On-line vysielanie a archív Priamy prenos a archív rokovaní schôdzí NR SR.

Digitálny archív

Archív dokumentov zákonodarných orgánov, v ktorých pôsobili českí a slovenskí poslanci od roku 1848.

Digitálne knižnice krajín V 4 Plus

Portál digitálnych knižníc krajín Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016

Deň v parlamente

<- ->

Neprehliadnite

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Výbor NR SR pre kultúru a médiá opäť pripravuje voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti  a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky.