Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

1234567
 
18. 10. 2017 11:26:55 - 11:27:33 21. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 658 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne aj Anke Zemanovej za dobré vystúpenie. Chcem povedať, ale to, možno si ešte ty Anka to mohla tiež povedať, že nový minister školstva má strašne veľa roboty a jeho čas je vzácny a drahý a nemyslím si, že je dobré, keď minister školstva chodí otvárať rozpravu z iných oblastí. Vo vláde býva viacero ministrov, ktorých čas je lacnejší. Ďakujem. (Potlesk.)
17. 10. 2017 18:26:13 - 18:28:13 21. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 664 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
92.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Podľa mňa veľmi dobré vystúpenie pani poslankyňa Jurinová. Páčila sa mi aj tá prvá vložka, ktorá sa týkala zdôvodnenia, prečo sa zrejme obrátite alebo obrátime na Ústavný súd. A veľmi dobrá bola aj tá časť, ktorá hovorila o neudržateľnosti tohto spôsobu valorizácie z hľadiska verejných financií. Medzičasom, odkedy tento návrh vznikol, tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydala svoje stanovisko. Zverejnila ho a vyplýva z neho okrem iného, že dôjde k zaťaženiu do roku 25, k zaťaženiu verejných financií asi o 1 miliardu eur. No teda, ak rada a analytici ekonomickí rátajú s tým, že v 20-tom sa vymenia vlády a nejaká vláda bude schopná napraviť tieto kroky a povedzme šetriť na dôchodcoch, tak to si myslím, že sa nestane. Čiže rovno už po tomto zákone môže Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prerátať udržateľnosť verejných financií dlhodobo a môžeme rovno začať tlačiť túto vládu, aby šetrila niekde inde 250 miliónov ročne.
A posledná poznámočka sa týka troška teraz odbočím úlohy ekonómov v spoločnosti. Väčšina ekonómov vníma svoju úlohu tak, že sa snaží ľuďom zabezpečiť to, čo ľudia chcú za čo najnižšie náklady. Čiže celkom humánny cieľ, ja myslím.
12. 10. 2017 18:41:43 - 18:43:18 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, rozumiem tomu účelu, súčasne mám pocit, že ten počet ľudí, ktorí budú mať podľa tejto novely by mali právo na bezplatný účet by teda razantne narástol, upozorňujem na to.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. 
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017. 
Pani predsedajúca prosím otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
12. 10. 2017 16:17:41 - 16:18:53 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, citujem vety s odpovedí ministerstva financií predkladateľom, začiatok citátu: "V nadväznosti na vašu žiadosť zo dňa 22. septembra 2017 o vypracovanie stanovisko vám oznamujeme, že sekcia rozpočtovej politiky sa nestotožňuje s konštatovaním že predkladaný návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy. Podľa nášho názoru predmetný návrh zakladá vplyv na rozpočet verejnej správy". Koniec citátu. No v tejto súvislosti by som sa chcel opýtať, na niečo, čo neviem, či to patrí do čl. 1 alebo 2, a či teda správne reagujem na rpedrečníka, či tam niečo nechýba v tej dôvodovej správe alebo aj prekladacích rečiach o tom, aký bude ten dopad na verejné financie, lebo neodznelo to ani som to nenašiel v dôvodovej správe ale ministerstvo financií hovorí, že nejaký dopad bude, čiže ja osobne by som potreboval vysvetlenie k tomu, prečo si to myslí ministerstvo financií. 
12. 10. 2017 15:31:36 - 15:32:32 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem všetkým trom poslancom a poslankyni a dvom poslancom za faktické pripomienky. Anka Zemanová environmentálna poznámka, priznám sa, že pre mňa z najťažších faktických poznámok aké som počul a budem musieť za tebou ísť osobne a pomalšie si to vypočuť čo si hovorila. Ale verím, že, že máš pravdu. ďakujem Edovi Hegerovi samozrejme a pán predseda Kamenický áno, potvrdzujem, že ani ja si nemyslím, že vláda to tlačí k 100 % ale použil som tie čísla len preto, aby sa ľahšie počítalo, takže a inak sú vlastne s tými ostatnými faktami, ktoré boli uvedené. Ďakujem pekne. 
