho produktu alebo z hľadiska kvality vzdelávania dokonca nepriniesli úspechy. Ďakujem.
12345678

Deň v parlamente

<- ->