12. 10. 2017 15:24:41 - 15:27:45 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
... a teraz ten posledný príklad sa bude týkať témy, ktorá tu bola diskutovaná, ide o to, že nám klesá hrubý dlh aj Edo Heger a myslím aj Ondro Dostál hovorili o tom, že, že nám klesá v dôsledku jednorazových opatrení a k tomuto poviem príklad. Ono to je tak, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila graf, ktorý ukazuje, že nebyť tých jednorazových opatrení a vysvetlím ďalej čo to je, tak by nám v roku 2014 narástol dlh o 2,1 % , v 2015 o 0,7, v 2016 o 0,2 a v 2017 o 0,2 %. Čiže, nebyť tých jednorazových opatrení tak by nám hrubý dlh rástol. No a teraz ten príklad. Zjednodušene je to tak ako keď taxikár má dlh povedzme 100 tisíc eur a má problémy sa ho splácať, má problémy ho splácať. A teraz sa poradí s nejakým expertom a ten mu povie, že musí chodiť na lacnejšie večere a na tuzemské dovolenky iba a podobne a má si nájsť nejakú bonitnejšiu klientelu. No taxikár sa ale rozhodne, že, že to skúsi jednorazovými opatreniami, to znamená predá navigáciu, predá náhradné kolesá a zoberie peniaze z účtu kde ich mal odložené na penziu a možno na pohreb zoberiete peniaze a peniaze z tej predanej navigácie a zníži si dlh zo 100 tisíc na 90, ale na konci bude mať namiesto 90 tisíc dlh bude mať 92. To znamená, že on hospodáril deficitne, že iba jednorazovými opatreniami si znížil ten dlh a to nie je udržateľný spôsob, lebo raz predá celý taxík a nebude sa mať čím živiť. Takže, tie jednorazové opatrenia nemôžme považovať za niečo čo umožňuje znižovať dlh udržateľným spôsobom a to chceme práve dosiahnuť teda, aby bol znížený udržateľný spôsobom. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.) 
12. 10. 2017 15:19:37 - 15:27:33 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ešte raz dobrý deň dámy a páni. Ďakujem osobitne tým, ktorí mali iný program a ostali tu vrátane pána predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť len v dôsledku toho, že som sa prihlásil do ústnej rozpravy. Verím, že nebudete až tak strašne ľutovať a že ste si teda ten program doteraz užili. Chcel by som jednak pripojiť sa k slovám Eda Hegera k úlohe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Potom poviem takú jednu faktickú pripomienku, poznámku a potom ešte budem mať dve také poznámky alebo príklady, ktoré sa týkajú diskutovanej problematiky. Takže ja už som tu minulý rok hovoril, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zohrala významnú úlohu v našej spoločnosti a že sa jej podarilo a darí držať tie pozície nezávislosti, čo je niekedy naozaj veľmi ťažké. Osobitne ma teší aj Edo Heger, ktorý predsa len je môj kolega, ale o niečo mladší, že teda aj tá mladšia generácia to vníma takto, pretože nie každý zažil ešte tie časy, kedy vláda myslím, že to bola určite to bola Mečiarova vláda, ktorá zobrala záruky za štátne podniky, za súkromné podniky v obrovských miliardách a tie sa potom prejavili tak, že narástol verejný dlh. Odvtedy sme prešli veľký kus a veľkú cestu a bolo to vidno pri vzniku rôznych tých výborov pre daňové prognózy a podobne. Čiže menila sa situácia k lepšiemu. Mladší si možno tie hrozné časy nepamätajú, ale je dôležitý odkaz, že takéto inštitúcie majú veľký význam, aby bránili Slovensko pred nárastom dlhu, tak. Teraz tá faktická. Chvíľku sa hovorilo o tom, že kedy bol sľúbený prvý vyrovnaný rozpočet. Mne to vychádza tak, že v roku 2015 v rozpočte na rok 2016 a ďalšie dva roky bol sľúbený vyrovnaný rozpočet na rok 2018 a teraz tie dva príklady, ktoré boli diskutované aj tu a aj v médiách sa o nich hovorí, ale spomenul som si, že do toho poďakovania prepáčte, musím ešte povedať, že jedna z kľúčových vecí, o ktorých sa menej hovorí je to, že Rada pracuje s princípom čistého bohatstva. Teraz ste dva, tie dva príklady. Veľa sa hovorí o tom, že požičiavame si lacno peniaze dokonca za mínusoví úrok. No tak si požičajme viac, preboha, keď je to za 0 %, tak aký je problém? Tak tu treba povedať, že my až tak veľmi nevraciame peniaze. Ten úver sa evolvuje a dlhopisy tzv. maturujú. Ony raz skončia a nahradia sa ďalším úverom a povedzme, že to bude o pár rokov, že vtedy budeme mať hrubý domáci produkt 100 miliárd eur a povedzme, že necháme, keďže máme lacné nízke úroky, že necháme vyrásť ten dlh na 100 % HDP, čiže aj dlh bude 100 miliárd a potom sa stane, lebo snáď nikto neverí, že budeme žiť vo svete s mínusovými úrokmi. Snáď nikto tomuto neverí. Čiže potom sa stane, že ECB a ďalšie banky dosiahnú svoj cieľ a 2 % infláciu. Úroky narastú a potom budeme musieť ten lacný dlh nahradiť drahým dlhom a toto by sme nezvládli. Pretože ak v tom čase budeme mať 1 %, 1 % priemerný úrok na požičané peniaze, tak to bude miliarda a zrazu to budú možno v priebehu pár rokov možno by nám to naskočilo, keby sme teraz nechali rásť ten dlh. By nám to naskočilo trebárs na 3 alebo 4 miliardy. No a to už sú veľké rozdiely mať 2 - 3 miliardy alebo ich nemať. Čiže toto je jeden z dôvodov prečo nemôžeme zvyšovať dlhy aj napriek tomu, že alebo pretože sú nízke úroky. No a teraz ten posledný príklad sa bude týkať témy, ktorá tu bola diskutovaná. Ide o to, že nám klesá hrubý dlh, ale aj Edo Heger a myslím aj Ondro Dostál...

=====
11. 10. 2017 9:18:44 - 9:26:46 21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 647 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Znova dobré ráno. Dovoľte, aby som predniesol v rámci vystúpenia v rozprave dva pozmeňujúce návrhy. Ten prvý bude jeden z tej dvojičky, ktorú som avizoval pri tlači 657 a vlastne som aj urobil k nemu úvod. Ide o to znižovanie byrokracie a v tejto dvojičke pozmeňujúcich návrhov ide o to, aby Národná banka mala možnosti ľahšie sa dostať k informáciám z príslušných orgánov verejnej správy elektronickým spôsobom. Takže hneď ho aj prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Ladislava Kamenického, Ľubomíra Petráka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 647).
1. K čl. X. – nový bod 6
V čl. X sa za pôvodný bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 3 ods. 1 druhá veta znie: "Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely dohľadu ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov vrátane registrov, evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému sa sprístupňujú aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim úplný, priamy a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
"11a) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2006 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov."
Zároveň sa v článku X prečíslujú všetky nasledujúce body.
2. K čl. XVI. – o účinnosti
Navrhnuté doplnenie nového bodu 6 do čl. X, ktorým sa upravuje § 3 ods. 1 druhá veta zákona o dohľade nad finančným trhom, nadobudne účinnosť dňa 15. 12. 2017, čo sa premietne do prečíslovania bodov uvedených v článku XVI o nadobudnutí účinnosti ustanovení navrhnutého zákona.
Teraz odôvodnenie: Navrhuje sa aktualizácia a vyprecizovanie ustanovení § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom a nadväzná úprava článku XVI o účinnosti navrhnutého zákona tak, aby orgány verejnej moci a iné subjekty (napríklad centrálny depozitár) sprístupňovali a poskytovali pre NBS na účely dohľadu aj údaje a iné informácie a podklady z nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov, čím sa prispieva k vytvoreniu legislatívnych predpokladov na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov na účely dohľadu prostredníctvom elektronickej komunikácie priamo z relevantných informačných systémov, napríklad priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií pre výkon dohľadu. Takto sa zároveň prispieva k zníženiu administratívneho zaťaženia dotknutých subjektov pri dohľade nad finančným trhom a tým aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov pre celkový efektívnejší a operatívnejší výkon dohľadu nad finančným trhom.
Tak. Máme za sebou tú dvojičku zákonov alebo teda návrhov pozmeňujúcich.
A teraz pristupujem k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý už, ako mám avizované aj z ministerstva financií, bude menej konsenzuálny. Ide o to, že podľa nášho názoru predkladaná novela zákona o bankách obmedzí možnosť pobočiek zahraničných bánk poskytovať dotované zvýhodnené hypotéky. Problém vidíme, technicky by sa to malo udiať tak, že sa im zoberie možnosť vydávať kryté dlhopisy. Ide o to, že na Slovensku na tomto trhu máme len niekoľko bánk a tie navyše, ich podiel na trhu veľmi rýchlo rastie. Podiel troch najväčších bánk na trhu úverov na bývanie v ostatných rokoch narástol zo 75 %približne v roku 2009 na 83 % v roku 2017. Čiže to konkurenčné prostredie je čoraz menej intenzívne, no a menej intenzívne konkurenčné prostredie dopadá negatívne na ľudí, ktorí v tomto prípade tie hypotéky prijímajú. Tak myslím, že k odôvodneniu neformálnemu toľko. Prečítam pozmeňujúci návrh aj s krátkym formálnym odôvodnením.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu a Jozefa Rajtára k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 647).
V čl. II sa vypúšťa bod 2.
Doterajšie body 3 až 10 sa označujú ako body 2 až 9.
Odôvodnenie: Navrhovaná vládna úprava by spôsobila, že pobočky zahraničnej banky nebudú môcť poskytovať štátom zvýhodnené hypotéky, a teda by bola obmedzená konkurencia. Bodka.
Ďakujem pekne za pozornosť.
11. 10. 2017 9:02:01 - 9:10:56 21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 657 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Dobré ráno, dámy a páni, dovoľte, aby som krátko pohovoril a potom predložil jeden z dvojičky zákonov, ktorých cieľom je znížiť na Slovensku byrokraciu. Nebude to revolúcia, bude to prvý krok, ale zbytočná byrokracia, tú mám na mysli. Zbytočná administratíva je ako burina, zarastá nám ekonomiku a spoločnosť a vytvára náklady, ktoré by sme tu nemuseli byť. Krátko len poviem, že, samozrejme, nám to znižuje mzdy v ekonomike, znižuje to dôchodky. Máme menej peňazí na sociálnu sieť, musíme platiť vyššie dane a tak ďalej a tak ďalej.
Nejdem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý spraví v tomto smere svet dokonalý, ale pozmeňujúci návrh, ktorý je prvým krokom. Ktorý, ak sa príjme, tak to bude precedens, ktorý ukáže, že – a teraz idem do konkrétnosti –, že z povinnosti predkladať na úradoch výpisy z obchodných registrov, zo živnostenských registrov sa dajú odstraňovať, resp. ľudia ich nebudú musieť nosiť a robiť tak poštárov medzi orgánmi verejnej správy a tými orgánmi, ktoré takýto výpis vyžadujú. Budú to teda dva pozmeňujúce návrhy. Jeden bude predložený teraz v tlači 657 pri zákone o finančnom sprostredkovaní a druhý pri zákone o bankách. Je to tak preto, že jedným pozmeňujúcim návrhom rušíme povinnosti v dvoch prípadoch predkladať ten výpis z obchodného registra, a to v prípade, oba prípady sa týkajú Národnej banky Slovenska. Mimochodom, týchto prípadov, ktoré máme vo verejnej správe, je asi 150 celkovo a nachádzajú sa približne v sedemdesiatich zákonoch. To všetko, ak sa podarí dnešný pozmeňujúci prijať, to všetko bude treba v budúcnosti urobiť.
Chcel by som ešte na úvod poďakovať, poďakovať k spolupráci pánovi ministrovi a členom finančného výboru, ktorí pomohli dopracovať spolu, samozrejme, s ľuďmi z ministerstva financií to finálne znenie oboch predkladaných pozmeňujúcich návrhov. Keby to tak bolo o niečo častejšie, mohli by sme sa posúvať, verím, že rýchlejšie dopredu.
Ešte chcem poznamenať, že tu nejde o to, aby sa odľahčil občan a zaťažil štát. Tu ide o to, prijať systém, ktorý je efektívnejší. Jednoducho komunikácia a, tak ako to navrhujeme, elektronická komunikácia medzi dvoma orgánmi verejnej správy musí byť lacnejšia než situácia, keď jeden orgán vyšle občana na aute alebo na bicykli navštíviť obchodný register a zavolá ho späť s tým výpisom z obchodného registra v taške. To je úplne jasné. Musí to byť efektívnejšie a je dobré, že sme našli takýto konsenzus na takejto zmene.
Prečítam teda ten pozmeňujúci návrh. Ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Ladislava Kamenického, Ľubomíra Petráka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 657).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 657).
1. K čl. I bodu 30
V čl. I. bode 30 v § 14 ods. 9 sa slová "výpis z obchodného registra" nahrádzajú slovami "informáciu".
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava ustanovenia § 14 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve tak, aby samotní finanční agenti a finanční poradcovia na účely ich zápisu do registra a podregistrov finančných agentov a finančných poradcov už nemuseli Národnej banke Slovenska predkladať výpis z obchodného registra, pretože súbežným pozmeňovacím návrhom k parlamentnej tlači 647 sa navrhuje úprava § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa vytvárajú legislatívne predpoklady na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov Národnou bankou Slovenska na účely dohľadu prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k samostatným finančným agentom a finančným poradcom.
2. K čl. I bodu 54.
V čl. I bode 54 v § 22a ods. 7 písm. b) znie:
"b) označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania, vrátane uvedenia registračnej alebo evidenčnej značky alebo čísla, pod ktorým je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do tohto registra alebo evidencie".
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava znenia § 22 ods. 7 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve tak, aby poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania predkladali Národnej banke Slovenska také údaje, ktoré sa musia štandardne uvádzať aj v ich dokumentácii podľa § 3a Obchodného zákonníka, a aby už nemuseli Národnej banke Slovenska predkladať výpis obchodného registra. Súbežným pozmeňovacím návrhom k parlamentnej tlači 647 sa totiž navrhuje úprava § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa vytvárajú legislatívne predpoklady na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov Národnou bankou Slovenska na účely dohľadu prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania.
Takže ďakujem pekne za pozornosť. Verím, že tento pozmeňujúci návrh, tak ako aj ten druhý, ktorý príde v zákone o bankách, majú šancu na prijatie. Ešte raz ďakujem.
10. 10. 2017 18:49:33 - 18:51:49 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý podvečer, dámy a páni, vystúpim len krátko. A síce k tomu, že podľa predkladaného návrhu zákona sa obmedzí vstup na trh malým distribútorom. Nehovorím, že obmedzenie vstupu na trh musí byť vždy zlé, môže byť niečím vyvážené. V tomto prípade je to pomerne razantné obmedzenie. Videli sme také v minulosti aj v Českej republike, kde musel zasahovať Ústavný súd. Na výbore sme o tom hovorili podrobne, nebudem to tu všetko pripomínať alebo otvárať. Každopádne hovorili sme aj o tom, ja som o tom určite hovoril, že v takýchto prípadoch by predkladateľ mal argumentovať v tom zmysle, že by priniesol dáta a ich analýzy, ktoré ukazujú, že treba takýto zásah urobiť. Čiže argumenty, ktoré vyvažujú negatívny vplyv obmedzenia vstupu na trh. A takéto argumenty a dáta neodzneli, neodzneli na výbore a podľa mňa neodzneli ani dnes v pléne.
To znamená, ak teda tí malí distribútori naozaj častejšie, oveľa častejšie porušujú predpisy a neplatia dane, tak ako poslanec Národnej rady by som potreboval, ak nie dôkaz, tak aspoň verejné vyhlásenie zodpovedných ľudí, že naozaj takýto jav existuje, pretože ak ho nemám, tak mi je ťažko hlasovať za takéto obmedzenie, razantné obmedzenie vstupu na trh. Ďakujem pekne za pozornosť.
12. 9. 2017 10:35:31 - 10:36:42 19. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Nebudem dlho hovoriť a nepoviem ani nič nové, lebo už som podobné hovoril ministrovi financií pánovi Kažimírovi, teraz to isté.
Tento zákon podľa doložky vplyvov nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, na informatizáciu ani na služby pre občana. Prečo sa potom predkladá? Mali by sa predkladať zákony, ktoré aspoň podľa vlastnej analýzy majú aj nejaký pozitívny vplyv. Znamená toto, že keby sa nepredložil, tak sa nič nestane? Podľa mňa aspoň v prejave predkladateľa by sa v takýchto prípadoch malo zvýrazniť, prečo to vlastne je, ale myslím si, že aj tieto doložky treba robiť. A toto sa netýka len vás, pán minister, ale treba štandardne robiť tak, aby už z toho materiálu bolo jasné, že tie predkladané materiály majú aspoň na niečo pozitívny vplyv.
Ďakujem pekne.
12. 9. 2017 9:28:00 - 9:29:09 19. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 660 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca.
Mne ako laikovi ochrany životného prostredia sa tvoje vystúpenie, Anka, páčilo. Rozobrala si veľa vecí a dobre si ich vysvetlila, zrozumiteľne. Osobitne by som vypichol tú časť, kde si hovorila o hodnote za peniaze, teda o tom, že aj investície do životného prostredia podliehajú analýzam návratnosti vložených prostriedkov. V tejto súvislosti by som možno ešte pridal, že podľa správy analytikov z ministerstva projekty environmentálneho fondu nevykazujú žiadne povinné ukazovatele, a teda nie je možné určiť ich efektívnosť. Verím, že aj v tomto sa ministerstvo posunie ďalej, tak, aby sa efektívnosť dala rátať pri všetkých, aby sa rátala pri všetkých investíciách, u ktorých sa rátať dá.
Ďakujem.
11. 9. 2017 11:16:05 - 11:17:05 19. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Dobre si to povedal, Ondro Dostál. Drobučké pripomienky alebo doplnenia možno z mojej strany. Takto ako ten zákon, takto vyzerajú alternatívy k súčasnému vládnutiu. A ďakujem teda predkladateľovi, že s týmto prišiel. Veľmi dobrá vec. Takýto zákon môže viesť pri dobrej aplikácii k minimalizácii predraženia investícií a nákupov. A ak to myslí niekto vážne s korupciou, tak preto hovorím, že nulové predraženie by znamenalo nulovú korupciu. Jednoducho, keď nebude z čoho, tak bude poriadok.
Pripomienku k tomu, čo si aj ty hovoril, tá analýza dopadov, ja mám takú, že návrh zákona prináša text, že nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani sociálne vplyvy. Ja si myslím, že má, že pozitívny, pretože vidím, veľakrát som sa rozprával s ľuďmi, ktorí majú softvérové firmy, že nemôžu získavať ľudí, pretože dotované firmy im ich sťahujú na projekty, ktoré neprodukujú takmer nič. Čiže má vplyv na, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, tým pádom aj na sociálne, pozitívne sociálne vplyvy.
Ďakujem za pozornosť.
8. 9. 2017 12:17:06 - 12:19:06 19. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, všetkým teda ďakujem za faktické pripomienky.
Pán poslanec Štarchoň, no ten záver som nepočul celkom, tak dohodneme sa ešte, pokiaľ ste mierili na to, že aj to súkromné zadlženie občanov, že rastie, že tam je nejaká dynamika, tak áno, je to pravda, treba s tým niečo robiť. Ak by to bolo niečo iné, tak sa dohodnime po faktickej.
Pán poslanec Kotleba, zrejme tým, že som hovoril mierne, tak som možno nepovedal dosť zreteľne to, že v diskusii tu niekto hovoril, že päť rokov nám klesal dlh a ja som na to reagoval, že z toho štyri roky klesal iba v dôsledku jednorazových opatrení, že to sme v podstate nekonsolidovali, len sme predávali nejaký majetok a to je ťažko považovať za pokles dlhu. Toto som mal teda na mysli.
Pán poslanec Uhrík, v zásade ja som niečo také podobné hovoril, že ten čistý dlh sa mi tiež nezdá ako svätý grál, ale je to na debatu. Podľa mňa je tam nejaký argument za to, aby aj tak, ako ste to vy hovorili s tým príkladom, tak ak má niekto uložené peniaze na účte, tak to je nejaká jeho výhoda a malo by sa to zobrať do úvahy pri poskytovaní úveru pre takéhoto človeka, ale tiež si myslím, že to nie je nejaká veľká zmena.
A pán poslanec Baránik, súhlasím aj s tými skrytými dlhmi. Ešte sa hovorí o rôznych ďalších, ako ekologická záťaž alebo tzv. zadný jadrový cyklus, kde sa celkom dobre nevie, kam ten odpad bude uložený. Je veľa takýchto, takýchto kostlivcov v skrini, súhlasím.
Ďakujem pekne všetkým.
8. 9. 2017 12:00:29 - 12:10:35 19. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Na úvod odbočím hneď a pripojím sa k požiadavke Martina Klusa a čiastočne aj pána poslanca Marosza, aby sme znova mohli ukazovať grafy a mapy. Pán Marosz to, myslím si, že to takto žiadal v úvode, v takom ironickom úvode svojej poznámky, keď povedal, že bude prezentovať graf akusticky. Tak aby sme v tomto nemuseli ostať, tak sa teda pripájam k takejto požiadavke.
Späť k téme. Náš dlh sa, pripomeňme si, nachádza stále v prvom sankčnom pásme podľa ústavného zákona. Po druhé je dôležité povedať si, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má svoju vyrátanú bezpečnú úroveň dlhu a tá je hlboko pod tou, ktorú dnes máme. Čiže my máme ešte veľa roboty, aby sme sa dostali k udržateľnému dlhu, roboty konsolidačnej. Všetky tie moje hlavné poznámky rozdelím do dvoch častí. Jednak tak skôr filozoficky k dlhu a potom zareagujem na niektoré technické príspevky, ktoré odzneli v doterajšej diskusii.
Mám pocit, že opozícia alebo hlavná časť opozície a vládna koalícia sa líšia filozoficky v dvoch bodoch, keď hovoríme o dlhovej brzde. Prvý bod. John Maynard Keynes hovorieval o tom, že v zlých časoch má vláda právo sa zadlžiť, financovať ekonomiku, pomôcť jej a v dobrých časoch tie peniaze potom musí vrátiť. Ľudo Ódor hovorí, že väčšina politikov ako keby stratila pamäť. Používa keynesiánstvo s amnéziou. Pamätajú si to, že zadlžiť krajinu a potom už zabudnú v dobrých časoch, že treba ten dlh znižovať. A toto, túto situáciu tu bezpečne máme.
Opozícia nechce nič iné, len to, že v dobrých časoch, o ktorých všetci vieme a potvrdzujú to všetci, v dobrých časoch treba tie zvýšené príjmy používať na zníženie dlhu. A odznelo síce v diskusii, že päť rokov dlh klesal, ale pozor, toto dvakrát podčiarkujem, štyri roky z toho iba na základe jednorazových opatrení. Čiže to sme nevyužili lepšie časy na to, aby sa znížil dlh, ale využili sme privatizáciu, diery v II. pilieri na to, aby sa znížil, znížil dlh. To je, to nie sú moje slová, sú to moje slová, ale na základe správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Čiže štyri roky klesá dlh iba na základe jednorazových opatrení. Keby nebolo tých jednorazových opatrení ako napríklad privatizácia, tak by dlh rástol. Takto sme využili ten hospodársky rast, že by dlh rástol.
Ďalej k tomuto prvému bodu, ktorý nás rozdeľuje alebo odlišuje, neboli prijaté výdavkové stropy. O tom sa často hovorí. Málokto vie, čo to je. Výdavkové stropy vlastne predpokladal ústavný zákon o dlhovej brzde. Tie mali zabezpečiť, že keď sa ekonomike darí viac, než sa čakalo a sú veľké príjmy, tak tie príjmy sa majú dávať do zníženia dlhu, nie do míňania každodenného. Takýto zákon prijatý nebol, nebol prijatý efektívny. Tak isto to tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Tak sa pýtam teda, ak nie je prijatý v dobrých časoch, tak kedy taký zákon bude prijatý? V zlých časoch? V zlých časoch prijmeme zákon, že ako deliť peniaze z dobrých časov?
Čiže prvý bod, máme rozdielne stanovisko z hľadiska toho zlatého Keynesovho pravidla. My držíme, možnože je to ľahšie v opozícii, ale my držíme to, že v dobrých časoch sa proste musí ten dlh znižovať. A myslím si, že časť opozície má korene v minulých vládach, nejaké a že tie dokazovali, že vedia znižovať, vedia hospodáriť zodpovednejšie.
Druhý bod, kde sa rozdeľujeme, je ten, že síce všetci chceme diaľnice, vysoké dôchodky, platy učiteľov, sestričiek, ale my tvrdíme, že si na to musíme zabezpečiť efektívnou ekonomikou. Vláda hovorí, že sa to dá len tak, že odniekiaľ zhora dostaneme peniaze, buď z Bruselu alebo od budúcich generácií, tie peniaze. Keď dôjdu bruselské peniaze, tak musíme si požičiavať. A my hovoríme, že efektívnosť. Niekto hovorí, že efektívnosť je málo na to zabezpečiť veľa peňazí. No je to primerané, je to primerané. A kde je ten náš návrh konštruktívny? Na každej schôdzi predsa hovoríme, aj včera, predvčerom, predpredvčerom sme hovorili o tom, ako sa má zabezpečiť pracovná zdravotná služba, že to je neefektívne, ako je to teraz. Hovorili sme o tom, že nerobte diery do zákona o dani z príjmov, nerobte tam diery, lebo keď máte, tak vám vypadnú zbytočne príjmy na rôzne účely. Takže milión tých návrhov z našej strany chodí, no nie sú akceptované.
Teraz k tým technickým komentárom, ktoré tu odzneli. Tiež poviem, že pán Kamenický, nevidím ho, ten mal technické komentáre naozaj z hľadiska teda analytikov, seriózne, hoci ja si myslím, že aj politika je seriózna a politické argumenty tiež sú seriózne. Ale tie odborné mal a jeden z nich bol, že čistý dlh by sa mal nahradiť hrubým. Nechcem ísť veľmi do šírky, ale poviem to, že keby sme využili rast na zníženie dlhu, tak ARDAL, organizácia, ktorá financuje náš dlh, by nemal také problémy s financovaním dlhu, aké teraz má, lebo by sme mali nižší dlh a teda mal by tú rezervu vyššiu.
No a druhá vec je, že ak by sme niekedy v budúcnosti po technickej debate vstúpili do diskusie o tom, či nahradiť hrubý dlh čistým, tak my by sme držali pozíciu, že dobre, ale spolu so sprísnením sankcií. Čiže pretože nahradenie čistého dlhu, hrubého dlhu čistým znamená možnosť zadlžovať viac. Takže tým pádom by tie sankcie mali byť tvrdšie.
To isté platí k vyklesávaniu dlhovej brzdy. Pripomeniem, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o bezpečnej úrovni dlhu na úrovni 40 % z HDP. Čiže to vyklesávanie, nemôžme od neho čakať, že prestane, lebo sa neskôr dostaneme k bezpečnej úrovni dlhu.
K návrhu na vytvorenie spoločného výboru. No my to berieme tak, že my sme proti väčšiemu dlhu, nie tak, že sme proti väčšiemu dlhu, lebo o ňom nerozhodujeme my. Aj keby sme my mali o ňom rozhodovať, tak aj tak nechceme ten nárast dlhu. Čiže spoločný orgán by nám nepomohol. Spoločný orgán, ktorý by mohol rozhodovať, že spustí ten väčší dlh. Pretože pre nás je ten problém nie o tom, že my nie sme pri moci, ale že my ten dlh naozaj nechceme nechať zvyšovať.
Potom tam ešte odznelo, že myslím, že pán poslanec Baška povedal, že kto si dnes postaví dom z výplaty. No to naozaj málokto, ale tá situácia je taká, že my už sme si niekoľko domov postavili a teraz chceme ďalší a už tam máme limit. Proste to je ten problém a že ekonomika nevyprodukuje toľko peňazí, koľko je potrebné. Nebudem menovať toho poslanca, ale v tom úplne súhlasím, pretože potreby sú nelimitované. Ekonomika nikdy nevyprodukuje toľko peňazí, koľko ľudia chcú. Na to si proste, s tým sa dá urobiť iba to, že si na to musíme zvyknúť.
Takže nepredložili sa tie výdavkové stropy a to si myslím, že je čas dnes, aby sa o tomto diskutovalo. No a pokiaľ ide o tie naše konštruktívne návrhy, tak tam som už spomínal, sú to množstvo zákonov, o ktorých sme tu diskutovali. My ponúkame návrh na postupné zrušenie stimulov pre vybrané firmy, ako napríklad to toľkokrát spomínané hnedé uhlie a tiež Hodnota za peniaze. Už to tu bolo spomínané, spomeniem ešte premiérovu slávnu vetu: "Najdrahšia diaľnica je nepostavená."
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
7. 9. 2017 19:02:59 - 19:04:38 20. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Dobré, Ondro Dostál, ako sme si zvykli, opäť uviedol fakty a postrehy, ktoré doteraz v rozprave nezazneli a boli dôležité. Možno by som ešte pridal jeden, ktorý sa týka, v úvodzovkách, najlepšieho ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera. To je minister, ktorý za čias, keď bol významným funkcionárom SMER-u, ktorý vládol vtedy a za čias svojich pontifikátov nechal navŕtať diery do zabezpečenia slovenských dôchodcov na starobu, vážne diery do II. piliera, kde mali ľudia nasporené peniaze, lebo bolo treba minúť tie peniaze napríklad na stimuly a daňové úľavy spriateleným firmám, hnedé uhlie a podobne. Čiže minister Richter nechal za svojho obdobia to, aby sa menilo Slovensko na krajinu, v ktorej z hľadiska dlho, dlhodobého zabezpečenia dôchodcov na starobu sme včera zjedli to, čo sme mali na zajtra.
7. 9. 2017 9:59:42 - 10:00:19 19. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 622 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne. Edo Heger, dobrá robota, vidno, že si si dal záležať, aj si prišiel s nejakými novými vecami a tam mám jednu otázku. Tá štatistika, že technické príčiny spôsobujú 10 % nehôd v Nemecku a menej než 1 % u nás, tá ma teda ohromila, tak som sa chcel opýtať, že aký je zdroj tej informácie, pretože veľmi rýchlo som si pozeral Google, nenašiel som to, tak ťa chcem poprosiť o ten zdroj. Ďakujem. 
6. 9. 2017 10:50:08 - 10:51:33 19. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 631 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Podľa mňa bolo zo strany Janky Kiššovej veľmi dobre vysvetlené, o čo ide v tomto návrhu, aj vládnemu predkladateľovi, aj poslancom.
A možnože jedna otázka na pána ministra by sa dala sformulovať presnejšie. Pán minister je fanúšikom Hodnoty za peniaze. A nie nezaslúžene. Vie, čo je meranie tzv. QOLI, vie, že teda efektívnosť je dôležitý parameter aj v zdravotníctve, a Janka Kiššová dobre uviedla čísla o efektívnosti pracovnej zdravotnej služby v kategóriách 1 a 2.
Čiže tá otázka by mohla znieť na pána ministra, že či aj pri takejto efektívnosti, pri týchto číslach, či by bol za pracovnú zdravotnú službu platenú pre kategórie 1, 2, keby to bolo z rozpočtu ministerstva zdravotníctva. Alebo to podporuje len preto, že to platia iné subjekty?
Ďakujem pekne.
5. 9. 2017 18:03:26 - 18:07:24 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
155.
Ďakujem pekne za slovo. Ja som avizoval v predchádzajúcom vystúpení, že sa ešte prihlásim k tomu, ako sa robia analýzy vplyvov jednotlivých predkladaných bodov a že by zrejme tie analýzy potrebovali nejaký upgrade. V tomto konkrétnom bode analýza hovorí toto: "Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Predpokladáme pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie" (bodky, bodky, bodky) "pri prevažujúcich negatívnych vplyvoch na podnikateľské prostredie. Predkladaný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti." Čiže tie vplyvy sú buď žiadne, alebo negatívne.
Tak sme si pozreli na túto schôdzu z tohto pohľadu všetky body a našli sme 11 materiálov, ktoré majú buď žiadne alebo negatívne vplyvy, z toho tri materiály sú tie harmonizačné, to znamená, v podstate v troch prípadoch, ako keby sme, alebo vláda ako keby hovorila, že musíme prijať tieto pravidlá, lebo to chce Únia, a poškodí to Slovensko. V jedenástich prípadoch celkovo teda vláda hovorí, musíme prijať toto alebo toto, hoci to škodí Slovensku.
Ja si predovšetkým myslím, že to tak nie je, v niektorých prípadoch som dokonca odporúčal alebo aj som hlasoval za takýto materiál, ale myslím si, že, a je to aj v MPK na niekoľkých miestach spomínané, že tie analýzy, tá metodika má svoje rezervy, napríklad dlhodobé vplyvy tam nie sú premietnuté.
No a dôvod, pre ktorý to hovorím, nie je politický pri rozdelení politického spektra podľa osi pravo-ľavej, ale skôr podľa osi, nechcem povedať štandardných politikov, ale politiky a antipolitiky. Pretože ak budú takéto materiály dlhodobo chodiť do parlamentu, kde ani v tom základnom materiáli nie je popísané, prečo vlastne je prijímaný, tak síce môže predkladateľ pri uvádzaní toho bodu naozaj zabojovať a dovysvetliť to, ale neviem, prečo by sa mali takto materiály robiť a prečo by to takto malo vyzerať. Myslím si proste, že keď prichádza materiál sem, tak z doložky dopadov by malo byť jasné, čo sú jeho výhody. No a, samozrejme, ešte potom ich môže predkladateľ ďalej lepšie vysvetliť, ale napríklad aj v tomto prípade by teda musel byť zrejme veľmi kreatívny.
Tak toľko. Hovorím to tu aj preto, že tu sedí nielen minister, ale aj podpredseda vlády, ktorý síce nemá v gescii tie analýzy, ale analýzam rozumie, takže mám nádej, že sa vo vláde pobaví s niekým, kto zodpovedný za to je.
Ďakujem pekne za pozornosť.
5. 9. 2017 17:52:29 - 17:54:07 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 657 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurzyca, Eugen (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Ďakujem pekne, pán predseda. Zato to bude kratučké. Ku vzdelávaniu. Má sa zvýšiť frekvencia a majú sa prijať ďalšie nejaké regulačné opatrenia, súčasne aj deregulačné. Znova hlásim a ešte raz, dnes zrejme alebo zajtra ráno, pán minister, sa k tomu vyjadrím, a síce k tým analýzam dopadov. Podľa mňa tam bude treba urobiť nejakú zmenu, lebo aj tu pri dopadoch na podnikateľské prostredie sa hovorí v analýze, že nie je možné ich vyčísliť. Takže potom sa pýtam, ako vieme, že sú tie opatrenia dobré, keď nevieme, či sú dobré podľa analýzy.
A potom chcem ešte povedať, že pri vzdelávaní sa kedysi, okolo rokov 2007 – 2008 stalo to, že sa dalo veľa eurofondov v školstve na kreditové vzdelávanie a nakoniec sa ukázalo, že nie je celkom efektívne, že pri každom vzdelávaní je dobré mať nejakú spätnú väzbu, nejaké, merať výsledky. To tu tiež nevidím. Ale v zásade si myslím, že ten návrh má veľa pozitívnych bodov, ktoré sa týkajú transparentnosti.
Ďakujem za pozornosť.
1234567

Deň v parlamente

<- ->